Obowiązek szczepienia ukraińskich dzieci tylko na papierze

Z każdym dniem rośnie liczba uchodźców z Ukrainy, szczególnie dzieci, którzy podlegają w Polsce obowiązkowi szczepień, m.in. na odrę, gruźlicę czy polio. Nie ma jednak narzędzi, by go egzekwować. Nie wchodzą w grę miękkie działania, jak wysyłanie indywidualnych powiadomień o konieczności szczepień, bo przychodnie POZ nie mają w swoich rejestrach danych dzieci z Ukrainy.

03.06.2022

Samorządy chcą zmian w projekcie ustawy pomocowej

Samorządowcy postulują, by w procedowanej w Sejmie tzw. ustawie pomocowej dla obywateli Ukrainy rozszerzyć katalog podmiotów, które mogą stosować uproszczoną procedurę adaptacji obiektów budowlanych użyteczności publicznej w obiekty mieszkalne dla uchodźców. Chcą też, by kursami językowymi objąć inne zawody medyczne, oraz bardziej precyzyjnych zapisów o klubach dla dzieci z Ukrainy.

31.05.2022

Samorządy proponują 31 zmian, które mogą pomóc uchodźcom

Oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i mieszkalnictwo - w tych dziedzinach, zdaniem samorządowców, potrzeba pilnej interwencji, także prawnej, aby poprawić sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce. Zespół doraźny ds. uchodźców wojennych komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnej zgłosił pakiet 31 niezbędnych zmian w prawie.

23.05.2022

Senatorowie chcą ułatwień w tworzeniu ukraińskich klas - MEiN przeciwne

Wraca pomysł ułatwień w tworzeniu oddziałów międzynarodowych – senacki projekt w tej sprawie trafi do Sejmu. Chodzi o to, by taki oddział dało się otworzyć bez konieczności uzyskiwania zgody ministra edukacji. Tego rodzaju postulaty pojawiały się już na etapie tworzenia specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, ale w ostatecznej wersji poprawkę w tej sprawie odrzucono.

28.04.2022

Pod koniec maja nowe rozwiązania dotyczące pracy i nauki uchodźców z Ukrainy

Wiceszef MSWiA poinformował, że rząd we współpracy z samorządami i wszystkimi innymi organizacjami, które pomagają uchodźcom, przygotowuje szerszy projekt zmian w specustawie dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. W noweli znajdą się rozwiązania dotyczące edukacji i rynku pracy - projekt ma wpłynąć do Sejmu na posiedzeniu 25-26 maja.

27.04.2022

Spór o ukraińskie flagi na budynkach szkół i urzędów - nie powinny powiewać samotnie, ale to kwestia zwyczaju

Ukraińska flaga nie może być lepiej eksponowana niż flaga polska, bo przesądza o tym zwyczaj i protokół flagowy - uważają niektórzy prawnicy. Podkreślają, że szkoły i urzędy nie powinny wywieszać ukraińskiej flagi, jeżeli obok i to po właściwej stronie nie wisi flaga Polski. Jednak niezgodność z protokołem niekoniecznie oznacza odpowiedzialność - chyba że za zerwanie flagi obcego państwa.

26.04.2022

Rekrutacja do szkół średnich raczej bez wyjątków dla uczniów z Ukrainy

Resort edukacji nie planuje zmian w zasadach rekrutacji do szkół średnich – uczniowie z Ukrainy, którzy zdecydowali się na naukę w ósmej klasie, napiszą egzamin z tych samych przedmiotów, co ich polscy rówieśnicy. Wynik będzie brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich. To kontrowersyjna decyzja, bo szczególnie w języku polskim dzieci uchodźców nie mają równych szans.

26.04.2022

Zatrudnianie nauczyciela z Ukrainy po uznaniu dyplomu lub powierzeniu zajęć

Osoby, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w Ukrainie mają możliwość wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce - przypomina resort edukacji. Konieczne jest jednak uznanie zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych praz spełnienie wymagań określonych w polskich przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

20.04.2022

Rozporządzenie wprowadza ułatwienia w edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy

Zostało opublikowane i już obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące kształcenia dzieci z Ukrainy - m.in. będzie można tworzyć większe grupy uczniów. Zmiany umożliwią też organizację większej liczby zajęć z języka polskiego, co ma przyspieszyć naukę polskiego. Nowela wprowadza też kolejne ułatwienia w zatrudnianiu kadry.

14.04.2022
1  2  3