Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona do 30 czerwca, w niektórych sytuacjach dłużej

Legalny pobyt obywateli Ukrainy i określonych członków ich rodzin, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony co do zasady do 30 czerwca 2024 r. W niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września. Do roku wydłuża preferencje podatkowe dla tych, którzy udzielają pomocy humanitarnej.

25.02.2024

Dokument potwierdzający tożsamość Ukraińca będzie zaszyfrowany w jego telefonie i tylko on będzie miał do niego dostęp

Rząd zapowiada wydanie nowego rozporządzenia określającego procedury oraz usługi, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny. Dane, funkcjonujące pod nazwą Diia.pl i Diia.pl dzieci, pochodzą z rejestru publicznego, którego administratorem jest minister ds. informatyzacji. Dlatego osoba weryfikująca tożsamość ma mieć pewność w zakresie ich pochodzenia.

24.09.2023

W polskich szkołach i przedszkolach uczy się 187,9 tys. dzieci z Ukrainy

Z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że edukacją przedszkolną i szkolną w Polsce objętych jest obecnie nieco mniej dzieci z Ukrainy, które przybyły po wybuchu wojny, niż w ubiegłym roku szkolnym. Najwięcej uczy się w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Według MEiN liczba uczniów z Ukrainy w polskich szkołach od kilku miesięcy jest dosyć stabilna.

27.02.2023

Nowelizacja specustawy już obowiązuje - zmiany w pomocy uchodźcom z Ukrainy

Obywatele Ukrainy będą współfinansować koszty zakwaterowania zbiorowego, większa weryfikacja uprawnień do świadczeń socjalnych wypłacanych uchodźcom wojennym, 30 dni na złożenia wniosku o nadanie PESEL, przedłużenie uprawnień pobytowych - takie m.in. zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która weszła w życie 28 stycznia. Nowelizacja wprowadza zmiany także w 20 innych ustawach.

30.01.2023

Znowelizowana ustawa zmienia finansowanie nauki dzieci z Ukrainy

Znowelizowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, którą podpisał właśnie prezydent, zwiększa w 2023 r. środki finansowe w celu wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny.  Samorządy dostaną też pieniądze na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów.

25.01.2023

Przebywający w Polsce Ukraińcy będą płacić za utrzymanie - poprawki Senatu odrzucone

Obywatele Ukrainy, którzy przebywają Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, będą uczestniczyli w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem. Dookreślone zostanie także wypłacanie obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych, takich jak np. „500+” czy „300+”. W 2023 r. kontynuowane będzie finansowe wsparcie z budżetu państwa dla  samorządów na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

13.01.2023

ZUS wstrzymał świadczenia dla 80 tys. obywateli Ukrainy. Rząd uszczelni system pomocy

Uszczelnienie systemu wypłaty świadczeń dla uchodźców zakłada projekt nowelizacji ustawy pomocowej dla obywateli Ukrainy. ZUS będzie mógł uzyskać z rejestru Straży Granicznej informacje o każdorazowym wjeździe i wyjeździe z Polski uchodźcy. Ponadto będą oni partycypować w kosztach mieszkania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Z drugiej strony, projekt wprowadza też dla nich ułatwienia.

25.10.2022

Wielu uchodźców z Ukrainy może zostać na stałe - potrzeba dla nich rozwiązań

Rząd stworzył ramy ochrony czasowej dla uchodźców wojennych z Ukrainy, ale ta ochrona nie przewiduje ścieżki do uzyskania obywatelstwa, ani programów integracyjnych. To dla osób, które docelowo zechcą zostać w Polsce może rodzić problemy. Brakuje planu strategii migracyjnej i integracyjnej, bez niego wyzwania z jakimi już mierzą się polskie miasta, będą rosnąć.

24.09.2022
1  2  3  4