Uchodźca z Ukrainy otrzyma kartę pobytu tymczasowego na trzy lata

Uchodźca wojenny z Ukrainy będzie mógł zmienić status pobytu w Polsce z ochrony tymczasowej na pobyt tymczasowy. W nowelizacji ustawy pomocowej rząd proponuje wygaszenie przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na zakwaterowanie oraz świadczenia 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie. To budzi największe kontrowersje wśród organizacji pozarządowych pomagających uchodźcom.

03.04.2024

Strażnik graniczny może zatrzymanemu cudzoziemcowi odebrać telefon

Temat nadużyć pograniczników wobec imigrantów powraca regularnie od lata 2021 roku, kiedy zaczął się kryzys na granicy z Białorusią. Nie skończył się on jednak wraz ze zmianą rządu. Przeciwdziałanie oraz stosowanie sankcji za niedozwolone działania jest o tyle trudne, że poszkodowani mają ograniczone możliwości składania skarg.

28.03.2024

Rząd zlikwiduje świadczenie 40 zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy

Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców wojennych z Ukrainy, zakończy się po 30 czerwca 2024 r. – zapowiada MSWiA. Uciekinier znajdzie schronienie wyłącznie w zbiorowym miejscu zakwaterowania. Resort decyzję o zakończeniu tej formy wsparcia uzasadnia m.in. tym, że interpretacja przepisu, który jest podstawą tego świadczenia, wzbudza coraz więcej kontrowersji.

27.03.2024

RPO: Sąd ukarał obywatela Ukrainy, ale nie sprawdził, kiedy jego prawo jazdy straciło ważność

Obywatel Ukrainy został ukarany przez sąd grzywną za prowadzenie w lutym 2023 r. samochodu bez uprawnień - miał bowiem nieważne ukraińskie prawo jazdy. RPO zaskarżył kasacją wyrok wskazując, że zgodnie z ustawą w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. za ważne w Polsce uznaje się także ukraińskie prawa jazdy, których termin ważności już upłynął.

27.11.2023

Publiczny grosz nie dla pracowników z Rosji

Przedsiębiorcy zasadniczo mogą zatrudniać Rosjan, a także nawiązywać z nimi współpracę B2B. Muszą jednak uważać, gdy korzystają z państwowych pieniędzy, biorąc udział w procedurach zamówień publicznych jako oferenci albo podwykonawcy. Unijne sankcje spowodowały, że publiczne środki nie powinny trafiać do podmiotów wrogich Ukrainie. Zamawiający mają wręcz obowiązek to kontrolować.

09.11.2023

Kłopoty obywateli Ukrainy z zasiłkiem pielęgnacyjnym

Kilkoro seniorów-uchodźców wojennych z Ukrainy poskarżyło się Rzecznikowi Praw Obywatelskich na odmowę przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Po interwencji RPO resort rodziny i polityki społecznej przypomniał Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, że nie ma przepisu uzależniającego przyznanie tego zasiłku komukolwiek - w tym obywatelowi Ukrainy, który ukończył 75. rok życia - od tego, czy wychowuje własne dzieci w Polsce.

23.10.2023

Dokument potwierdzający tożsamość Ukraińca będzie zaszyfrowany w jego telefonie i tylko on będzie miał do niego dostęp

Rząd zapowiada wydanie nowego rozporządzenia określającego procedury oraz usługi, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny. Dane, funkcjonujące pod nazwą Diia.pl i Diia.pl dzieci, pochodzą z rejestru publicznego, którego administratorem jest minister ds. informatyzacji. Dlatego osoba weryfikująca tożsamość ma mieć pewność w zakresie ich pochodzenia.

24.09.2023

RPO: Uchodźcy wojenni tracą 500 plus, MSWiA: Bo nie dopełniają formalności

Obywatele Ukrainy, uchodźcy wojenni skarżą się na wstrzymanie wypłat świadczeń, w tym wychowawczych z powodu utraty statusu „UKR", mimo że nie opuszczali Polski na dłużej niż 30 dni. MSWiA odpowiada, że to głównie ich wina, bo podczas przekraczania granicy prawdopodobnie nie okazały dokumentu elektronicznego diia.pl ani nie zgłosiły korzystania z ochrony czasowej.

07.08.2023

Uproszczenia w zatrudnianiu obywateli Ukrainy cały czas obowiązują

Pracodawcy mogą nadal zatrudniać obywateli Ukrainy według uproszczonych zasad. Ułatwienia te obejmą nie tylko osoby, które wjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku. Procedura dotyczy wszystkich legalnie przebywających w Polsce Ukraińców. To oznacza, że wystarczające jest, aby pracodawca powiadomił w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy - pisze dr Michał Szypniewski.

21.07.2023

Zamknięte przejścia z Białorusią - straty przedsiębiorców. MRiT informuje o rekompensatach

Po zamknięciu drogowych polsko-białoruskich przejść granicznych w Bobrownikach i Kuźnicy lokalni przedsiębiorcy liczą straty. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich nie ulega wątpliwości, że faktyczne ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej była następstwem działań władz publicznych. W takiej sytuacji przedsiębiorcy oczekują wsparcia. Ministerstwo rozwoju odpowiedziało RPO, na co mogą firmy liczyć.

13.07.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    16