Rozliczenie rocznego PIT tylko na specjalnym formularzu

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Polskie prawo podatkowe zobowiązuje podatników PIT do składania wielu dokumentów, które można określić wspólną nazwą „deklaracje”. Niektóre druki, jak PIT-28, PIT-36 czy DSF 1 mogą być składne zarówno przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, jak też tej działalności nieprowadzących. Każdy z podatników wypełnia wówczas przeznaczoną dla niego część deklaracji.
Jacek Drosik
18.04.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Wielkanocne kroszonki, batikowe pisanki, krzyżoki, przywołówki dyngusowe czy turki to jedynie kilka z ponad 57 obrzędów i tradycji, które zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jak podkreśla resort, zostały w ten sposób ocalone od zapomnienia.
Krzysztof Sobczak
17.04.2022
Administracja publiczna
Małoletni będący rodzeństwem przyrodnim nie są uczestnikami postępowania w sprawie o ustalenie kontaktów między nimi - orzekła w uchwale trzech sędziów Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Mimo to konieczna jest za każdym razem ocena przez sąd, czy rodzice mogą reprezentować dziecko, czy też z uwagi na możliwość kolizji ich interesów taka reprezentacja jest wyłączona.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
W dni wolne od pracy, ale także w nocy, razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Listę placówek przyjmujących w nocy od godziny 18 do 8 rano, a także całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy można znaleźć na stronie NFZ, ale też niektórych miejskich portalach.
Jolanta Ojczyk
17.04.2022
Opieka zdrowotna
Wycinka żywopłotu nie zawsze wymaga załatwienia formalności. Wystarczy, że swoją powierzchnią nie przekracza 25 mkw., a już takiego obowiązku nie ma. Trzeba upewnić się jednak, czy na żywopłocie nie znajdują się przypadkiem gniazda z pisklętami. Zwyczajowo okres lęgowy ptaków wypada między 1 marca, a 15 października, lecz w przypadku gatunków chronionych ochrona będzie obowiązywała cały rok.
Joanna Maj
16.04.2022
Środowisko Nieruchomości
Selfie w krokusach, zdjęcie z kotem dumnie wygrzewającym się w świeżo zerwanych kwiatach, czy zdjęcie misternego stroika na wielkanocny stół – mogą przysporzyć nam zarówno „lajków” na Instagramie, jak i kłopotów z prawem. Podczas wiosennych spacerów warto wykazać się powściągliwością.
Monika Sewastianowicz
16.04.2022
W księgach wieczystych znajduje się szereg danych osobowych dotyczących właścicieli nieruchomości. W jaki sposób jawność tych ksiąg można pogodzić z koniecznością ochrony danych osobowych? Okazuje się, że nie jest to takie proste i nastręcza wielu trudności w praktyce. Księgi wieczyste są jawne, a to z kolei oznacza, że może je przeglądać właściwie każdy zainteresowany.
Konrad Dyda
16.04.2022
RODO Nieruchomości
Ponieważ obecność gmin w mediach społecznościowych nie została uregulowana prawnie, to w zasadzie mogą dowolnie zarządzać informacją i dostępem do niej. A przy okazji budować wizerunek włodarza gminy. Zdecydowana większość samorządów przyznaje, że ich fanpejdże pełnią przede wszystkim rolę informacyjną i promocyjną, rzadziej są miejscem do dyskusji czy interakcji z mieszkańcami.
Maria Dec-Kiełb
16.04.2022
Samorząd terytorialny Nowe technologie
Przedsiębiorstwo energetyczne nie chciało ujawnić komu udziela wsparcia finansowego. Sądy administracyjne były jednak zgodne, że spółka wykonuje zadania publiczne. Tym samym informacje o tym komu, na jakich zasadach i w jakiej wysokości są przyznawane środki na umowy sponsoringowe, darowizny i partnerstwa stanowią informację o sposobie gospodarowania majątkiem publicznym.
Dorian Lesner
16.04.2022
Spółki Finanse

MF: Spłata kredytu to wydatek na cele mieszkaniowe już od 2016 roku

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Minister finansów wydał właśnie bardzo korzystną interpretację ogólną. Wskazał w niej, że wydatki na cele mieszkaniowe obejmują też wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością - także gdy wydatki te uwzględniono w kosztach uzyskania przychodu. Eksperci podkreślają, że podatnicy mogą skorygować zeznanie, uwzględnić ulgę i odzyskać podatek za rok 2016 i lata następne.
Wiesława Moczydłowska
16.04.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami starają się dla nich o orzeczenie, które pozwala ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, ale także różnego rodzaju dofinansowania. Po ukończeniu 18 lat takie osoby otrzymują rentę socjalną. Problem w tym, że nawet chorzy na nieuleczalne choroby, np. rybią łuskę, zespół Downa, otrzymują orzeczenie na rok lub dwa. Potem znowu trzeba tracić czas na biurokratyczną gehennę.
Beata Dązbłaż
16.04.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

PESEL i profil zaufany dla obywateli Ukrainy - po nowelizacji ustawy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina
Proces nadawania numeru PESEL i profilu zaufanego obywatelom Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną w tym kraju trwa od kilku tygodni. Wnioski można składać w dowolnym urzędzie gminy lub punkcie mobilnym, jeśli taki powstał. Usługa jest bezpłatna. Trzeba pamiętać jednak o kilku ważnych szczegółach, także tych związanych z nowelizacją ustawy z 8 kwietnia.
Robert Horbaczewski
15.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina
Notariusz mógłby dokonywać w księgach wieczystych wpisów hipoteki oraz tych, które wiążą się z zakładaniem nowych ksiąg poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca. Docelowo dotyczyłoby to nie tylko wpisów na podstawie sporządzonych aktów notarialnych ale wszystkich na wniosek stron - wynika z założeń do projektu noweli Prawo o notariacie.
Patrycja Rojek-Socha
15.04.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Prezydent podpisał ustawę o pomnikach i nazwach ulic

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Prezydent podpisał ustawę dotyczącą nazw obiektów przestrzeni publicznej oraz pomników. Podpisanie ustawy było możliwe po odrzuceniu 7 kwietnia br. przez Sejm uchwały Senatu odrzucającej tę ustawę w całości. Na posiedzeniu plenarnym Sejmu za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 238 posłów, 215 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

MF już dwa lata słucha głosu podatnika

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Usługa Głos Podatnika w serwisie podatki.gov.pl ma dwa lata. Dzięki niej każdy może przekazać sugestie dotyczące nowych rozwiązań, tak aby, jak zapewnia Ministerstwo Finansów, polski system podatkowy stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby życiowe i biznesowe obywateli. Zrealizowano ponad 70 pomysłów.
Krzysztof Koślicki
15.04.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

Senat chce abolicji dla Polaków walczących w Ukrainie

Prawo karne Administracja publiczna Ukraina
Senat przyjął projekt ustawy o abolicji dla ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy. Abolicją objęta ma być tylko służba w 2022 r. w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub w innej ukraińskiej formacji wojskowej. Karana ma być służba w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej i podjęcie w niej obowiązków, choćby nawet formacja taka walczyła na Ukrainie.
Robert Horbaczewski
15.04.2022
Prawo karne Administracja publiczna Ukraina
By wykonywać zawód psychologa będzie trzeba uzyskać wpis na regionalną listę, zostać członkiem samorządu zawodowego i regularnie opłacać składki. Roczne mają nie przekraczać 902 złotych. Zdaniem Forum Związków Zawodowych to za dużo. Forum nie podoba się też kara finansowa za naruszenie przepisów. Projekt jednak popiera, podobnie jak sejmowa Komisja Ustawodawcza i Biuro Analiz Sejmowych.
Jolanta Ojczyk
15.04.2022
Zawody medyczne
Prezes UOKiK nakazał przedsiębiorcy czasowe usunięcie określonych informacji ze strony internetowej i Facebooka oraz zaniechanie ich przekazywania. Jest to pierwszy przypadek skorzystania z tego typu kompetencji w sprawie z zakresu ochrony konsumentów. Czy możemy spodziewać się, że organ w przyszłości będzie częściej sięgał po ten mechanizm? - zastanawia się Weronika Herbet-Homenda.
Weronika Herbet-Homenda
15.04.2022
Rynek i konsument
Zbyt dużo przypadków obrażania religii uchodzi sprawcom płazem – uważa resort sprawiedliwości i kierująca nim Solidarna Polska. I proponuje zmianę w prawie, która umożliwi ściganie obrazy uczuć religijnych, nawet gdy nikt nie został obrażony. Projekt w czwartek trafił do Sejmu. Według prawników to zagrożenie dla wolności słowa i dodatkowe przywileje dla i tak już uprzywilejowanej grupy.
Monika Sewastianowicz
14.04.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) nie zgadza się z zarzutami Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącymi projektu nowego rozporządzenia w sprawie udogodnień w programach telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Przekonuje, że zmiany są niewielkie w stosunku do obowiązujących przepisów.
Beata Dązbłaż
14.04.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna
W 2022 roku całkowity budżet na refundację leków wzrośnie o 2,8 miliarda złotych. Tak wynika z projektu rozporządzenia o podziale dodatkowych funduszy. Jednak zdaniem ekspertów nie oznacza to, że sytuacja chorych się poprawi. Może być wręcz na odwrót, bo budżet refundacyjny zasilają pieniądze z Funduszu Medycznego, który miał być oddzielnym źródłem finansowania wybranych terapii.
Jolanta Ojczyk
14.04.2022
Finansowanie zdrowia Farmacja
Realizatorzy projektów w ramach programu „Polska Cyfrowa” zostaną zobowiązani przez rząd do obejmowania nimi wszystkich gospodarstw domowych na obszarze inwestycji i zidentyfikowanych jako tzw. białe plamy - zapowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dzięki temu żadne gospodarstwo domowe, znajdujące się w bezpośrednim zasięgu inwestycji, nie pozostanie bez dostępu do szybkiego internetu.
Krzysztof Sobczak
13.04.2022
Administracja publiczna Nowe technologie
Spółka Obligacje Społeczne ma usunąć ze swoich stron treści sugerujące, że jej oferta dotyczy obligacji oraz dodać informacje o ryzyku. Nakazał to firmie Prezes UOKiK, według którego ta oferta nie ma nic wspólnego z obligacjami i polega na tym, że konsumenci udzielają pożyczek tej firmie. Decyzja ma zapobiec poważnym i trudnym do usunięcia zagrożeniom dla zbiorowych interesów konsumentów.
Krzysztof Sobczak
13.04.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Jak informuje szef policji ukraińskiej Andrij Niebytow, wszczęto w tym państwie 233 postępowania karne za zamachy na integralność terytorialną i nienaruszalność terytorium Ukrainy. Z czego 1463 postępowania dotyczą pogwałcenia praw i zwyczajów wojennych przez Rosjan.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2022
Prawo karne Ukraina
Udział w pracowniczym planie kapitałowym to prosty i efektywny sposób systematycznego gromadzenia oszczędności i co do zasady nie wymaga od oszczędzającego na cele emerytalne uczestnika żadnych dodatkowych działań. Dzięki systematycznemu, comiesięcznemu lokowaniu nowych środków, uczestnik PPK ma również szansę skorzystać z mechanizmu uśredniania wartości inwestycji w czasie.
Anna Maciocha
13.04.2022
Domowe finanse PPK
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu - ta formułka w reklamach leków zniknie za pół roku. W zamian pojawią trzy nowe do wyboru. Zdaniem branży to kosztowne zmiany, które nie są dobrze uzasadnione. Ministerstwo Zdrowia jednak ma inne zdanie.
Jolanta Ojczyk
13.04.2022
Rynek i konsument Farmacja
Krępowanie osób z zaburzeniami psychicznymi przy użyciu kajdanek jest niedopuszczalne w praktyce psychiatrycznej, a tymczasem polskie przepisy zezwalają policji na stosowanie wobec nich takiego środka przymusu bezpośredniego. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że konieczna jest zmiana ustawy o policji, żeby dostosować ją do europejskich standardów.
Krzysztof Sobczak
12.04.2022
Prawo karne Pacjent Policja
Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało szkolenie dla osób udzielających wsparcia w placówkach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz systemu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. W szkoleniu, w którym uczestniczyli również kuratorzy sądowi, wzięło udział prawie 3 tys. osób.
Krzysztof Sobczak
12.04.2022
Prawnicy Ukraina
Określenie strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce oraz kierunków działań mających na celu rozwój tego bezpieczeństwa - to cel przyjętej we wtorek przez rząd uchwały w sprawie strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej.
Krzysztof Sobczak
12.04.2022
Środowisko
Wicemarszałkowie i skarbnicy województw, sekretarze i skarbnicy powiatów, sekretarze i skarbnicy gmin w ramach samorządów oraz dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich oraz dyrektorzy wydziałów (biur, gabinetów) w ramach administracji rządowej będą między innymi wyłączeni z czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Robert Horbaczewski
12.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski