Prawo.pl

Lewiatan postuluje: Zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Radykalne uproszczenie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie zryczałtowanej składki - proponuje Lewiatan w nowej kadencji parlamentu. Od 2022 roku, razem z Polskim Ładem, wprowadzona została reforma składki zdrowotnej: zniknęło odliczenie od podatku 7,75 proc. z 9 proc. zapłaconej składki, a przedsiębiorcy zaczęli płacić składkę, której wysokość uzależniona została od formy opodatkowania.
Grażyna J. Leśniak
18.08.2023
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Emeryt – właścicielem firmy

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba pracujących emerytów wzrosła w Polsce o ponad 40 proc. Wśród tego grona 57,5 proc. to pracujące na emeryturze panie. Najczęściej emeryci są na umowach o pracę, ale wielu z nich decyduje się na założenie własnej działalności. W skali kraju na koniec grudnia 2022 roku aż 29 proc. pracujących emerytów prowadziło własną firmę.
Grażyna J. Leśniak
18.08.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) sprawdził, co jest największym problemem w polskiej ochronie zdrowia według pacjentów. Odpowiedź nie zaskakuje – są to kolejki do lekarza, zabiegów planowych oraz badań diagnostycznych. Pacjenci narzekają też na brak czasu już w samym gabinecie lekarskim. Zdaniem lekarzy powodem tego jest m.in. nadmierna biurokracja.
Beata Dązbłaż
18.08.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Tylko w 2023 roku na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowało się 13 tys. odbiorców. Częściej w tym gronie znajdowali się odbiorcy indywidualni w gospodarstwach domowych, ale wśród decydujących się na wybór byli również klienci biznesowi. Urząd Regulacji Energetyki przypomina jednak, że przy sprawdzaniu ofert należy zachować szczególną ostrożność.
Inga Stawicka
18.08.2023
Rynek Energetyka
W systemie koncesyjnym prawa dewizowego równolegle z obowiązkami występują ograniczenia dewizowe. Niedopuszczalne jest ich uchylenie w drodze zezwoleń dewizowych. Kary za naruszanie zakazu uregulowane zostały w ustawie Kodeks karny skarbowy.
Krzysztof Kaźmierski
18.08.2023
Domowe finanse Doradca podatkowy
Kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe nie jest w podróży służbowej, a zatem nie ma prawa do diet i ryczałtu. Pomimo to, zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może odliczyć koszty związane z zatrudnianiem kierowców od podstawy składek. Kluczowy mechanizm dotyczący możliwości odliczenia kosztów związanych z zatrudnianiem kierowców od podstawy składek wchodzi w życie już 19 sierpnia 2023 roku – pisze dr Michał Szypniewski.
Michał Szypniewski
18.08.2023
Prawo pracy Prawo unijne

Polska nie ucieknie przed podwyższeniem wieku emerytalnego, czy to się politykom podoba, czy nie

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Albo społeczna zgoda na coraz niższą stopę zastąpienia, czyli relację przeciętnych emerytur do przeciętnych zarobków, albo utrzymanie jej na obecnym poziomie za cenę stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego lub podatków i składek – twierdzą zgodnie prawnicy. Innej alternatywy nie ma. Potwierdzają to zresztą coraz gorsze prognozy sytuacji demograficznej przygotowywane przez Ministerstwo Finansów na przestrzeni ostatnich 4 lat.
Grażyna J. Leśniak
18.08.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Już od pierwszego października br. mają wejść w życie przepisy, zgodnie z którymi sąd będzie mógł orzec przepadek auta pijanego kierowcy. Wystarczy, że będzie on miał powyżej 1 promila alkoholu we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu. Konfiskaty nie będzie, jeśli samochód zostanie zniszczony lub znacznie uszkodzony.
Patrycja Rojek-Socha
18.08.2023
Prawo karne
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nie otrzymują tyle blankietów kart parkingowych, ile potrzebują. To powoduje, że w niektórych miejscach na kartę parkingową czeka się dłużej, niż przewidziany ustawowo miesiąc. Niektóre zespoły wzajemnie pożyczają sobie blankiety. Resort rodziny nie widzi żadnych problemów w dostarczaniu kart.
Beata Dązbłaż
18.08.2023
Samorząd terytorialny Niepełnosprawność
Sejm uchwalił w czwartek, 17 sierpnia br. poselską nowelizacja ustawy o lasach. Nowela zakłada, że Rzeczpospolita Polska zachowuje wyłączną kompetencję do kształtowania i realizacji polityki związanej z ochroną i gospodarowaniem lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, wyłączając własność prywatną. I może być sprzeczna z traktatami unijnymi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.08.2023
Środowisko Prawo unijne
Centralna Informacja Emerytalna ma zapewnić użytkownikom, którzy będą chcieli z niej korzystać, dostęp do informacji o stanie ich oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń - przewiduje przygotowana przez rząd ustawa. W czwartek, 17 sierpnia 2023 r., Sejm odrzucił uchwałę Senatu odrzucają tę ustawę w całości. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.
Grażyna J. Leśniak
17.08.2023
Emerytury i renty Finanse
Na dzień 31 grudnia 2022 roku było w Polsce 1 004,4 tys. cudzoziemców wykonujących pracę. Ich udział w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce wyniósł 6,5 proc. Liczba cudzoziemców w tej grupie wzrosła o 27,3 proc. pomiędzy styczniem a grudniem 2022 r. W tej liczbie 432,6 tys. stanowili cudzoziemcy wykonujący umowy cywilnoprawne – podał GUS.
Grażyna J. Leśniak
17.08.2023
Rynek Prawo pracy
Osoby, którym ważność orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy i/lub niezdolności do samodzielnej egzystencji upływa po 31 lipca br., powinny złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres. Najlepiej zrobić to sześć tygodni przed upływem ważności orzeczenia, aby zachować ciągłość uprawnień z niego wynikających.
Beata Dązbłaż
17.08.2023
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
17 sierpnia Sejm planuje zakończyć prace nad przepisami, które pozbawią fundacje rodzinne prawa do swobodnego obrotu gruntami rolnymi oraz zakładania gospodarstw rolnych. Przedsiębiorcy i prawnicy nie mają wątpliwości, że w ten sposób politycy zaczynają "obrzydzać" przedsiębiorcom fundację. Lekką ręką chcą wyrzucić do kosza instytucję, która im wyszła.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.08.2023
Spółki Małe i średnie firmy
Neurologia oficjalnie dołączyła do dziedzin medycyny, które Ministerstwo Zdrowia traktuje priorytetowo. Polskie Towarzystwo Neurologiczne ma nadzieję, że dzięki temu liczba lekarzy neurologów nareszcie zacznie rosnąć. Eksperci przewidują, że zachorowalność na choroby neurologiczne będzie wzrastać. Zwiększać się zatem będzie zapotrzebowanie na świadczenia lekarzy specjalistów neurologii.
Magdalena Gajda
17.08.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Nie każdy opiekun faktyczny małoletniego ma prawo do świadczenia wychowawczego. Zdaniem Sądu Administracyjnego w Łodzi, każdy powinien mieć jednak prawo do domagania się od państwa pomocy w jej sprawowaniu, w tym również pomocy materialnej. Dlatego ZUS nie może odmówić wypłaty, także wówczas, gdy opiekun nie wystąpił o przysposobienie dziecka.
Marek Sondej
17.08.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse
Wójt nie chciał przyznać dofinansowania za cały okres kształcenia młodocianego pracownika, ponieważ zmienił on miejsce zamieszkania w trakcie trwania nauki. Organ twierdził, że pracodawca powinien złożyć drugi wniosek do organu właściwego ze względu na wcześniejsze miejsce zamieszkania ucznia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie zgodził się z tą oceną i wskazał, że sprawę powinna rozpoznać gmina miejsca zamieszkania młodocianego pracownika w dacie ukończenia nauki i zdania egzaminu.
Dorian Lesner
17.08.2023
Szkoła i uczeń Administracja publiczna Prawo pracy
Jeżeli wyborca odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania, obwodowa komisja wyborcza musi to odnotować w spisie wyborców. Jednocześnie mężowie zaufania mogą odnotowywać wszystko co dzieje się w lokalu wyborczym. Niektórzy eksperci mają obawy czy nie stanowi to zagrożenia dla tajności głosowania i nie wywoła niedopuszczalnej presji na wyborcach. Już samo nagrywanie wnętrza lokalu wyborczego powoduje, że ludzie zachowują się inaczej.
Robert Horbaczewski
17.08.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Na 28 sierpnia zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, o które zwrócił się Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Posiedzenie ma dotyczyć dalszej reformy wymiaru sprawiedliwości. Reformy wymaga zwłaszcza Sąd Najwyższy, w którym dzieją się niebezpieczne rzeczy - powiedziała przewodnicząca KRS.
Grażyna J. Leśniak
16.08.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ustawa o ochronie zwierząt nie zawiera zamkniętego katalogu form znęcania nad zwierzętami - można do nich zaliczyć również zmuszenie psa do marszu po gorącej nawierzchni, o ile nie zapewniono mu odpowiedniej ochrony przed poparzeniem łap. Fala krytyki dotyczącej sposobu traktowania zwierząt spadła na organizatorów defilady z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2023 r.
Monika Sewastianowicz
16.08.2023
Wysokie temperatury mogą naprawdę dać się we znaki – również w pracy. Zmęczeni upałem pracownicy mogą mieć trudności ze skupieniem się na swoich zadaniach. Jak poprawić ich komfort? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy? Odpowiadamy, bo to ważne. Za nierespektowanie przez pracodawcę obowiązków może zostać ukarane karą grzywny w wysokości nawet 30 tys. zł.
Grażyna J. Leśniak
16.08.2023
Prawo pracy BHP
Inspekcja Handlowa badała, na ile skład deklarowany przez firmę na metce odzieżowej jest zgodny z rzeczywistością. Okazało się, że w ubraniach, które miały składać się w 80 proc. z wełny, są tylko sztuczne włókna. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił firmom zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd. Grozi im kara nawet w wysokości 10 proc. rocznego obrotu.
Inga Stawicka
16.08.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Jeden dzień legalnej pracy w Polsce wystarczy, by cudzoziemcy z całego świata zaczęli otrzymywać nasze roczne świadczenia, czyli 13. i 14. emeryturę. Obywatelowi UE wystarczy jeden dzień pracy do otrzymania u nas groszowej emerytury, a miesiąc pracy i miejsce zamieszkania na terytorium RP – by nasze państwo dopłacało mu do emerytury minimalnej po osiągnięciu powszechnego wieku w Polsce. Dlatego, zdaniem prawników, trzynastkę i czternastkę trzeba doliczyć do emerytur i wypłacać co miesiąc, a ich wysokość uzależnić od stażu ubezpieczeniowego w Polsce.
Grażyna J. Leśniak
16.08.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty
Laptop, który czwartoklasista dostanie od państwa, jest własnością jego rodziców. Nowe przepisy wyłączają konieczność odprowadzania od niego podatku od spadków i darowizn. Rozszerzają też o laptop katalog przedmiotów zwolnionych spod egzekucji, jednak tylko tej administracyjnej, co potencjalnie dopuszcza egzekucję cywilną. Sprzęt oznaczony będzie godłem i napisem Rzeczpospolita Polska, by utrudnić np. sprzedaż w lombardzie.
Monika Sewastianowicz
16.08.2023
Domowe finanse Szkoła i uczeń
Niektórzy dłużnicy nadużywają regulacji poprzez wykorzystywanie postępowania o zatwierdzeniu układu wyłącznie dla uniknięcia egzekucji wierzytelności układowych w okresie ochronnym. To wynik tego, że przepisy skupiają się obecnie bardziej na ochronie dłużnika, niż zabezpieczeniu wierzyciela. Problemem dla obu stron jest także długie rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie układu w sądach.
Regina Skibińska
16.08.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Wójt obejmuje mandat po złożeniu ślubowania. Jeżeli jest tymczasowo aresztowany, jego obowiązki przejmuje osoba powołana przez premiera. Orzekł tak niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie wójta gminy Daszyna, wybranego na drugą kadencję, mimo ciążących na nim zarzutów karnych. Fakt, że w poprzedniej kadencji powołało zastępcę wójta, który jego zdaniem powinien kierować pracami gminy, jest bez znaczenia.
Marek Sondej
16.08.2023
Prawo karne Samorząd terytorialny
W 2022 roku wskaźnik zatrudnienia dla kobiet w wieku 15-64 lata wyniósł w Polsce 65,4 proc., a w latach 2015-2022 wzrósł o 8,8 pkt proc. Wraz ze wzrostem zatrudnienia, spadał poziom bezrobocia wśród kobiet - twierdzi MRiPS. I powołuje się na posiadane dane szacunkowe, z których wynika, że w końcu maja 2023 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 803,6 tys. bezrobotnych, z czego niemal 427,8 tys. kobiet.
Grażyna J. Leśniak
15.08.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
Zajęcie pasa drogowego na cele organizacji pokojowego zgromadzenia publicznego nie wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Wymóg taki stanowiłby bowiem ukrytą przeszkodę w wykonywaniu prawa do wolności pokojowego zgromadzania się. Orzekł tak niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie protestów w obronie sądów w 2017 roku.
Marek Sondej
15.08.2023
Samorząd terytorialny Drogi
Krąg spadkobierców ustawowych będzie mniejszy, małoletni lepiej chronieni przed ewentualnym dziedziczeniem długów, a uporczywe zaleganie z alimentami dla spadkodawcy stanie się przesłanką niegodności dziedziczenia - ustawa została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie po trzech miesiącach.
Patrycja Rojek-Socha
14.08.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
21 sierpnia upływa termin dla frankowiczów z Getin Noble Bank na zgłoszenie wierzytelności wobec banku. Nie warto jednak czekać. Prawnicy radzą, by zrobić to do soboty. tj. do 19 sierpnia. Zgłoszenie po tej dacie - choć nadal możliwe - będzie wiązać się z opłatą. Przy dłuższej zwłoce syndyk może nawet odmówić uwzględnienia wierzytelności w planie podziału.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.08.2023
Banki Kredyty frankowe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski