Trzecia fala koronawirusa to coraz wyższe statystyki osób zakażonych. Tydzień przed Wielkanocą minister zdrowia Adam Niedzielski i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński, apelują do wszystkich księży proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązującego limitu liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach.
Patrycja Rojek-Socha
24.03.2021
Koronawirus a prawo
Już w czerwcu 2021 roku na państwowych odcinkach dróg płatnych ma zostać uruchomiony nowy system poboru opłat e-TOLL. Zastąpi on obecny viaTOLL. Nowy system służyć będzie do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych.
Krzysztof Koślicki
24.03.2021
Ordynacja Finanse
Możliwość pozyskiwania danych wrażliwych dotyczących konkretnej osoby ubiegającej się o zasiłek, przewidziana w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, budzi zastrzeżenia RPO. Według niego, ZUS miałby szerokie uprawnienia przy ustalaniu prawa do zasiłku - bez określenia granic ingerencji w prawo do prywatności
Grażyna J. Leśniak
24.03.2021
Ubezpieczenia społeczne RODO
W związku z corocznym rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych małżonkowie mogą dokonać wyboru sposobu rozliczenia i rozliczyć się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Należy jednak pamiętać o warunkach, jakie muszą zostać spełnione, aby dokonać wspólnego rozliczenia – pisze Anna Koperska z KPMG w Polsce.
Anna Koperska
24.03.2021
Domowe finanse PIT

Kara za narzucanie minimalnych cen sprzętu sportowego

Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Firma zapłaci pół miliona złotych kary za to, że przez prawie 8 lat ustalała minimalne ceny, po których sklepy internetowe mogły sprzedawać jej sprzęt sportowy, np. rolki czy hulajnogi. Prezes UOKiK uznał ją za organizatora antykonkurencyjnego porozumienia, ale kara jest mniejsza niż mogłaby być, ponieważ spółka skorzystała z programu łagodzenia kar leniency.
Krzysztof Sobczak
24.03.2021
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to najdłuższa trasa rowerowa w Polsce i jedna z dłuższych w Europie - ma ponad 2 tys. km długości. Po przeprowadzonej kontroli NIK ostrzega, że bez odpowiednich działań może dojść do stopniowej degradacji szlaku i zaprzepaszczenia tego, co już udało się osiągnąć przy jego realizacji. Potrzeba przede wszystkim lepszej współpracy samorządów
Agnieszka Matłacz
24.03.2021
Samorząd terytorialny
Sąd zasądził od kobiety ponad 70 tys. zł wraz z odsetkami. Chodziło o umowę pożyczki. Problem, że choroba uniemożliwiała jej samodzielne reprezentowanie swoich interesów przed sądem. Prokurator Generalny uznał, że doszło do rażące naruszenie prawa procesowego oraz m.in prawa do sądu i wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną.
Patrycja Rojek-Socha
24.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uznała za zasadną skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie odszkodowania za uszkodzony pojazd. Błędne było stwierdzeniem sądów dwóch instancji, że wartość odszkodowania wypłaconego powodowi przez pozwaną w postępowaniu likwidacyjnym przewyższała wartość poniesionej przez niego szkody.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.03.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument

Podatnicy coraz bardziej samotni w zderzeniu z trudnym prawem

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Proces praktycznego stosowania prawa podatkowego doszedł już do takiego etapu, że proszeni o pomoc doradcy podatkowi rekomendują swoim klientom składanie wniosków o ministerialną interpretację. Coraz trudniej bowiem o udzielenie jednoznacznej porady. Problem jednak w tym, że otrzymanie interpretacji też nie gwarantuje właściwej ochrony. W rezultacie przedsiębiorcy pozostawieni są samymi sobie.
Krzysztof Koślicki
24.03.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Przekazując w kwietniu 2020 r. dane obywateli Poczcie Polskiej na zapowiadane wybory korespondencyjne na Prezydenta RP, Minister Cyfryzacji działał bez podstawy prawnej. Naruszył tym samym art. 7 i art. 51 Konstytucji - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny i uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich, który wniósł o uznanie tej czynności ministra za bezskuteczną.
Krzysztof Sobczak
23.03.2021
RODO Wybory
Europejska Rada Ochrony Danych rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące wytycznych w sprawie wirtualnych asystentów głosowych. Ich celem jest zarówno rozpoznanie wyzwań w tej dziedzinie jak i przedstawienie zaleceń i ewentualnie propozycji odpowiednich rozwiązań prawnych. Do 23 kwietnia 2021 r. EROD przyjmuje uwagi na ten temat.
Krzysztof Sobczak
23.03.2021
Rynek i konsument Prawo unijne

Fundacje rodzinne nie skorzystają z preferencyjnego CIT

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Rząd przedstawił w nocy z poniedziałku na wtorek oczekiwany od dawna projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Wynika z niego, że fundacje nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej. Zapłacą CIT według zasad ogólnych. Korzyści podatkowe przewidziane są dla wąskiej grupy beneficjentów – najbliższej rodziny. Pozostali zapłacą 19-proc. podatek od spadków i darowizn.
Krzysztof Koślicki
23.03.2021
Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Polska wciąż nie ma całościowej strategii przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści - zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. I przypomina, że niedawno Komisja Europejska stwierdziła uchybienie przez Polskę prawa unijnego poprzez nieprawidłową transpozycję unijnych przepisów o zwalczaniu pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych.
Krzysztof Sobczak
23.03.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Systemy promocyjne typu piramida, a ich tworzenie, prowadzenie i propagowanie jest zakazane i uznawane za nieuczciwą praktykę rynkową - przypomniał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I postawił zarzuty trzem przedsiębiorcom, namawiali w internecie i podczas różnych wydarzeń do inwestowania w FutureNet, FutureAdPro lub przystępowania do sieci NetLeaders.
Krzysztof Sobczak
22.03.2021
Rynek i konsument Finanse
Większość organizacji pozarządowych odczuwa negatywny wpływ pandemii i wprowadzonych ograniczeń – musiały zawiesić część działań, straciły źródła finansowania, nie miały kontaktu z odbiorcami. Skutki COVID najmocniej odcisnęły się na organizacjach z małych i średnich miast.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.03.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Osoby prywatne nie mogą odpowiadać za błędy organów administracyjnych, a sądowe unieważnienie aktów zakupu nieruchomości gruntowej od skarbu państwa, bez rekompensaty dla skarżących, naruszyło prawo do poszanowania mienia - stwierdził w wydanym w ubiegłym tygodniu orzeczeniu Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
22.03.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Ustawa o PIT przewiduje dla podatników różne formy rozliczeń na preferencyjnych zasadach. Jednym z nich jest rozliczenie dla samotnych rodziców, którzy wychowują dziecko, przysługujące po spełnieniu określonych w ustawie warunków – pisze Anna Lewandowska z KPMG w Polsce.
Anna Lewandowska
22.03.2021
Domowe finanse PIT
Generalna koncepcja podatku dochodowego od osób fizycznych dyskryminuje systemowo większość podatników, którzy osiągają przychody z pracy, rent i emerytury. Opodatkowuje się również koszty uzyskania tych przychodów, faworyzując tych podatników, dla których jest to rzeczywisty podatek dochodowy. Dzięki temu jest on jednak wyjątkowo efektywny fiskalnie – pisze prof. Witold Modzelewski.
Witold Modzelewski
22.03.2021
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Wprowadzone przez rząd obostrzenia nie obejmują kościołów, te pozostaną otwarte. Co więcej biskupi zachęcają wiernych, by "z zachowaniem koniecznej troski o zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pandemii uczestniczyć w niedzielnej mszy. Obowiązują przy tym dotychczasowe restrykcje - 1 osoba na 15 mkw.
Patrycja Rojek-Socha
21.03.2021
Koronawirus a prawo
Osoby, które nie zgłaszają się na szczepienia preparatem AstryZeneki albo nie zapisują się, trafiają na koniec kolejki – poinformował Michał Dworczyk szef KPRM, po sobotnim posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dodał, że nie potrafi podać terminu, kiedy takie osoby będą mogły się zaszczepić.
Patrycja Rojek-Socha
20.03.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Turcja wycofała się właśnie z europejskiego traktatu chroniącego kobiety przed przemocą, który jako pierwsza podpisała 10 lat temu i którego nazwa wiąże się z największym miastem kraju. Dekret prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana unieważniający ratyfikację konwencji stambulskiej został podpisany rano - 20 marca.
Patrycja Rojek-Socha
20.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Jeszcze przed pandemią na opinię opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów czekało się od kilku miesięcy do ponad roku, co utrudniało prowadzenie spraw szczególnie trudnych bo dotyczących np. kontaktów z dzieckiem. Koronawirus problem pogłębił. MS analizuje więc ewentualne zmiany legislacyjne, poinformowało o tym NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.
Patrycja Rojek-Socha
20.03.2021
Prawo rodzinne
Pan Wojciech w połowie maja 2020 r. w miejscowości S.G w gminie W. został przyłapany na tym, że nie tylko używał słów nieprzyzwoitych, ale nie miał maseczki - czyli nie zastosował się do obowiązku zakrywania ust i nosa. W listopadzie sąd rejonowy wyrokiem nakazowym uznał go za winnego wykroczenia i wymierzył 500 zł mandatu. Teraz RPO składa kasację do Sądu Najwyższego.
Patrycja Rojek-Socha
20.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Samorząd lekarski chce, by zabiegi z zakresu medycyny estetycznej mogli wykonywać wyłącznie lekarze i lekarze dentyści. Głównym argumentem jest bezpieczeństwo pacjentów. Nie zgadza się z tym branża beauty i wskazuje, że jest to krok do monopolu, który ograniczy dostępność usług i spowoduje wzrost cen. Jednak Ministerstwo Zdrowia przygotowało już projekt nowelizacji.
Dorian Lesner
20.03.2021
Pacjent Rynek i konsument Zawody medyczne

WSA: Gmina nie może nakazać wyprowadzania psa na smyczy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie wprowadził generalny obowiązek prowadzenia psów na uwięzi. Prokurator wniósł skargę i okazało się, że słusznie. Nakaz ten nie uwzględniał bowiem specyficznych cech biologicznych, wieku, stanu zdrowia i fizjologii zwierząt. Tym samym mógł naruszać zasadę proporcjonalności i humanitaryzmu.
Dorian Lesner
20.03.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Podatnicy, którzy w rocznej deklaracji PIT rozliczają np. ulgę rehabilitacyjną, muszą liczyć się z tym, że skarbówka wezwie ich na kontrole i sprawdzi, czy faktycznie mieli oni prawo do odliczeń. Trzeba wtedy pokazać dokumenty potwierdzające niepełnosprawność. Podatnik, ubiegający się uzyskanie jakiejkolwiek ulgi musi być przygotowany na konieczność udokumentowania prawa do niej - tłumaczą doradcy.
Krzysztof Koślicki
20.03.2021
Domowe finanse PIT RODO
Prowadzony przez resort finansów Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli system gromadzenia i przetwarzania informacji o osobach fizycznych sprawujących kontrolę nad spółkami, udostępnia w internecie dane osobowe, w tym także numer PESEL takich osób. Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje od ministra finansów rozwiązania tego problemu.
Krzysztof Sobczak
19.03.2021
Spółki RODO
Oferowane ostatnio przez jedną z firm w Polsce pożyczki przewidują zaskakujący mechanizm przekazania klientowi pieniędzy, poprzez bitcoina, dolara, do złotego, który może zaciemniać prawdziwy obraz sytuacji i odwracać uwagę konsumenta, uniemożliwiając mu podjęcie racjonalnej decyzji - alarmuje Rzecznik Finansowy. I ostrzega przed wchodzeniem w takie relacje.
Krzysztof Sobczak
19.03.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Wielu podatników wypełniło już swój obowiązek i rozliczyło się z urzędem skarbowym. Pamiętać jednak trzeba, aby zeznanie podatkowe wysłać do właściwego urzędu. Co do zasady powinien być to urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania.
Krzysztof Kaźmierski
19.03.2021
Domowe finanse PIT
Mężczyzna, która przebywał w zakładzie karnym zwrócił się o umorzenie zaległości alimentacyjnych. Organy, bez głębszej analizy sprawy, odmówiły. WSA w Gliwicach wskazał, że powinny one mieć na uwadze skutki, jakie może wywołać ich decyzja. Egzekucja zaległych świadczeń może bowiem prowadzić do sytuacji, w której dłużnik Skarbu Państwa stanie się beneficjentem środków z pomocy społecznej.
Dorian Lesner
19.03.2021
Prawo rodzinne Administracja publiczna