Prawo.pl
Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w lipcu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5 proc. – tyle samo co przed miesiącem, a w zestawieniu z końcem lipca 2022 r. była niższa o 0,2 pkt proc. Z kolei Eurostat podał, że stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu br. wyniosła 2,7 proc. wobec średniej unijnej wynoszącej w czerwcu br. 5,9 proc.
Grażyna J. Leśniak
07.08.2023
Rynek Prawo pracy
W II kwartale 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 105,6 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 6,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych – podał ZUS. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2023 r. osiągnęła 5 491,4 tys. zł.
Grażyna J. Leśniak
07.08.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Od 7 sierpnia w aplikacji mObywatel pojawiła się możliwość dodania nowego dokumentu. Chodzi o tymczasowe prawo jazdy. To ułatwienie przede wszystkim dla kierowców, którzy dopiero nabyli uprawnienia do prowadzenia pojazdów i nie mają jeszcze fizycznej wersji dokumentu.
Inga Stawicka Agnieszka Matłacz
07.08.2023
Samorząd terytorialny
Pracownikom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych lub B2B nie przysługują uprawnienia rodzicielskie i dodatkowe dni wolne od pracy, jak np. zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej czy urlop opiekuńczy. Zdaniem prawników, firmy, w których większość pracowników jest tak zatrudniona, mogą mieć problemy, gdy osoby te będą chciały renegocjować umowy. O tym świadczą wątpliwości i pojawiające się pytania.
Grażyna J. Leśniak
07.08.2023
Prawo pracy
Funkcjonariusze ABW, AW, SKW, SWW i CBA nie zostali objęci przepisami, które gwarantują np. czas wolny od służby z powodu siły wyższej czy 5 dni urlopu opiekuńczego. Takie prawa przewidują dwie unijne dyrektywy dotyczące czasu pracy (m.in. work-life balance). Według KPRM, w obecnej sytuacji nie jest zasadne włączanie do ustawowych pragmatyk tych służb dodatkowych przepisów potencjalnie ograniczających możliwość pełnienia tak uwarunkowanej służby.
Grażyna J. Leśniak
07.08.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
Obywatele Ukrainy, uchodźcy wojenni skarżą się na wstrzymanie wypłat świadczeń, w tym wychowawczych z powodu utraty statusu „UKR", mimo że nie opuszczali Polski na dłużej niż 30 dni. MSWiA odpowiada, że to głównie ich wina, bo podczas przekraczania granicy prawdopodobnie nie okazały dokumentu elektronicznego diia.pl ani nie zgłosiły korzystania z ochrony czasowej.
Robert Horbaczewski
07.08.2023
Administracja publiczna Ukraina
Resort rozwoju zapowiadał, że w nowelizacji wprowadzającej ułatwienia dla przedsiębiorców znajdą się również przepisy regulujące działalność małoletnich przedsiębiorców, które miały rozwiązać pojawiające się problemy. W trakcie konsultacji zapowiadano, że pierwotna propozycja zostanie zmodyfikowana, jednak w projekcie, który trafił do Sejmu, zostały one całkowicie wykreślone. Prawnicy oceniają, że to nietrafiona decyzja.
Inga Stawicka
07.08.2023
Rynek Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Ekshumacja jest środkiem bardzo daleko idącym. Dlatego, że w powszechnym odczuciu może pozostawać z konflikcie z potrzebą niezakłócania spokoju zmarłych oraz ich najbliższych. Dla tych ostatnich może stanowić trudne przeżycie – wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach. Stan zdrowia powoda nie jest w tym wypadku wystarczającym powodem przeniesienia szczątków na inny cmentarz.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2023
Prawo cywilne
Pojawiły się pierwsze fundacje rodzinne. Ustawa o fundacji rodzinnej została uchwalona ponad podziałami politycznymi. To konstrukcja, jakiej wyraźnie brakowało w polskim systemie prawnym. Jest jeszcze jednak druga strona medalu. Niestety pojawiają się obawy dotyczące m.in. stabilności konstrukcji prawnej tej instytucji - pisze prof.dr hab. Rafał Adamus, radca prawny z Uniwersytetu Opolskiego.
Rafał Adamus
05.08.2023
Domowe finanse
Z przyczyn fizjologicznych kobiety mogą oddawać krew rzadziej niż mężczyźni, a więc później otrzymują odznaki honorowego krwiodawcy i przywileje, jak dostęp do opieki zdrowotnej bez kolejki. Różnica ta przy regularnych donacjach wynosi blisko cztery lata. W dodatku z dawstwa osocza, krwinek białych i płytek krwi wyklucza kobiety urodzenie dziecka. Jest szansa na zmianę przepisów, o co apeluje m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.
Beata Dązbłaż
05.08.2023
Pacjent
Popularność filmu "Barbie" spowodowała, że media społecznościowe zaroiły się od zdjęć użytkowników wmontowanych w wizerunek Barbie i Kena. Do stworzenia obrazów wykorzystano aplikację, która przerabiała przesłane zdjęcia - stała się na tyle popularna, że na tapet postanowiło ją wziąć Ministerstwo Cyfryzacji, które przestrzegało przed możliwym naruszeniem prywatności.
Monika Sewastianowicz
05.08.2023
Nowe technologie RODO
Linie lotnicze mogły odwołać loty z powodu pożarów na Rodos bez konieczności wypłacania odszkodowań, natomiast pasażerowie nie mieli możliwości rezygnacji z lotu z tego tytułu, jeżeli odbył się on zgodnie z harmonogramem. Eksperci oceniają bowiem, że co do zasady pożary będą nadzwyczajną okolicznością, która wyłączy odpowiedzialność odszkodowawczą przewoźnika. Pasażerom wciąż należy się jednak zwrot części kosztów.
Regina Skibińska
05.08.2023
Rynek i konsument
Osoby mające na utrzymaniu niepełnosprawnego małżonka mogą, co do zasady, odliczyć jego pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Warunkiem jest jednak, by emerytura małżonka nie przekraczała 12-krotności renty socjalnej - w 2023 r. jest to nieco ponad 19 tys. zł rocznie. Jeśli jest wyższa, z ulgi skorzystać może tylko sama osoba niepełnosprawna. Nie można jej odliczyć we wspólnym zeznaniu rocznym.
Monika Pogroszewska
05.08.2023
PIT Doradca podatkowy Niepełnosprawność

Czy 14. emeryturę otrzymują faktycznie najubożsi

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
14. emerytura nie jest świadczeniem emerytalnym. Jest to kolejne w danym roku dodatkowe świadczenie pieniężne, pozaubezpieczeniowe, o charakterze socjalnym, mające na celu poprawę sytuacji emerytów i rencistów, przede wszystkim tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji – twierdzi MRiPS. Żeby tak jednak było, ZUS powinien sprawdzać w urzędzie skarbowym dochód osoby, której wypłaca 14-tkę, a nie samą tylko wysokość emerytury czy renty.
Grażyna J. Leśniak
05.08.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Mandat 1,5 tys zł mimo zdania egzaminu na prawo jazdy

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację do Sądu Najwyższego w sprawie kobiety ukaranej za prowadzenie samochodu bez uprawnień. Tymczasem tego samego dnia, kiedy dostała mandat, starosta wydał decyzję administracyjną przyznającą jej uprawnienie do prowadzenia pojazdów. Rzecznik zwraca uwagę, że posiadanie przy sobie dokumentu prawa jazdy nie jest już wymagane. A odbiór dokumentu w urzędzie jest sprawą czysto techniczną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.08.2023
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Prezydent podpisał właśnie nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw - tzw. ustawy Kamilka. Zakłada ona m.in. co najmniej 10 godzin szkoleń, co cztery lata, dla sędziów rodzinnych. Doregulowuje kwestie wysłuchania dziecka, wprowadza standardy jego ochrony i kary za uchylanie się od tego obowiązku oraz system monitorowania przypadków śmierci krzywdzonych dzieci. Dziecko będzie mieć też swojego reprezentanta w sądzie.
Patrycja Rojek-Socha
04.08.2023
W sobotę, 5 sierpnia, wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 3 lipca 2023 r, które wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z nich – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kody będą mieli m.in. studenci lub doktoranci, którzy w Polsce kształcą się oraz absolwenci, który odbywają obowiązkowy staż.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2023
Ubezpieczenia społeczne
W ostatnich miesiącach weszło w życie wiele zmian dotyczących ochrony osób pokrzywdzonych przemocą domową. Od 15 sierpnia obowiązywać z kolei będą nowe narzędzia dla policjantów i żandarmów wojskowych. Chodzi o zakaz kontaktowania się sprawcy z pokrzywdzonym i wstępu np. do szkoły lub innego miejsca, w którym przebywa. O nowych rozwiązaniach będzie mowa m.in. na Pol'and'Rock Festival.
Patrycja Rojek-Socha
04.08.2023
Wymiar sprawiedliwości
Nawet sklep internetowy może stać się cyfrową platformą pracy. O jej istnieniu nie będzie bowiem decydować sektor czy rodzaj działalności, ale sposób organizacji świadczenia usługi. To może doprowadzić do zróżnicowania sytuacji osób wykonujących tożsame usługi i zadania, bo różnie ukształtowane zostaną ich uprawnienia, w zależności od sposobu organizacji współpracy z klientem czy sposobu przekazywania rezultatów pracy. W efekcie w jednej firmie mogą być zastosowane dwa modele współpracy w różnych działach.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2023
Rynek Prawo pracy Prawo unijne

Porozumienie ramowe dotyczące telepracowników to dobry krok

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
1 lipca 2023 roku weszło w życie porozumienie ramowe dla telepracy. Wdraża ono nowe rozwiązania dotyczące transgranicznych telepracowników, jeżeli są zatrudnieni przez pracodawcę z siedzibą w jednym kraju członkowskim Unii Europejskiej, ale pracę wykonują częściowo zdalnie z innego państwa, które jednocześnie jest ich krajem zamieszkania – pisze Barbara Kolimeczkow, doradca podatkowy.
Barbara Kolimeczkow
04.08.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Ministerstwo cyfryzacji we wzorze umowy przekazania laptopów organom prowadzącym szkołę chciało, aby osoby upoważnione do odbioru sprzętu podawały także PESEL oraz serię i numeru dowodu osobistego. Zaprotestowali samorządowcy, wskazując, że zbieranie tych danych może naruszać RODO i wydłużyć procedurę przekazywania komputerów. Samorządy musiałyby wdrożyć bowiem procedury związane z rejestracją zbioru danych.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
04.08.2023
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Posłowie po cichu wydłużyli z 60 dni do 180 dni termin na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby. Zmiana przepisów covidowych znalazła się w ustawie o świadczeniu wspierającym, która weszła w życie w tym zakresie 27 lipca.
Grażyna J. Leśniak Agnieszka Matłacz
03.08.2023
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Jest kolejna wersja projektu ustawy o sygnalistach. Według najnowszej propozycji z 12 lipca, przepisy będą miały zastosowanie również do funkcjonariuszy różnych służb oraz ich rodzin, a także do żołnierzy. Państwowa Inspekcja Pracy pozostała organem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń, w przypadku których zgłaszający nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia zgłoszenia.
Grażyna J. Leśniak
03.08.2023
Prawo pracy Prawo unijne
W niedawnym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził jednoznacznie, że mimo iż sąd państwa członkowskiego, w którym dziecko miało zwykły pobyt, posiada jurysdykcję do rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa do pieczy nad dzieckiem, może on w drodze wyjątku wystąpić o przekazanie sprawy do sądu państwa członkowskiego, do którego dziecko zostało uprowadzone. Wymagane jest jednak, aby dziecko miało szczególny związek z tym innym państwem członkowskim.
Krzysztof Koślicki
03.08.2023
Prawo rodzinne Prawo unijne
Kryzys energetyczny związany z rosyjską napaścią na Ukrainę pokazał, że ani indywidualni odbiorcy, ani przedsiębiorstwa nie są dostatecznie chronieni przed drastycznymi podwyżkami cen energii. Dlatego podjęto decyzję o konieczności zmiany przepisów na poziomie unijnym. Ostatnio zostały one zatwierdzone przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. We wrześniu zajmą się nimi europosłowie.
Inga Stawicka
03.08.2023
Prawo unijne Energetyka
PiS zapowiada, że może już zgłosić kandydatów do komisji ds. badania rosyjskich wpływów a, to oznacza że mogłaby zostać powołana nawet na najbliższym posiedzeniu Sejmu czyli 16-17 sierpnia. 2 sierpnia poinformowano, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która jest podstawą jej powołania. Organ miałby wyjaśniać wpływy Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
02.08.2023
Wymiar sprawiedliwości
Promocja, która zakładała częściowy zwrot środków za zakup książek i zabawek w ramach vouchera była na tyle skomplikowana, że w zasadzie trudno było z niej skorzystać. Konsumenci nie mieli również łatwego dostępu do rzetelnych i pełnych informacji na temat jej warunków. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił w tej sprawie zarzuty sieci sklepów Biedronka.
Inga Stawicka
02.08.2023
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wzrośnie dwa razy: od 1 stycznia do kwoty 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – do kwoty 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa zwiększy się natomiast z obecnych 23,50 zł do 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – do 28,10 zł. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje rozporządzenie w tej sprawie.
Grażyna J. Leśniak
02.08.2023
Prawo pracy
Wszyscy wierzyciele Getin Noble Banku mogą swoje wierzytelności zgłaszać bez kosztów do 21 sierpnia tego roku - informuje syndyk Getin Noble Banku Marcin Kubiczek. Przekroczenie tego terminu nie przekreśli ważności zgłoszenia, ale będzie się wiązało z koniecznością wniesienia opłaty.
Agnieszka Matłacz
02.08.2023
Kredyty frankowe
Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych (PPK) może wskazać instytucji finansowej, prowadzącej jego rachunek PPK, osoby, które - po jego śmierci - otrzymają oszczędności z jego rachunku. Aby taka osoba otrzymała środki, wystarczy przedłożenie aktu zgonu uczestnika. Wskazanie przez uczestnika PPK osoby uprawnionej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed uczestnikiem PPK.
Anna Puszkarska
02.08.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK