Kolejna nowelizacja rozporządzenia dotyczącego narodowej kwarantanny, wyłącza spod obostrzeń związanych z zakazem nocowania w hotelach pracowników i dziennikarzy m.in. telewizji i radia publicznego, oraz z mediów posiadających koncesję, pod warunkiem, że ma to związek z wykonywanym przez nich zawodem. Rozszerza również obowiązek kwarantanny na osoby przyjeżdżające do Polski z krajów UE.
Patrycja Rojek-Socha
30.12.2020
Koronawirus a prawo
Wprowadzenie istotnego ograniczenia maksymalnej wysokości ulgi abolicyjnej do 1360 zł może dotknąć tych polskich rezydentów podatkowych, którzy uzyskują dochody w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania opierające się na metodzie tzw. odliczenia proporcjonalnego. Nowe zasady zaczną obowiązywać już od stycznia 2021 roku – wyjaśnia Aleksander Dyl, prawnik.
Aleksander Dyl
30.12.2020
Domowe finanse PIT
Mimo zakończenia okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, od 1 stycznia 2021 r. utrzymany będzie swobodny przepływ danych między Europejskim Obszarem Gospodarczym (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) a Zjednoczonym Królestwem. Ma on obowiązywać maksymalnie do 1 lipca 2021 r.
Krzysztof Sobczak
30.12.2020
RODO Prawo unijne Brexit

Brexit ma skutki dla ubezpieczonych

Prawo cywilne Rynek i konsument Brexit
Kończy się czas, kiedy instytucje z Wielkiej Brytanii mogą działać w Unii Europejskiej na dotychczasowych zasadach. W związku z tym Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypominają o konsekwencjach brexitu dla klientów ubezpieczycieli.
Regina Skibińska
30.12.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Brexit
Do 8 stycznia samorządy mogą wnioskować do programu „Opieka wytchnieniowa” 2021. Ministerstwo rodziny i polityki społecznej do 12 lutego zatwierdzi listy rekomendowanych przez wojewodów wniosków. Uczestnik programu, któremu przyznano pomoc, nie ponosi odpłatności. To wsparcie dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.12.2020
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Poprawa bezpieczeństwa usług telekomunikacyjnych, m.in. poprzez zobowiązanie operatorów do uniezależnienia się od jednego dostawcy sprzętu i oprogramowania - to cel obowiązującego od 30 grudnia br. rozporządzenia. Jednocześnie nowe przepisy mają przygotowywać rynek do funkcjonowania w standardzie 5G.
Krzysztof Sobczak
30.12.2020
Rynek i konsument
W okolicach 10 stycznia będą podejmowane decyzje dotyczące obecnie obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 - zapowiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Zaznaczył, że dopiero za kilka dni będzie wiadomo, jak wygląda sytuacja pod kątem zakażeń w okresie świątecznym. Odniósł się też do apeli o zniesienie zakazów w okresie ferii.
Agnieszka Matłacz
30.12.2020
Koronawirus a prawo
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej od początku wprowadzenia obostrzeń związanych ze stanem epidemii wydały już ponad 4500 decyzji o ukaraniu m.in. za łamanie zasad kwarantanny czy ograniczeń dotyczących działalności gospodarczej. Kary za naruszenie przepisów przeciwepidemicznych mogą wynosić nawet 30 tysięcy złotych i taką otrzymał np. 28 grudnia organizator "Specjalnego Świątecznego Treningu" z Pomorza.
Agnieszka Matłacz
30.12.2020
Koronawirus a prawo
W mediach społecznościowych wrze dyskusja, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne długofalowe skutki uboczne szczepionki przeciwko Covid-19. Lekarze przekonują, że producent, czyli firma farmaceutyczna. Ministerstwo Zdrowia zapewniło Prawo.pl, że państwo - pytanie tylko na jak długo. Prawnicy radzą szukać odpowiedzi w umowach zawartych z producentami. Problem w tym, że tych nie chce ujawnić ani Komisja Europejska, ani polski rząd.
Jolanta Ojczyk
30.12.2020
Prawo cywilne Opieka zdrowotna Farmacja
Strona twierdziła, że miały miejsce nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez Wójta Gminy. Z ustaleń wynikało, że osoba pracująca w urzędzie uzyskała dane osobowe strony na potrzeby obrony swoich dóbr osobistych. Informacje te pozyskała ze źródeł prywatnych, a więc nie doszło do naruszenia przepisów prawa -orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
30.12.2020
Administracja publiczna RODO

Od kwietnia specjalny wydział do spraw frankowiczów

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Do nowego wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie mają trafiać sprawy z zakresu roszczeń z umów walutowych, denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, zawartych przez konsumentów. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że trwają już prace przygotowawcze, a nowa jednostka nie oznacza dodatkowych etatów.
Patrycja Rojek-Socha
30.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Nie ma godziny policyjnej, godziny milicyjnej też nie było

Prawo karne Administracja publiczna Koronawirus a prawo
W sylwestra nie ma "żadnej godziny policyjnej", ale są "ograniczenia przemieszczania się" – ogłosił we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Ostrzegał przed mandatami za "czynności nadmiarowe" i przed wnioskami policji o "postępowanie administracyjne" zagrożone karą do 30 tys. zł. To kolejne wystąpienie przedstawiciela rządu mające zmiękczyć przepis w rządowym rozporządzeniu.
Krzysztof Sobczak
29.12.2020
Prawo karne Administracja publiczna Koronawirus a prawo

Agent przesłał dane osobowe, Warta ukarana

Rynek i konsument Prawo gospodarcze RODO
Agent ubezpieczeniowy wysłał pocztą elektroniczną dane dotyczące polisy ubezpieczeniowej, zawierające m.in. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL oraz informacje dotyczące ubezpieczonego samochodu, do nieuprawnionego adresata. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył za to na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. karę pieniężną w wysokości 85 588 zł.
Krzysztof Sobczak
29.12.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze RODO
Lepszy nadzór nad dostawcami usług dotyczących przetwarzania danych finansowych dla podmiotów rynku finansowego, wzmocniony nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną, a także większa ochrona konsumentów w zakresie informacji o przysługujących im prawach - to cele zmian w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.
Krzysztof Sobczak
29.12.2020
Rynek i konsument Finanse
Już od 1 stycznia 2021 roku bez cła i podatków będzie można przywieźć mniej alkoholu i papierosów. Restrykcje dotkną też przewozu zwierząt domowych i roślin. Nie będzie można przewozić mięsa i mleka. Podróżnych przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii do Polski będą obowiązywały takie same przepisy jak podróżnych z krajów, które nie należą do UE.
Krzysztof Koślicki
29.12.2020
Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse Brexit

Termin przesunięty, medycy nadal mogą się zgłaszać do szczepienia

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Do 14 stycznia przedłużamy termin zapisów na szczepienia w grupie zero - poinformował we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wyjaśnił, że to odpowiedź na postulaty lekarzy i zapewnił, że nie wpłynie to na termin rozpoczęcia zapisów na szczepienia w kolejnych grupach pacjentów.
Krzysztof Sobczak
29.12.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Wprawdzie NFZ podejmował działania na rzecz poprawy dostępności świadczeń, ale udało się to osiągnąć tylko częściowo - oceniła Najwyższa Izba Kontroli w raporcie za 2019 rok. I wskazała, że na niektóre zabiegi czekamy wprawdzie krócej, ale pogorszyła się dostępność ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wciąż zbyt niski był udział leczenia ambulatoryjnego w porównaniu ze szpitalnym.
Krzysztof Sobczak
29.12.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Od 1 stycznia 2021 r. po raz kolejny rośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, jest ono bowiem powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Skoro pensja minimalna idzie do góry, to wzrasta też świadczenie dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi.
Agnieszka Matłacz
29.12.2020
Pomoc społeczna
Pomysł, żeby marszałkowie województw zarządzali wszystkimi szpitalami z wyjątkiem klinicznych jest rodem z epoki PRL. Nie po to Solidarność zlikwidowała ten archaiczny system, żeby go znowu przywracać, bo najbardziej ucierpi na tym pacjent – twierdzi Andrzej Sośnierz, poseł Zjednoczonej Prawicy, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Józef Kielar
29.12.2020
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób z grup nieuprzywilejowanych rozpoczną się 15 stycznia przyszłego roku - zapowiedział szef KPRM, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Jak poinformował, wśród punktów, które będą prowadziły szczepienia będą też prywatne przychodnie.
Krzysztof Sobczak
28.12.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Minister finansów podpisał rozporządzenie, które przedłużyło do 31 grudnia 2021 roku termin na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe uzyskanego w 2018 roku przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Brak zakupu do końca 2020 roku mógłby oznaczać konieczność zapłaty dodatkowego podatku.
Krzysztof Koślicki
28.12.2020
Domowe finanse PIT
Były prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Janusz P. nie dopełnił obowiązku nadzoru nad otrzęsinami na uczelni - uznał w poniedziałek Sąd Apelacyjny w Gdańsku, uchylając uniewinniający wyrok dla naukowca. Sąd skazał trzy osoby oskarżone w sprawie śmierci trojga studentów podczas otrzęsin na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w 2015 r.
Monika Sewastianowicz
28.12.2020
Prawo karne Szkolnictwo wyższe

Resort finansów szykuje e-Urząd Skarbowy

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Do wykazu prac legislacyjnych rządu w poniedziałek trafił projekt nowelizacji przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej. Powszechną formą kontaktu ze skarbówką ma być e-Urząd Skarbowy. Zmiany w tym zakresie zostaną przyjęte w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Krzysztof Koślicki
28.12.2020
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

UOKiK sprawdza rabaty w kolejnych sieciach handlowych

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy w sieciach Kaufland Polska Markety, Eurocash i SCA PR Polska (Intermarche). ma miejsce wsteczne ustalanie rabatów i warunków handlowych w relacjach z dostawcami produktów rolno-spożywczych. Za podobne praktyki została niedawno ukarana spółka Jeronimo Martins Polska, właściciel sklepów Biedronka.
Krzysztof Sobczak
28.12.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Ustawa śmieciowa nie wskazuje, jak często należy odbierać odpady zmieszane i bio w miesiącach zimowych. Gminy dla oszczędności ustalają więc, że są wywożone rzadko, nawet co dwa miesiące. Mieszkańcy muszą je przechowywać, co sprawia kłopot. Niestety, śmieci są też spalane lub zostawiane w lasach. Jednak zdaniem ekspertów minimalna częstotliwość w czasie letnim jest dla gmin restrykcją.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.12.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Szykują się powództwa kredytobiorców o wynagrodzenie za korzystanie przez banki z ich kapitału w zawyżonej części lub całości raty, gdy umowa była nieważna – zapowiada Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Pierwszy pozew ma być złożony w styczniu. Prawnicy nie dają mu dużych szans, ale wskazują, że zwróci on uwagę na prawa konsumentów.
Regina Skibińska
28.12.2020
Rynek i konsument Kredyty frankowe
To sąd w realiach konkretnego przypadku może ocenić, czy zachowanie uprawnionego do świadczenia jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie można wykluczyć stosowania tej konstrukcji także w sprawie o zachowek, gdy uprawniony postępował nieetycznie wobec spadkodawcy lub wobec zobowiązanego do świadczenia – orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
28.12.2020
Prawo cywilne Prawo rodzinne

Po raz pierwszy premier przyznał, że wydał niekonstytucyjny przepis

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Nie będzie w Sylwestra godziny policyjnej bo wprowadzenie takiej restrykcji wymagałoby ogłoszenia stanu wyjątkowego - przyznał premier, który parę dni temu podpisał rozporządzenie, które zabrania nam wychodzenia z domu w sylwestrową noc. Wydawanie sprzecznych z konstytucją praw to od pięciu lat nic nowego, ale po raz pierwszy przedstawiciel władzy otwarcie to przyznał.
Krzysztof Sobczak
27.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Rząd nie wprowadza w Sylwestra godziny policyjnej, bo w tym celu trzeba by wprowadzić stan wyjątkowy, apeluje jedynie o nieprzemieszczanie się i nieużywanie fajerwerków - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. To zmiana stanowiska, bo dotychczas przedstawiciele rządu twierdzili, że w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia obowiązywać będzie zakaz wychodzenia z domów.
Krzysztof Sobczak
27.12.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Skutkiem nieprawidłowej implementacji dyrektywy w sprawie usług płatniczych, zwanej PSD2, jest to, że dostawca usług, który chce udowodnić, że nie odpowiada za transakcję i nie jest zobowiązany do zwrotu środków z tytułu tej transakcji, musi udowodnić m.in., że transakcja została autoryzowana, a nie uwierzytelniona.
Regina Skibińska
27.12.2020
Rynek i konsument Finanse