Prawo.pl
Nowelizacja rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną ma być kolejnym mechanizmem, który umożliwi obniżenie rachunków za energię elektryczną. Odbiorca energii musi jednak spełnić jeden z przewidzianych warunków - na przykład potwierdzić swoje dane przez portal dostawcy energii lub telefonicznie. Wyjaśniamy, jak to zrobić.
Inga Stawicka
13.10.2023
Prawo gospodarcze Energetyka
Piątek to ostatni dzień, w którym politycy mogą zachęcać do głosowania na swoje ugrupowania - od północy do końca głosowania będzie w końcu można trochę odpocząć od natłoku informacji i sondaży przedwyborczych. Możliwe będzie natomiast prowadzenie akcji profrekwencyjnych, ale jedynie w odniesieniu do wyborów parlamentarnych. Zakazane jest zachęcanie do udziału w referendum, w którym frekwencja odgrywa kluczowe znaczenie.
Monika Sewastianowicz
13.10.2023
Wybory
Organy zaczęły sprawdzać, czy część wynagrodzenia wypłacanego pracownikom-twórcom w ramach umowy o pracę albo umowy zlecenia, nie objęta 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodów, odpowiada kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Źle ustalona proporcja może oznaczać dopłatę do poziomu pensji minimalnej, i to nawet za kilka lat wstecz. Co gorsza, z tej sytuacji nie ma dobrego wyjścia, a wszystko za sprawą jednego wyroku Sądu Najwyższego.
Grażyna J. Leśniak
13.10.2023
PIT Prawo pracy
Głosujący w wyborach korespondencyjnie nie wiedzą, jak postąpić z kartą referendalną, jeśli nie chcą brać udziału w referendum, aby nie złamać prawa. Tym bardziej, że oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu dotyczy wszystkich kart wyborczych, w tym referendalnej. Państwowa Komisja Wyborcza pozostawia decyzję wyborcy, ale zaznacza, że sposób postąpienia z kartą referendalną nie powinien przekraczać prawa. Wygląda jednak na to, że jest luka prawna w przepisach, a wyborca - pozostawiony sam sobie.
Beata Dązbłaż
13.10.2023
Wybory
Strategiczne pozwy przeciwko partycypacji publicznej (SLAPP) stały się także w Polsce skutecznym narzędziem tłumienia debaty publicznej. Wykorzystywane są zarówno przez władze, jak i przez korporacje. Sprawy trafiają do sądów, zarówno cywilnych, jak i karnych. Przy czym gra nie toczy się o samo skazanie czy wyrok nakazujący zapłatę zadośćuczynienia, ale głównie o uprzykrzenie życia aktywistom lub dziennikarzom.
Regina Skibińska
13.10.2023
Od czwartku, 12 października, podróżni mogą składać wnioski do Turystycznego Funduszu Pomocowego o zwrot pieniędzy za wycieczki, które nie odbyły się lub nie odbędą się w związku z obecną sytuacją w Izraelu. Warunkiem wypłat jest odstąpienie przez podróżnego od umowy o wycieczkę lub rozwiązanie tej umowy przez organizatora turystyki w terminie od 7 października 2023 r. do 22 października 2023 r. włącznie.
Ret
12.10.2023
Mężczyźni, którzy mają ukończone 60 lat, mają prawo – na równi z kobietami i osobami niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania lub pobytu do lokalu wyborczego i z powrotem. Zdaniem prawników ustawodawca z jednej strony zrównał mężczyzn z kobietami, uznając, że 60-letni mężczyzna wymaga wsparcia, by mógł wziąć udział w głosowaniu. Z drugiej nie przeszkadza mu, że ten sam mężczyzna, zgodnie z kodeksem pracy, przechodzi na emeryturę w wieku 65 lat.
Grażyna J. Leśniak
12.10.2023
Emerytury i renty Prawo pracy Wybory
Przepisy Prawa upadłościowego przewidują możliwość uznania czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości. Chodzi tu o czynności, które zostały dokonane jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. W końcu po jej ogłoszeniu dłużnik ma niewielkie możliwości samodzielnego, a więc niezależnego od syndyka, rozporządzania swoim majątkiem.
Konrad Dyda
12.10.2023
Domowe finanse Finanse
Pacjenci lub ich bliscy, tak jak kilkadziesiąt lat temu, muszą stawiać się w szpitalach lub poradniach, aby zarejestrować skierowanie. W niektórych placówkach, w tym w renomowanych klinikach, nie działa nawet rejestracja e-mailem, natomiast e-skierowania i tak trzeba drukować. Fikcją jest możliwość pobrania dokumentacji medycznej z Internetowego Konta Pacjenta na potrzeby orzeczenia o niepełnosprawności. Pacjent musi, tak jak przed laty, wydobywać ją po kolei ze wszystkich miejsc, w których się leczył.
Katarzyna Nocuń
12.10.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał wyroki sądów wojewódzkich w sprawach skarg Rzecznika Praw Obywatelskich na "uchwały anty-LGBT" Rady Gminy Lipinki i Rady Powiatu Tarnowskiego. W obu sprawach oddalił skargi kasacyjne, podnosząc m.in. niekonstytucyjność uchwał. W sprawie uchwały gminy Lipinki przedstawiciel Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wnosił o pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego, ale NSA wniosek oddalił.
Patrycja Rojek-Socha
11.10.2023
Samorząd terytorialny
Kierowniczka działu personalnego z krakowskiego sklepu IKEA, którą oskarżono o dyskryminację wyznaniową przy zwolnieniu jednego z pracowników za wpis krytykujący środowiska LGBT została ostatecznie uniewinniona. W środę Sąd Najwyższy oddalił kasacje, w których domagano się uchylenia wyroku uniewinniającego.
Grażyna J. Leśniak
11.10.2023
Prawo karne
Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wzywani są kolejni świadkowie, którzy przekazują informacje o ogromnej skali przerażającego procederu seksualnego wykorzystywania nieletnich w środowisku YouTuberów. Pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców jest jedynie kwestią czasu - poinformował Piotr Cieplucha, wiceminister sprawiedliwości.
Monika Sewastianowicz
11.10.2023
Prawo karne
Na niektórych nowych osiedlach więcej jest miejsc postojowych dla niepełnosprawnych, niż tych "zwykłych" - to się deweloperom bardziej opłaca. Kupujący takie miejsce muszą liczyć się z tym, że nie zawsze wystarczy zamontowanie blokady czy przemalowanie. Bywa też, że straż miejska wręcza mandaty. Spory na tym tle trafiają już do sądów. Na podpis ministra rozwoju czekają przepisy, które mają ukrócić ten proceder.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.10.2023
Budownictwo
Nadchodzące wybory są pierwszymi po znaczącej zmianie uprawnień „pracowniczych” członków komisji wyborczych zawartych w kodeksie wyborczym. Zasadniczym uprawnieniem są dni wolne udzielane przez pracodawcę pracownikom będącym członkami obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej. Konstrukcja przepisów wskazuje na to, że mogą to być nawet trzy dni, a za czas nieobecności pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Marek Rotkiewicz
11.10.2023
Prawo pracy Wybory

ZUS: W 2022 roku 132 tys. osób skorzystało na odraczaniu emerytury

Emerytury i renty PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Według danych z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r., z ulgi dla pracujących seniorów skorzystało 132 tys. osób, a kwota przychodu objętego zwolnieniem wyniosła 7 mld zł - poinformował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I przypomniał, że korzyść dla seniora z odroczenia emerytury nie dotyczy wyłącznie jego sytuacji podatkowej.
Grażyna J. Leśniak
10.10.2023
Emerytury i renty PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Jednolite zasady na całym rynku unijnym, łatwiejsza ścieżka uzyskania odszkodowania oraz rozszerzenie zakresu odpowiedzialności także na produkty cyfrowe oraz pochodzące z krajów spoza UE - to główne założenia zmian w odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, nad którymi pracuje Parlament Europejski. Jest szansa, że europosłowie będą głosować nad nim już na najbliższym posiedzeniu plenarnym.
Inga Stawicka
10.10.2023
Rynek i konsument Prawo unijne
Na koniec kwietnia 2023 roku udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,4 proc. W stosunku do stycznia 2022 r. wskaźnik ten wzrósł o 1,2 p. proc. - podał we wtorek GUS. Na 982,2 tysięcy cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce, 386 tys. stanowiły osoby realizujące umowy cywilnoprawne. Obcokrajowcy wykonujący pracę pochodzili z ponad 150 państw.
Grażyna J. Leśniak
10.10.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Do 2030 r. depresja może być najczęściej występującą chorobą na świecie. Jednocześnie, zgodnie z raportem Koalicji Bezpieczni w Pracy, blisko 40 proc. pracowników i pracodawców często lub codziennie stresuje się w pracy. Może to wpływać na problemy zdrowotne pracowników i ich absencje w pracy, a w efekcie generować niebagatelne koszty zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.
Grażyna J. Leśniak
10.10.2023
Prawo pracy BHP HR Rynek pracy
Partie polityczne nie odpowiedziały na zachętę do poparcia swoich obietnic wyborczych przyrzeczeniem publicznym tak, żeby można było wyegzekwować spełnienie obietnicy wyborczej. Z inicjatywą "Pozwij polityka" wystąpiła Kancelaria DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie.
Monika Sewastianowicz
10.10.2023
Wprowadzony 22 września 2023 roku ustawą o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw art. 755(5) kodeksu postępowania cywilnego wzbudza wiele kontrowersji. Chodzi tu zarówno o brak spójności aksjologicznej z przepisami prawa pracy, zakres podmiotowy, jak i wewnętrzną sprzeczność (poprawność legislacyjną) – pisze Paweł Korus, radca prawny.
Paweł Korus
10.10.2023
Prawo cywilne Prawo pracy
Oprócz lekarza do oddania krwi będzie mogła kwalifikować także pielęgniarka. Zmienią się także kryteria, które dyskwalifikują lub są przeciwwskazaniem do donacji. Z ministerialnego rozporządzenia zniknie miesiączka - obecnie jest przeciwwskazaniem do oddania krwi aż do trzech dni od jej zakończenia. Ponadto zrobienie tatuażu, piercing czy wstrzyknięcie botoksu będzie dyskwalifikowało z oddania krwi na cztery miesiące, a nie na pół roku.
Katarzyna Nocuń
10.10.2023
Pacjent
Jeśli wyborca potwierdził odbiór kart do głosowania, odebrał karty i oddalił się od komisji, a następnie postanowił zwrócić kartę np. do referendum komisja bezwzględnie odmówi ich przyjęcia. Ale, nie ma przeszkód, aby wyborca nawet trzy razy pojawił się w dniu wyborów w lokalu wyborczym i osobno głosował w wyborach do Sejmu, do Senatu i oddał głos w referendum ogólnokrajowym.
Robert Horbaczewski
10.10.2023
Wybory
Tegoroczna nagroda Nobla z ekonomii została przyznana profesor Claudii Goldin z Uniwersytetu Harvarda za badania sytuacji kobiet na rynku pracy. Doceniono jej prace na temat kobiet na rynku pracy. Goldin jako pierwsza opracowała w wyczerpujący sposób kwestię zarobków i wyników kobiet na rynku pracy na przestrzeni wieków. Wykazała też, jakie są najważniejsze powody istnienia luki płacowej.
Grażyna J. Leśniak
09.10.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Program Pierwsze Mieszkanie wystartował 3 lipca 2023 r. Od tego momentu zainteresowani kupnem swojego pierwszego mieszkania złożyli 63 629 wniosków o Bezpieczny Kredyt 2 proc. Banki zawarły już 17 548 umów na łączną kwotę ok. 6,93 mld zł. Średnia kwota wypłacona kredytobiorcy wyniosła 395 124 zł.
Ret
09.10.2023
Banki Kredyty
Nieprawdą jest, że trzy karty do głosowania będą zszyte lub w inny sposób złączone To fake news rozpowszechniany w mediach społecznościowych – informuje Państwowa Komisja Wyborcza. Wyborca sam zdecyduje, w których z trzech głosowań zarządzonych na 15 października weźmie udział.
Robert Horbaczewski
09.10.2023
Wybory
77 proc. ankietowanych Polaków uważa, że osoby wchodzące na rynek pracy mogą wiele zyskać, jeśli trafią na dobrych mentorów. Taki sam odsetek respondentów badania Pracuj.pl uważa, że każda generacja może wprowadzić coś pozytywnego i unikalnego do środowiska pracy. To szczególnie istotne w dzisiejszych warunkach demograficznych, które niejako wymuszają na pracodawcach łączenie pokoleń w ramach zespołów funkcjonujących w organizacjach.
Grażyna J. Leśniak
09.10.2023
Prawo pracy Rynek pracy

Ministrowie bezpodstawnie wydłużają terminy odpowiedzi na interpelacje

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze
Rząd ma coraz większy problem z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje poselskie w terminie. O ile w VIII kadencji Sejmu nie odpowiedział na 153 interpelacje, a w 39 prolongował termin udzielenia odpowiedzi, to w obecnej kadencji odpowiedzi nie doczekało się aż 511 interpelacji, a w przypadku kolejnych 394 termin na odpowiedź został wydłużony. Zdaniem prawników, takie opóźnienia stanowią naruszenie Konstytucji. Potrzebna jest zmiana prawa, i to nie tylko regulaminu Sejmu.
Grażyna J. Leśniak
09.10.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze
Odwołanie wójta gminy z powodu naruszenia zakazu dysponowania określonym majątkiem po objęciu stanowiska nie następuje automatycznie. Rada przed podjęciem uchwały powinna wziąć pod uwagę zachowanie wójta, w szczególności ocenić, czy można mu postawić zarzut niedopełnienia obowiązków. Potwierdził to niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
09.10.2023
Samorząd terytorialny
Mimo iż wprowadzenie ulgi na powrót miało zachęcić podatników do powrotu do kraju, trzeba bardzo dobrze przeanalizować swoją sytuację, by nie wrócić przedwcześnie. Definicje przeniesienia miejsca zamieszkania podatników i organów nie zawsze są jednoznaczne. Jednak mimo pewnych rozbieżności to rozwiązanie niewątpliwie może przynieść spore korzyści osobom, które już wcześniej myślały o powrocie do kraju.
Urszula Sałacińska-Matwiejczyk
08.10.2023
PIT
Twórcy programów i aplikacji, którzy otrzymują darowizny od użytkowników, powinni sumować wszystkie wpłaty otrzymywane od poszczególnych osób w pięcioletnim okresie. Darczyńcą jest każdy użytkownik aplikacji o określonej nazwie (nick’u). Użytkowników aplikacji należy zaliczyć do III grupy podatkowej. W momencie przekroczenia kwoty wolnej od podatku należy wykazać wpłaty w zeznaniu i zapłacić podatek.
Urszula Sałacińska-Matwiejczyk
08.10.2023
Podatek od spadków i darowizn