Prawo.pl
Rada UE i Parlament Europejski mają własne propozycje uregulowania domniemania istnienia stosunku pracy w przypadku cyfrowych platform pracy. W zależności od tego, która z propozycji zostanie przyjęta i stanie się prawem w Unii Europejskiej, pracodawcy zyskają większą lub mniejszą swobodę w kształtowaniu podstaw zatrudnienia. W efekcie, jak twierdzą prawnicy, skutki zmian dla naszego rynku pracy mogą nie ograniczać się tylko do pracowników platform cyfrowych.
Grażyna J. Leśniak
14.08.2023
Prawo pracy Prawo unijne Rynek pracy
Czy autor, który sam wydaje swoje książki, musi zakładać działalność gospodarczą? Jeśli nie musi, to w jaki sposób opodatkować sprzedaż takiej książki? Jak się z takiej sprzedaży rozliczać z urzędem skarbowym? Czy potrzebna jest kasa fiskalna, jeśli autor sprzedaje książkę na spotkaniach autorskich? Pamiętać należy, że przychody ze sprzedaży powinny zostać zaliczone do przychodów z praw majątkowych.
Krzysztof Kaźmierski
14.08.2023
PIT VAT
Formowanie 300-tysięcznej armii idzie jak po grudzie. Pozyskaniu żołnierzy mają służyć m.in. dodatkowe świadczenia motywacyjne, szybsze awanse, tworzenie fili wojskowych komisji rekrutacyjnych czy zmiana kategorii zdrowia D na A. Wojsko chce finansować kursy nawet tym, którzy w nim nie są, a deklarują, że wstąpią do czynnej służby lub WOT. Ministerstwo uruchomiło właśnie program stypendiów dla studentów cywilnych, aby następnie włożyli mundur.
Robert Horbaczewski
14.08.2023
Zatarcie skazania pozwala wprawdzie uznać daną osobę za niekaraną, jednak przy ocenie osobowości posiadacza broni ważny jest nie tyle fakt ukarania, ale dotychczasowe życie i sposób jej postępowania - tak ugruntowała się linia orzecznicza sądów administracyjnych. Podobnie jest z decyzjami policji, która odmawiając w takich sytuacjach pozwolenia na broń wskazuje na potencjalne zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa publicznego.
Patrycja Rojek-Socha
12.08.2023
Politycy straszą, że Polacy nie będą mieli gdzie chodzić na spacery czy jeździć na rowerze. Nie będą mogli zbierać grzybów ani jagód. Jednak Unia nie zakaże nam grzybobrania. Na lasy nie można patrzeć wyłącznie jak na fabryki desek - muszą one być w większym stopniu chronione i dostosowane do sytuacji kryzysu przyrodniczego i klimatycznego. A zbierania grzybów już teraz zabrania niekiedy polskie prawo.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.08.2023
Środowisko
Od września 2022 roku szkoły podstawowe muszą zapewnić uczniom w ciągu dnia jeden gorący posiłek i możliwość jego spożycia. Nie oznacza to jednak obowiązku posiadania własnej kuchni. Możliwe jest korzystanie z usług firmy cateringowej lub zawarcie porozumienia z inną szkołą. W takim przypadku pojawiają się jednak problemy z wysokością pobieranych opłat.
Monika Sewastianowicz
12.08.2023
Zarządzanie oświatą
Umowa o pracę określa strony stosunku pracy, adres siedziby pracodawcy, a także jej rodzaj, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Przepisy wymagają, by w jej treści strony wyraźnie określiły dzień rozpoczęcia pracy. Zazwyczaj będzie się on pokrywał z dniem zawarcia umowy. Stosunek pracy nawiązuje się zaś w dniu określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy.
Dorian Lesner
12.08.2023
Prawo pracy HR
Skarb Państwa nie posiada legitymacji procesowej biernej w sprawach sądowych dotyczących kwestionowania wysokości odszkodowania z tytułu szkody łowieckiej - ustalonej przez nadleśniczego w trybie art. 46e ust. 4 Prawa łowieckiego. Stronami tego rodzaju postępowań są zatem jedynie poszkodowany oraz podmiot zobowiązany do zapłaty odszkodowania, tj. dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego.
Adam Nowak
12.08.2023
Środowisko
Ubiegłoroczna katastrofa na Odrze pokazała, że polskie rzeki przegrywają z ludzkimi zaniedbaniami. Są one poprzecinane ogromnymi, starymi zaporami, które nigdy nie były badane pod kątem ich wpływu na ludzi i przyrodę. Organizacje społeczne wskazują, iż jest to naruszenie prawa unijnego, i wystąpiły w tej sprawie do Komisji Europejskiej.
Regina Skibińska
12.08.2023
Środowisko Administracja publiczna
Niesfornego pasażera trudno wyprosić z pociągu lub autobusu. A bywa, że ten swoim zachowaniem potrafi nawet sparaliżować komunikację. Rząd uznał, że tak dalej być nie może. Teraz pasażer, który nie zastosuje się do wezwania do opuszczenia środka transportu, zapłaci grzywnę. A jeśli dopuści się czynu chuligańskiego, jeszcze głębiej sięgnie do kieszeni.
Robert Horbaczewski
12.08.2023
Policja
Nie ma chyba osoby, która jako dziecko nie udawałaby, że „rozmawia” ze swoimi zabawkami lub wyobrażałaby sobie, że ulubiony pluszak „reaguje” na jej zachowanie czy samopoczucie. Rozwój Internetu Rzeczy oraz systemów sztucznej inteligencji sprawił, że należące kiedyś wyłącznie do strefy dziecięcych marzeń „inteligentne zabawki” stały się rzeczywistością - pisze Mateusz Kupiec, prawnik, doktorant w INP PAN.
Mateusz Kupiec
12.08.2023
Prawo cywilne RODO Prawo unijne
Firmy branży turystycznej nie obawiają się, że pożary na Rodos zaszkodzą polskim touroperatorom, doprowadzając do ich bankructw. Niemniej jednak, mimo ogromnego ruchu turystycznego, nie wszystkie podmioty prosperują dobrze i przed wyjazdem na urlop nadal warto sprawdzać, komu powierza się swój wolny czas i pieniądze. Tym bardziej, że już w pierwszym półroczu 2023 r. liczba biur z negatywnymi wpisami jest rekordowa.
Regina Skibińska
12.08.2023
Zniżki w autobusie, kinie czy wybranych sklepach są adresowane do tych studentów, którzy okażą ważną legitymację studencką. Ten dokument nie musi być każdorazowo oddany w dniu obrony bronionej pracy - w niektórych przypadkach uprawniony może z niej korzystać dłużej. Obroniona praca oznacza też obowiązki dla zleceniodawcy - takiego studenta należy zgłosić do ZUS.
Aleksandra Partyk Monika Sewastianowicz
12.08.2023
Dla studenta
Pozostawienie samochodu z otwartymi oknami czy kluczyków w stacyjce może skończyć się tym, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z autocasco w przypadku kradzieży pojazdu. Poszkodowany nie może też zwlekać ze zgłoszeniem szkody towarzystwu.
Regina Skibińska
12.08.2023
Ubezpieczenia
Lewiatan proponuje podwyższenie wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2024 roku o 20 proc., biorąc pod uwagę obserwowany od wielu lat spadek realnej wartości płac pracowników tej sfery, szczególnie dotkliwy w 2023 roku, w którym nie została uwzględniona wysoka inflacja – podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Lewiatana i przewodniczący zespołu RDS ds. budżetu i wynagrodzeń.
Jacek Męcina
11.08.2023
Prawo pracy
Wszczęcie i prowadzenie postępowania rozgraniczeniowego wymaga istnienia między właścicielami sporu o przebieg granicy. W razie jego braku, obciążenie obu stron postępowania kosztami pracy geodety będzie nieuzasadnione - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Marek Sondej
11.08.2023
Samorząd terytorialny
Aż co piąty polski pracownik (21,70 proc.) przyznaje, że pracuje za darmo od 6 do 10 godzin tygodniowo. Średnio przepracowujemy 4 godziny i 43 minuty bezpłatnych nadgodzin w ciągu tygodnia. Co więcej, w pracy nie możemy liczyć na wsparcie w kwestii zdrowia psychicznego od szefa (25,40 proc.) i współpracowników (19,98 proc.) - wynika z najnowszego raportu ADP.
Grażyna J. Leśniak
11.08.2023
Rynek Prawo pracy

MRiPS: W latach 2015-2023 przeciętne wynagrodzenie całkowite w ZUS wzrosło o 88,4 proc.

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracownicy ZUS w 2023 roku otrzymali podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Fundusz wynagrodzeń osobowych w br. zwiększył się o 88,7 proc. w stosunku do roku 2015, a łączny wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych w latach 2015-2023 to kwota 1 867,7 mln zł – podało MRiPS. Dzięki podwyżkom wynagrodzeń wprowadzonym w tych ostatnich latach, przeciętne wynagrodzenie całkowite w ZUS wzrosło o 88,4 proc.
Grażyna J. Leśniak
11.08.2023
Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji będą mogły kupić bilet miesięczny imienny z 49-procentową zniżką na przejazdy publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej – wynika z nowelizacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, opublikowanej właśnie w Dzienniku Ustaw.
Robert Horbaczewski
11.08.2023
Samorząd terytorialny Niepełnosprawność
Po wejściu w życie ustawy z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, pracodawcy będą mogli wprowadzić dla niektórych kierowców późniejszy termin wypłaty części wynagrodzenia niż 10 dzień następnego miesiąca. Nowelizacja zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, czyli 19 sierpnia. Piszemy o tym również w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
11.08.2023
Prawo pracy
Nowela ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która wejdzie w życie 8 września, doprecyzowuje procedurę przyznawania świadczenia ratowniczego za wysługę lat dla strażaka OSP. Wnioskodawcom łatwiej będzie uzyskać oświadczenia świadka z administracji, a wójt będzie miał 30 dni na weryfikację oświadczeń. Nowe przepisy regulują też zasady wypłaty świadczenia osobom zamieszkałym za granicą.
Robert Horbaczewski
11.08.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Po niedawnym wyroku TSUE dotyczącym zabezpieczeń spłat kredytu w sprawach frankowych, wielu frankowiczów wystąpiło do sądów z takimi wnioskami, licząc na to, że szybko odetchną od obciążenia. Przepisy wskazują, że powinny być rozpatrzone w ciągu siedmiu dni, tyle że to jedynie termin instrukcyjny. W rzeczywistości trwa to zazwyczaj kilka miesięcy. Problem nie dotyczy jednak tylko spraw frankowych, na zabezpieczenia - według pełnomocników - coraz dłużej czeka się także w sprawach rodzinnych.
Patrycja Rojek-Socha
11.08.2023
Wymiar sprawiedliwości
Przygotowanie podstawy prawnej dla działań chroniących dzieci jest pierwszym etapem. Zdajemy sobie jednak sprawę, że same przepisy nie wystarczą, konieczne jest ich wdrożenie. W pierwszej kolejności oznacza to, powołanie zespołu do spraw analiz zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zespołu do spraw ochrony małoletnich, przygotowanie wzorów standardów ochrony małoletnich, no i kampanie informacyjne - mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
11.08.2023
Prawo rodzinne
Gdy narzeczeni podejmują działania mające na celu sformalizowanie ich związku, kierownik stanu cywilnego bada w szczególności to, czy żadne z nich nie pozostaje już w związku małżeńskim. Prawo nie dopuszcza zawarcia małżeństwa, jeśli jeden z narzeczonych pozostaje w innym związku małżeńskim.
Aleksandra Partyk
11.08.2023
Prawo cywilne Prawo rodzinne
63 proc. pracujących Polaków deklaruje, że potrafi utrzymać balans między zaangażowaniem w pracę a życiem prywatnym i regeneracją. Nieco częściej o taką równowagę potrafią zadbać pracownicy biurowi, niż fizyczni. Jednocześnie ponad 1/3 ogółu badanych doświadczyła w życiu epizodu, który określiłaby jako wypalenie zawodowe - wynika z badania Pracuj.pl.
Grażyna J. Leśniak
10.08.2023
Prawo pracy
wybory.gov.pl - to adres specjalnej strony internetowej, uruchomionej przez Państwową Komisję Wyborczą, w związku wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 15 października. Można na niej znaleźć m.in. kalendarz wyborczy czy podział na okręgi wyborcze do Sejmu i Senatu. Stopniowo informacje będą uzupełniane.
Agnieszka Matłacz
10.08.2023
Wybory
Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która podnosi kwotę świadczenia wychowawczego o 300 zł - z 500 zł na 800 zł została opublikowana. Wyższe kwoty obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 roku, ale rząd dał ZUS-owi nieco więcej czasu na przygotowanie się do zmian - wypłaty zostaną zrealizowane do końca lutego z wyrównaniem od 1 stycznia.
Robert Horbaczewski Agnieszka Matłacz
10.08.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse
Idąc do lekarza, nie oczekujemy, że stomatolog wyleczy nasz problem kardiologiczny, tym samym niezrozumiała jest niemalże powszechna tendencja wśród kierowników zamawiających, by oczekiwać w pełni profesjonalnego doradztwa w robotach budowlanych od wysokiej klasy specjalisty od podatków i opłat lokalnych lub ogólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego - tłumaczy Krzysztof Granat, radca prawny.
Krzysztof Granat
10.08.2023
Zamówienia publiczne
W trakcie urlopu bezpłatnego pracownik może korzystać nadal ze środków ZFŚS. Naliczany powinien być również za niego odpis podstawowy na fundusz. Fakt, że nastąpiło na czas tego urlopu zawieszenie realizacji zobowiązań wynikających ze stosunku pracy nie oznacza, iż dana osoba przestała być pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy, a tym samym przepisów ustawy o ZFŚS. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
10.08.2023
Prawo pracy
Kabina sanitarna typu toi toi nie została zrealizowana z użyciem wyrobów budowlanych, więc nie można jej uznać za obiekt budowlany. Tym samym nie znajdują wobec niej zastosowania przepisy dotyczące postępowania legalizacyjnego. Oznacza to, że toczące się w tej sprawie postępowanie jest bezprzedmiotowe i musi zostać umorzone. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Dorian Lesner
10.08.2023
Budownictwo Nieruchomości