Prawo.pl
Honorowi dawcy krwi otrzymali we wtorek dostęp do zakładki "Moje krwiodawstwo" po zalogowaniu na Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Okazało się jednak, że większość regionalnych centrów krwiodawstwa nie wprowadziła do nich danych, a tam gdzie dane się pojawiły np. z regionalnego centrum w Białymstoku, to nie zawsze zgadzały się ilości oddanej krwi przez danego krwiodawcę. W środę zakładka "Moje krwiodawstwo" została usunięta.
Katarzyna Nocuń
08.11.2023
Pacjent
Pod koniec 2022 roku kobiety stanowiły zaledwie 15,5 proc. członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych w Polsce. Ich udział spadł o 0,7 punktów procentowych w porównaniu z 2021 rokiem. Aż 74,2 proc. spółek spoza największych indeksów GPW w ogóle nie ma kobiet w zarządzie, a 46,9 proc. w radzie nadzorczej - wynika z raportu „Kobiety w spółkach giełdowych. Indeks Fundacji Liderek Biznesu.”
Grażyna J. Leśniak
08.11.2023
Prawo pracy Spółki
Minister rozwoju i technologii podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Nowe przepisy usuwają m.in. wątpliwości interpretacyjne dotyczące sposobu obliczania powierzchni objętych projektem. W zakresie powierzchni zabudowy wskazuje wprost, że nie wlicza się do niej również loggii. 
Ret
08.11.2023
Budownictwo

ZUS: Jak zdobyć dokumenty brakujące do emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Jeśli ktoś planuje przejście na emeryturę, ale brakuje mu zaświadczeń sprzed lat, wtedy emerytura będzie niższa niż wtedy, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma komplet danych – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczególnie dotyczy to dokumentów potwierdzających, że dana osoba pracowała przed 1999 rokiem.
Grażyna J. Leśniak
08.11.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Do pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy stosujemy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, a dopiero w zakresie nią nieuregulowanym kodeks pracy. Kierowca samochodu osobowego nie jest ponadto objęty przepisami rozporządzenia 561, co oznacza, że zastosowanie w zakresie jego odpoczynków tygodniowych znajdzie wyłącznie ustawa o czasie pracy kierowców. Odpoczynek będzie musiał zostać w konsekwencji zapewniony w całości na przestrzeni tygodnia kalendarzowego i nie ma możliwości, by „przechodził” w części na kolejny tydzień.
Marek Rotkiewicz
08.11.2023
Prawo pracy
Przybywa frankowiczów z Getin Noble Bank, którym udaje się wywalczyć w sądzie wstrzymanie spłaty rat kredytu. Nie jest to jednak reguła. Wciąż bowiem sądy orzekają różnie. Powodem rozbieżności jest interpretacja przepisów prawa upadłościowego. Poza tym, syndyk zaskarża postanowienia korzystne dla kredytobiorców. 
Renata Krupa-Dąbrowska
08.11.2023
Banki Kredyty frankowe
Od 10 grudnia wszystkie jednostki samorządu terytorialnego muszą posiadać adres do doręczeń elektronicznych oraz odbierać i doręczać korespondencję przychodzącą na ten adres. Samorządowcy domagają się podjęcia przez Ministerstwo Cyfryzacji pilnych działań usprawniających wdrożenie nowego modelu doręczeń elektronicznych. Może się okazać, że usługa nie zadziała np. w systemie teleinformatycznym, który wykorzystują powiatowe urzędy pracy.
Robert Horbaczewski
08.11.2023
Samorząd terytorialny E-doręczenia
Przygraniczne gminy i powiaty województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymają na rozwój łącznie 500 mln zł - przewiduje rządowy „Program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030”, który wszedł w życie 31 października 2023 r. Pieniądze będą mogły przeznaczyć m.in na budowę dróg, inwestycje wodno-kanalizacyjne, odnawialne źródła energii, budowę bazy turystycznej i promocję relacji dobrosąsiedzkich.
Robert Horbaczewski
07.11.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo
W 2024 roku zmieni się wzór karty zgonu, tak by mogła ona być wydawana w wersji papierowej i elektronicznej. Karta zgonu musi uwzględniać dane konieczne do sporządzenia aktu zgonu oraz do umożliwienia pochówku osoby zmarłej. Dotychczas wydane karty zgonu będą aktualne i nie będzie konieczne ich ponowne wystawienie według nowego wzoru.
Beata Dązbłaż
07.11.2023
Pacjent
Prawie 820 mln zł wyniosła na koniec lipca br. maksymalna kwota zadłużenia aktywnego płatnika. Średni dług wzrósł natomiast z 27 tys. zł do 28 tys. zł - wynika z danych ZUS. Zdaniem ekspertów, warto pomyśleć nad systemowymi ograniczeniami dla aktywnych dłużników, którzy przekraczają ustalony poziom zadłużenia. Rozłożenie należności na raty nie rozwiązuje problemu. Potrzebne są działania nie tylko w obszarze ubezpieczeń społecznych, ale i kompleksowe regulacje przeciwdziałające m.in. zatorom płatniczym.
Grażyna J. Leśniak
07.11.2023
Ubezpieczenia społeczne Finanse
Użytkowanie hulajnóg elektrycznych rodzi nowe rodzaje szkód i czasem nie jest oczywiste, kto ponosi za nie odpowiedzialność. Szkody wyrządzane przez hulajnogi elektryczne wiążą się nie tylko ze zdarzeniami drogowymi, co jeszcze komplikuje dochodzenie odszkodowania.
Regina Skibińska
07.11.2023
Prawo cywilne

Hinc: Składka zdrowotna - powrót do starych zasad jest możliwy

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi przestać być podatkiem zdrowotnym, od którego trzeba jeszcze zapłacić podatek dochodowy. Powinna na powrót stać się składką ubezpieczeniową, która uwzględnia ekwiwalentność świadczeń – mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy. Jak twierdzi, nie ma przeszkód, by przywrócić ją w kształcie sprzed Polskiego Ładu, i to nawet już w rozliczeniu za rok 2023.
Grażyna J. Leśniak
07.11.2023
Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Zaocznie i nakazowo niesłusznie ukarano kobietę grzywną, która w mieście nie zakryła ust i nosa maseczką w czasie pandemii Covid-19. Sąd pominął przepis kodeksu wykroczeń, który mówi, że jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia wykroczenia, stosuje się ustawę nową. I ma to zastosowanie także do nowych regulacji rozporządzeń – stwierdził Sąd Najwyższy i wydał wyrok uniewinniający.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.11.2023
Prawo karne

Ośrodki pomocy społecznej będą zasypane pytaniami o nowe świadczenia

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Duże zmiany we wsparciu osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, które od nowego roku wprowadzi ustawa o świadczeniu wspierającym powodują, że ośrodki pomocy społecznej przygotowują się na napływ masy pytań. Choćby o to czy korzystniejsze będzie świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna, czy też świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo wiele zależy od indywidualnej sytuacji rodziny – podkreślają prawnicy.
Beata Dązbłaż
07.11.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła kreator wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Interaktywny formularz umożliwi wygenerowanie i wypełnienie wniosku ORD-IN. Zapisany wniosek użytkownik może podpisać elektronicznie i przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ePUAP/KIS/wnioski, jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym albo wydrukować i przesłać pocztą.
Monika Pogroszewska
06.11.2023
Prawo gospodarcze
Tolerancja, otwartość na innych i budowanie różnorodności to bez wątpienia niezwykle ważne kwestie. Szczególnie biorąc pod uwagę nowe zjawiska na rynku pracy, takie jak m.in. walka o talenty, wzrastająca liczba pracujących w Polsce obcokrajowców czy zmiany demograficzne. Czy jesteśmy gotowi na pracę w różnorodnym środowisku? Badania Pracuj.pl jednoznacznie wskazują, że tak.
Grażyna J. Leśniak
06.11.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Sąd Najwyższy uniewinnił obywatela, który na transparencie umieścił wulgarne słowo, gdyż jego czyn nie był społecznie szkodliwy, a wolność słowa chroni także opinie przesadzone, drażniące, a nawet odpychające. Tym samym uznał za słuszną kasację Rzecznika Praw Obywatelskich, który twierdził, że nie doszło do wykroczenia, a mężczyzna brał udział w debacie publicznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.11.2023
Prawo karne
Polskie przepisy przewidują, że producentom podróbek w Polsce grozi zarówno odpowiedzialność karna, jak i cywilna – to jednak nie wystarcza, by odstraszyć od tego procederu. Firmy mogą więc bronić się w przypadku naruszenia, ale wyrządzonych szkód często nie daje się już odwrócić. Problem tkwi również w tym, że konsumenci wciąż chętnie sięgają po podróbki – zwłaszcza, że są one coraz lepszej jakości. Czasem wynika to jednak z nieświadomości.
Inga Stawicka
06.11.2023
Prawo gospodarcze Własność przemysłowa

Składka zdrowotna - łatwiej było zepsuć system, niż go teraz naprawić

Finanse publiczne PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Programy wyborcze ugrupowań politycznych, które po wyborach mają sejmową większość i będą tworzyć przyszły rząd, zawierają jednoznacznie negatywną ocenę zasad opłacania składki zdrowotnej, wprowadzonych podatkowym Polskim Ładem. Pytanie, jakie dziś zadają sobie przedsiębiorcy dotyczy nie tylko tego, jaką składkę będą płacić, ale także - od kiedy. Prawnicy nie mają wątpliwości, że naprawienie systemu nie będzie proste ani szybkie. Realnie w grę może wchodzić dopiero 2025 rok.
Grażyna J. Leśniak
06.11.2023
Finanse publiczne PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Miasta powinny stać się ważnym graczem w budowie mieszkań

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości
Prowadzenie aktywnej polityki mieszkaniowej, szczególnie przez średnie i małe miasta położone poza obszarami metropolitarnymi, może być ważnym narzędziem, które zatrzyma proces wyludniania się miast – uważają eksperci z Obserwatorium Polityki Miejskiej. Jeśli miasta chcą walczyć o swoją przyszłość, powinny stać się znaczącym graczem w obszarze mieszkalnictwa.
Maria Dec-Kiełb
06.11.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości
Prawo do zapoznania się z pracą konkursową na stanowisko referendarza sądowego ma tylko jej autor. Stanowi ona bowiem dokument wewnętrzny sądu związany z organizacją konkursu i nie jest udostępniana jako informacja publiczna - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Marek Sondej
06.11.2023
Prawnicy
Szanse na dobrowolny zwrot skradzionych obrazów, rzeźb, grafik, możliwość zasiedzenia ich własności albo przymusowej windykacji zależą od miejsca kradzieży, obowiązującego systemu prawnego, a nawet tożsamości złodzieja. Polska tylko wyjątkowo ma szansę odzyskiwać dawno zrabowane dzieła sztuki. Resort kultury obecnie prowadzi ok. 150 procesów restytucyjnych dotyczących prac artystów w 15 państwach na całym świecie.
Michał Kosiarski
04.11.2023
Prawo cywilne
Zarząd majątkiem dziecka sprawują rodzice, co oznacza wykonywanie wszelkich czynności służących utrzymaniu nieruchomości niepełnoletniego dziecka w należytym stanie. W praktyce więc, to rodzice mają obowiązek dbać o własność dziecka, czyli przeprowadzać niezbędne remonty oraz naprawy, a także płacić czynsz i inne opłaty.
Katarzyna Niemiec
04.11.2023
Nieruchomości
Opiekunowie psów buntują się przeciwko zakazom spacerowania z pupilami po niektórych terenach. Twierdzą, że godzi to w ich wolność poruszania się i przebywania w miejscach publicznych. Ostatnio nawet Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w dwóch sprawach – dotyczących Łazienek Królewskich w Warszawie i kąpieliska w Obornikach. Według prawników niektóre obostrzenia są zasadne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.11.2023
Prawo karne Prawo cywilne
Przyznawanie rekompensat osobom, które przebywały na wcześniejszej emeryturze z innych tytułów niż praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, byłoby sprzeczne z intencją ustawodawcy – uważa MRiPS. Według resortu, taka osoba posiadając (dodatkowo) – w ramach stażu pracy – co najmniej 15-letni szczególny staż pracy, byłaby podwójnie uprzywilejowana. Bo mogłaby korzystać zarówno z przywileju przejścia na wcześniejszą emeryturę, jak i z powiększenia jej wysokości.
Grażyna J. Leśniak
04.11.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Lekarz pediatra - w ramach bilansu zdrowotnego - ma obowiązek sprawdzić stan zdrowia jamy ustnej dziecka, a w razie konieczności – skierować pacjenta do stomatologa. Jednak to, czy dziecko będzie miało wykonany bilans zdrowotny, zależy od rodziców. Jest to zaniedbywane. Tymczasem Narodowy Fundusz Zdrowia do 12. roku życia dziecka refunduje chociażby kosztowne leczenie ortodontyczne aparatami ruchomymi, a usuwanie kamienia ze wszystkich zębów dwa razy w roku, do osiągnięcia przez pacjenta pełnoletności.
Beata Dązbłaż
04.11.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Osoba korzystająca z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn uniknie daniny, jeśli spełni odpowiednie warunki. Musi być zameldowana i mieszkać w spadkowym lokalu przez pięć lat. Nie można go w tym czasie ani sprzedać ani podarować innej osobie. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki - spadkobierca sprzeda lokal bez utraty ulgi, jeśli ma ważny powód i kupi za to nową nieruchomość.
Monika Pogroszewska
04.11.2023
Podatek od spadków i darowizn
Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego w okresie nieobjętym prawomocnym skazaniem jest już nowym czynem, pociągającym dalszą odpowiedzialność karną, przy czym granice czasowe kolejnego przestępstwa powinny być dokładnie określone, z uwzględnieniem treści poprzedniego wyroku skazującego - wskazał Sąd Najwyższy, rozpatrując kasację w sprawie kobiety skazanej za niealimentację wobec dwójki dzieci.
Patrycja Rojek-Socha
04.11.2023
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Okresy przejściowe wydają się długie, ale w praktyce dostosowanie się do przepisów może stanowić dla branży bardzo duże wyzwanie. Poszukiwanie zamienników substancji bez mikroplastików może być bardzo trudne – przykładowo w kosmetyce kolorowej. Konieczne będą także zmiany na opakowaniach - pisze dr Joanna Uchańska, radczyni prawna i partnerka w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.
Joanna Uchańska
04.11.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Eksperci Forum Energii w opublikowanym w piątek raporcie zauważyli, że mechanizmy mrożenia cen energii zostały zaplanowane do końca 2023 roku. Jeśli zostaną wygaszone, ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych mogą w styczniu wzrosnąć. Bez zamrożenia cen w 2024 r. gospodarstwa domowe zużywające do 2000 kWh zapłacą za energię o 68 proc. więcej, czyli dodatkowo 100 zł miesięcznie - wynika raportu Forum Energii.
kn/pap
03.11.2023
Energetyka