Prawo.pl
Często pada pytanie, czy bez zgody pacjenta, podmiot leczniczy może udostępnić dokumentację medyczną policji. Odpowiedź jest przecząca. Policja nie jest organem władzy publicznej i nie została wymieniona w katalogu podmiotów uprawnionych do pobrania dokumentacji medycznej pacjenta. Policja ma do nich jednak dostęp, gdy wykonuje czynności na zlecenie prokuratury lub sądu, a także w przypadkach niecierpiących zwłoki - podkreśla prof. Justyna Król-Całkowska z Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Józef Kielar
31.08.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Bliscy osób zmarłych w wyniku zakażenia legionellą lub same osoby poszkodowane mogą dochodzić odszkodowania. Nie wiadomo jednak, od kogo. Odpowiedzialnych trudno wskazać bez znalezienia źródła zakażenia - a to na razie nie jest znane. Jest co najmniej jeden wyrok sądowy w podobnej sprawie, wskazujący na odpowiedzialność spółki wodociągowo-kanalizacyjnej. W grę może też wchodzić odpowiedzialność właścicieli lub zarządców nieruchomości.
Katarzyna Nocuń
31.08.2023
Pacjent
Sejm z poprawkami Senatu przyjął nowelizację prawa oświatowego i innych ustaw, która pozwala na tworzenie branżowych centr umiejętności. Odrzucił veto Senatu do ustawy o współpracy władz ws. przewodnictwa Polski w Radzie UE, a także powołał członków komisji do spraw wpływów rosyjskich. Środowe posiedzenie było ostatnim w tej kadencji Sejmu.
Robert Horbaczewski
30.08.2023
Kadry w oświacie
Obrót prywatną ziemią rolną oraz zasiedzenie nieruchomości będą odrobinę łatwiejsze. Trudności czekają natomiast fundacje rodzinne. Nie będą już mogły korzystać z ułatwień w obrocie ziemią rolną. 28 sierpnia prezydent podpisał zmiany do pakietu nowelizacji ustaw rolnych.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.08.2023
Nieruchomości
Agitację wyborczą może prowadzić każdy komitet wyborczy i każdy wyborca, w tym zbierać podpisy popierające zgłoszenia kandydatów po uzyskaniu pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego – wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza. Przepisy kodeksu wyborczego nie ograniczają możliwości uczestnictwa w kampanii wyborczej osób publicznych.
Robert Horbaczewski
30.08.2023
Samorząd terytorialny Wybory
W czasie epidemii Covid-19 poprawiła się sytuacja finansowa szpitali powiatowych, gdyż zmienił się sposób ich funkcjonowania. Jednak już w 2022 roku zadłużenie tych placówek rosło. Szpitale miały też problem z ustalaniem norm zatrudnienia personelu medycznego, zwłaszcza pielęgniarskiego. Lekarze z kolei pracowali przez kilka dni bez przerwy, w jednym przypadku nawet przez 73 godziny - alarmuje NIK w raporcie pokontrolnym o kondycji szpitali powiatowych w latach 2020-2022.
Beata Dązbłaż
30.08.2023
Opieka zdrowotna Zarządzanie
W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych, którą parlament uchwalił z inicjatywy prezydenta. Nowe przepisy mają ułatwić gminom nabywanie terenów zajętych przez co najmniej 20 lat pod ogólnodostępne drogi, które nie są jednak zaliczone do kategorii dróg publicznych.
Robert Horbaczewski
30.08.2023
Samorząd terytorialny Drogi Budownictwo
Wysokość renty z tytułu zwiększonych potrzeb powinna być ustalona w kwotach brutto, a nie netto – orzekł Sąd Najwyższy. Potwierdził też, że poszkodowany, który chce otrzymać zwrot kosztów prywatnego leczenia powypadkowego nie musi udowodnić, że nie mógł tych świadczeń zdrowotnych uzyskać w ramach NFZ.
Regina Skibińska
30.08.2023
Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Drastycznie spadła liczba pytań prawnych kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego - w 2022 r. złożono ich zaledwie 12. Bywa, że w sądach zawieszonych jest po kilkaset spraw, w oczekiwaniu na werdykt TK. Bezwład Trybunału powoduje, że sądy coraz częściej same orzekają o konstytucyjności przepisów - wskazują prawnicy. I uważają to za bardzo dobry trend.
Grażyna J. Leśniak
30.08.2023
Wymiar sprawiedliwości
Czternastki zostaną wypłacone w terminach wypłat emerytury lub renty. We wrześniu emeryci i renciści mogą spodziewać się na swoich kontach bankowych wyższych niż zwykle przelewów. Oprócz świadczenia podstawowego otrzymają również kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. czternastą emeryturę (czternastkę) – poinformował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty
Pracodawcy poszukujący na rynku najlepszych talentów coraz częściej sięgają po narzędzia, które już na etapie procesu rekrutacyjnego pozwolą uniknąć lub zminimalizować ryzyko błędu rekrutacyjnego. W ostatnich latach bardzo popularne stały się wszelkiego rodzaju testy osobowości. Są pomocne zwłaszcza w przypadku obsadzania ról kierowniczych, bazujących na pracy zespołowej lub kontakcie z klientem. Jednym z takich narzędzi jest Test Talentów Gallupa.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2023
Prawo pracy HR Rynek pracy
Od 25 sierpnia 2023 r. Komisja Europejska może egzekwować nowe przepisy regulujące usługi cyfrowe. Rozporządzenie w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) to przełomowy unijny akt prawny regulujący odpowiedzialność firm technologicznych za treści publikowane na platformach internetowych oraz gwarantujący ochronę użytkowników przed nadużyciami, m.in. takimi, wynikającymi z nieprawidłowego przetwarzania ich danych.
Magdalena Krawczyk
29.08.2023
Rynek i konsument Nowe technologie
Przyjęte kryteria naboru do programu wyłączają z kręgu wnioskodawców mężczyzn w wieku od 30 do 49 lat - twierdzi RPO. Dochodzi tym samym do zróżnicowania sytuacji określonych podmiotów prawa ze względu na płeć i wiek. Według PUP, kryteria wskazują jedynie na szczególną potrzebę objęcia wsparciem osób w wymienionych grupach i nie uniemożliwiają udziału w projekcie osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie, które nie należą do tych grup.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2023
Rynek Prawo pracy
Prywatne wyszukiwarki ksiąg wieczystych zarejestrowane na Seszelach i innych równie egzotycznych wyspach, to w Polsce dochodowy biznes. Ich właściciele zarabiają krocie dzięki stworzeniu możliwości przeglądania ksiąg po adresie. Prawnicy nie mają wątpliwości, że naruszają prawo, ale jednocześnie korzystają z ich usług, bo im to ułatwia pracę. Ich zdaniem nie byłoby problemu, gdyby przeglądarka ksiąg wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości pozwalała wszystkim wyszukiwać księgi po adresie.
Renata Krupa-Dąbrowska
29.08.2023
Nowe technologie RODO Nieruchomości

Wynagrodzenia w budżetówce mają rosnąć razem z pensją minimalną

Finanse publiczne Administracja publiczna Policja Prawo pracy
W 2024 roku liczba osób pracujących za minimalne wynagrodzenie może nawet przekroczyć 4 miliony, a płaca minimalna może osiągnąć około 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia – wynika z wstępnych szacunków związkowców i pracodawców. Nie dziwi więc, że w budżetówce narasta wzburzenie. Zdaniem prawników konieczne jest wprowadzenie mechanizmu wzrostu płac podobnego do minimalnej płacy. Proponują wprowadzenie waloryzacji.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2023
Finanse publiczne Administracja publiczna Policja Prawo pracy
Na każdego czwartoklasistę przypadać będzie jeden laptop i to nawet, jak rodzice ucznia nie chcą nowego komputera, bo np. ich dziecko jeden już ma. W takiej sytuacji sprzęt nie stanie się ich własnością, a zostanie przekazany w użyczenie. Ta forma będzie się jednak wiązała ze wszystkimi konsekwencjami. Gdy uczeń zmieni szkołę, pojawi się konieczność zwrotu komputera.
Monika Sewastianowicz
29.08.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Posłowie z komisji deregulacyjnej uznali, że przy wydawaniu pozwolenia na broń policja niewłaściwie interpretuje przesłankę „nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego”. Posłowie chcą też pozbawić komendantów wojewódzkich policji prawa wnoszenia odwołania od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego wnioskującego. Przeciwny jest prokurator generalny.
Robert Horbaczewski
29.08.2023
Prawo karne Administracja publiczna
Kuratorzy zatwierdzili dotąd ok. 34,7 tys. wyjazdów i półkolonii dla dzieci i młodzieży, łącznie skorzystało z nich ok.1 mln 377,7 tys. uczniów – informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zgłoszenie dotyczy każdego obozu, kolonii, wyjazdu, który trwa dłużej niż dwa dni. Forma wypoczynku musi być zgłoszona do Kuratorium Oświaty.
Monika Sewastianowicz
28.08.2023
Zarządzanie oświatą
O kolejne 100 mln zł rząd zwiększył pule środków w trzeciej edycji programu "Moja woda". Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich mogą otrzymać do 6 tys. zł dotacji na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania czy innego wykorzystywania wód opadowych oraz na koszty adaptacji elementów już istniejących.
Robert Horbaczewski
28.08.2023
Środowisko Administracja publiczna
Zespół Downa ma znaleźć się na liście chorób rzadkich, które uprawnią do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik zaprzecza doniesieniom medialnym mówiącym, że tak nie jest. Na razie listy nie ma i jak pisaliśmy ostatnio w serwisie Prawo.pl, jest ona w konsultacjach w MZ i może się jeszcze zmienić.
Beata Dązbłaż
28.08.2023
Pacjent Niepełnosprawność
Perspektywa finansowa 2014-2020 dobiega końca, a wraz z nią duża część projektów unijnych. O czym beneficjenci muszą pamiętać w zakresie rozliczenia projektu, aby uniknąć kar finansowych – wyjaśnia Agnieszka Myszka, zastępca dyrektora Działu Obsługi Projektów Europejskich i Krajowych Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.
Agnieszka Myszka
28.08.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych i dotyczących etykietowania, bardziej restrykcyjne zasady spełniania wymogów bezpieczeństwa i obowiązkowa zawartość materiałów z recyklingu na określonym poziomie - to najważniejsze zmiany, które wprowadzi unijne rozporządzenie bateryjne. Większość przepisów ma zacząć obowiązywać w państwach członkowskich od 18 lutego 2024 r.
Inga Stawicka
28.08.2023
Rynek Prawo unijne
Dane kredytobiorców, którzy zgłosili swoją wierzytelność względem Getin Noble Bank do Krajowego Rejestru Zadłużonych są widoczne, bo takie są przepisy. Na pewno więc warto zastanowić się nad ewentualnymi ich zmianami, ale tu nie wystarczą zmiany techniczne (czyli odcięcie dostępu do akt), lecz potrzebna jest interwencja ustawodawcy. Zadanie nie jest proste – trzeba bowiem pogodzić zasadę prawa do sądu i jawności postępowania z zasadą ochrony danych osobowych - pisze dr Bartosz Sierakowski.
Bartosz Sierakowski
28.08.2023
Banki Kredyty frankowe
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli zwalczać takie nadużycia, jak generowanie sztucznego ruchu, smishing, CLI spoofing czy nieuprawniona zmiana informacji adresowej. Natomiast dostawcy poczty elektronicznej, dla co najmniej 500 tys. użytkowników lub podmiotów publicznych, będą stosowali mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej.
Inga Stawicka Agnieszka Matłacz
28.08.2023
Rynek Prawo gospodarcze
Choć w najbliższym czasie nie możemy raczej spodziewać się zmian w obowiązujących przepisach, to Komisja Europejska zadeklarowała jednoznaczne poparcie dalszego ograniczenia wykorzystywania zwierząt do testów. W stanowisku, które jest odpowiedzią na europejską inicjatywę obywatelską, szczegółowo wskazano także elementy strategii, która ma zapewnić wyeliminowanie takich działań w jak najszerszym zakresie.
Inga Stawicka
28.08.2023
Rynek i konsument Prawo unijne

Dodatkowy urlop dla weterana

Prawo pracy Małe i średnie firmy Wojsko
Weteranom działań poza granicami kraju oraz weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, pozostającym w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy. Dodatkowe, płatne 5 dni urlopu rocznie nie jest rozliczane według standardowych zasad dotyczących urlopu wypoczynkowego. Niewykorzystany nie przechodzi na rok kolejny, a w razie zmiany zatrudnienia nie jest ustalany proporcjonalnie i nie jest rozliczany ekwiwalentem pieniężnym. Piszemy o tym również w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
28.08.2023
Prawo pracy Małe i średnie firmy Wojsko
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że nie ma dziś przepisów, które umożliwiłyby uchylenie prawomocnego mandatu, gdy przy jego wymierzaniu funkcjonariusz dopuścił się rażącego naruszenia prawa, mającego istotny wpływ na postępowanie. Chodzi o kwestię, w której przez półtora roku policjanci z powiatu warszawskiego wystawili kierowcom 75 mandatów karnych za przekroczenie prędkości, posługując się laserowymi miernikami bez ważnych świadectw legalizacji.
Krzysztof Koślicki
27.08.2023
Drogi Domowe finanse
Uwaga na połączenia z numerem 801 055 055. W trakcie rozmowy oszuści próbują uzyskać informację o uzyskiwanym wynagrodzeniu za pracę i numerze rachunku bankowego podatnika, na który jest ono wypłacane. Krajowa Informacja Skarbowa i urzędy skarbowe nie prowadzą telefonicznej weryfikacji rozliczeń pracodawców i nie zbierają w ten sposób informacji o dochodach podatników.
Krzysztof Koślicki
26.08.2023
Domowe finanse Doradca podatkowy
Oskarżony podjął decyzję o realizacji swojej fantazji seksualnej pod wpływem seksualnego podniecenia, uniesienia podczas fizycznego zbliżenia z partnerką i był przekonany o braku przeciwskazań dla zdrowia partnerki. Naruszył reguły ostrożności i spowodował skutek, który mógł przewidzieć, a zatem nie należy mu się kara wyższa niż pięć miesięcy więzienia – orzekł sąd II instancji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.08.2023
Prawo karne
Od ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank zmieniły się zasady dochodzenia roszczeń. Obecnie możliwe jest to wyłącznie poprzez formalne zgłoszenie wierzytelności w trybie przepisów prawa upadłościowego. Co prawda minął już termin 30 dni na skorzystanie z uprawnienia do nieodpłatnego zgłoszenia wierzytelności, jednak nic straconego. Zgłaszać wierzytelności można nadal, choć wiąże się to z koniecznością uiszczenia tzw. zryczałtowanych kosztów postępowania - piszą Jakub Antkowiak i Lidia Szofińska, adwokaci.
Jakub Antkowiak Lidia Szofińska
26.08.2023
Banki Kredyty frankowe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski