Prawo.pl
Sejmowa komisja ds. projektów aborcyjnych poparła we wtorek projekt ustawy dotyczący dekryminalizacji aborcji ze zmianami zaproponowanymi przez posłankę Lewicy Annę Marię Żukowską. Teraz projekt trafi do drugiego czytania w Sejmie. Komisja skończyła tym samym prace nad pierwszym z czterech skierowanych do niej projektów. W lipcu zacznie prace nad kolejnymi.
Grażyna J. Leśniak
25.06.2024
Pacjent Opieka zdrowotna
Katalog spraw regulowanych w układzie zbiorowym pracy będzie otwarty i będzie mógł obejmować sprawy dotyczące w szczególności wymiaru i norm czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, warunków wynagradzania czy organizacji pracy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt zupełnie nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jego autorzy zakładają, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.
Grażyna J. Leśniak
25.06.2024
Prawo pracy
Ministrowie odpowiedzialni za sprawy wewnętrzne w 15 państwach członkowskich UE skierowali do Przewodniczącej KE list dotyczący migracji. List porusza m.in. kwestie zapewnienia państwom członkowskim UE możliwości skutecznego rozpatrywania wniosków, przekazywania lub odsyłania obywateli państw trzecich, którzy nie potrzebują ochrony międzynarodowej lub którzy mogą uzyskać ją w państwach trzecich.
Robert Horbaczewski
25.06.2024
Prawo europejskie
Ministerstwo Sprawiedliwości ma plan jak pomóc frankowiczom i odciążyć sądy. Będzie więc ustawa frankowa regulująca uproszczoną procedurę dla postępowań frankowych oraz zawieranie ugód przy wykorzystaniu wzorca. Sędziowie nie będą też musieli sami przeliczać umów kredytowych. Pracę ułatwi im również baza z tezami wyroków TSUE.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.06.2024
Banki Kredyty frankowe
Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło został nowym przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP. Wybrano też nowy zarząd związku i komisję rewizyjną. Delegaci wskazali też pożądane kierunki zmian prawa dotyczące funkcjonowania samorządów oraz styku z administracją rządową.
Robert Horbaczewski
25.06.2024
Samorząd terytorialny
20 września przestaną obowiązywać przepisy wykonawcze regulujące warunki techniczne dla budynków mieszkaniowych. Czasu zostało bardzo mało, a do tej pory nie rozpoczęły się oficjalnie żadne prace nad projektem nowego rozporządzenia. Oznacza to, że rząd powinien jak najszybciej przedłużyć ważność dotychczasowym przepisom.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.06.2024
Budownictwo
W dniu 24 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już 25 września. Tysiące firm i jednostek publicznych mają więc tylko 3 miesiące na przygotowanie kanałów zgłoszeń naruszeń i opracowanie nowych procedur.
Agnieszka Matłacz
25.06.2024
Prawo pracy Prawo europejskie
Właściciel domu nie odliczy wydatków na wymianę pokrycia dachowego i okien dachowych - szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienia z urzędu interpretacje dotyczące ulgi termomodernizacynej na niekorzyść podatników. Teraz argumentuje, że wymiany pokrycia i dachówek nie ma w katalogu wydatków objętych ulgą. Czy zmiana interpretacji oznacza konieczność dopłaty podatku? To zależy od konkretnej sytuacji.
Monika Pogroszewska
25.06.2024
Domowe finanse PIT
Umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu, objęte przepisami o stawce minimalnej, które zostały zawarte na okres dłuższy niż miesiąc, podlegają jednocześnie szczególnej regulacji dotyczącej terminu płatności wynagrodzenia. Jego wypłata musi następować co najmniej raz w miesiącu. Obejmuje to jednak tylko kwotę odpowiadającą stawce minimalnej. Całe wynagrodzenie przekraczające to najniższe może być wypłacone nawet znacznie później, jeżeli strony tak ustalą w umowie.
Marek Rotkiewicz
25.06.2024
Prawo pracy
Zakaz budowania nowych ferm zwierząt futerkowych od 2025 roku, całkowite wygaszenie hodowli od 2029 roku, odszkodowania dla hodowców i odprawy dla pracowników ferm – to najważniejsze zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, podpisanego przez 120 posłów. Obrońcy praw zwierząt liczą, że projekt nie podzieli losu „Piątki dla zwierząt”, która upadła na skutek silnego lobbingu m.in. ze strony branży futrzarskiej.
Regina Skibińska
25.06.2024
Środowisko Administracja publiczna

Sprawę frankową można przyspieszyć, ale to nie takie proste

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Kredyty frankowe
Pełnomocnicy kredytobiorców próbują różnych metod, żeby przyspieszyć ciągnące się latami postępowania w sprawach frankowych. Skutek zależy jednak nie tyle od ich determinacji, co od szczęścia i przypadku. Tymczasem samym frankowiczom czekanie na wyrok może się opłacić - z powodu ustawowych odsetek za opóźnienie, które bank będzie musiał wypłacić.
Regina Skibińska
25.06.2024
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Kredyty frankowe
Chiński program ruchu bezwizowego umożliwia obywatelom posiadającym zwykłe paszporty podróżowanie do Chin bez wiz na okres do 15 dni w celach biznesowych, turystycznych, rodzinnych i tranzytowych. Rząd Chin zdecydował właśnie o jednostronnym zniesieniu wiz krótkoterminowych dla obywateli Polski. O decyzji poinformowano w poniedziałek po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem w Pekinie.
Krzysztof Koślicki
24.06.2024
Resort kultury zaczął społeczne konsultacje projektu nowej ustawy medialnej. Wśród propozycji jest m.in. likwidacja abonamentu, reforma Krajowej Rady Telewizji i Radiofonii i zniesienie Rady Mediów Narodowych. - Zależy nam na przygotowaniu ustawy w jak najbardziej demokratyczny sposób - powiedziała ministra kultury Hanna Wróblewska. Najprawdopodobniej rząd zajmie się projektem jesienią.
Krzysztof Koślicki
24.06.2024
Administracja publiczna Prawo europejskie
Jeszcze tylko do 30 czerwca przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu na prokobiecą firmę roku RównoWaga. Jest on skierowany do pracodawczyń i pracodawców, którzy angażują się w działania na rzecz równości kobiet w miejscu pracy. Organizatorami konkursu są Kulczyk Foundation, Konfederacja Lewiatan i Kongres Kobiet.
Grażyna J. Leśniak
24.06.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Już 98 proc. firm gromadzi dane na temat krajowych i międzynarodowych migracji pracowników w swoich strukturach. To dwukrotnie więcej niż zaledwie rok wcześniej. Organizacje stawiające na mobilność specjalistów półtorakrotnie częściej od pozostałych firm wskazują, że mechanizm ten pomaga im rozwiązać problem niedoboru talentów – takie wnioski płyną z drugiej edycji badania EY 2024 Mobility Reimagined Survey.
Grażyna J. Leśniak
24.06.2024
Prawo pracy Nowe technologie Rynek pracy
Postanowienia umowne, które przewidują indeksację kredytu do waluty obcej i wprowadzają nierówność między stronami, w ten sposób, że kształtują jednostronnie kurs waluty, są postanowieniami niedozwolonymi – powtórzył raz jeszcze Sąd Najwyższy. I będzie powtarzał jeszcze kilkadziesiąt razy, czyli tyle, ile jest skarg kasacyjnych wniesionych przez syndyka masy upadłości Getin Noble Bank, który nie chce ich wycofać, mimo że nie odnoszą one skutku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.06.2024
Prawnicy Kredyty frankowe
Pierwsze unijne regulacje dotyczące sztucznej inteligencji mogą zacząć obowiązywać już pod koniec roku. Firmy będą musiały wyeliminować stosowanie systemów zakwalifikowanych jako stwarzające największe ryzyko naruszeń. To spore wyzwanie, bo wymaga połączenia perspektywy prawnej, biznesowej i technicznej. Za nieprzestrzeganie przepisów będą grozić wysokie kary - nawet do 6 proc. obrotu lub 30 mln euro.
Inga Stawicka
24.06.2024
Nowe technologie Prawo europejskie
W czasach rosnących przez inflację kosztów życia renesans przeżywają wystawiane przez zaciągających kredyty i pożyczki pracowników upoważnienia do potrącania z ich poborów rat na rzecz dających im finansowe wsparcie. Przepisy dopuszczają taką możliwość, ale nie bezwarunkowo. Niezależnie od woli pracownika, nie można m.in. obciążyć wynagrodzenia ponad kwotę wolną od potrąceń. Dodatkowo pracownik musi wiedzieć, na jakie potrącenia wyraża zgodę oraz w jakiej wysokości.
Michał Kosiarski
24.06.2024
Prawo pracy Finanse
Przy okazji projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej MSWiA nowelizuje ustawę o ochotniczych strażach pożarnych. Strażakom przybędzie nowych obowiązków, ale z drugiej strony - szersza grupa uzyska prawo do świadczenia ratowniczego. W projekcie uwzględniono także niektóre z postulatów podnoszonych przez związek strażacki.
Robert Horbaczewski
24.06.2024
Samorząd terytorialny
Nakrętki zbieramy w szczytnych celach. W akcjach zdobywania tym sposobem sprzętu dla niepełnosprawnych, czy innych podobnych, biorą udział lokalne społeczności, szkoły, małe zakłady pracy i światowe koncerny. Ale wiele wskazuje, że „charytatywna nakrętka” odejdzie wkrótce do lamusa. Od 1 lipca 2024 r. wszystkie nakrętki plastikowe w całej UE powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju – butelki czy kartonu.
Zofia Jóźwiak
23.06.2024
Środowisko Prawo gospodarcze
Łatwiej będzie dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci oraz aktów urodzenia dziecka, w których jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci. To wynik decyzji Prokuratury Krajowej. Polska ma swobodę we wprowadzaniu w swoim prawie własnych regulacji dotyczących małżeństw jednopłciowych. Lokalne przepisy nie mogą jednak naruszać prawa Unii Europejskiej. Decyzję Prokuratury Krajowej popiera Prokurator Generalny Adam Bodnar.
Krzysztof Koślicki
23.06.2024
Prawo rodzinne Prawo europejskie
Po raz pierwszy w historii wypracowana ma być koncepcja spójnego systemu obsługującego i wspierającego wszystkie organy uczestniczące w procesie legislacyjnym. Kluczowym aspektem planowanego rozwiązania ma być wygoda użytkownika - zapowiada rząd. Powołano już w tym celu specjalny zespół, który wypracuje założenia nowego systemu.
Krzysztof Koślicki
23.06.2024
Administracja publiczna
Pozornie niewinne przedmioty lub produkty przywożone zza granicy – takie jak biżuteria czy niektóre gatunki kwiatów - mogą przysporzyć problemów podczas kontroli. Warto pamiętać o tym zwłaszcza w momencie, gdy podczas wakacji opuszczamy obszar Unii Europejskiej. Aby legalnie przetransportować niektóre produkty, konieczne jest np. przeprowadzenie kontroli przez wykwalifikowane służby.
Inga Stawicka Krzysztof Koślicki
22.06.2024
Już za nieco ponad tydzień, od 1 lipca, rodzice i opiekunowie będą mogli składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start”. Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność to do ukończenia 24 lat. Samo złożenie wniosku jest bardzo proste. Należy jednak pamiętać, by bezbłędnie wpisać dane - prawidłowy numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły czy aktualny numer konta.
Krzysztof Koślicki
22.06.2024
Domowe finanse
Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie restrukturyzacji Getin Noble Bank w upadłości jest dobrym dla frankowiczów prognostykiem przed jesiennym wyrokiem trybunału dotyczącym GNB. Jeżeli podtrzyma on swoją dotychczasową praktykę i przychyli się do opinii rzecznika, to pod koniec roku, frankowiczom z GNB otworzy się droga do dochodzenia odszkodowań od Skarbu Państwa - pisze Marcin Szołajski, radca prawny z Szołajski Legal Group.
Marcin Szołajski
22.06.2024
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Składanie do akt postępowań egzekucyjnych dekretów o konsekracji nieruchomości, wystawionych przez dłużniczkę, działającą w imieniu Kościoła Naturalnego, nie powoduje umorzenia postępowania przez komornika. Konsekracji obiektów towarzyszą wnioski o umorzenie z powołaniem się na wolność religii i wyznania. Sąd Rejonowy w Gdańsku uważa jednak, że jest to próba instrumentalnego wykorzystania kodeksu postępowania cywilnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.06.2024
Prawo cywilne

Po śmierci małżonka też trzeba rozliczyć się z fiskusem

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Nawet w tak smutnych okolicznościach, jak śmierć najbliższej osoby, trzeba pamiętać o obowiązkach fiskalnych. W grę mogą wchodzić dwa podatki. Wdowcy i wdowy nie zapłacą daniny od spadku, jeśli w odpowiednim czasie zgłoszą jego nabycie fiskusowi. Zdarza się jednak, że skarbówka żąda zapłaty podatku nawet po upływie terminu przedawnienia. Jeśli zaś chcą sprzedać spadkowy majątek, w niektórych przypadkach zapłacą PIT.
Monika Pogroszewska
22.06.2024
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Z wysoką temperaturą na zewnątrz wiążą się dodatkowe obowiązki dla pracodawcy. Dotyczą one m.in. konieczności zapewnienia pracownikom napojów i wody do celów higienicznych. Szczególne zasady dotyczą też klimatyzacji, wentylacji i okien w biurach. W niektórych przypadkach należy też wprowadzić pracę rotacyjną, by zapewnić pracownikom odpoczynek i regenerację sił.
Krzysztof Koślicki
22.06.2024
Prawo pracy
Policja nie jest uprawniona do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta bez jego zgody. Wyjątkiem są jedynie sytuacje nagłe, wykonywanie zleceń prokuratury oraz kiedy jest organem zlecającym badania medyczne - na przykład przed umieszczeniem osoby w izbie wytrzeźwień. Inne uprawnienia co do dokumentacji medycznej mają natomiast sądy i prokuratura.
Beata Dązbłaż
22.06.2024
Pacjent RODO
Rusza sezon wakacyjnych wyjazdów. MEN przypomina organizatorom kolonii i wyjazdów o ich obowiązkach, a uczniom i ich rodzicom o sposobach na zweryfikowanie, czy wszystko jest w porządku. Minister edukacji przypomniała, że każdy rodzic może sprawdzić wyjazd dziecka na stronie wypoczynek.men.gov.pl.
Monika Sewastianowicz
22.06.2024
Zarządzanie oświatą