Prawo.pl
Już 2023 rok nie należał do łatwych dla pracodawców, a wtedy wchodziły w życie tylko dwie, choć znaczące, zmiany kodeksu pracy. Jak się teraz okazuje – to był tylko przedsmak tego, co czeka firmy w roku 2024 i 2025. Rząd nadgania kilkuletnie opóźnienia swoich poprzedników we wdrażaniu unijnego prawa, a to oznacza dla firm wiele nowych ustaw, zmienianych przepisów i konieczność wdrażania nowych procedur, jak chociażby w zakresie ochrony sygnalistów.
Grażyna J. Leśniak
28.06.2024
Prawo pracy Prawo europejskie
Wskazanie na orzeczeniu o niepełnosprawności do terapii zajęciowej często bywa barierą dla pracodawców, którzy rozumieją ten zapis jako przeciwskazanie do wykonywania pracy. Barier jest więcej, a warsztaty terapii zajęciowej nie są efektywnym przygotowaniem do podjęcia pracy na otwartym czy chronionym rynku przez osoby z niepełnosprawnością. Eksperci nie mają wątpliwości, że na cały system zatrudniania osób z niepełnosprawnością należy spojrzeć z zupełnie innej strony niż dotychczas.
Beata Dązbłaż
28.06.2024
Prawo pracy Niepełnosprawność
W poniedziałek, 1 lipca, kończy się pewna era. Deweloperzy nie będą mogli już budować na starych, mniej korzystnych dla kupujących mieszkania lub domy, zasadach. Mija bowiem dwuletni okres przejściowy dla nowej ustawy deweloperskiej. Nie dotyczy to jednak przypadków, kiedy do podpisania umowy deweloperskiej doszło przed 1 lipca br. Wówczas sprzedaż lokalu będzie finalizowana po staremu.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.06.2024
Budownictwo
Sejm po raz kolejny zgodził się na wydłużenie czasu na powstanie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Inaczej 20 września wygasną przepisy dotyczące warunków technicznych i powstanie luka w prawie. Brak rozporządzenia nastręcza architektom wiele problemów, a urzędy różnie interpretują przepisy dotyczące dostępności. Zwłoka, to także problem dla podmiotów publicznych.
Beata Dązbłaż
28.06.2024
Samorząd terytorialny Budownictwo Niepełnosprawność
Termin dwóch tygodni na złożenie wniosku o dopuszczenie powództwa złożonego po terminie wydaje się zbyt krótki i niezgodny z dyrektywą – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE. Zwłaszcza w porównaniu ze zwykłym, trzytygodniowym terminem, jaki przysługuje pracownicy w ciąży, która wiedziała w momencie wypowiedzenia o swojej ciąży.
Grażyna J. Leśniak
27.06.2024
Prawo pracy Prawo europejskie
W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. To długo oczekiwane wdrożenie dyrektyw, które mają pozwolić konsumentom częściej korzystać z pozwów zbiorowych. Prac nad pierwszą wersją projektu nie ukończono w poprzedniej kadencji.
Inga Stawicka Ret
27.06.2024
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Rolnicy po raz kolejny zgłaszają problemy z funkcjonowaniem aplikacji suszowej. Chodzi m.in. o błędy w szacowaniu strat i trudności z pozyskaniem protokołu suszowego. Skarżą się także na krótki czas, jaki był przewidziany na dostarczenie dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk pisze w tej sprawie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Agnieszka Matłacz
27.06.2024
Środowisko Administracja publiczna
1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800 plus. Aby otrzymać kontynuację świadczenia, potrzebny jest nowy wniosek, złożony w tym roku. Tymczasem kilkadziesiąt tysięcy rodziców jeszcze tego nie zrobiło. To już ostatnie dni na wysłanie wniosku, żeby dostać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od czerwca. W lipcu też będzie można złożyć wniosek, ale pieniądze za czerwiec przepadną.
Agnieszka Matłacz
27.06.2024
Pomoc społeczna Domowe finanse
Banki i frankowicze będą mogli zawierać ugody w oparciu o wzór, nad którym prace właśnie się rozpoczynają. Czy to dobry pomysł? Zdania na ten temat są mocno podzielone. Wzór się przyda, ale czy cokolwiek zmieni? Jedni widzą w tym świetne rozwiązanie, bo dziś każdy bank stosuje swoje wzory, co utrudnia wytropienie klauzul abuzywnych. Inni uważają, że ugody są dobre jedynie dla banków. 
Renata Krupa-Dąbrowska
27.06.2024
Banki Kredyty frankowe

Państwo głuche i ślepe na niedolę niesłyszących

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność Rynek pracy
Niskie zasiłki pielęgnacyjne, niepewne renty, kosztowne bariery komunikacyjne – powstają petycje, interpelacje i obywatelskie projekty ustaw, aby polityka państwowa była bardziej przyjazna osobom głuchym. Rzeczywistość jest brutalna – o niewielkie pieniądze na utrzymanie osoby z utratą słuchu walczą często latami w sądach i nie zawsze skutecznie.
Michał Kosiarski
27.06.2024
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność Rynek pracy
Eksperci generalnie pozytywnie oceniają kierunek zmian dotyczący wprowadzenia instytucji pełnomocnictwa medycznego, które ma być zabezpieczeniem na wypadek utraty zdolności wyrażania woli, np. na skutek choroby czy w sytuacjach, w których szczególnie liczy się czas. Podstawową zaletą rozwiązania jest to, że sam pacjent wybierze osobę, która podejmie za niego decyzję. Prawnicy wskazują jednak, że procedurę warto jak najbardziej odformalizować.
Inga Stawicka
27.06.2024
Prawo cywilne Pacjent Opieka zdrowotna
„Kierowca autobusu wyprosił pasażera z rowerem” – takie tytuły niczym bumerang wracają w lokalnych mediach, czasami modyfikowane słowem „z hulajnogą”. Zmieniają się jedynie nazwy miast. A właśnie zaczęły się wakacje. Przewóz rowerów w autobusach miejskiej komunikacji wciąż budzi kontrowersje, chociaż jest określony w regulaminach przewoźników.
Robert Horbaczewski
27.06.2024
Samorząd terytorialny
W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
26.06.2024
Wybory
Wprowadzenie systemowych zmian dotyczących funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy jest konieczne. Podobnie jak konieczne jest uchwalenie nowych regulacji, uwzględniających obecną sytuację społeczno-gospodarczą i odpowiadających na nowe wyzwania rynku pracy - uważa Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Według niego aktualny model funkcjonowania urzędów pracy i aktywizacji bezrobotnych nie odpowiada realiom współczesnego rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
26.06.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Większość z posłów, którzy zastąpili tych, którzy w czerwcowych wyborach dostali się do Parlamentu Europejskiego, złożyło dziś w Sejmie ślubowanie. Euromandaty zdobyło 25 posłów obecnej kadencji: 12 z Koalicji Obywatelskiej, siedmioro z PiS, po dwóch z Trzeciej Drogi, Konfederacji i Lewicy. Wioletta Kulpa zastąpiła Macieja Wąsika, którego mandat zgodnie z zarządzeniem marszałka Sejmu, wygasł wcześniej.
Robert Horbaczewski
26.06.2024
Wybory
Ruszyły prace parlamentarnego zespołu do walki z hejtem, który ma przygotować projekt ustawy antyhejterskiej. Głównym założeniem jest wprowadzenie do polskiego prawa możliwości złożenia do sądu tzw. "ślepego pozwu". Osoba, którą spotkałaby cyberprzemoc z anonimowego lub nieprawdziwego konta, mogłaby zgłosić sprawę bezpośrednio do sądu i to sąd wtedy zażądałby od administratora strony ujawnienia numeru IP sprawcy.
Agnieszka Matłacz
26.06.2024
Prawo karne
Pracodawca nie może wykorzystywać wizerunku zatrudnionej osoby tylko dlatego, że jest pracownikiem. Konieczna jest jej zgoda. W grę wchodzą bowiem nie tylko unijne przepisy o ochronie danych osobowych, ale i krajowe prawo autorskie – przypominają prawnicy. A obszarów, w których działania firmy narażone są na ryzyko naruszenia prawa, jest więcej. To m.in. rekrutacja i biały wywiad, kontrola jakości pracy i monitoring. Wkrótce dojdzie ochrona sygnalistów i kwestia umiejętnego oddzielenia danych osobowych pracowników zgłaszających naruszenia prawa, od samego zgłoszenia.
Grażyna J. Leśniak
26.06.2024
Prawo pracy RODO Prawo europejskie
Dublowanie kompetencji organów i podmiotów ochrony ludności, niedookreślenie w którym miejscu zaczyna się problematyka ochrony ludności, a gdzie zarządzanie kryzysowe. Nie wiadomo, które zadania są własne, a które zlecone. Samorządowcy wskazują, że niektóre zadania są niewykonalne. Mają też obawy o finansowanie zadań, które w projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej chce nałożyć na nich rząd.
Robert Horbaczewski
26.06.2024
Samorząd terytorialny
Obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i pracowników oraz uproszczenie zasad jej obliczania poprzez wprowadzenie trzech ryczałtowych kwot - to główna propozycja zmian w składce zdrowotnej zaproponowana przez posłów Polska 2050-Trzecia Droga. A co najważniejsze – wprowadzenie zasady, że w przypadku zbiegu obowiązku zapłaty składki, jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia go obowiązkowym ubezpieczeniem, składka opłacana będzie tylko od jednego z tych tytułów lub przychodów, wskazanego przez ubezpieczonego.
Grażyna J. Leśniak
25.06.2024
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Sejmowa komisja ds. projektów aborcyjnych poparła we wtorek projekt ustawy dotyczący dekryminalizacji aborcji ze zmianami zaproponowanymi przez posłankę Lewicy Annę Marię Żukowską. Teraz projekt trafi do drugiego czytania w Sejmie. Komisja skończyła tym samym prace nad pierwszym z czterech skierowanych do niej projektów. W lipcu zacznie prace nad kolejnymi.
Grażyna J. Leśniak
25.06.2024
Pacjent Opieka zdrowotna
Katalog spraw regulowanych w układzie zbiorowym pracy będzie otwarty i będzie mógł obejmować sprawy dotyczące w szczególności wymiaru i norm czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, warunków wynagradzania czy organizacji pracy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt zupełnie nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jego autorzy zakładają, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.
Grażyna J. Leśniak
25.06.2024
Prawo pracy
Ministrowie odpowiedzialni za sprawy wewnętrzne w 15 państwach członkowskich UE skierowali do Przewodniczącej KE list dotyczący migracji. List porusza m.in. kwestie zapewnienia państwom członkowskim UE możliwości skutecznego rozpatrywania wniosków, przekazywania lub odsyłania obywateli państw trzecich, którzy nie potrzebują ochrony międzynarodowej lub którzy mogą uzyskać ją w państwach trzecich.
Robert Horbaczewski
25.06.2024
Prawo europejskie
Ministerstwo Sprawiedliwości ma plan jak pomóc frankowiczom i odciążyć sądy. Będzie więc ustawa frankowa regulująca uproszczoną procedurę dla postępowań frankowych oraz zawieranie ugód przy wykorzystaniu wzorca. Sędziowie nie będą też musieli sami przeliczać umów kredytowych. Pracę ułatwi im również baza z tezami wyroków TSUE.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.06.2024
Banki Kredyty frankowe
Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło został nowym przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP. Wybrano też nowy zarząd związku i komisję rewizyjną. Delegaci wskazali też pożądane kierunki zmian prawa dotyczące funkcjonowania samorządów oraz styku z administracją rządową.
Robert Horbaczewski
25.06.2024
Samorząd terytorialny
20 września przestaną obowiązywać przepisy wykonawcze regulujące warunki techniczne dla budynków mieszkaniowych. Czasu zostało bardzo mało, a do tej pory nie rozpoczęły się oficjalnie żadne prace nad projektem nowego rozporządzenia. Oznacza to, że rząd powinien jak najszybciej przedłużyć ważność dotychczasowym przepisom.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.06.2024
Budownictwo
W dniu 24 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już 25 września. Tysiące firm i jednostek publicznych mają więc tylko 3 miesiące na przygotowanie kanałów zgłoszeń naruszeń i opracowanie nowych procedur.
Agnieszka Matłacz
25.06.2024
Prawo pracy Prawo europejskie
Właściciel domu nie odliczy wydatków na wymianę pokrycia dachowego i okien dachowych - szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienia z urzędu interpretacje dotyczące ulgi termomodernizacynej na niekorzyść podatników. Teraz argumentuje, że wymiany pokrycia i dachówek nie ma w katalogu wydatków objętych ulgą. Czy zmiana interpretacji oznacza konieczność dopłaty podatku? To zależy od konkretnej sytuacji.
Monika Pogroszewska
25.06.2024
Domowe finanse PIT
Umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu, objęte przepisami o stawce minimalnej, które zostały zawarte na okres dłuższy niż miesiąc, podlegają jednocześnie szczególnej regulacji dotyczącej terminu płatności wynagrodzenia. Jego wypłata musi następować co najmniej raz w miesiącu. Obejmuje to jednak tylko kwotę odpowiadającą stawce minimalnej. Całe wynagrodzenie przekraczające to najniższe może być wypłacone nawet znacznie później, jeżeli strony tak ustalą w umowie.
Marek Rotkiewicz
25.06.2024
Prawo pracy
Zakaz budowania nowych ferm zwierząt futerkowych od 2025 roku, całkowite wygaszenie hodowli od 2029 roku, odszkodowania dla hodowców i odprawy dla pracowników ferm – to najważniejsze zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, podpisanego przez 120 posłów. Obrońcy praw zwierząt liczą, że projekt nie podzieli losu „Piątki dla zwierząt”, która upadła na skutek silnego lobbingu m.in. ze strony branży futrzarskiej.
Regina Skibińska
25.06.2024
Środowisko Administracja publiczna

Sprawę frankową można przyspieszyć, ale to nie takie proste

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Kredyty frankowe
Pełnomocnicy kredytobiorców próbują różnych metod, żeby przyspieszyć ciągnące się latami postępowania w sprawach frankowych. Skutek zależy jednak nie tyle od ich determinacji, co od szczęścia i przypadku. Tymczasem samym frankowiczom czekanie na wyrok może się opłacić - z powodu ustawowych odsetek za opóźnienie, które bank będzie musiał wypłacić.
Regina Skibińska
25.06.2024
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Kredyty frankowe