Prawo.pl

Wypożyczalnia PFRON oficjalnie otwarta - jest lista dostępnego sprzętu

Pacjent Finansowanie zdrowia Niepełnosprawność
Jest już dostępna lista specjalistycznego sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami. Można go wypożyczyć - po wniesieniu kaucji - z centralnej wypożyczalni technologii wspomagających, którą tworzy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z kolei wzór wniosku o wypożyczenie sprzętu na stronie PFRON pojawił się we wtorek późnym popołudniem.
Beata Dązbłaż
05.09.2023
Pacjent Finansowanie zdrowia Niepełnosprawność
Po wakacjach wiele osób ma problem z powrotem do pracy, często stresującej i wyczerpującej. Pojawia się u nich wypalenie zawodowe – zjawisko, które dotyczy coraz większej liczby pracowników. Wypalenie jest związane z charakterystyką wykonywanej pracy, a nie z sektorem gospodarki.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2023
Prawo pracy
Aż 53 proc. pracowników je posiłki w samotności, a 20 proc. nie przerywa nawet pracy na czas lunchu – wynika z najnowszego badania Antal i Sodexo. Według Eurostatu, polscy pracownicy spędzają w pracy średnio 41,1 godziny tygodniowo. Z tego względu to, w jaki sposób pracownik odżywia się w pracy jest kluczowe dla jego zdrowia.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2023
Prawo pracy BHP Rynek pracy

Senatorowie krytycznie o tzw. Lex Czarnek 3.0

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Prowadzenie lekcji przez organizację pozarządową ma być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii rady rodziców, rady placówki oraz poinformowaniem organu prowadzącego i kuratora oświaty - to główne założenia noweli prawa oświatowego, którą zajmie się w środę Senat. Zmiany - nazywane czasem lex Czarnek 3.0 - poparli posłowie.
Monika Sewastianowicz
05.09.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Przeglądy na obecność Legionelli mieli wykonywać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych. Za niedopełnienie tego obowiązku grozić miały kary do 10 tys. zł. Takie miało być prawo. Jednak projekt wdrażający unijną dyrektywę, choć jest już gotowy, to nie ma szans na uchwalenie w kończącej się kadencji Sejmu. Obecnie badanie Legionelli w ciepłej wodzie nakazuje rozporządzenie ministra zdrowia. Sprawdzana powinna być woda m.in. w DPS-ach, szpitalach czy szkołach, ale w budynkach mieszkalnych - już nie.
Inga Stawicka Katarzyna Nocuń
05.09.2023
Środowisko Prawo unijne
Terapeuta pomagał pacjentce zwalczać raka metodą reiki. Pacjentka zmarła. Prokurator postawił mu więc zarzuty przyczynienia się do śmierci i oszustwo. Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący i nakazał wyjaśnić, czy SMS oskarżonego do pacjentki, w którym odradzał jej leczenie szpitalne było wprowadzeniem w błąd. A także, czy, ulegając sugestiom lekarza, niekorzystnie rozporządziła mieniem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.09.2023
Prawo karne Pacjent
W lipcu 2023 r. ZUS wypłacił zasiłki macierzyńskie z tytułu urlopu rodzicielskiego na rzecz 132 tys. osób na łączną kwotę prawie 428,5 mln zł. To niewiele więcej niż w czerwcu (127,2 tys. osób pobierających), ale mniej niż w maju i w kwietniu – odpowiednio 133,6 tys. i 146 tys. osób. Zdaniem prawników ojcowie składają wnioski o urlop rodzicielski na podstawie nowych przepisów, ale nie jest to wciąż zjawisko masowe.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2023
Ubezpieczenia społeczne
Polskie służby odpowiedzialne za dbanie o bezpieczeństwo obywateli nie informują o inwigilacji osób poddanych kontroli operacyjnej. Można się o tym dowiedzieć dopiero z aktu oskarżenia. Jednakże w 2022 r. tylko 13 proc. podsłuchów prowadzonych przez policję przyniosło materiały do procesu karnego. Pozostałe osoby, których prywatność została naruszona, nigdy się o tym nie dowiedzą.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.09.2023
Prawo karne
Od wielu lat rząd popularyzuje model partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce. Statystycznie największą liczbą zawartych umów w formule PPP mogą pochwalić się takie sektory jak sport i turystyka, infrastruktura transportowa, efektywność energetyczna oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna. A co z pozostałymi sektorami gospodarki? W tym kontekście nasuwa się pytanie o przemysł kosmiczny - pisze Adriana Gostępska, adwokat w RKKW Kwaśnicki, Wróbel i Partnerzy.
Adriana Gostępska
05.09.2023
Samorząd terytorialny Rynek Prawo gospodarcze
Polska wciąż nie jest ani drugą Japonią, ani drugą Irlandią, a w UE bliżej jej raczej do drugiej ligi. Nie udało się zamieszkać w jednym ze 100 tys. obiecanych mieszkań, a przedstawiciele starszych pokoleń wciąż nie doczekali się 100 mln zł od Lecha Wałęsy. Tymczasem kolejny festiwal obietnic trwa w najlepsze - a jakby tak tym razem rozliczyć polityków z ich słów? Sposób na takie rozliczenie proponuje radca prawny dr Piotr Pałka, który zainicjował akcję "Pozwij polityka".
Monika Sewastianowicz
04.09.2023
We wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Rumunii, kobiety zatrudnione na część etatu stanowią większość wśród ogółu pracujących. Różnica we wskaźnikach udziału kobiet i mężczyzn w pracy w niepełnym wymiarze czasu w 2022 r. wynosiła ponad 20 pkt proc. (mężczyźni – 8,2 proc.; kobiety 28,4 proc.) - czytamy w raporcie Lewiatana.
Grażyna J. Leśniak
04.09.2023
Prawo pracy Rynek pracy

Powstaną Centra 75 plus - ustawa opublikowana

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Utworzenie w kraju ponad 300 centrów, w których osoby od 75. roku życia zostaną objęte kompleksową opieką, zakłada opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej. Zadania te będą finansowane przez powiaty i dofinansowane z Funduszu Medycznego. Kwalifikację do centrów mają przeprowadzać na podstawie badań diagnostycznych lekarze pierwszego kontaktu.
Beata Dązbłaż Monika Sewastianowicz
04.09.2023
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Jeżeli byli małżonkowie przy okazji rozwodu dzielą również majątek osobisty, np. mieszkanie, które nabyli wspólnie przed ślubem, zwolnienie z PIT nie znajdzie zastosowania. Podobnie będzie w podatku od spadków i darowizn - podział majątku osobistego byłych małżonków będzie mógł podlegać opodatkowaniu – pisze dr Bartosz Kubista, partner zarządzający w GLC.
Bartosz Kubista
04.09.2023
PIT Podatek od spadków i darowizn
Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem przy projektowaniu i wykorzystywaniu sztucznej inteligencji, weryfikacją rzetelności, zagrożeniami w sektorach medycznych oraz tym, co czeka na po przyjęciu unijnego AI Act - to główne tematy najnowszego raportu NASK. Eksperci przeanalizowali w nim najbardziej aktualne problemy i zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją.
Inga Stawicka
04.09.2023
Nowe technologie

"Czternastka" obciąży podatkiem wielu emerytów i rencistów

Finanse publiczne Emerytury i renty PIT Polski Ład
W tym roku wielu emerytów i rencistów spodziewa się rekordowej tzw. 14 emerytury - ma wynieść 2202,50 zł na rękę. Jednak nie wszyscy dostaną ją w tej wysokości. Będą musieli zapłacić podatek dochodowy, bo przekroczą 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Prawnicy wskazują, że rząd zapomniał tu o przepisach Polskiego Ładu, które sam wprowadził. I zastanawiają się, czy przed wyborami zdecyduje się zwolnić „czternastkę” z PIT.
Grażyna J. Leśniak
04.09.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty PIT Polski Ład
Brak związku przyczynowego pomiędzy działaniem bądź zaniechaniem pozwanego szpitala a stanem zdrowia pacjenta spowodował, że nie otrzyma on 300 tys. złotych zadośćuczynienia za błąd medyczny – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zaskarżony wyrok był wadliwy. Nie zmienia to jednak sytuacji, że kolano 20-letniego mężczyzny wymaga nadal rehabilitacji, a noga nie zgina się całkowicie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.09.2023
Prawo cywilne
Eksperci wskazują, że część regulacji zawartych w unijnym akcie dotyczącym sztucznej inteligencji może doprowadzić do sprzeczności i wzajemnego wykluczania z przepisami RODO. Nie jest też do końca jasne, w jaki sposób oba rozporządzenia będą na siebie oddziaływać. Prawnicy podkreślają, że ochrona danych w kontekście nowych technologii wymaga szczególnego podejścia - i powinno to zostać wzięte pod uwagę na kolejnych etapach prac nad AI Act.
Inga Stawicka
04.09.2023
Nowe technologie Prawo unijne

Pacjent może się nie zgodzić na monitoring podczas zabiegu

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie RODO
Od 6 września obowiązują przepisy, które dopuszczają monitoring na wszystkich salach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Takie oddziały czy sale szpitalne powinny być oznaczone. Jeśli pacjent jest przygotowywany do zabiegu na sali z monitoringiem, to powinien być o tym poinformowany i mieć możliwość niewyrażenia na to zgody. Wówczas kamera powinna zostać wyłączona - wynika to z przepisów chroniących dane osobowe.
Katarzyna Nocuń
04.09.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie RODO
Kierowcy samochodów osobowych od 1 lipca są zwolnieni z opłat za przejazd na płatnych dotąd odcinkach autostrad zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o odcinki autostrad: A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica. Z kolei w niedzielę premier poinformował, że od początku września wolna od opłat jest także autostrada A1. Dotąd na odcinku Gdańsk–Toruń na A1 nie było poboru opłat jedynie w wakacyjne weekendy.
kn/pap
03.09.2023
Drogi
Osoby z niepełnosprawnościami mogą m.in. głosować korespondencyjnie i przez pełnomocnika; przysługuje im też prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Taki wyborca ma prawo do informacji o lokalach wyborczych, w tym przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W lokalu wyborczym wyborca może głosować przy użyciu nakładki na kartę w alfabecie Braille'a.
PAP
02.09.2023
Wybory Niepełnosprawność
Pożary na Rodos i w Grecji, a teraz fatalna pogoda na Majorce  zmarnowały urlop niejednemu turyście z Polski. Godzinami koczowali na lotniskach, czekając na wznowienie lotów. Niestety, nie wszystkie biura podróży oraz przewoźnicy stanęli na wysokości zadania. W wielu wypadkach pomoc była iluzoryczna. Tymczasem eksperci nie mają wątpliwości, że biuro podróży w "podbramkowych" sytuacjach odpowiada za swoich klientów.
Renata Krupa-Dąbrowska
02.09.2023

Rząd woli budować kapitał polityczny na „14”, niż wypłacić pieniądze emerytom

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Niewiele ponad 9,5 mld zł – tyle kosztowałaby wypłata wyrównań dla 163,5 tys. emerytów, którym świadczenia były wypłacane w niższej wysokości, a kolejne ok. 2 mld zł rocznie wypłata nowych, już nie pomniejszonych świadczeń – wyliczył ZUS na prośbę Trybunału Konstytucyjnego. Jak się okazuje, naprawienie niesprawiedliwości oznaczałoby podwyżkę świadczenia dla tych osób średnio o 1191 zł, a przeciętna kwota wyrównania wyniosłaby 64 075 zł, gdyby pieniądze zostały wypłacone w styczniu 2024 r.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Popularność filmu „Barbie” w reżyserii Grety Gerwig sprawiła, że na nowo rozgrzało wiele pytań, w tym również tych natury prawnej. Jedno z nich nieodzownie łączy się z czymś, co jest charakterystyczne dla kultowej lalki Barbie firmy Mattel, czyli kolorem różowym. Kolejny raz odżyła dyskusja, czy dopuszczalna jest monopolizacja koloru jako zarejestrowanego znaku towarowego - pisze Agata Witkowska, radca prawny w Patpol Legal Piróg i Wspólnicy.
Agata Witkowska
02.09.2023
Rynek i konsument
Sąd I instancji skazał dwóch mężczyzn za pobicie kobiet o ciemnej karnacji - miał być to atak na tle nienawiści rasowej. Jednak okazało się, że mieli oni alibi i nie uczestniczyli w bójce w restauracji. Apelacja skazanych okazała się skuteczna i zostali oni uniewinnieni przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, który nie nabrał przekonania, iż oskarżeni zostali prawidłowo rozpoznani.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.09.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Od niezdanej matury do zdanej na 72 proc. po odwołaniu – w tym roku sprawdzający egzaminy zaliczyli kilka spektakularnych wpadek. I to nie tylko na maturze, do podobnych przypadków dochodziło również na egzaminie ósmoklasisty, co mocno podważa zaufanie do systemu. Niełatwo przy tym dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia za błąd egzaminatora.
Monika Sewastianowicz
02.09.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Fiskus zarabia na rozstaniach - chce podatku od podziału mieszkania z kredytem

Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn Nieruchomości
Byłym partnerom trudno jest uniknąć zapłaty danin. Ten, kto przejmuje wspólne mieszkanie i spłatę kredytu, podlega podatkowi od spadków i darowizn. Od drugiej osoby, która zrzekła się swojej połowy mieszkania i uwolniła od spłaty hipoteki, fiskus żąda PIT. Eksperci ostrzegają, że rozliczenia po rozpadzie związków zarówno nieformalnych, jak też małżeństw, są pełne pułapek.
Monika Pogroszewska
02.09.2023
Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn Nieruchomości
Jeśli resort rolnictwa i rozwoju wsi rzeczywiście będzie chciał implementacji tzw. ustawy hiszpańskiej na gruncie polskiego prawa, może to skończyć się źle zarówno dla producentów, jak i konsumentów - ostrzegają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jako jedno z zagrożeń wskazują przepis, który stanowi, że cena, którą dostawca otrzymuje za swoje produkty, każdorazowo musi być wyższa niż koszty produkcji.
Inga Stawicka
01.09.2023
Rynek Prawo gospodarcze
Od piątku, 1 września 2023 roku, wzrosła z 300 zł do 450 zł maksymalna kwota dofinansowania posiłków pracowniczych, która jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. To efekt wejścia w życie zmienionego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
01.09.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Aż 2/3 Polaków może odczuwać symptomy wypalenia zawodowego, a 75 proc. wskazuje na wzrost stresu w życiu codziennym. Dużą rolę w narastaniu problemów psychicznych związanych z pracą odegrała zmiana jej modelu i czasu trwania, a w konsekwencji zaburzenie równowagi pomiędzy obowiązkami zawodowymi, a życiem prywatnym. Te niepokojące statystyki wskazują na konieczność działania, w szczególności ze strony pracodawców.
Grażyna J. Leśniak
01.09.2023
Prawo pracy BHP HR

Od 1 września niższe limity dorabiania do emerytury i renty

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 września 2023 roku limity zmieniają się i będą niższe niż w poprzednim kwartale. Zarobki do 4904,10 zł brutto miesięcznie we wrześniu, październiku i listopadzie 2023 roku nie wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty. To każdego miesiąca o ponad 80 zł mniej niż w poprzednim kwartale.
Agnieszka Matłacz
01.09.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski