Pytanie: Jakie są wymagane wartości natężenia oświetlenia sztucznego dla poszczególnych stanowisk pracy w zależności od precyzji pracy: np. hala produkcyjna (pakowacze, operatorzy maszyn), hala magazynowa, korytarze, stanowiska pracowników technicznych - warsztat, naprawa urządzeń - praca przy monitorach ekranowych itp.?

Odpowiedź: 

Zgodnie z par. 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) zarówno oświetlenie naturalne, jak i sztuczne (elektryczne) powinno spełniać wymagania określone w Polskich Normach.

Czytaj w LEX: Praktyczne aspekty zapewnienia właściwego oświetlenia na stanowiskach pracy >

Należy ponadto pamiętać, że w pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

Czytaj w LEX: Wymagania dla oświetlenia naturalnego oraz sztucznego >

Uzasadnienie

Normy oświetlenia -  PN-EN 12464-1:2012

Normą regulującą wymagania względem oświetlenia jest PN-EN 12464-1:2012: Światło i oświetlenie. W powyższej normie w szczegółowy sposób określono wymagania oświetleniowe dla osób w miejscach pracy we wnętrzach, gdzie spotykają się potrzeby komfortu widzenia i wydolności wzrokowej ludzi normalnie widzących. Rozważane są wszystkie typowe zadania wzrokowe, łącznie ze sprzętem wyposażonym w monitory ekranowe (DSE).

 

Czytaj w LEX: Pomiary oświetlenia elektrycznego >


Uwagi
W celu szczegółowego określenia wymagań wartości natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń w określonych rodzajach działalności przemysłowej należy zapoznać się z podaną normą (PN-EN 12464-1:2012).

 

Należy również pamiętać, że natężenie oświetlenia jest tylko jednym z parametrów mających zapewnić odpowiednie oświetlenie. Nie można również zapomnieć o takich parametrach, jak:

  • rozkład luminacji,
  • olśnienie,
  • kierunkowość światła,
  • oddawanie barw i wygląd barwy światła,
  • migotanie.

 

Łukasz Wawszczak

 

Sprawdź w LEX: