Ulga rehabilitacyjna w szerszym zakresie dopiero w zeznaniach za 2022 rok

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Składając zeznanie za rok 2021 trzeba pamiętać, że wprowadzone w Polskim Ładzie zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej dotyczyć będą dopiero roku bieżącego i możliwe będą do wykorzystania przy składaniu zeznania w przyszłym roku. Poszerzony katalog wydatków do odliczenia nie dotyczy roku 2021.
Wiesława Moczydłowska
30.04.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Postarzanie produktów, pseudoekologiczny marketing, czy brak przejrzystości i wiarygodności oznakowań - to wprowadzające w błąd praktyki handlowe, z którymi często spotykają się konsumenci. Stawiają one w niekorzystnej sytuacji zarówno nabywców, jak i przedsiębiorców, którzy oferują rzeczywiście zrównoważone produkty w porównaniu z tymi, którzy ich nie oferują - pisze radca prawny Eliza Iwaniszyn.
Eliza Iwaniszyn
30.04.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Redaktor naczelny odmówił usunięcia danych osoby, której imię i nazwisko pojawiło się w artykułach na stronie internetowej tygodnika. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że „klauzula prasowa” wyłączająca zastosowanie niektórych przepisów RODO, nie obejmuje prawa do bycia zapomnianym.
Dorian Lesner
30.04.2022
RODO
Pierwszy weekend majowy tradycyjnie już otwiera sezon na grillowanie. Zapach dymu i grillowe karaoke, ozdabiane soczystym językiem, nie dla wszystkich oznacza jednak dobrą zabawę. Na "rozrywkowych" sąsiadów są prawne sposoby - począwszy od powiadomienia policji o zakłócaniu spokoju, poprzez pozwy o zaniechanie immisji, czy naruszenie dóbr osobistych, po wysokie zadośćuczynienie.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
30.04.2022
Prawo karne Prawo cywilne
Eksperci alarmują, że Polska utraciła odporność zbiorową przeciwko odrze. Bardziej optymistyczne w tym zakresie jest Ministerstwo Zdrowia, bo jeszcze nie notuje istotnie zwiększonej zapadalności na choroby zakaźne. Wobec obecnego kryzysu humanitarnego związanego z wojną w Ukrainie, to jednak kwestia tygodni. Na blisko 500 tys. dzieci z Ukrainy zaszczepiliśmy dopiero około 3600.
Beata Dązbłaż Jolanta Ojczyk
30.04.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Dzięki porozumieniu zawartemu z kontrolerami ruchu lotniczego 1 maja br. nie wejdzie w życie rozporządzenie, które miało ograniczać dostępność służb żeglugi powietrznej oraz obniżać deklarowaną pojemność lotnisk w Modlinie i na lotnisku Chopina w Warszawie. W związku z tym mniej samolotów miało startować i lądować z tych portów. Porozumienie obowiązuje do 10 lipca.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.04.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
W połowie maja zniesiony zostanie stan epidemii w Polsce, pozostanie stan zagrożenia epidemicznego – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Stan epidemii obowiązuje w Polsce od 20 marca 2020 roku. Nie oznacza to jednak, że znikną wszystkie ograniczenia. Pozostaną maseczki w placówkach medycznych
Renata Krupa-Dąbrowska
29.04.2022
Koronawirus a prawo
Jedną z najbardziej zachwalanych przez twórców cech Pracowniczych Planów Kapitałowych jest to, że uczestnicy PPK otrzymują ze środków publicznych dwa rodzaje zasileń: jednorazowe wpłaty powitalne oraz coroczne dopłaty roczne. Jak się teraz okazuje, wojna w Ukrainie może spowodować komplikacje z przekazaniem wpłat powitalnych dla nowych uczestników PPK - pisze dr Marcin Wojewódka.
Marcin Wojewódka
29.04.2022
Podatnicy dokonujący darowizn zamortyzowanych środków trwałych, np. samochodów, mogą dokonać podwójnego zmniejszenia swoich obciążeń podatkowych, najpierw w postaci ujęcia odpisów amortyzacyjnych w kosztach uzyskania przychodów, a następnie odliczając od dochodu wartość rynkową środka trwałego. Odliczyć można też wartość VAT należnego od przekazanej darowizny.
Wiesława Moczydłowska
29.04.2022
Domowe finanse PIT
Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.04.2022
Kredyty frankowe
Ustawa o obronie Ojczyzny nie przewiduje obowiązkowej służby wojskowej dla kobiet ani obowiązkowej kwalifikacji. W armii mogą służyć dobrowolnie. Przepisy zostawiają jednak furtkę do kwalifikacji wojskowej kobiet, ale tylko tych o określonych umiejętnościach i specjalizacjach. Ale w czasie wojny możliwy jest szerszy zaciąg ochotniczy do obrony kraju.
Robert Horbaczewski
29.04.2022
Administracja publiczna
Inwestorzy, którzy poszli drogą na skróty i budują rzekomo covidowe domy oraz bloki, masowo przegrywają w sądach. Nie chcą jednak ich dobrowolnie rozbierać. Na wokandach więc wysyp spraw egzekucyjnych. Niektórzy też próbują zalegalizować swoje inwestycje. W nie każdym przypadku jest to jednak możliwe i słono kosztuje. Wiele będzie też zależało od determinacji organów nadzoru budowlanego.
Renata Krupa-Dąbrowska
29.04.2022
Budownictwo Koronawirus a prawo
Maseczki w aptekach i przychodniach nadal obowiązkowe - w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które przedłużyło dotychczasowe obostrzenia covidowe. Maseczek nie trzeba nosić w innych miejscach publicznych, jak sklepy czy komunikacja miejska, są tam jedynie rekomendowane.
Monika Sewastianowicz
28.04.2022
Koronawirus a prawo
Kontrolerom lotów i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej udało się osiągnąć czasowe porozumienie, do 10 lipca, i wydaje się, że pasażerom uda się wylecieć na zaplanowaną majówkę. Dalsza przyszłość nie jest jednak oczywista. Pasażerowie, którym nie udało się wylecieć na urlop z powodu odejścia z pracy kontrolerów lotów, nie mogą liczyć na odszkodowania od przewoźnika, ale otrzymają zwrot pieniędzy za bilet.
Regina Skibińska
28.04.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Dzięki nowemu prawu mają powstać elektroniczne książki leczenia zwierząt. Zapewni ona dostępność – dla celów kontroli urzędowych – pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.04.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Skarbówka więcej spraw załatwi automatycznie

Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy
Podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on-line. Nie będą też wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, jeśli wnioski złożą przez e-US. Taka m.in. zasada wynika z przyjętej w czwartek przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.
Krzysztof Koślicki
28.04.2022
Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy
Senacki projekt nowelizacji ustawy o kinematografii trafi do Sejmu. Nowela zakłada obowiązek dla dystrybutorów filmów na polskim rynku zapewnienia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwraca jednak uwagę, że nowelizacja traktuje dostępność filmów wąsko, zapominając np. o potrzebach osób głuchych.
Beata Dązbłaż
28.04.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Jeśli spadkobierca sprzeda nabyte w drodze spadku nieruchomości lub prawa majątkowe, zapłaci podatek dochodowy gdy podczas podziału spadku nabył nieruchomości w części przekraczającej udział spadkowy. Zwolnienie umożliwiające sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku przed upływem pięciu lat bez PIT dotyczy tylko tych podatników, którzy w podziale spadku nabędą spadek nieprzekraczający wartości udziału przypadającego w całej masie spadkowej.
Wiesława Moczydłowska
28.04.2022
Domowe finanse PIT
Do 31 maja wydłużony ma być termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego i do 15 czerwca termin zgłaszania zmian do tych wniosków - wynika z projektu rozporządzenia, który trafił do konsultacji. Resort uzasadnia, że m.in. przez wysokie ceny nawozów sztucznych wielu rolników nie zaplanowało jeszcze zasiewów.
Robert Horbaczewski
28.04.2022
Środowisko
Jeśli na naszej liście 150 najczęściej kupowanych produktów znajdziecie produkt w niższej cenie regularnej w innym sklepie ZWRÓCIMY WAM RÓŻNICĘ” – zapewnia właściciel sieci Biedronka, reklamując to jaką swoją "tarczę antyinflacyjną", nawiązującą nazwą do rządowego programu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy to jest oferta korzystna dla klientów.
Krzysztof Sobczak
28.04.2022
Rynek i konsument
Wciąż nie wiadomo, kiedy rządowe programy „Asystent osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” na stałe wejdą do porządku prawnego. Jednym z problemów jest bowiem to, że nie zapewniają one ciągłości usług, których dotyczą. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiada enigmatycznie na pytania w tej sprawie.
Beata Dązbłaż
28.04.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Sąd Najwyższy rozpoznawał już wiele spraw o znęcanie się, gwałcenie i molestowanie dzieci, ale pierwszy raz spotkał się z oskarżeniem pracowników służb socjalnych. Uznał, że osoby winne katowania dzieci zostały osądzone i skazane. Prokuratura nie powinna ścigać osób, które starały się pomóc rodzinie, ale były okłamywane przez matkę i jej dzieci, czyli tak na prawdę ofiary przemocy domowej. Zatem uniewinnienie kuratorek jest zasadne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.04.2022
Prawo karne Pomoc społeczna
Sejm zaczyna dzisiaj prace nad dużą nowelizacją Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y - informujemy o tym w najnowszym Legal Alercie.
Krzysztof Koślicki
28.04.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił skokowy wzrost liczby pytań prejudycjalnych kierowanych przez polskie sądy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale nie wynika to z potrzeby lepszego dostosowania polskiego prawa do unijnych standardów, tylko z poszukiwania alternatywnej drogi obrony praworządności, gdy w kraju to niemożliwe - mówi prof. Agnieszka Frąckowiak-Adamska z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Krzysztof Sobczak
28.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

KE uruchamia mechanizm warunkowości wobec Węgier

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Komisja Europejska poinformowała w środę o uruchomieniu mechanizmu warunkowości w budżecie Unii Europejskiej w stosunku do Węgier. To oznacza, że pieniądze z unijnego budżetu przeznaczone dla tego kraju mogą zostać zamrożone. Napisała o tym na Twitterze wiceprzewodnicząca KE Viera Jourova. Węgry będą musiały odpowiedzieć na obawy Komisji i zaproponować środki zaradcze.
Krzysztof Sobczak
27.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Skazanie karne lekarza za pomoc w samobójstwie z powodów eutanatycznych nie stanowiło naruszenia prawa do wolności wyrażania opinii skarżącego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I potwierdził, że pomoc w samobójstwie stanowi czyn zabroniony, penalizowany w prawie duńskim od 1930 r., a więc ingerencja w wolność wypowiedzi skarżącego była przewidziana w ustawie.
Katarzyna Warecka
27.04.2022
Prawo karne Zawody medyczne
Pomysł ogłoszony przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, by profilaktykę zdrowotną połączyć z medycyną pracy, nie jest ani nowy, ani zły. Problem w tym, że ważne jest, aby badaniami pozwalającymi na wczesne wykrywanie np. nowotworów objąć wszystkich, a nie tylko pracowników. Za takie badania nie może też płacić pracodawca.
Jolanta Ojczyk
27.04.2022
BHP Opieka zdrowotna
W wyroku ogłoszonym 26 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę Rzeczpospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności art. 17 dyrektywy w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym. Polska, która od początku była przeciwna przyjęciu dyrektywy w proponowanym kształcie i do tej pory nie wdrożyła jej postanowień, będzie teraz musiała implementować przepisy z uwzględnieniem uwag Trybunału.
Paweł Lipski
26.04.2022
Prawo cywilne Nowe technologie Prawo unijne
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej obiecuje, że w nowej ustawie o aktywności zawodowej, która ma być gotowa w ciągu kilu miesięcy, ułatwi osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom zatrudnianie pracowników usług opiekuńczych i fizjoterapeutycznych z pomocą urzędów pracy. Posłowie uważają jednak, że to za długo, by rozwiązać ten niewielki problem i skierują dezyderat w tej sprawie do ministra.
Beata Dązbłaż
26.04.2022
Pomoc społeczna Prawo pracy

TSUE: Wolność słowa i prawo do informacji w sieci - zapewnione w dyrektywie

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Nowe technologie
Strony internetowe mogą być kontrolowane pod kątem wszystkich treści, które użytkownicy sieci chcą publikować. Dostawcy usług online ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność, gdy treści objęte ochroną, np. filmy, utwory muzyczne czy powieści są bezprawnie zamieszczane w sieci przez użytkowników ich usług - taka jest odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości UE z 26 kwietnia br. na skargę rządu polskiego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Nowe technologie
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski