Prawo.pl
Tranzycję prawną utrudniają przestarzałe przepisy, ale wiele też zależy od podejścia sędziego. Pomocne mogłoby być stworzenie kodeksu dobrych praktyk, który uświadamiałby sędziom, jak prowadzić tego typu sprawy – przedstawiał procedury, uwrażliwiał na stosowany język, pomagał w sprawnym wydaniu orzeczenia bez zwiększania obciążenia psychicznego dla wszystkich stron - mówi sędzia Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek z Sądu Okręgowego w Łodzi.
Monika Sewastianowicz
14.09.2023
Wymiar sprawiedliwości
Na liście leków bezpłatnych dla dzieci są prawie wszystkie refundowane antybiotyki. Jednak lekarze przepisują je pełnopłatnie, jeśli nie są w stanie potwierdzić wskazań refundacyjnych, a do tego potrzebne jest dodatkowe badanie. Lista wydaje się obszerna, ale ponad połowa leków na niej umieszczonych może dotyczyć pojedynczych przypadków wykorzystania w grupie poniżej 18 lat - komentują eksperci.
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
14.09.2023
Pacjent Farmacja
15 września wchodzą w życie przepisy, które umożliwią sprzedawcom wystawianie e-paragonów przy użyciu platformy Ministerstwa Finansów. Od 14 września wszyscy zainteresowani mogą pobrać na swój telefon ministerialną aplikację e-paragony, a dzień później resort ma uruchomić swój HUB paragonowy. Nowe rozwiązanie będzie dobrowolne dla sprzedawców.
Monika Pogroszewska
14.09.2023
Ordynacja VAT
Parlament Europejski zatwierdził w środę nowe prawo mające na celu zwiększenie wykorzystania zrównoważonych paliw, takich jak zaawansowane biopaliwa lub wodór, w sektorze lotniczym. Chodzi o część pakietu "Gotowi na 55", czyli planu UE zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku.
Patrycja Rojek-Socha
13.09.2023
Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło w środę, że rozstrzygnięto wszystkie przetargi na laptopy dla czwartoklasistów. Dostępna jest także lista zawierającą wszystkie 73 regiony i modele laptopów, które zostały wybrane w każdym z nich. Sprzęt trafi do uczniów klas czwartych w całej Polsce najpóźniej 40 dni od podpisania umów.
Krzysztof Koślicki
13.09.2023
Szkoła i uczeń
Wyposażone w czujniki toalety, które gromadzą dane dotyczące zdrowia, mogą zostać zhakowane, co grozi ujawnieniem wrażliwych informacji. Dlatego powinny podlegać przepisom dotyczącym wyrobów medycznych, a nie zwykłych urządzeń konsumenckich - podkreślają specjaliści od bezpieczeństwa danych na łamach pisma „arXiv”. To podniosłoby cenę inteligentnych toalet - zastrzegają producenci.
kn/pap
13.09.2023
RODO
Prawie 8 na 10 (78,9 proc.) międzynarodowych firm w Polsce jest zaangażowanych w transformację cyfrową, co stawia nasz kraj na czele Europy razem z Wielką Brytanią (89 proc.), Włochami (86,1 proc.) i Francją (79,8 proc.). Co stoi za tym sukcesem? Ponad połowa rodzimych przedsiębiorstw (52,3 proc.) oraz 71,4 proc. firm międzynarodowych, działających na terenie Polski, podejmuje decyzję o digitalizacji ze względu na swoich pracowników – wynika z badania „The Perfect Match” przeprowadzonego przez europejskiego dostawcę usług kadrowo-płacowych SD Worx.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2023
Prawo pracy Nowe technologie Małe i średnie firmy
Łatwiej będzie wybudować garaże, parkingi oraz zainstalować panele słoneczne. Od środy, 13 września, niektóre rodzaje inwestycji będą zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Nie obyło się jednak bez wpadki. Nowela zawiera źle skonstruowane przepisy przejściowe. W sztuczny i nieuzasadniony sposób segregują one inwestorów. Części z nich pozbawiają możliwości skorzystania z nowych uregulowań.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.09.2023
Środowisko Budownictwo

Chorobowe wypłacane tylko przez ZUS może zwiększyć ryzyko nadużywania L4

Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zasiłek chorobowy płacony przez ZUS od pierwszego dnia nieobecności pracownika mikroprzedsiębiorcy to jeden ze stu konkretów Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem prawników, jego realizacja będzie wymagać zasadniczej zmiany formuły kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS. Dziś to rozwiązanie jest ryzykowne zważywszy na to, że ZUS ma problemy z kontrolowaniem L4.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2023
Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Duże partie zyskują na metodzie d'Hondta

Samorząd terytorialny Wybory
Metoda przeliczenia mandatów według systemu d’Hondta jest korzystniejsza dla silnych komitetów. Premiuje zwycięzców, co ułatwia stworzenie stabilnej większości parlamentarnej, ale jednocześnie ma wadę - ogranicza proporcjonalność wyborów. Przy tej metodzie lider listy nie zawsze otrzymuje mandat wyborczy.
Marek Sondej
13.09.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Zdecydowana większość pracowników (89 proc.) uważa, że wdrażanie nowych technologii jest korzystne dla ich firmy. Jednocześnie według ponad połowy (59 proc.) zarząd i kadra wyższego szczebla decydują się na ich adopcję zbyt wolno – wynika z badania EY. W efekcie dla 52 proc. ankietowanych rozwiązania, które mogłyby ułatwić im pracę, stają się przestarzałe, kiedy w końcu trafiają do organizacji.
Grażyna J. Leśniak
12.09.2023
Prawo pracy Nowe technologie Małe i średnie firmy
Miejsce postojowe naziemne jest wydzielone za pomocą namalowanych białych linii oraz numeracji, a jego przydział stanowi prawo przynależne mieszkańcom do zakupionych lokali mieszkalnych. W przypadku dalszej odsprzedaży takiego miejsca, prawa do jego korzystania nie traktuje się jako klasycznego prawa majątkowego, w wyniku czego pojawiają się wątpliwości związane z jego opodatkowaniem.
Malwina Pasternak-Janik
12.09.2023
PIT
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmuje się klauzulami abuzywnymi w kredytach frankowych. Rozstrzygnięcie trybunału będzie miało znaczenie dla postępowań, w których prezes UOKiK nie wydał decyzji, czy dany warunek umowny jest klauzulą niedozwoloną czy też nie. Wyroku można się spodziewać na początku przyszłego roku.
Marcin Szołajski
12.09.2023
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Zarządzanie absencją chorobową pracowników to temat złożony. Jej kilkunastoprocentowy poziom w przedsiębiorstwach często stanowi duży problem organizacyjny, spadek produktywności i niższe obroty finansowe. Niektóre polskie firmy zaczęły zatrudniać osoby na stanowisko menedżera ds. absencji chorobowej. Eksperci wskazują na zalety tego rozwiązania: odpowiednie podejście do zarządzania L4 może przełożyć się na prawidłowe funkcjonowanie organizacji, w tym poprawę kondycji finansowej firmy.
Grażyna J. Leśniak
12.09.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o europejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, którego celem jest m.in.: zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej nowych możliwości oszczędzania na emeryturę, umożliwienie inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE.
Grażyna J. Leśniak
12.09.2023
Emerytury i renty Prawo unijne

Rząd podzielony w kwestii płacy minimalnej na 2024 r. – ministrowie chcą pieniędzy na podwyżki

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Mimo że resort rodziny i polityki społecznej dał tylko siedem dni ministerstwom na zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia w sprawie płacy minimalnej na 2024 r., to konsultacje nie zakończyły się. Związki zawodowe chcą większego jej wzrostu, a ministrowie zgodnie twierdzą, że potrzebują dodatkowych pieniędzy, bo z tych, co mają dostać, nie będą w stanie sfinansować podwyżek. Wygląda na to, że rząd sam padł ofiarą znacznych podwyżek płacy minimalnej.
Grażyna J. Leśniak
12.09.2023
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Syndyk Getin Noble Bank składa masowo wnioski o zawieszenie postępowań sądowych o unieważnienie umów kredytów frankowych. Są już pierwsze rozstrzygnięcia sądów. Na razie większość odmawia zawieszenia tych postępowań. Prawnicy nie mają jednak wątpliwości, że jednomyślności w sądach nie będzie i część z nich zaakceptuje prośbę syndyka. Dla frankowiczów nie będzie to dobra wiadomość - nawet kilka lat mogą czekać na odwieszenie swojej sprawy.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.09.2023
Banki Kredyty frankowe
Niektórzy seniorzy i rodzice dzieci muszą pofatygować się jeszcze raz do lekarza po receptę uprawniającą do bezpłatnego leku. Jeśli lekarz wystawił receptę zanim pacjent otrzymał prawo do darmowych leków, to farmaceuta nie powinien wydać leku bezpłatnie. To, że pacjent: senior lub rodzice dziecka, realizują ją już po wejściu w życie przepisów o darmowych lekach lub po przekroczeniu określonego wieku, nie ma znaczenia. Kluczowa jest bowiem data wystawienia recepty.
Katarzyna Nocuń
12.09.2023
Pacjent Finansowanie zdrowia
18 września 2023 r. ma nastąpić wdrożenie pełnej wersji systemu ZONE. Tymczasem samorządowcy, w ramach protestu, odesłali już do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ponad pół tysiąca terminali mobilnych, które miały im ułatwić pracę w terenie. Przekonują, że nie uzgodniono z nimi m.in. kosztów, które poniosą w związku z dodatkową inwentaryzacją budynków i źródeł ciepła. Nie wiedzą też dokładnie, za co odpowiadają.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński Robert Horbaczewski
12.09.2023
Samorząd terytorialny Środowisko
Od 31 sierpnia kupujący mieszkanie na rynku wtórnym nie płacą PCC, jeśli nie mają innej nieruchomości mieszkalnej. Według Ministerstwa Finansów, wykluczone jest też posiadanie domu czy mieszkania za granicą. Fiskus może to sprawdzić, dzięki wymianie informacji podatkowych z innym państwami. Jednak w praktyce weryfikacja może być trudna - uważają eksperci. Łatwiej uniknąć podatku może być jednak cudzoziemcom.
Monika Pogroszewska
12.09.2023
Nieruchomości
Dane zebrane dla celów zwalczania poważnej przestępczości i udostępnione właściwym organom nie mogą zostać następnie przekazane innym podmiotom i wykorzystane do zwalczania przewinień dyscyplinarnych związanych z korupcją, których znaczenie jest mniejsze niż zwalczanie poważnej przestępczości. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Koślicki
11.09.2023
RODO Prawo unijne
Z opublikowanego w poniedziałek projektu rozporządzenia ministra klimatu i ochrony środowiska wynika, że sprzedawcy energii elektrycznej mają obniżyć o 12 proc. cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wstecznie od początku 2023 r. Maksymalna obniżka należności może wynieść 125 zł.
Krzysztof Koślicki
11.09.2023
Domowe finanse Energetyka
System szkolenia kandydatów na kierowców działa fatalnie. Problemy występują na każdym etapie - od jakości kursów, pracy instruktorów, działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, po pracę egzaminatorów- zdiagnozowała NIK. W efekcie Polska od lat zajmuje jedno z ostatnich miejsc w UE pod względem bezpieczeństwa na drogach, a w grupie wiekowej kierowców 18-24 lat jest największy procent sprawców wypadków. Wypadki i kolizje kosztują rocznie ponad 39 mld zł.
Maria Dec-Kiełb
11.09.2023
Prawo karne Samorząd terytorialny

Emerytury stażowe - wyborcze mydlenie oczu

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił jeden z konkretów programowych partii w trwającej właśnie kampanii przed wyborami parlamentarnymi. To obietnica wprowadzenia po wyborach emerytur stażowych. Pytanie zatem, dlaczego rząd nie zrealizował dotąd tego postulatu? Przecież dwa projekty ustaw: prezydencki i obywatelski, pod którym podpisy zbierała sama „Solidarność”, leżą w Sejmie od prawie trzech lat, a jeśli uwzględnić projekt opozycji – to prawie od... czterech.
Grażyna J. Leśniak
11.09.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzucił spółce Carrefour Polska nieuzasadnione pobieranie opłat od kontrahentów za transport towarów z magazynu centralnego do sklepów sieci. Zdaniem UOKiK, nosi ono znamiona nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara w wysokości równowartości 3 proc. wartości rocznego obrotu.
Inga Stawicka
11.09.2023
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Urlopy menstruacyjne czy finansowanie psychoterapii – to niektóre z rozwiązań proponowanych przez pracodawców w ramach polityki równościowej. Wśród 99 zgłoszeń nadesłanych na konkurs RównoWaga organizowany przez Kulczyk Foundation, Kongres Kobiet i Konfederację Lewiatan, nie brakuje ciekawych pomysłów.
Grażyna J. Leśniak
11.09.2023
Prawo pracy Rynek pracy

Wisi nad nami kryzys demograficzny – czas na zmiany

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Do 2060 roku ludność Polski zmniejszy się z obecnych ponad 37 mln do 26,7 mln osób, według najgorszego scenariusza. Skurczymy się nie tylko jako populacja. Zmniejszać będą się także zasoby ludności w wieku produkcyjnym – wynika z prognozy GUS. Zdaniem prawników i ekonomistów najwyższy czas na uczciwą debatę i reformy. A nie tylko dyskusję nad wyrównaniem i podniesieniem wieku emerytalnego.
Grażyna J. Leśniak
11.09.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Toksyna botulinowa w dużych dawkach jest silną trucizną biologiczną. Zaaplikowana w mniejszych porcjach staje się skutecznym lekiem, z którego korzysta nie tylko medycyna estetyczna. Botulinę wykorzystuje się z efektami przy wielu schorzeniach neurologicznych, np. przewlekłej migrenie. Na refundację mogą liczyć chociażby osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, ale tylko dopóki są dziećmi. Jest jednak szansa na zmianę.
Magdalena Gajda
11.09.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej stoi na przeszkodzie temu, aby dane zgromadzone w celu zwalczania poważnej przestępczości były wykorzystywane w ramach dochodzeń administracyjnych dotyczących korupcji w służbie publicznej Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej dotyczy wyłącznie ścigania karnego – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Grażyna J. Leśniak
10.09.2023
Administracja publiczna RODO Compliance Prawo unijne Służba cywilna
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że system awansowania sędziów do sądu wyższej instancji, opierający się na ocenie ich pracy i zachowania, przeprowadzanej przez sędziów tego sądu, jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Materialne warunki oraz zasady proceduralne muszą być jednak ukształtowane w taki sposób, aby pozwolić na wykluczenie wszelkich uzasadnionych wątpliwości co do niezależności i niezawisłości zainteresowanych sędziów po uzyskaniu przez nich awansu.
Grażyna J. Leśniak
10.09.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski