Rada Polityki Pieniężnej podniosła ósmy raz z rzędu, licząc od października ub. roku, stopy procentowe NBP. Tym razem obyło się bez niespodzianki, co oznacza, że główna stopa w odpowiedzi na ponad 12-procentowy galop inflacyjny wzrosła o 75 pb. do poziomu 5,25 proc. Tym samym raty kredytów mieszkaniowych uległy w praktyce podwojeniu.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.05.2022
Finanse
Prokuratura skierowała do sądu apelację od wyroku uniewinniającego kierowniczkę działu personalnego sklepu IKEA. Prokuratura nie zgadza się z ustaleniami sądu, że zwolnienie przez nią pracownika sklepu nie było motywowane jego przynależnością wyznaniową. Kobieta odpowiadała za dyskryminację wyznaniową przy zwolnieniu pracownika, który zamieścił wpis krytykujący środowiska LGBT.
Patrycja Rojek-Socha
06.05.2022
Prawo karne

Nowelizacja ustawy ma uprościć procedury pogrzebowe

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Pierwsza kompleksowa nowelizacja Prawa Pogrzebowego od lat trzydziestych XX wieku ma w znaczny sposób usprawnić, a przy tym uprościć, działanie wielu firm zajmujących się na co dzień organizacją i realizacją usług pogrzebowych. Zmiany obejmą m.in. funkcjonowanie krematoriów, przechowywanie i transport ciał, a także zatrudnienie w przedsiębiorstwach pogrzebowych.
Andrzej Mazurowski
06.05.2022
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Tworzenie prawa w ten sposób, że odmienną logiką kieruje się ustawa i odmienną – jej preambuła albo że ten sam problem inaczej reguluje się w dwóch różnych ustawach, tworzy niebezpieczną magmę, w której politycy chcący tym manipulować znajdą podstawę do każdego działania, które im w danej chwili odpowiada -  mówi prof. Ewa Łętowska. 
Krzysztof Sobczak
06.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

PE: Nie uruchamiać funduszy dla Polski i Węgier

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Parlament Europejski w rezolucji przyjętej w czwartek wezwał Komisję Europejską, by nie aprobowała Krajowych Planów Odbudowy Polski i Węgier. Europosłowie argumentują, że państwa te nie wykonały niektórych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Za przyjęciem rezolucji głosowało 426 posłów; 133 było przeciw; 37 wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Sobczak
05.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Do 500 zł ma wzrosnąć opłata za kurs reedukacyjny dla kierowców, którzy kierowali pojazdem po użyciu alkoholu lub środków psychotropowych. Obecnie opłata wynosi 400 zł. Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że podwyżka jest konieczna, bo rosną koszty związane z organizacją kursów.
Robert Horbaczewski
05.05.2022
Prawo karne
Przedsiębiorca, który oferuje, na stronach internetowych takich jak Amazon, towar, którego sam nie wytworzył, powinien poinformować konsumenta o gwarancji producenta, jeżeli czyni z niej centralny lub decydujący element swojej oferty - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że chodzi o informacje o cechach towaru, a także o wszystkie gwarancje nierozerwalnie związane z towarem.
Krzysztof Sobczak
05.05.2022
Rynek i konsument Prawo unijne
Naprawy gwarancyjne nie będą uzależniane od serwisowania pojazdów tylko w autoryzowanych stacjach obsługi. Po interwencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów importerzy marek: Ford, Nissan, Citroen, DS i Peugeot zmienili swoje praktyki. Urząd je zakwestionował, ale przypomina, że te usługi muszą być dokonywane zgodnie ze standardami danej marki.
Krzysztof Sobczak
05.05.2022
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
5 maja to Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Według RPO, równości brakuje w dostępie do edukacji, pracy, opieki zdrowotnej, realnego wsparcia psychologicznego i finansowego, a także systemu opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, reprezentacji, edukacji antydyskryminacyjnej, promowania dostępności i dostępu do mieszkalnictwa.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2022
Prawo cywilne Pomoc społeczna Prawo pracy Prawo gospodarcze
Nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową kwota pieniężna z rachunku bankowego objęta wypłatą na wypadek śmierci w pisemnym poleceniu złożonym bankowi, która przysługuje małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego odnosząc się do spornego przepisu ustawy - Prawo bankowe.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.05.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Banki muszą przygotować się na falę pozwów frankowiczów, którzy mają status przedsiębiorców. Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego szeroko otwiera im drzwi do sądowej walki o uznanie za nieważne umów kredytowych. Zdaniem prawników mają duże szanse na wygraną, ale muszą się spieszyć - terminy przedawnienia roszczeń są tu krótsze.
Renata Krupa-Dąbrowska
05.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
W czasie pandemii ZUS miał poważne problemy z terminową wypłatą m.in. świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem. Dziś uporał się już z zaległościami i opóźnienia dotyczą pojedynczych przypadków, więc zniesione ma być obowiązywanie przepisu, który pozwalał na niepłacenie odsetek za wypłaty po terminie. Zdaniem prawników, ZUS powinien wypłacić odsetki za okres największych opóźnień.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Od końca czerwca mediacja, podobnie jak zawezwanie do próby ugodowej, będzie jedynie zawieszać, a nie jak dotąd przerywać bieg terminu przedawnienia. Cel szczytny - walka m.in. z nieuczciwymi windykatorami. Prawnicy alarmują jednak, że uderzy to w mediację, bo dla stron konfliktu udział w niej stanie się mniej korzystny, będzie też problem z liczeniem daty odwieszenia terminu przedawnienia.
Patrycja Rojek-Socha
05.05.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Proponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym rozwiązania drastycznie wydłużą czas postępowań, stworzą niepewność prawa i zakorkują sądy. Sędziowie zamiast rozpatrywać sprawy zwykłych ludzi, będą zajmować się sami sobą - uważa minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Krzysztof Sobczak
04.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Gminy otrzymają narzędzia, aby kontrolować, czy mieszkańcy opróżniają szamba zgodnie z przepisami i czy mają podpisane umowy z firmami asenizacyjnymi. Z drugiej strony przyjęty w środę przez rząd projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne i innych ustaw zakłada uproszczenie procedury wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.
Robert Horbaczewski
04.05.2022
Samorząd terytorialny Środowisko
Tematy maturalnej rozprawki z języka polskiego dotyczyły motywu tradycji na podstawie "Pana Tadeusza" oraz znaczenia relacji międzyludzkich na podstawie "Nocy i Dni". Znów na kilka godzin przed maturą w Google Trends wzrosła liczba wyszukiwań tych haseł, co może oznaczać przeciek. I to mimo zapewnień CKE, że arkusze są lepiej zabezpieczone.
Monika Sewastianowicz
04.05.2022
Prawo karne Zarządzanie oświatą
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę kasacyjną ZUS w sprawie wypłaty ekwiwalentu za deputat węglowy, który należy się emerytowanym kolejarzom. Skarga do Sądu Najwyższego jest niedopuszczalna bez względu na wartość przedmiotu sporu. Nie jest to świadczenie z ubezpieczenia społecznego, lecz jego źródłem jest stosunek pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.05.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
Moment zakończenia kadencji Krajowej Rady Sądownictwa byłby dobry na zreformowanie tego organu i zmianę przepisów, a następnie składu Rady na zgodny z konstytucją. Nawet jeśli w końcu ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną zostanie uchwalona, to bez uporządkowania sytuacji w KRS, problemu nie będzie można uznać za rozwiązany - mówi dr Michał Laskowski, prezes kierujący Izbą Karną Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ponad 160 mln euro to suma kar nałożonych na Polskę za niezastosowanie się do nakazu zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Poinformował o tym we wtorek komisarz Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości i konsumentów Didier Reynders, podczas kolejnej debaty w Parlamencie Europejskim o praworządności w Polsce i na Węgrzech.
Krzysztof Sobczak
03.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Stowarzyszenia ochrony konsumentów mogą wnosić powództwa przedstawicielskie w razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Takie powództwo można wnieść niezależnie od konkretnego naruszenia prawa do ochrony danych osoby, której dane dotyczą, i w braku udzielonego w tym celu upoważnienia – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
03.05.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument RODO Prawo unijne
Osoby religijne są dyskryminowane i rugowane z przestrzeni publicznej za swoje poglądy – uważają posłowie Solidarnej Polski. Stąd pomysł zmian w Kodeksie karnym, obejmujących m.in. dodanie specjalnego kontratypu – wyłączającego bezprawność głoszenia ocen i opinii związanych z religią. Prawnicy mówią o negowaniu zasady bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych.
Monika Sewastianowicz
03.05.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Wiwat Król, wiwat naród, wiwat wszystkie stany! - Konstytucję 3 maja świętowano z tak dużym entuzjazmem, że do dziś data jej uchwalenia jest świętem narodowym. Po 231 latach lepiej jednak skupić się na grillowaniu i nie psuć sobie humoru tym, w jaką stronę poszły nasze demokratyczne tradycje. Uchwalona ponad ćwierć wieku temu Konstytucja pozostaje wprawdzie niezmieniona, ale ustrój mamy już inny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz
03.05.2022
Administracja publiczna
Trwa boom na działki rekreacyjne. Kupując taką nieruchomość, powinniśmy kierować się jednak nie tylko pięknymi widokami i bliskością wody, ale i chłodną kalkulacją przepisami, a także dokumentami. Nie każdy bowiem kupi siedlisko, a nie na każdej działce pod lasem da się wybudować dom. Czasami przeszkodą jest nawet nieistniejąca rzeka.
Renata Krupa-Dąbrowska
03.05.2022
Środowisko Nieruchomości
Od ponad pięciu lat w przychodniach rodzinnych działa ChuK, czyli program profilaktyki chorób układu krążenia. Co do zasady to jeden z lepszych programów, choć ma jeden minus. Mogą skorzystać z niego tylko pacjenci, którzy w w danym roku kalendarzowym tylko mają 35, 40, 45, 50, 55 lat. Wkrótce to się zmieni. Program ma być dostępny dla wszystkich z grupy ryzyka w wieku od 35 aż do 65 lat, i to co pięć lat.
Jolanta Ojczyk
02.05.2022
Opieka zdrowotna
Zeznania podatkowe PIT za 2021 rok trzeba złożyć najpóźniej 2 maja 2022 r. Najprościej zrobić to za pomocą usługi Twój e-PIT - uzupełniając o odliczenia z tytułu przysługujących podatnikowi ulg. Osoby rozliczające się za pomocą tej usługi mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Administracja skarbowa przygotowała zeznania roczne za 2021 r. dla 23 295 876 podatników.
Wiesława Moczydłowska
02.05.2022
Domowe finanse PIT
W nowym projekcie ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie już podziału na flagę państwową i narodową. Zmieniony zostanie wygląd Chorągwi Rzeczypospolitej, poprawiony wzór kokardy narodowej, skorygowany wizerunek orła. Mimo licznych wniosków, projekt nie przewiduje zamknięcia korony, ani też nowego odcienia czerwieni na fladze.
Robert Horbaczewski
02.05.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Od 12 lat obowiązuje przepis w sztywny sposób określający mienie „znacznej” (powyżej 200 tys. zł) i „wielkiej” wartości (powyżej miliona). Tymczasem od tamtej pory średnia płaca wzrosła o 75 proc., co skutkuje nadmierną penalizacją, ograniczającą swobodę menedżerów oraz hamującą rozwój gospodarczy - piszą Rafał Karbowniczek i ​Małgorzata Karasińska z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
Małgorzata Karasińska Rafał Karbowniczek
02.05.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Rośnie popularność polis, które zapewniają zwrot kosztów imprezy turystycznej czy przelotu, jeśli klient z ważnych przyczyn zrezygnuje w podróży. Przyczyny te jednak muszą leżeć po stronie klienta, więc polisa nie zadziała, gdy rezygnacja wynikać będzie z obaw o strajk kontrolerów lotów czy o to, że w jakimś regionie świata wybuchnie wojna.
Regina Skibińska
01.05.2022
Rynek i konsument Ubezpieczenia
Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał Radę Organizacji Pacjentów. Nowo powołany organ zajmie się konsultowaniem projektów legislacyjnych. ROP jest pierwszym w historii gremium w Ministerstwie Zdrowia, które tworzą reprezentanci organizacji pacjentów. Druga ROP, liczniejsza, działa od dwóch lat przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
30.04.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Aby dalej otrzymywać świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500 plus", trzeba złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy, który zaczyna się 1 czerwca. Jeżeli rodzic zrobi to do soboty 30 kwietnia br., zachowa ciągłość wypłaty. Od tego roku obsługę programu prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski można przesyłać tylko drogą elektroniczną.
Renata Krupa-Dąbrowska Jolanta Ojczyk
30.04.2022
Domowe finanse
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski