Prawo.pl

Nowa emerytura nauczycielska

Kadry w oświacie Emerytury i renty
Więcej nauczycieli będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury dla nauczycieli i świadczenia kompensacyjnego. Zmiany wchodzą w życie 1 września 2024 roku. Warunki wymagane do nabycia uprawnień do nowej emerytury nauczycielskiej są takie same dla kobiet i mężczyzn – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
18.07.2024
Kadry w oświacie Emerytury i renty
Rząd utworzy korpus ochrony cywilnej, który - w przypadku wybuchu wojny - przekształci się w obronę cywilną. Członkowie korpusu nie będą podlegać mobilizacji wojskowej w czasie wojny. Koordynacją działań ma się zająć Rządowy Zespół Ochrony Ludności. To niektóre z rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, który MSWiA upubliczniło w połowie czerwca. Ma ona też uregulować m.in. system budowy schronów i finansowania obrony cywilnej. Na zadania te rocznie ma zostać przeznaczone nie mniej niż 0,3 proc. PKB.
Robert Horbaczewski
18.07.2024
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
Procedura uchylenia immunitetu członkowi Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest opisana w regulaminie tego organu. Uruchamia ją wniosek, który musi trafić do przewodniczącego instytucji, a zostaje ogłoszony na posiedzeniu plenarnym tzw. Stałej Komisji. Komisja ma obowiązek wysłuchać członka, którego dotyczy wniosek „przy pierwszej możliwej okazji”.
Agnieszka Matłacz
18.07.2024
Administracja publiczna
Pierwsza próba liberalizacji przepisów dotyczących przerwania ciąży zakończyła się fiaskiem - do przegłosowania projektu zabrakło trzech głosów, w tym Romana Giertycha, który przed wyborami obiecywał, że będzie przestrzegał dyscypliny partyjnej w tej sprawie. Teraz tłumaczy, że na jego decyzji zaważyły względy merytoryczne - a konkretnie fakt, że projekt był niechlujny i doprowadziłby wręcz do legalizacji pomocnictwa przy zabójstwie.
Inga Stawicka Monika Sewastianowicz
18.07.2024
Prawo karne Opieka zdrowotna
Na mocy nowych unijnych przepisów większość konsumentów zyska możliwość domagania się od przedsiębiorcy naprawy wadliwego towaru, który został im sprzedany. Przedsiębiorcy zaś będą musieli informować – w sposób niebudzący wątpliwości – swoich klientów o tym ich uprawnieniu. W określonych przypadkach obowiązek naprawy towaru będzie spoczywał nie tylko na jego producencie.
Konrad Dyda
18.07.2024
Prawo europejskie

TSUE: TikTok jest strażnikiem dostępu

Nowe technologie Prawo europejskie
Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił w środę skargę Bytedance, spółki-matki TikToka, na decyzję Komisji Europejskiej. Chodzi o uznanie jej za tzw. strażnika dostępu, czyli przedsiębiorstwo mające dominującą pozycję na rynku. Oznacza to, że spółka nadal podlegać będzie surowszym przepisom o rynkach cyfrowych (DMA).
Krzysztof Koślicki
17.07.2024
Nowe technologie Prawo europejskie
Rząd ma 21 dni, licząc od dnia zakończenia negocjacji między partnerami społecznymi w ramach Rady Dialogu Społecznego, na określenie w drodze rozporządzenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na przyszły rok. Założenia do projektu tych przepisów właśnie się pojawiły. To efekt braku porozumienia między partnerami społecznymi.
Grażyna J. Leśniak
17.07.2024
Domowe finanse Emerytury i renty
Do Trybunału Sprawiedliwości UE trafiły pierwsze pytania prejudycjalne dotyczące kredytów z WIBOR-em. Możliwość kwestionowania tego wskaźnika nie będzie oznaczała automatycznego usunięcia go ze wszystkich umów czy uznania ich za nieważne, natomiast istnieje duże prawdopodobieństwo, że TSUE przyzna sądom krajowym możliwość jego usuwania. Wtedy ruszy lawina pozwów, tym razem nie frankowiczów, lecz złotówkowiczów. Bankowi prawnicy studzą emocje. Ich zdaniem TSUE stanie po ich stronie.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.07.2024
Banki Kredyty
Przyznanie inspektorom pracy nowego uprawnienia w postaci ustalenia domniemania stosunku pracy zapowiedział 9 lipca na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy Maciej Stanecki, główny inspektor pracy. Serwis Prawo.pl dotarł jednak do projektu, na mocy którego PIP będzie mogła nakazać pracodawcy przekształcenie umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę. Na razie nie wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt przepisów, bo projekt cały czas jest konsultowany z wybranymi pracownikami inspekcji pracy.
Grażyna J. Leśniak
17.07.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Samowolne zaprzestanie spłacania rat kredytu jest dla frankowiczów ryzykowne. Wyjątkiem są klienci Getin Noble Banku, którzy nadpłacili kapitał, gdyż nie mają oni szansy na jego odzyskanie. Lepszym rozwiązaniem jest wystąpienie o zabezpieczenie powództwa w postaci zaprzestania spłacania rat, ale zdarza się, że sądy rozpatrują takie wnioski nawet przez kilkanaście miesięcy.
Regina Skibińska
17.07.2024
Banki Kredyty frankowe
Jeśli matka i ojciec nie mają ograniczonej władzy rodzicielskiej i oboje zajmują się dzieckiem, to samotnie wychowującym rodzicem jest ten, który w większym stopniu uczestniczy w procesie wychowawczym - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. Resort nie planuje doprecyzowania przepisów ani wydania objaśnień i zachęca w razie wątpliwości do wystąpienia o interpretację indywidualną.
Monika Pogroszewska
17.07.2024
Domowe finanse PIT
Rząd przyjął nowelę ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Podwyższone zostaną minimalne sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz wprowadzone mechanizmy wypłaty odszkodowań w razie niewypłacalności ubezpieczyciela.
Monika Sewastianowicz
16.07.2024
Prawo cywilne
Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie - podwyższy ona wysokość stypendium dla wybitnych sportowców. Dotychczasowa stawka podstawy stypendiów oraz nagród wynosi 2300 zł i została ustalona jeszcze w 2005 roku. Od 1 stycznia 2025 roku nowe przepisy obejmą także medalistów i finalistów międzynarodowych imprez mistrzowskich.
Monika Sewastianowicz
16.07.2024
Domowe finanse

Prace nad Kredytem na Start będą jednak kontynuowane

Domowe finanse Kredyty Nieruchomości
Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów. Rządowy Fundusz Mieszkaniowy przeznaczy na dopłaty kwotę umożliwiającą udzielenie w latach 2024-2025 łącznie ok. 100 tys. kredytów naStart o średniej wartości 410 tys. zł - wskazano w ocenie skutków regulacji do opublikowanego we wtorek projektu ustawy w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
16.07.2024
Domowe finanse Kredyty Nieruchomości
Osoby, którym kończy się termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności 30 września, zachowają status osoby z niepełnosprawnością do czasu wydania nowego dokumentu. Zmiana, którą przyjął rząd ma zniwelować zatory w zespołach orzeczniczych, gdzie od jakiegoś czasu coraz dłużej czeka się na wydanie nowego orzeczenia. Wcześniej niż obecnie będzie także można złożyć wniosek o orzeczenie.
Beata Dązbłaż Monika Sewastianowicz
16.07.2024
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność

Lewiatan: Płaca minimalna nadal rośnie bardzo szybko

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Rynek pracy
W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie do 4628 zł, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
16.07.2024
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Rynek pracy
Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie dotyczące wzrostu kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Od 1 stycznia 2025 r. ze wsparcia skorzysta znacznie większa grupa osób niż dotychczas. Nad systemową poprawą sytuacji osób potrzebujących wsparcia pracuje też powołany w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Zespół ds. Reformy Systemu Pomocy Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
16.07.2024
Pomoc społeczna
Lipiec i sierpień to dla uczniów czas wypoczynku, ale dla ich rodziców niekoniecznie. Zdarzają się przypadki, że mają problem z zapewnieniem opieki swoim dzieciom w czasie, gdy muszą pracować, a nie mogą liczyć na dalszą rodzinę. O ile nastolatek może na ogół zostać w domu sam, a małe dziecko pójdzie do przedszkola lub żłobka, temu w wieku wczesnoszkolnym na ogół trzeba zapewnić opiekę.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
16.07.2024
Zarządzanie oświatą
Powstaną Agencje Zatrudnienia Wspomaganego, które będą realizować zatrudnienie ze wsparciem dla osób z niepełnosprawnością, które mają szczególne trudności w samodzielnym znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Projekt będzie realizowany przez ministerstwo rodziny w ramach funduszy europejskich.
Beata Dązbłaż
16.07.2024
Prawo pracy Niepełnosprawność

ZUS: Lekarze łatwiej wystawią zwolnienie

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił już nową wersję aplikacji mZUS dla Lekarza. Dzięki zmianom lekarze i asystenci medyczni mogą zaktualizować swoje miejsca pracy i specjalizacji, czyli złożyć wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (OL-FZLA). Z aplikacji można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store - przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
16.07.2024
Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Mec. Bar: Polskie firmy i samorządy nie są przygotowane do wdrożenia ustawy o sygnalistach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo europejskie
W przestrzeni publicznej o sygnalistach mówi się od dawna i wydaje się, że wszyscy są już oswojeni z tematem. Jednak praktyka pokazuje, że zdecydowana większość firm i samorządów nie jest jeszcze wystarczająco przygotowana do wdrożenia nowych obowiązków. Nasze doświadczenia pokazują, że dla bardzo wielu polskich firm czy też publicznych podmiotów tematyka tzw. whistleblowingu jest swoistym novum - nie wiedzą zatem, w jaki sposób przygotować się do wdrożenia lub robią to po prostu źle i nieefektywnie – pisze adwokat Jakub Bar.
Jakub Bar
16.07.2024
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo europejskie
W prawie pracy przewidziana jest całkiem spora liczba potencjalnych przerw w pracy, z których wiele wliczonych jest do czasu pracy. Wiele z nich związanych jest z sytuacją, w jakiej - czasowo bądź stale - znajduje się pracownik. Część związana jest z rodzajem wykonywanej pracy lub warunkami jej wykonywania. Są także przerwy powszechne - przysługujące każdemu zatrudnionemu w oparciu o stosunek pracy, uzależnione jedynie od wymiaru czasu pracy.
Marek Rotkiewicz
16.07.2024
Prawo pracy
Pomoc w dokonaniu aborcji nadal będzie karana więzieniem lub grzywną. Nawet jeśli ciąży nie ma albo sprawca tylko przesyła ulotkę kobiecie myślącej o przeprowadzeniu zabiegu, ale nie decyduje się na to. Projekt nowelizacji kodeksu karnego nie wprowadziłby dowolności wykonywania aborcji na życzenie do 12. tygodnia ciąży - napisali prawnicy w oświadczeniu skierowanym do posła Romana Giertycha.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.07.2024
Prawo karne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wzrosną do kwoty 1000 zł miesięcznie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie, czyli o 100 procent przewiduje projekt ustawy, który w poniedziałek trafił do uzgodnień międzyresortowych. Jego autorzy proponują, aby wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego miała zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe przypadające po 30 września 2024 r.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2024
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Na ostatni dzień stycznia 2024 roku pracujący w podmiotach o wielkości 5 i mniej pracujących stanowili 26,6 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Kobiety stanowiły w tej zbiorowości 39,8 proc. W sumie, jak podał w poniedziałek GUS, osób wykonujących pracę w tych podmiotach było niewiele ponad 4 miliony, podczas gdy w całej gospodarce pracę wykonywało 15,1 mln osób.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Gdy jedno z rodzeństwa, które w rzeczywistości sprawuje pełną opiekę nad rodzicem i z tego tytułu zrezygnowało z pracy bądź nie podejmuje zatrudnienia, ubiega się o świadczenie pielęgnacyjne, nie ma podstaw do pozbawiania go tego prawa z tego powodu, że żyją inne dzieci, które również taki obowiązek alimentacyjny mogą wypełniać, ale nie zwróciły się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego - uznał NSA.
Agnieszka Matłacz
15.07.2024
Niepełnosprawność
Sprawa karna i prokurator ma grozić pracodawcom, którzy nie zapewnią przedstawicielom związków zawodowych dostępu na teren zakładu pracy lub innego miejsca wskazanego przez pracodawcę. O taką możliwość związkowcy zabiegają już od paru lat, ale dopiero teraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało się na wprowadzenie stosownych przepisów. Prawnicy mówią wprost o wrzutce legislacyjnej, która ma zapewnić związkom bardzo szerokie uprawnienia i to bez wyraźnie wskazanego celu.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2024
Prawo pracy
Od kilku tygodni banki masowo wysyłają do frankowiczów wezwania do zwrotu kapitału kredytu. Powody są dwa. W tym roku wcześniej banki rozpoczynają "akcję" przerywania biegu przedawnienia kolejnego "rocznika" kredytobiorców. Tym razem dotyczy to  osób, które zaciągnęły kredyt w 2021 r. Ale nie tylko o to chodzi. Banki planują naliczać również odsetki za opóźnienie za okres po terminie wskazanym w wezwaniu na zwrot środków, co zdaniem prawników frankowiczów jest działaniem bezprawnym. 
Renata Krupa-Dąbrowska
15.07.2024
Banki Kredyty frankowe
Nadal nie jest karalne uporczywe nękanie dłużników przez pracowników firm windykacyjnych w celu zwrotu wierzytelności. Przestępstwo takie nie zostało bowiem wprowadzone do kodeksu karnego przy jego zmianie w 2022 r. - uważa RPO. W ocenie resortu sprawiedliwości aktualnie obowiązujące przepisy zapewniają dostateczną ochronę przed działaniami osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach zajmujących się windykacją wierzytelności i nie istnieje konieczność zmian legislacyjnych w proponowanym przez RPO zakresie.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2024
Finanse
Działający w ramach sądu wewnętrzny mechanizm proceduralny, który ma na celu uniknięcie rozbieżności w orzecznictwie lub zaradzenie nim i zapewnienie w ten sposób pewności prawa, nierozerwalnie związanej z zasadą państwa prawnego, sam musi spełniać wymogi związane z niezawisłością sądownictwa. W szczególności skład orzekający rozpoznający sprawę powinien samodzielnie wydać orzeczenie kończące postępowanie w sprawie. Należy wykluczyć jakąkolwiek nieuprawnioną ingerencję osób spoza składu orzekającego – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2024
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo europejskie