Resort zdrowia pracuje nad wdrożeniem i upowszechnieniem elektronicznych oświadczeń pacjenta poprzez wprowadzenie podpisu biometrycznego, który umożliwi zastąpienie dokumentów papierowych dokumentami w formie elektronicznej. Ma to sprawić, że znikną papierowe zgody pacjenta na zabieg medyczny, ale także na udostępnienie elektronicznej dokumentacji.
Jolanta Ojczyk
13.05.2022
Nowe technologie Opieka zdrowotna
Mimo zniesienia pandemii dalej będzie obowiązywało ograniczenie z ustawy covidowej dotyczące zebrań we wspólnotach oraz walnych zgromadzeń w spółdzielniach. Prawnicy uspokajają, że jednak można uniknąć paraliżu decyzyjnego. Zawsze właściciele i spółdzielcy będą mogli spotkać się stacjonarnie i porozmawiać, bo zniesiono ograniczenia sanitarne dotyczące spotkań.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.05.2022
Koronawirus a prawo Nieruchomości
Sejm wybrał w czwartek 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Osiem kandydatur wskazało Prezydium Sejmu, zaś siedem - klub PiS. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Klub PiS wycofał wcześniejsze swoje rekomendacje dla byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka oraz obecnego członka Rady Jarosława Dudzicza.
Krzysztof Sobczak
12.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sejm uchwalił dostosowanie przepisów dotyczących hałasu do prawa UE

Środowisko BHP Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Dostosowanie polskich przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ustalenia zaktualizowanych metod oceny hałasu oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku - to cel ustawy uchwalonej w czwartek przez Sejm. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaktualizowanych metod oceny hałasu, uwzględniających najnowszą wiedzę w tym zakresie, ma korzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi.
Krzysztof Sobczak
12.05.2022
Środowisko BHP Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna

Nie ma PESEL uchodźcy, nie ma świadczenia 40 zł

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Osoby i podmioty, które składają wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, mają już obowiązek wpisania numerów PESEL obywateli Ukrainy. Ci, którzy takiej informacji nie umieszczą we wniosku nie otrzymają świadczenia. A wielu uciekinierów wojennych nie było zainteresowanych uzyskaniem PESEL, bo chcieli jak najszybciej wrócić w rodzinne strony lub traktowali Polskę jako kraj tranzytowy.
Robert Horbaczewski
12.05.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Sejm odrzucił w czwartek poprawkę Senatu do ustawy o powołaniu Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, która zakładała rezygnację z wynagrodzenia za stan gotowości członków ZPHM. Ma to być grupa złożona z 60 specjalistów medycznych i innych niezbędnych do prowadzenia akcji ratunkowej oraz udzielania wsparcia humanitarnego poza terytorium Polski.
Jolanta Ojczyk
12.05.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Wzmocnienie praw konsumentów i ułatwienie transgranicznego świadczenia usług finansowych na jednolitym rynku - to główne cele proponowanych przez Komisję Europejską zmian w obowiązujących obecnie przepisach unijnych dotyczących sprzedaży konsumentom usług finansowych online. M.in. informacje o ofertach i umowy mają być umieszczane w widocznych miejscach.
Krzysztof Sobczak
12.05.2022
Rynek i konsument Finanse Prawo unijne
Dla celów ustalenia prawa właściwego dla roszczenia alimentacyjnego miejscem zwykłego pobytu wierzyciela alimentacyjnego jest miejsce, w którym faktycznie znajduje się zwykły ośrodek jego życia, tym bardziej gdy chodzi o małe dziecko - stwierdził w ogłoszonym w czwartek orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
12.05.2022
Prawo rodzinne Prawo unijne

Ważne głosowania w Sejmie, m.in. emerytury mundurowe i prawa górników

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Dzisiaj Sejm planuje blok głosowań, wśród których przewiduje się głosowanie nad wyborem prezesa Narodowego Banku Polskiego. Głównym i jedynym kandydatem jest Adam Glapiński - dotychczasowy prezes. Posłowie w głosowaniu też rozstrzygną, czy wysłuchają informacji premiera o działaniach przeciwdziałających wysokiej inflacji. Nie przewidziano głosowania nad ustawą o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.05.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Status bezrobotnego w urzędzie pracy nie dla emeryta

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zmiany definicji osób bezrobotnych, by mogły się do nich zaliczać osoby w wieku emerytalnym, które chcą pozostać aktywne na rynku pracy, domagał się autor petycji do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W opinii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmiana ta niosłaby ze sobą więcej minusów niż plusów, a bardziej odpowiedni dla tych osób jest status poszukujących pracy.
Beata Dązbłaż
12.05.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Im bliżej daty wejścia w życie nowej ustawy deweloperskiej, tym robi się wokół niej coraz bardziej gorąco. Do Sejmu trafił właśnie projekt, by przesunąć ten termin o rok. Podobny postulat mają też deweloperzy. Ostrzegają, że regulacja jest pełna wad i trudno będzie ją realizować w praktyce. A jeśli wejdzie w życie, w górę też pójdą ceny mieszkań. Uważają też, że obecnie jest bardzo zły moment na rewolucję na rynku.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.05.2022
Rynek i konsument Budownictwo Finanse
W sprawie o zapłatę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego odszkodowania za szkodę łowiecką sąd jest związany decyzją nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ustalającą wysokość odszkodowania, która nie została zakwestionowana w terminie określonym w Prawie łowieckim - tak orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.05.2022
Środowisko Administracja publiczna
Minister sprawiedliwości chce mieć prawo do przetwarzania danych, w tym osobowych, uczestników spraw sądowych z systemów teleinformatycznych - w zakresie zadań związanych z informatyzacją sądownictwa. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości, czy powinien mieć dostęp do takich danych wrażliwych. I dodaje, że to jest niezgodne z Konstytucją.
Krzysztof Sobczak
11.05.2022
Wymiar sprawiedliwości RODO
Ministerstwo Finansów poinformowało w środę, że ponad 91 proc., czyli 19,8 mln, deklaracji podatkowych za 2021 r. złożono elektronicznie, z czego większość, bo aż 11,3 mln przez usługę Twój e-PIT. W wersji papierowej wpłynęło tylko 1,9 mln zeznań. Dużą popularnością cieszy się cały serwis e-Urząd Skarbowy, do którego logowano się już ok. 73 mln razy, a podczas tegorocznej akcji rozliczeń PIT 19 mln razy.
Krzysztof Koślicki
11.05.2022
PIT Rachunkowość
Zasady ogólne opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych polegają na zastosowaniu skali podatkowej. W Polsce aktualnie obowiązują dwie stawki 17 i 32 proc. Zastosowanie właściwej stawki uzależnione jest od wysokości uzyskanych dochodów w trakcie roku podatkowego.
Krzysztof Koślicki Krzysztof Kaźmierski
11.05.2022
Domowe finanse PIT
Jeśli spłacasz całkowicie lub nadpłacasz kredyt hipoteczny, który wziąłeś po 21 lipca 2017 r., bank musi się z tobą rozliczyć z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy - ogłosił w najnowszym stanowisku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I wszczął postępowania wyjaśniające wobec 17 banków, w których sprawdza, czy prawidłowo rozliczają się z konsumentami.
Krzysztof Sobczak
11.05.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument

Od czerwca wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 czerwca 2022 roku limity będą wyższe niż w poprzednim kwartale. Zarobki do 4364,70 brutto miesięcznie w czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 roku nie wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty
Agnieszka Matłacz
11.05.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Posłowie, co roku do końca kwietnia, są obowiązani do złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym. Składają je w formie papierowej. Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej chce papier zamienić na formularze elektroniczne. Dzięki temu w dokumentach ma być mniej błędów.
Jolanta Ojczyk
11.05.2022
Sejmowa komisja rolnictwa przyjęła we wtorek 10 maja i skierowała do drugiego czytania w Sejmie projekt ustawy, dzięki której producenci będą musieli liczyć się z karami za wprowadzanie konsumentów w błąd, poprzez nieprawidłowe używanie oznaczeń „bio” lub „eko”. Nie wolno będzie też stosować tego typu oznaczeń w reklamach lub opisach handlowych produktów, które są niezgodne z przepisami o rolnictwie ekologicznym.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.05.2022
Rynek i konsument
Choć liczba uchodźców maleje wojewodowie z Lubelszczyzny i Podkarpacia zdecydowali się wygasić na razie tylko trzy punkty recepcyjne. Samorządowcy, u których takie punkty funkcjonują przyznają, że sytuacja za wschodnią granicą jest dynamiczna i nie ma pewności czy nie będzie kolejnej fali uciekinierów. A koszty funkcjonowania takich miejsc są niemałe.
Maria Dec-Kiełb
11.05.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina
Od 1 lipca ruszy Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, z którego środki będą wypłacane klientom upadających deweloperów. Ministerstwo rozwoju określiło wysokość składki na DFG, ale jej poziom nie podoba się deweloperom. Twierdzą, że jest przesadnie wysoka i podniesie ceny mieszkań. Eksperci są zupełnie innego zdania. Chwalą powstanie funduszu i nie obawiają się wzrostu cen.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.05.2022
Rynek i konsument Budownictwo
W sprawie o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej sąd nie jest związany ustaleniami dotyczącymi jej istnienia zawartymi w uzasadnieniu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o uchylenie tej uchwały - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego, odpowiadając na pytanie Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.05.2022
Budownictwo
Brak informacji o warunkach odblokowania pieniędzy ze sprzedaży i o tym, jak nie dopłacać do „Ochrony Kupującego” - za takie praktyki właściciel serwis Vinted.pl ukarany został przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za to, że w efekcie konsumenci mogli podjąć niekorzystne dla siebie decyzje, tracąc pieniądze oraz czas, na na litewską spółkę nałożono ponad 5,3 mln zł kary.
Krzysztof Sobczak
10.05.2022
Rynek i konsument
Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadzi nowy wzór legitymacji dla żołnierzy zawodowych. Nie będzie już miała wyglądu książeczki, ale karty ID. Zmieni się także zakres danych zawartych w dokumencie. Nowa legitymacja będzie ważna przez 10 lat.
Robert Horbaczewski
10.05.2022
Rodzice, którzy nie wykorzystali do tej pory bonu turystycznego, mogą to zrobić do końca września 2022 roku – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Bonem można zapłacić na przykład za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Dotychczas ponad 3,3 mln osób aktywowało bony na łącznie około 3 mld zł.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.05.2022
Domowe finanse
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie unieważnił uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Rady Powiatu Ryckiego w sprawach "ideologii gender i LGBT". Łącznie po skargach Rzecznika Praw Obywatelskich sądy pierwszej instancji unieważniły już 9 uchwał samorządów dyskryminujących osoby nieheteronormatywne.
Robert Horbaczewski
10.05.2022
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne
Po zapowiedzianym zniesieniu stanu epidemii nadal nie trzeba będzie uzyskiwać pozwolenia na użytkowanie obiektu po zakończeniu budowy. Wystarczy samo zawiadomienie. Odwieszony zostanie natomiast bieg terminów na wydanie pozwoleń na budowy czy warunków zabudowy. Nie wiadomo jednak, co z tymi, które upłyną po 16 maja.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.05.2022
Budownictwo Koronawirus a prawo
Rząd planuje utworzenie Centralnego Azylu dla Zwierząt inwazyjnych i niebezpiecznych przejmowanych przez policję lub jednostki samorządowe. Celem projektu ustawy jest stworzenie podstaw prawnych działalności tej jednostki organizacyjnej. Najwięcej kontrowersji budzi uregulowanie kwestii uśmiercania zwierząt znajdujących się w Azylu oraz jego zadania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.05.2022
Samorząd terytorialny Środowisko

Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Nieruchomości
Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Robert Horbaczewski
09.05.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Nieruchomości

UOKiK przygotowuje wytyczne dla influencerów

Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Czytelnik ma prawo wiedzieć, czy post lub relacja w mediach społecznościowych to reklama, czy bezinteresowna opinia influencera - uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest na końcowym etapie tworzenia wytycznych dla influencerów w zakresie oznaczania treści reklamowych. Urząd podkreśla, że prowadzi w tej sprawie dialog z organizacjami branżowymi i agencjami marketingowymi.
Krzysztof Sobczak
09.05.2022
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski