Prawo.pl

Nieodpłatna pomoc prawna nie jest priorytetem resortu sprawiedliwości

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Według powiatów, zaproponowany przez rząd ponad 6-procentowy wzrost kwoty bazowej na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku, jest niewystarczający. Ministerstwo Sprawiedliwości nie chce dołożyć do tego zadania z własnej puli budżetowej, bo twierdzi, że ma inne priorytety.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
28.09.2023
Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Wojewodowie mogą już występować do rządu o pieniądze na sfinansowanie gminnego transportu do lokali wyborczych. Resort przyznaje, że nie opracował jednej stawki za wozokilometr lub dowóz jednej osoby do lokalu wyborczego. Nie wydał też zalecenia zawierania przez wojewodów z gminami porozumień w sprawie transportu wyborczego.
Robert Horbaczewski
27.09.2023
Samorząd terytorialny Wojsko

Zasiłek stały będzie wyższy, ale kryterium dochodowe bez zmian

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Od 100 do 1 tys. złotych będzie mógł wynieść zasiłek stały z pomocy społecznej od początku 2024 r. Przy ustalaniu jego wysokości będzie brane pod uwagę 130 proc. kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą oraz na osobę w rodzinie. Dotychczas było to 100 proc. Jednak same kryteria dochodowe nie będą wyższe, co wyklucza z możliwości wsparcia z pomocy społecznej wiele najuboższych osób.
Beata Dązbłaż
27.09.2023
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Na niektórych stronach internetowych Natural Pharmaceuticals oferował darmową próbkę suplementu diety. Gdy konsument klikał, żeby potwierdzić chęć jej otrzymania, niemal natychmiast pojawiało się kolejne okno z podobnym komunikatem, który nie dotyczył jednak darmowej próbki, ale rocznego płatnego zapasu produktu wraz z subskrypcją. Prezes UOKiK ukarał firmę. Dodatkowo sankcje finansowe objęły także osobę zarządzającą spółką. Zarząd Natural Pharmaceuticals nie zgadza się z zarzutami tego urzędu.
Ret
27.09.2023
Rynek i konsument
W kontekście polskiego prawa spadkowego zwraca się niekiedy uwagę na uproszczenie, a nawet niedoregulowanie materii. W istocie obowiązujące od 1 stycznia 1965 r. przepisy księgi czwartej kodeksu cywilnego są odpowiedzią ówczesnego legislatora na ówczesną złożoność prawa spadkowego. Zmieniające się otoczenie społeczno-prawne i potrzeby regulacyjne w zakresie cywilnoprawnych skutków śmierci osoby fizycznej skłaniają do kolejnych interwencji legislacyjnych - pisze Elwira Macierzyńska-Franaszczyk z Akademii Koźmińskiego. 
Elwira Macierzyńska-Franaszczyk
27.09.2023
Prawo cywilne
Inwestorzy oraz właściciele nieruchomości na terenach nie objętych miejscowymi planami zaczynają masowo składać wnioski o wydanie warunków zabudowy. Dzięki temu mogą jeszcze skorzystać ze starych, bardziej korzystnych zasad i, co najważniejsze, ich warunki będą bezterminowe. Obowiązująca od 24 września reforma planistyczna wprowadza nowe, mniej korzystne reguły wydawania tych decyzji. Są one też terminowe. Daje jednak czas na stosowanie starych zasad do czasu uchwalenia planu ogólnego.
Renata Krupa-Dąbrowska
27.09.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo
Zmiana wymiaru czasu pracy nie wpływa na korzystanie ze zwolnienia z powodu siły wyższej, jeżeli pracownik realizuje je w dniach – udzielane jest nadal na pełne dni pracy wynikające z rozkładu czasu pracy. Już jednak przy wykorzystywaniu zwolnienia w godzinach należy dokonać przeliczenia w proporcji do wymiaru czasu pracy, przy czym w nowym wymiarze godzin uwzględnić należy wykorzystane już godziny zwolnienia przy dotychczasowym wymiarze etatu. Więcej na ten temat w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
27.09.2023
Prawo pracy
Interpretacje podatkowe nie tylko coraz trudniej uzyskać, ale skarbówka może nieoczekiwanie zmienić wydane już stanowisko. Od początku roku szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił z urzędu już 99 interpretacji, po kilku latach od ich wydania. Problemu nie ma, jeśli jest to zmiana na korzyść - można wtedy odzyskać nadpłacony podatek. Jednak w przypadku zmiany na niekorzyść, konieczna może być dopłata.
Monika Pogroszewska
27.09.2023
Ordynacja CIT PIT VAT
Tym razem większych kłopotów ze skompletowaniem składów obwodowych komisji wyborczych nie było, choć po zmianie prawa pojawiły się 3664 nowe obwody do głosowania. Co więcej, w niektórych gminach był nadmiar chętnych, więc trzeba było urządzać losowanie. Obywateli skusiła nie tylko dieta.
Maria Dec-Kiełb
27.09.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia roszczenia o ochronę dóbr osobistych reżyserki Agnieszki Holland poprzez zakazanie ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze publicznych wypowiedzi oraz publikowania postów w mediach społecznościowych na temat jej samej lub jej filmów. Pełnomocnik Agnieszki Holland, adwokat Michał Wawrykiewicz poinformował, że chodzi o użycie porównań do III Rzeszy niemieckiej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.09.2023
Prawo cywilne

Rząd sięga do rezerwy celowej, by wypłacić dodatki dla pracowników zatrudnionych w DPS-ach

Finanse publiczne Policja Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Wybory
Narodowe Centrum Nauki dostanie pieniądze na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków w ramach utworzonego w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego. Sejmowa Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek MEiN w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na 2023 rok. Zmiany obejmą też przeznaczenie rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2023 rok.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2023
Finanse publiczne Policja Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Wybory
Bardzo trudno jest frankowiczom-przedsiębiorcom, procesującym się z bankami o ustalenie nieważności umowy kredytu o zabezpieczenie, polegające na wstrzymaniu spłaty rat. Pojawiły się już jednak pierwsze takie postanowienia. Sytuacja wielu przedsiębiorców niewiele różni się od tej, w której znaleźli się konsumenci.
Regina Skibińska
26.09.2023
Banki Kredyty frankowe
Rząd przez prawie pięć lat nie uporał się z wdrożeniem unijnej dyrektywy o sygnalistach, tymczasem już wkrótce Polska będzie musiała implementować kolejne przepisy, które mogą zatrząść naszym rynkiem pracy. Równa płaca kobiet i mężczyzn, wspólne w UE zasady kształtowania płacy minimalnej, prawo pracownika do bycia offline czy zmiany w telepracy to tylko niektóre przykłady. Pierwsze z nich mamy wdrożyć już do 15 listopada 2024 roku.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Modernizacja szpitali, nowelizacja Ordynacji podatkowej, wdrożenie sygnalistów oraz regulacji o ochronie ludności i klęskach żywiołowych, uregulowanie alimentów natychmiastowych czy statusu biegłych sądowych - to tylko niektóre z niespełnionych, legislacyjnych obietnic mijającej kadencji. Niektóre z projektów nawet dotarły do Sejmu, inne utknęły już na etapie planów. Szkoda, bo mogły rozwiązać wiele prawnych problemów.
Patrycja Rojek-Socha Grażyna J. Leśniak Robert Horbaczewski Monika Pogroszewska Katarzyna Nocuń Aleksandra Partyk
26.09.2023
Recepta roczna nie została zlikwidowana. Lekarz wciąż może przepisać lek na 365 dni. Nowe przepisy przewidują jednak, że jednorazowo pacjent może wykupić lek tylko na 120 dni, czyli w przybliżeniu na cztery miesiące. Oznacza to, że aby zrealizować receptę roczną, od 1 listopada pacjent będzie musiał w ciągu roku co najmniej trzy razy odwiedzić aptekę. Dzięki temu mniej leków ma lądować w koszu. Przepisy dotyczą także starszych recept rocznych, czyli wystawionych nawet kilka miesięcy temu.
Katarzyna Nocuń
25.09.2023
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Farmacja
Wzmożone zainteresowanie pracodawców dobrostanem pracowników ma swoje realne przyczyny. Ponad 90 proc. osób zatrudnionych uważa, że menedżer powinien choć częściowo odpowiadać za ten obszar, a więcej niż co trzecia ankietowana osoba poważnie rozważa zmianę pracy na taką, która lepiej wpływałaby na jej samopoczucie - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Deloitte.
Grażyna J. Leśniak
25.09.2023
Prawo pracy Rynek pracy
24 września weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym. Eksperci mówią wprost - to będzie rewolucja. Nowe regulacje oznaczają wiele dodatkowej pracy dla jednostek samorządu terytorialnego, a także większe nakłady na dostosowanie się do nowelizacji. Nowe regulacje dotkną każdego, kto planuje budowę.
Zofia Jóźwiak
25.09.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli zwalczać takie nadużycia, jak generowanie sztucznego ruchu, smishing, CLI spoofing czy nieuprawniona zmiana informacji adresowej. Natomiast dostawcy poczty elektronicznej, dla co najmniej 500 tys. użytkowników lub podmiotów publicznych, będą stosowali mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej. To wszystko ma sprawić, że nadużyć w internecie będzie mniej.
Inga Stawicka Agnieszka Matłacz
25.09.2023
Rynek Prawo gospodarcze
Mały przedsiębiorca, który rozwiązuje terminową umowę dostawy prądu, musi liczyć się z tym, że zapłaci karę za jej zerwanie. Unijna dyrektywa go nie obroni. Przepisy krajowe, przewidujące sankcje, nie są bowiem sprzeczne z unijnymi uregulowaniami dającymi prawo łatwej zmiany dostawcy. Do takich wniosków doszedł ostatnio rzecznik generalny TSUE. To zła wiadomość dla firm.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.09.2023
Prawo gospodarcze Energetyka

Resort ukrywa liczbę kobiet, którym ZUS wstrzymał zasiłki chorobowe i macierzyńskie

Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Czy ZUS narusza prawa kobiet, wstrzymując wypłatę zasiłku chorobowego w czasie ciąży i zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka? Posłowie uważają, że tak. Ministerstwo Rodziny twierdzi natomiast, że działania Zakładu nie są nakierowane na żadną określoną grupę ubezpieczonych, w tym na pewno nie na kobiety w ciąży. Resort nie podał jednak liczby pań, którym w latach 2015-2022 została wstrzymana wypłata świadczeń.
Grażyna J. Leśniak
25.09.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym weszła w życie. Samorządy twierdzą, że nie dadzą rady uchwalić planów ogólnych do końca 2025 roku, bo zabraknie specjalistów do ich opracowania, a nowe zasady partycypacji społecznej wydłużą procedowanie. Rząd nie doszacował kosztów reformy, co uderzy w budżety gmin. Ceny opracowania planów rosną, a widoków na unijne pieniądze z KPO - brak.
Robert Horbaczewski Maria Dec-Kiełb
25.09.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo
Lekarz z centrum zdrowia psychicznego, szpitala psychiatrycznego, zatrudniony w hospicjum i ten z prywatnego gabinetu - nie wystawi pacjentowi recepty z uprawnieniem „DZ” i „S”, czyli na bezpłatny lek. Decyzja jest niezrozumiała, bo refundacja jest uprawnieniem pacjenta, a nie przychodni czy danego lekarza - mówi rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej. Lekarze zauważają, że jest to sprzeczne z wysiłkami podejmowanymi na rzecz reformy psychiatrii.
Katarzyna Nocuń
25.09.2023
Pacjent Zawody medyczne Farmacja
Rząd zapowiada wydanie nowego rozporządzenia określającego procedury oraz usługi, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny. Dane, funkcjonujące pod nazwą Diia.pl i Diia.pl dzieci, pochodzą z rejestru publicznego, którego administratorem jest minister ds. informatyzacji. Dlatego osoba weryfikująca tożsamość ma mieć pewność w zakresie ich pochodzenia.
Grażyna J. Leśniak
24.09.2023
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Ukraina
W 2022 r. tylko 14 proc. porodów odbyło się ze znieczuleniem zewnątrzoponowym, które jest refundowane przez NFZ – wynika z raportu NFZ. W niektórych województwach takie znieczulenie jest praktycznie niedostępne, w innych można z niego skorzystać tylko w największych miastach. Brak faktycznej możliwości podania znieczulenia, gdy jest ono prawnie gwarantowane, może świadczyć o naruszeniu praw pacjenta do poszanowania godności i intymności oraz leczenia bólu i prawa do świadczeń zdrowotnych – uważa RPO.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Po potrąceniu zwierzęcia nie można odjechać, zostawiając je bez pomocy. Za naruszenie tego obowiązku grożą sankcje. Przepisy przewidują w takiej sytuacji areszt lub karę grzywny. Jednak to na właścicielu psa lub kota ciąży odpowiedzialność dopilnowania, żeby czworonóg nie znalazł się na drodze. Na uwadze trzeba mieć także kwestię odpowiedzialności posiadacza pojazdu komunikacyjnego. 
Regina Skibińska
23.09.2023
Prawo cywilne
W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia. Przyczyna ta powinna być tak sformułowana, by pracownik wiedział i rozumiał, z jakiego powodu dokonano wypowiedzenia i mógł zadecydować o ewentualnym wniesieniu odwołania do sądu - orzekł Sąd Najwyższy.
Dorian Lesner
23.09.2023
Prawo pracy HR
Sąsiad budującego nielegalnie ma prawo ujawnić jego nieprawidłowe postępowanie, jak i wadliwe działania nadzoru budowlanego. Postawa obywatelska nie może być jednak dla niego źródłem zarobku. Domagać się dla siebie pieniędzy można jedynie, gdy jest się pokrzywdzonym, a urzędnicy rażąco złamali przepisy.
Michał Kosiarski
23.09.2023
Nieruchomości
W erze cyfrowej rewolucji, transformacji procesów biznesowych oraz błyskawicznego rozwoju sztucznej inteligencji (AI), wielu ludzi obawia się, że automatyzacja oraz maszyny będą wkrótce zastępować pracowników na miejscach pracy. Faktem jest, że AI potrafi wykonywać wiele zadań szybciej i precyzyjniej niż ludzie, jednak istnieją pewne zdolności i umiejętności, które wciąż pozostają poza zasięgiem robotów – piszą Iwona Sprycha i Anna Włodarczyk z KPMG w Polsce.
Iwona Sprycha Anna Włodarczyk
23.09.2023
Prawo pracy Nowe technologie
Podważanie obiektywności i prawidłowości wyznaczania wskaźnika referencyjnego WIBOR stało się w ostatnim czasie wyjątkowo „modne”, zwłaszcza wśród prawników reprezentujących interesy procesowe kredytobiorców. Niestety jednak kierunek publicznej debaty coraz częściej nie opiera się na przekazywaniu prawdziwych informacji na temat metody wyznaczania tego wskaźnika - pisze Zbigniew Minda, prezes zarządu GPW Benchmark S.A.
Zbigniew Minda
23.09.2023
Banki Kredyty
Bezumowne korzystanie z nieruchomości to właściwie każda sytuacja, w której ktoś korzysta z danej nieruchomości – gruntowej lub lokalowej – bez zgody jej właściciela. W takich przypadkach właścicielowi przysługuje szereg roszczeń, które może on dochodzić na drodze polubownej lub postępowania sądowego.
Konrad Dyda
23.09.2023
Budownictwo