Każda karta pojazdu ma też swój indywidualny numer. Można go znaleźć w dwóch miejscach:

na niektórych wewnętrznych kartach dokumentu – na dole karty,
lub wytłoczony na tylnej karcie okładki – jest mało widoczny, ale wyczuwalny pod palcami.

Numer karty pojazdu znajduje się też w dowodzie rejestracyjnym w polu oznaczonym jako „numer karty pojazdu”.

Czytaj: Ustawa uchwalona - pierwszeństwo dla pieszego i zakaz używania telefonu na przejściu>>

Co znajdziemy w karcie pojazdu?

Znajdują się w niej dane techniczne pojazdu, dane o właścicielach samochodu oraz dane o dokonanych zmianach parametrów technicznych auta. Na wewnętrznej stronie okładki wymienione są:

 • marka, model i typ pojazdu,
 • rok produkcji,
 • rodzaj i przeznaczenie samochodu,
 • dopuszczalna masa całkowita,
 • numer identyfikacyjny VIN,
 • dopuszczalna ładowność,
 • numer silnika i jego pojemność/moc,
 • największy dopuszczalny nacisk osi,
 • dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy,
 • liczba miejsc,
 • liczba osi.

Jeżeli w przeszłości samochód był wykorzystywany jako taksówka, to taka informacja również zostanie odnotowana w karcie pojazdu.

W karcie pojazdu umieszcza się z kolei informacje o pierwszym i kolejnych właścicielach pojazdu (imię i nazwisko oraz numer PESEL/REGON) od momentu jego zarejestrowania w Polsce. W tej części dokumentu podaje się także:

 • numer dowodu rejestracyjnego,
 • numer rejestracyjny,
 • datę pierwszej rejestracji za granicą i w Polsce,
 • dane urzędu rejestrującego.
 • Czasem właścicielem pojazdu nie jest osoba fizyczna czy firma, ale bank. Regułą jest, że dane banku można znaleźć w karcie pojazdu wówczas, gdy sfinansował on zakup samochodu.

Umieszczane są w niej też zmiany parametrów technicznych samochodu - np. takie jak instalacja LPG lub hak holowniczy. 

 

Skąd ją wziąć i do czego służy? 

Ponieważ karta pojazdu jest dokumentem identyfikującym pojazd, to do jej druku uprawniona jest wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Z kolei jeśli chodzi o to, kto ją przekazuje nabywcy auta to w przypadku:

 • nowych pojazdów jest to producent czy importer pojazdów, który wprowadza je na polski rynek,
 • pojazdów sprowadzonych z zagranicy jest to organ rejestrujący – za wydanie dokumentu właściciel samochodu musi zapłacić 75,50 zł,
 • samochodów używanych zarejestrowanych w Polsce – sprzedający.

Dokument ten jest niezbędny przy załatwianiu formalności w wydziale komunikacji i potrzebny do: 

zarejestrowania pojazdu – dokument należy dołączyć wraz z innymi załącznikami do wniosku o rejestrację pojazdu,
wyrejestrowania samochodu – auto można wyrejestrować jedynie w określonych sytuacjach, np. po jego kradzieży.

Nie jest natomiast konieczna przy przeprowadzaniu badania technicznego pojazdu - wystarczy dowód rejestracyjny, w którym umieszczona zostaje odpowiednia adnotacja o przeprowadzonej kontroli. Jeżeli jednak właściciel pojazdu zgubi ten dokument, to na badanie powinien zabrać ze sobą kartę pojazdu.

Czytaj: Sąd: Pieszy może mylnie ocenić, czy zdąży bezpiecznie przejść przez jezdnię>>

Duplikat można wyrobić - opłata 75,50 zł 

By wyrobić duplikat karty pojazdu trzeba złożyć wniosek wraz z załącznikami w wydziale komunikacji.  Opłata wynosi 75,50 zł. Czeka się maksymalnie 30 dni. 

Co ważne wniosku w urzędzie nie trzeba składać samodzielnie – można udzielić pełnomocnictwa np. małżonkowi. Załatwienie sprawy poprzez pełnomocnika jest też polecane w sytuacji, gdy pojazd jest współwłasnością kilku osób. W przeciwnym razie w urzędzie powinni być obecni wszyscy współwłaściciele.