Dokument potwierdzający tożsamość Ukraińca będzie zaszyfrowany w jego telefonie i tylko on będzie miał do niego dostęp

Rząd zapowiada wydanie nowego rozporządzenia określającego procedury oraz usługi, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny. Dane, funkcjonujące pod nazwą Diia.pl i Diia.pl dzieci, pochodzą z rejestru publicznego, którego administratorem jest minister ds. informatyzacji. Dlatego osoba weryfikująca tożsamość ma mieć pewność w zakresie ich pochodzenia.

24.09.2023

Nowelizacja specustawy już obowiązuje - zmiany w pomocy uchodźcom z Ukrainy

Obywatele Ukrainy będą współfinansować koszty zakwaterowania zbiorowego, większa weryfikacja uprawnień do świadczeń socjalnych wypłacanych uchodźcom wojennym, 30 dni na złożenia wniosku o nadanie PESEL, przedłużenie uprawnień pobytowych - takie m.in. zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która weszła w życie 28 stycznia. Nowelizacja wprowadza zmiany także w 20 innych ustawach.

30.01.2023

Ustawa precyzuje zasady refundacji kosztów kształcenia studentów wracających z Ukrainy

Prezydent podpisał już nowelizację ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy, która zmienia także przepisy dotyczące refundacji kosztów kształcenia Polaków, którzy studiowali wcześniej na ukraińskich uczelniach. Wskazuje także pierwszy semestr roku akademickiego 2021/2022 jako punkt odniesienia do określania wysokości opłaty za studia oraz poziomu odniesienia do refundacji.

25.01.2023

MEiN o dyplomach przybyłych z Ukrainy: Są programy, z których mogą skorzystać wszyscy

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po agresji Rosji, nie muszą przedkładać oryginałów swych dyplomów, by je nostryfikować. Taki obowiązek mają zaś ci, którzy opuścili Ukrainę przed 24 lutego 2022 r. A też nie mogą wrócić do swojego kraju - wskazuje RPO. MEiN wyjaśnia, że mogą oni skorzystać z programu Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców.

28.12.2022

ZUS wstrzymał świadczenia dla 80 tys. obywateli Ukrainy. Rząd uszczelni system pomocy

Uszczelnienie systemu wypłaty świadczeń dla uchodźców zakłada projekt nowelizacji ustawy pomocowej dla obywateli Ukrainy. ZUS będzie mógł uzyskać z rejestru Straży Granicznej informacje o każdorazowym wjeździe i wyjeździe z Polski uchodźcy. Ponadto będą oni partycypować w kosztach mieszkania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Z drugiej strony, projekt wprowadza też dla nich ułatwienia.

25.10.2022

Studia polskie dla uchodźców z Ukrainy na Uniwersytecie Łódzkim

Uniwersytet Łódzki jeszcze w tym roku akademickim chce uruchomić nabór na nowy, stworzony z myślą o uciekających przed wojną Ukraińcach, kierunek - studia polskie z językiem angielskim. Deklaracje chęci podjęcia studiów zbiera Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ.

13.04.2022

Polski jest tak łatwy, że lekarz z Ukrainy ma nauczyć się go w trzy tygodnie

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uruchomiło bezpłatne kursy podstawy medycznego języka polskiego. Zgłosiło się już ponad 3 tys. chętnych. Jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia, po 3 tygodniach i 45 godzinach lekcyjnych będą mogli bez przeszkód podjąć pracę w zawodzie lekarza, ratownika medycznego czy pielęgniarki. A lingwiści i lekarze twierdzą, że to niemożliwe.

12.04.2022

Minister wydał rekomendacje dotyczące studentów z Ukrainy

Resort nauki przygotował rekomendacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczące działań na rzecz obywateli Ukrainy i Polski w związku z wojną w Ukrainie. Mają ułatwić kontynuowanie studiów oraz pracy naukowej w polskich uczelniach i ośrodkach naukowych, a także podjęcie pracy zgodnie z posiadanymi tytułami naukowymi i kwalifikacjami.

22.03.2022
1  2