Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zgłosił problem Przemysławowi Czarnkowi, ministrowi edukacji nauki, z prośbą o zainicjowanie odpowiednich działań legislacyjnych. Do RPO wpływają bowiem sygnały dotyczące problemu nostryfikacji dyplomów ukraińskich uczelni obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego.

Czytaj również: Minister: Ukraińcy mogą wnioskować o pomoc przy nostryfikacji dyplomu >

Czytaj w LEX: Warunki i tryb przyjmowania do szkół publicznych uczniów, obywateli polskich powracających z zagranicy >>>

Kto nie musi przedkładać oryginałów dyplomów

Chodzi np. o obywatelkę Ukrainy, która mieszka w Polsce od roku i pracuje jako psycholog z ukraińskimi uchodźcami. Wszystkie oryginały jej dyplomów potwierdzających wykształcenie pozostały w Chersoniu - ma jedynie ich zdjęcia. Z uwagi na wojnę powrót do ojczyzny, by zabrać dyplomy jest niemożliwy. Tymczasem  polskie uczelnie informują skarżącą o wymogu ich przedłożenia w procedurze nostryfikacyjnej.

Sprawdź w LEX: II SA/Bk 585/20, Forma prawna odmowy nostryfikacji dyplomu. - Wyrok WSA w Białymstoku >>>

Rzecznik zwraca uwagę, że w związku z wojną znowelizowano art. 327 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Krąg podmiotów uprawnionych do potwierdzania ukończenia studiów - bez konieczności przedkładania oryginałów dyplomów - poszerzono m.in. o przebywających w Polsce obywateli Ukrainy. Ich pobyt uznaje się legalny na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Regulacja ta nie obejmuje jednak osób, które opuściły Ukrainę przed wybuchem wojny, a które - podobnie jak jej obywatele przybyli do Polski po 24 lutego - nie mają możliwości powrotu do kraju w celu uzyskania dyplomów potwierdzających wykształcenie. Dlatego RPO poprosił ministra o stanowisko, zwłaszcza o wskazanie, czy MEiN widzi potrzebę nowelizacji przepisów, aby umożliwić potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie w trybie art. 327 ust. 3 p.s.w.n. wszystkim obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce -  bez względu, kiedy opuścili ojczyznę.

 

Są programy, z których mogą skorzystać wszyscy uchodźcy

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed dniem 24 lutego br. i którzy nie są objęci jednym z ww. statusów ochrony międzynarodowej i chcieliby uzyskać potwierdzenie kwalifikacji akademickich uzyskanych za granicą mogą skorzystać z Europejskiego Paszportu Kwalifikacji dla Uchodźców.  Od maja 2022 roku Polska bierze udział w programie Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców (EQPR), który jest koordynowany przez Radę Europy.

 

Jest to cyfrowy certyfikat, który może otrzymać każda osoba o statusie uchodźcy lub korzystająca z ochrony międzynarodowej, ale nie tylko – rozwiązanie to może być dostępne dla osób, które z różnych względów nie mogą skorzystać z tradycyjnej procedury uznania dyplomu. Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców jest dokumentem uznawanym przez wiele państw Unii Europejskiej, ale także inne państwa europejskie.Dokument zachowuje ważność przez 5 lat, a ponieważ jest wydawany przez Radę Europy, to przy przemieszczaniu się nie ma potrzeby jego uznania czy ubiegania się o nowy w kolejnych krajach pobytu.

 

O Europejski Paszport Kwalifikacji Uchodźców można aplikować za pośrednictwem strony internetowej Rady Europy. Postępowanie, w tym rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są stacjonarnie lub na odległość przez ekspertów sieci ENIC-NARIC – sieci instytucji odpowiedzialnych za współpracę w zakresie uznawania i opiniowania zagranicznych dyplomów.  W maju br. po raz pierwszy w Polsce odbyły się spotkania z uchodźcami, którzy ubiegali się o Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców. Były to 4 osoby, z którymi eksperci odbyli rozmowy w siedzibie polskiego ośrodka ENIC-NARIC w Warszawie i online.