W tym roku, 24 maja, upływa równo 30 lat od dnia, w którym Rzeczpospolita Polska i niepodległa Ukraina podpisały w Kijowie Umowę o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 96, poz. 465; Офіційний вісник України 04.12.2006 — 2006 р., № 47, стор. 215, стаття 3169, код акта 37936/2006). Konwencja bilateralna, która weszła w życie po upływie 60 dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, stanowi instrument bez wątpienia często i intensywnie stosowany przez sądy. Podkreśla podmiotowość państwa ukraińskiego, symbolicznie kładąc kres obowiązywaniu w stosunkach dwustronnych podobnej umowy, podpisanej w 1957 r. przez ówczesną PRL ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Czytaj: Nowelizacja specustawy już obowiązuje - zmiany w pomocy uchodźcom z Ukrainy>>

 

Konferencja 30-31 marca

Umowa jest stosowana przez sądy, prokuratury, urzędy stanu cywilnego oraz notariat Polski i Ukrainy w niezliczonych, transgranicznych sprawach o charakterze cywilnym i karnym, jakie toczą się w obu umawiających się państwach z udziałem jego obywateli. Zmiany w systemach prawnych Polski i Ukrainy na przestrzeni ostatnich lat powodują liczne problemy i wątpliwości, których wyjaśnienie powinno być rolą doktryny. Znaczenie powyższej konferencji symbolicznie podkreśla trwająca za naszą wschodnią granicą wojna, na skutek której na terenie Polski może obecnie przebywać w sumie (włącznie z emigracją przedwojenną) nawet 3-4 miliony obywateli Ukrainy.

 

Prelegentami będą nie tylko wybitni przedstawiciele nauki prawa z Polski i Ukrainy, reprezentujący dziedzinę badań nad prawem prywatnym międzynarodowym, prawem rodzinnym i opiekuńczym oraz postępowaniem cywilnym, lecz również znani i cenieni praktycy. Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz praktyków, dziennikarzy, studentów i doktorantów. Całość podsumuje monografia pokonferencyjna wydana w jednym z renomowanych („punktowanych”) wydawnictw.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym: prelegenci, uczestnicy dyskusji panelowej oraz zaproszeni Goście będą zgromadzeni na auli (Aula Starej Biblioteki UW), natomiast pozostali uczestnicy – zdalnie w trybie online.  Link do udziału w wydarzeniu zostanie przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji. Uczestnictwo w Konferencji jest odpłatne (z wyłączeniem studentów, doktorantów i pracowników naukowych WPiA UW oraz imiennie zaproszonych Gości).  Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Więcej>>