SN: Uczelnia o. Rydzyka nie może dyskryminować niewierzących

Środowisko Prawo cywilne Szkolnictwo wyższe
Zaświadczenie potwierdzające aktywność jako katolika wydane przez księdza proboszcza nie może być warunkiem dopuszczenia do studiów podyplomowych, gdyż jest to dyskryminacja - taki jest sens orzeczenia zapadłego w Sądzie Okręgowym w Toruniu, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oddaliła skargę nadzwyczajną złożoną przez Prokuratora Generalnego na rzecz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.04.2022
Środowisko Prawo cywilne Szkolnictwo wyższe
Doktorant będzie miał czternaście dni na rezygnację z drugiej szkoły doktorskiej – jeżeli tego nie zrobi, zostanie skreślony z listy – resort nauki doprecyzuje Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmiana, nad którą prace rozpoczął właśnie Sejm, ma też rozwiać wątpliwości w kwestii wyłaniania promotora pomocniczego - będzie nim też doktor habilitowany lub profesor.
Monika Sewastianowicz
06.04.2022
Szkolnictwo wyższe
Od 1 maja br. obowiązywał będzie zaktualizowany zestaw pytań i zadań egzaminacyjnych dla kandydatów na doradców podatkowych. Obejmuje on pytania testowe, otwarte oraz zadania. Poinformowała o tym Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów.
Wiesława Moczydłowska
05.04.2022
Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Brak specjalistów w gronie samodzielnych pracowników naukowych danego instytutu na wydziale uniwersytetu z zakresu problematyki prezentowanej przez doktora z Ukrainy nie może być powodem odmowy nostryfikacji dyplomu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Dodał przy tym, że zażalenie na taką odmowę rozpoznaje zawsze rektor uczelni.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.04.2022
Szkolnictwo wyższe
Od 10 do 13 maja zaplanowano tegoroczne egzaminy zawodowe adwokatów i radców prawnych. Aplikanci, ale też prawnicy podchodzący do nich bez aplikacji, wykorzystują ostatnie tygodnie na intensywną naukę i m.in. powtarzanie przepisów. Prawnicy, którzy w zawodzie już są mówią, że czas stawiać na nowe umiejętności i specjalizacje, bo zdanie egzaminu, choć jest sukcesem, nie gwarantuje ani wejścia na rynek, ani utrzymania się na nim.
Beata Igielska Patrycja Rojek-Socha
02.04.2022
Prawnicy Strefa aplikanta
Wskaźnik umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych wynosi obecnie 7 proc. To jest około 80-85 tys. studentów. A Ministerstwo Edukacji i Nauki deklaruje, że pożądane jest zwiększanie tego wskaźnika. Wśród obecnych priorytetów jest stworzenie możliwości studiowania w polskich uczelniach uchodźcom z Ukrainy oraz polskim studentom, którzy musieli opuścić ukraińskie uczelnie.
Krzysztof Sobczak
01.04.2022
Szkolnictwo wyższe
Terminy i sposób składania wniosków o kredyt na studia medyczne, niezbędne elementy umowy, tryb wypłaty i spłaty oraz umarzania – to niektóre zagadnienia unormowane w rozporządzeniu ministra zdrowia, które weszło w życie 1 kwietnia 2022 r. Kredyt będzie miał preferencyjny charakter - m.in.: niskie oprocentowanie, możliwość wcześniejszej spłaty, obniżenia wysokości miesięcznej raty.
Monika Sewastianowicz
01.04.2022
Szkolnictwo wyższe

NSA: Skreślenie z listy doktorantów było niesłuszne

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Skreślenie z listy doktorantów jest bardzo istotną przeszkodą w realizacji zamierzeń zawodowych, bez wątpienia wpływającą na dalsze życie. Tak istotny przedmiot postępowania nakazuje wymagać od rektora spełnienia przedstawionych standardów postępowania, które umożliwią kontrolę decyzji wydanych w stosunku do skarżącej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, uchylając dwie decyzje i wyrok WSA.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.03.2022
Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Najważniejsze instytucje środowiska akademickiego, m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polska Akademia Nauk, zaapelowały do prezydenta Andrzeja Dudy o wycofanie projektu dotyczącego Akademii Kopernikańskiej i o wstrzymanie dalszych prac nad nim.
Krzysztof Sobczak
29.03.2022
Szkolnictwo wyższe
Ujednolicenie w skali kraju kryterium dochodowego uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, obligatoryjność obrony pracy doktorskiej, przesunięcie terminu złożenia sprawozdania przez NAWA, udział związkowców w posiedzeniach rad uczelni - takie m.in. zmiany przewiduje przygotowany przez MEiN projekt nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego.
Krzysztof Sobczak
28.03.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Sondaż: Uczelnie medyczne i szpitale dyskryminują kobiety

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Dyskryminacja kobiet ze względu na płeć w środowisku medycznym jest powszechnym problemem w Polsce. Najczęściej dotyka ona ratowniczki medyczne oraz lekarki. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez portal bml.pl, czyli Będąc Młodym Lekarzem. Zdaniem ankietowanych podejmowane przez pracodawcę czy uczelnię działania nie są wystarczające.
Katarzyna Redmerska
28.03.2022
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Brak tłumaczy z ukraińskiego wydłuża procedury na uczelniach

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Nawet jeżeli doktorant lub student uciekający z Ukrainy uratował swoją pracę i inne dokumenty, może mieć problem z szybkim ich przetłumaczeniem. Dodatkowo bywa to drogą usługą, o czym przekonali się przyszli medycy chcący podjąć studia na polskich uczelniach. Duże kolejki do tłumaczy powodują też opóźnienia przy innych procedurach - w tym tych dotyczących zabezpieczenia interesów dziecka.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
28.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego mogło dochodzić do molestowania studentek i doktorantek. Rada Wydziału upoważniła dziekana do powołania komisji mającej dokładnie przeanalizować wszystkie okoliczności sprawy. Władze uczelni zawiadomiły też o podejrzeniach prokuraturę.
Monika Sewastianowicz
24.03.2022
Narodowe Centrum Nauki zawiesza możliwość współpracy instytucjonalnej z jednostkami z Rosji w realizowanych projektach. Takiej współpracy nie można zgłaszać też, starając się o grant. NCN jest agencją wykonawczą powołaną w 2010 r. do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych.
Monika Sewastianowicz
24.03.2022
Szkolnictwo wyższe
„25 lat Konstytucji RP: w trosce o demokratyczne państwo prawa i jego miejsce w Europie” - to temat konferencji organizowanej 2 kwietnia br. przez Krajową Radę Radców Prawnych we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyskusja dotyczyć ma miejsca konstytucji w architekturze prawnej państwa oraz propozycji na reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Krzysztof Sobczak
24.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Rząd wycofał się na razie z dodatkowej ścieżki uznawania kwalifikacji ukraińskich psychologów. Natomiast w przypadku prawników radzi skorzystanie z obowiązujących przepisów - w tym wpisu na listę prawników zagranicznych. Problemem są jednak dokumenty, które muszą przedstawić zainteresowani.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
24.03.2022
Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Ukraina
Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym – to główne pytanie, na które odpowiedzi będą szukać uczestnicy konferencji. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej. Udział jest nieodpłatny, a dla wszystkich uczestników zostały przewidziane certyfikaty uczestnictwa biernego. Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia.
Krzysztof Koślicki
23.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Resort nauki przygotował rekomendacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczące działań na rzecz obywateli Ukrainy i Polski w związku z wojną w Ukrainie. Mają ułatwić kontynuowanie studiów oraz pracy naukowej w polskich uczelniach i ośrodkach naukowych, a także podjęcie pracy zgodnie z posiadanymi tytułami naukowymi i kwalifikacjami.
Monika Sewastianowicz
22.03.2022
Szkolnictwo wyższe Ukraina
Polacy, którzy studiowali medycynę w Ukrainie, informują o kosztach, które będą musieli ponieść, w związku wyrównywaniem różnic programowych. Specustawa nie rozwiązała tego problemu - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. Jak pisze do ministra edukacji i nauki, opłaty w niektórych przypadkach mogą wynieść nawet 10 tys. euro.
Monika Sewastianowicz
22.03.2022
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne Ukraina
Na pewno zdobyte przez studentów kompetencje w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych okażą się przydatne, bo przecież praca firm czy kancelarii też zmieniła się przez ostatnie lata – w większej mierze otwarto się na nowe technologie i pracę zdalną - mówi prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Monika Sewastianowicz
19.03.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Polscy studenci kontynuują naukę w Polsce na tych samych zasadach jak w Ukrainie – uczelnie otrzymają refundację - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Minister zdrowia Adam Niedzielski przypomniał w czwartek na Twitterze, że ustawa o pomocy obywatelom ukraińskim umożliwia kontynuowanie nauki studentom m.in. kierunków medycznych w Polsce.
Monika Sewastianowicz
17.03.2022
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne Ukraina
Coraz więcej osób przybywających z ograniętej wojną Ukrainy chce podjąć studia na polskich uczelniach. Uniwersytety pracują nad stworzeniem ogólnopolskiego systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy, który umożliwi sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji na polskich uczelniach.
Monika Sewastianowicz
16.03.2022
Szkolnictwo wyższe Ukraina
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego apeluje o pomoc dla wszystkich studentów i pracowników naukowych, którzy uciekają z Ukrainy. Obecnie ustawa obejmuje taką pomocą tylko studentów, którzy mają ukraińskie i polskie paszporty. - Wyłączenie tej grupy stanowi przejaw dyskryminacji społecznej - uważa rada.
Monika Sewastianowicz
15.03.2022
Szkolnictwo wyższe
Z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika zamknięty katalog przypadków, które mogą wiązać się z wydaniem przez organy uczelni decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów. O ile w niektórych sytuacjach decyzja wydawana jest obowiązkowo, o tyle w innych przypadkach zależy od uznania organu.
Aleksandra Partyk
15.03.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Nabór do programu "Solidarni z Ukrainą" dla uczelni i instytutów naukowych, które są gotowe przyjąć uchodźców, rozpocznie się 15 marca – poinformowała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Zamierza ona wesprzeć około 1320 stypendystów. Poza zwolnieniem z opłat za kształcenie uczestnikom programu wypłacane będzie także stypendium.
Monika Sewastianowicz
11.03.2022
Ukraina

Matura 2023 - CKE udostępnia arkusze pokazowe

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Matury w 2023 i 2024 dla szkół ponadpodstawowych zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła pokazowe arkusze stworzone na podstawie tych wymagań.
Monika Sewastianowicz
08.03.2022
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W 2020 roku kobiety stanowiły zaledwie 14 proc. pracowników w branży IT. Nie jest to zaskakujące, ponieważ jedynie 15 proc. studentów kierunków informatycznych to kobiety. Tymczasem już teraz brakuje nam 250-300 tys. specjalistów. Cieszą aktywne działania podejmowane przez wiele firm mające na celu zwiększanie szans i udziału kobiet w branży IT – podkreśla Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2022
Rynek Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Wśród uchodźców z Ukrainy są także nauczyciele akademiccy z wydziałów prawa. Ponieważ im szczególnie trudno będzie zdobyć odpowiednią do kwalifikacji pracę, były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i Anna Frankowska, emerytowana partnerka w kancelarii Weil Gotshal & Manges apelują o stworzenie funduszu na stypendia pozwalające im na przetrwanie tego trudnego czasu i zdobycie nowych umiejętności.
Krzysztof Sobczak
08.03.2022
Prawo karne Szkolnictwo wyższe
Rada dyrektorów Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, która najpierw odmówiła wykluczenia z udziału w tym prestiżowym konkursie zespołów reprezentujących Rosję i rosyjskie szkoły prawa, zmieniła jednak zdanie. Jak poinformowała w środę, Vis Moot Social Bubble zaplanowany w Rosji został odwołany, zrezygnowano też ze sponsoringu Rosyjskiego Centrum Arbitrażowego, a RAC został usunięty z listy sponsorów Moot.
Krzysztof Sobczak
03.03.2022
Prawnicy Dla studenta
Po ukraińskiej stronie granicy studenci tam się uczący - którzy nie są obywatelami ani Ukrainy, ani Polski - mają nie być odprawiani i nieustannie odsyłani na koniec kolejki. W efekcie od dłuższego czasu czekają oni dniem i nocą na dworze. Funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej mają zaś wobec takich osób stosować wydłużone procedury wjazdowe - wynika z informacji napływających do RPO.
Monika Sewastianowicz
02.03.2022
Ukraina
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski