Aż 48,5 procent ankietowanych Polaków twierdzi, że znajomość więcej niż jednego języka obcego ma wpływ na wysokość zarobków, a mimo to aż 66,5 proc. z nas nie uczy się ich w żaden sposób – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie ESKK.
Grażyna J. Leśniak
25.01.2021
Prawo pracy
Glosy i komentarze powinny być uwzględnione w rozporządzeniu ewaluacyjnym. Obecnie nie są to publikacje punktowane, mimo że wymagają czasem dużego nakładu pracy i wybitnej znajomości danej dziedziny - uważa rzecznik praw obywatelskich. Jego zdaniem wyżej punktowane powinny być też systemy prawa.
Monika Sewastianowicz
23.01.2021
Szkolnictwo wyższe
Uczelnie niepubliczne dostaną pieniądze na sprzęt do zdalnego nauczania - resort edukacji i nauki przeznaczył na ten cel 10 mln zł. Wnioski o udzielenie wsparcia można zgłaszać do 5 lutego. Uczelnie mogą przeznaczyć przyznane środki m.in. na zakup oprogramowania, sprzętu.
Monika Sewastianowicz
21.01.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Śląski Uniwersytet Medyczny został ukarany za naruszenie ochrony danych, o którym administrator powinien powiadomić nie tylko organ nadzoru, ale i osoby, których dotyczył ten incydent. Sygnały o tym, że na Śląskim Uniwersytecie Medycznym doszło do naruszenia ochrony danych dotarły do UODO na początku czerwca 2020 roku.
Monika Sewastianowicz
19.01.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta RODO
Istnieje pilna potrzeba wypracowania rozwiązań na poziomie instytucji, które mają szanse zagwarantować studentom dostęp do profesjonalnej i bezpłatnej pomocy psychologicznej - wynika z analizy Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Znaczna część studentów na początku pandemii została sama ze swoimi problemami, nie wiedząc gdzie szukać pomocy.
Monika Sewastianowicz
18.01.2021
Dla studenta
Sytuacja, do której doprowadzano w placówce podległej WUM, jest żenująca, oburzająca większość Polaków, co przecież wynika również z sondaży, wskazywałaby na to, że pan rektor powinien podać się do dymisji. O to też również w ślad za panem ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim apeluję do pana rektora – mówił minister nauki.
Agnieszka Matłacz
18.01.2021
Szkolnictwo wyższe
Ten artykuł nie nadaje się do publikacji w naszym czasopiśmie – tak brzmi treść recenzji artykułu naukowego przesłanego do punktowanego periodyku. Dlaczego? Tego autor się nie dowie. Choć – jak podkreślają eksperci - anonimowość w procesie recenzowania jest ważna dla zachowania obiektywizmu, to treść recenzji bywa nieraz problematyczna. A redakcje czasopism za najlepszą uznają tzw. podwójną anonimowość.
Monika Sewastianowicz
18.01.2021
Szkolnictwo wyższe

Alimenty dla studenta - wyzwanie dla przyszłego prawnika

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Gdy student trudnego kierunku, jak np. prawo, nie jest w stanie pracować, musi liczyć na wsparcie rodziny. Gdy są z tym problemy, czasami konieczne jest podjęcie decyzji o wytoczeniu powództwa o alimenty. W takiej sytuacji, bądź w sporze o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego musi jednak dowodzić, że nie jest w stanie sam się utrzymać.
Aleksandra Partyk
16.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Stwarza okazję do nadużyć w postaci legitymizowania jako przedmiotu sporu naukowego poglądów pozanaukowych, nienaukowych lub antynaukowych. Przyczyni się do obniżenia jakości badań naukowych i kultury życia publicznego w Polsce - tak pisze o "pakiecie wolności akademickiej" Komitet Etyki w Nauce PAN.
Monika Sewastianowicz
14.01.2021
Szkolnictwo wyższe
Doktor nauk prawnych nie musi odbywać aplikacji i może przystąpić do egzaminu radcowskiego lub adwokackiego bez spełniania tego wymogu. Wystarczy, że przedstawi komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający zdobycie stopnia naukowego. Jednak problem w tym, że nie zawsze wiadomo, jaki to ma być dokument.
Monika Sewastianowicz
14.01.2021
Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Rektor WUM: Nie ustąpię, to zamach na autonomię uczelni

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Odmawiam spełnienia oczekiwań ministra zdrowia, który jako swój cel przyjął odsunięcie mnie ze stanowiska - oświadczył we wtorek wieczorem rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong. - Naciski Adama Niedzielskiego mające na celu ingerencję w statutowe prawa oraz działania uniwersytetu godzą w reputację uczelni i są zamachem na jej niezależność - dodał.
Krzysztof Sobczak
12.01.2021
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt przepisów, które wprowadzą zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla nagród i stypendiów przyznawanych przez Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego. Zmiany zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia.
Krzysztof Koślicki
12.01.2021
PIT Rachunkowość
Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi skargę dotyczącą grupy uchodźców z Tadżykistanu, którzy na przełomie 2016 i 2017 r. próbowali bezskutecznie złożyć na polsko-ukraińskim przejściu granicznym wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej. Straż graniczna stwierdziła, że nie deklarowali chęci ubiegania się o ochronę, ale chcą wjechać w celach ekonomicznych.
Krzysztof Sobczak
11.01.2021
Administracja publiczna
Do 22 stycznia 2021 roku chętni do sprawdzania wiedzy kandydatów na doradców podatkowych mogą zgłaszać się do ministerstwa finansów. Oferta jest skierowana do pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych uczelni oraz do pracowników naukowych instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk.
Krzysztof Koślicki
11.01.2021
Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe
Polscy maturzyści mogą aplikować na studia w Wielkiej Brytanii w roku akademickim 2021/2022 nie do 15, ale do 29 stycznia. Uczniowie mają więcej czasu, by przygotować tzw. personal statement, czy zdobyć referencje od nauczyciela, które należy dołączyć do aplikacji.
Monika Sewastianowicz
08.01.2021
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe jest tworzony przede wszystkim na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej - wyjaśnia resort nauki. To odpowiedź na pytanie o nienaukowe wydawnictwa, m.in. religijne, które znalazły się w ministerialnym wykazie.
Monika Sewastianowicz
07.01.2021
Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
W połowie stycznia pojawią się rekomendacje dotyczące zmian na uczelniach. To wszystko jest gotowe i będzie ogłoszone w drugiej połowie stycznia - powiedział we wtorek szef resortu nauki Przemysław Czarnek. Ma to - jak zapewnił - skorygować "pewne mankamenty, luki i nieścisłości", które powstały na etapie tworzenia Ustawy 2.0.
Monika Sewastianowicz
05.01.2021
Szkolnictwo wyższe
Nowy Rok to tradycyjnie początek obowiązywania wielu zmian w przepisach. Tym razem ich znaczna część dotyczy podatków, ale zmiany dotkną również przetargów i zamówień publicznych, handlu e-commerce, gospodarowania odpadami. Do ZUS trzeba będzie zaś zgłaszać wszystkie zawierane umowy o dzieło. Przedstawiamy najważniejsze przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Jacek Górski
02.01.2021
Czasopisma naukowe mogą się starać o pomoc de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych". Konieczne jest zapewnienie otwartego dostępu, odpowiedni poziom publikacji i obecność w bazach międzynarodowych. Resort nauki przygotowuje rozporządzenie w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
31.12.2020
Szkolnictwo wyższe
Warto pracować w oparciu o praktyki bazujące na dowodach. Także rozróżniać takie praktyki, w jaki sposób one są udokumentowane, udowodnione albo czy mają potencjał, żeby zostać udowodnione - mówi dr Andrzej Śliwerski z Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Uniwersytetu Łódzkiego, współautor książki „Psychopedagogiczne mity 2”.
Beata Igielska
31.12.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Ponad 77 mln z ochrony zdrowia trafi na szkolnictwo wyższe

Szkolnictwo wyższe Finansowanie zdrowia
Chodzi o pieniądze zaplanowane dla szpitali klinicznych w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie m.in. inwestycji i zakupów inwestycyjnych. W sumie 77 mln 989 tys. zł ma zostać przeznaczonych na działalność dydaktyczną i badawczą. Rozporządzenie w tym zakresie opublikowano w Dzienniku Ustaw.
Patrycja Rojek-Socha
30.12.2020
Szkolnictwo wyższe Finansowanie zdrowia
Wyasygnowaliśmy ponad 55 mln zł na wsparcie nauczania zdalnego na uczelniach – poinformował w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Przypomniał, że na uczelniach wyższych trwa to już kilka miesięcy. Uczelnie radzą sobie z tym – powiedział minister i podziękował władzom uniwersytetów za zaangażowanie.
Krzysztof Sobczak
30.12.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Pięć uczelni niepublicznych prowadzących szkoły doktorskie, otrzymało zwiększoną subwencję na kształcenie doktorantów. Jak podkreślono, wsparcie kształcenia w szkołach doktorskich to jeden z priorytetów polityki prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).
Monika Sewastianowicz
30.12.2020
Szkolnictwo wyższe
Projekt „Narodowa Reprezentacja Akademicka” wspiera proces kształcenia studentów-sportowców. Resort nauki zatwierdził listę uczelni zakwalifikowanych do realizacji II edycji projektu pn. „Narodowa Reprezentacja Akademicka” na rok 2021. Projekt umożliwia równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej. Do drugiej edycji projektu zakwalifikowano 38 uczelni.
Monika Sewastianowicz
28.12.2020
Szkolnictwo wyższe
Były prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Janusz P. nie dopełnił obowiązku nadzoru nad otrzęsinami na uczelni - uznał w poniedziałek Sąd Apelacyjny w Gdańsku, uchylając uniewinniający wyrok dla naukowca. Sąd skazał trzy osoby oskarżone w sprawie śmierci trojga studentów podczas otrzęsin na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w 2015 r.
Monika Sewastianowicz
28.12.2020
Prawo karne Szkolnictwo wyższe
Brexit oznacza koniec programu Erasmus+ na Wyspach - według zapowiedzi premiera Wielkiej Brytanii powstanie nowy program dla zagranicznych studentów. Podrożeją też same studia i ograniczony zostanie sposób ich finansowania z pożyczek. Zmiany nie dotkną osób, które już studiują.
Monika Sewastianowicz
28.12.2020
Dla studenta
Nie jest planowane „objęcie wszystkich doktorantów starego trybu stypendiami na wzór doktorantów szkół doktorskich” - podkreśla wiceminister szkolnictwa wyższego Anna Budzanowska w odpowiedzi na interpelację poselską. I dodaje, że doktoranci otrzymali pomoc w czasie pandemii.
Monika Sewastianowicz
24.12.2020
Szkolnictwo wyższe
Uczelnie dalej będą pracować zdalnie za wyjątkiem zajęć, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Resort nauki poinformował także, że zajęcia nie podlegają ograniczeniom określającym dopuszczalną liczbę uczestników.
Monika Sewastianowicz
23.12.2020
Szkolnictwo wyższe
Studentka, przewodnicząca samorządu, miała zostać zwolniona z uczelni za apel do jej władz o zajęcie stanowiska wobec protestów społecznych po zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego przez Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o wydarzenia na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
21.12.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Resort nauki udostępnił wersję demonstracyjną aplikacji SEDN – narzędzia do obsługi procesu ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów. Aplikacja SEDN jest częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.
Monika Sewastianowicz
21.12.2020
Szkolnictwo wyższe