Przeważnie pierwszą pracą Polaków była praca dorywcza (75 proc. badanych), podejmowana częściej przez mieszkańców małych ośrodków niż dużych miast (54 proc. względem 41 proc.). Ankietowani wskazali, że najpopularniejszą formą pracy w wieku nastoletnim było zbieranie owoców i warzyw (47 proc.) - wynika z badania zrealizowanego przez Warsaw Enterprise Institute.
kn/pap
01.06.2024
Rynek pracy
"Wschodni Rocznik Humanistyczny", periodyk, który mocno zyskał na zmianach w punktacji czasopism dokonanych przez Przemysława Czarnka, opublikował warty 100 punktów artykuł "Filumenistyczne hobby Jana Pawła II". Napisał go profesor AGH w Krakowie, całkowicie zmyślając papieską pasję. Choć zawiniła przede wszystkim redakcja, to pojawiły się głosy, że jego zachowanie naruszało zasady etyki. Część komentujących uznaje też zdarzenie za powód do kwestionowania jakości nauk humanistycznych - nie tylko samej teologii.
Monika Sewastianowicz
31.05.2024
Komunikacja elektroniczna, cyberbezpieczeństwo czy sztuczna inteligencja to obszary, które tworzą nowe regulacje określane mianem prawa nowych technologii, a co za tym idzie - również nowe specjalizacje prawne, ciekawe i przyszłościowe, ale też bardzo wymagające - wskazuje prof. dr hab. Maciej Rogalski z Uczelni Łazarskiego otwiera nowy kierunek - Prawo w IT.
Maciej Rogalski
28.05.2024
Uczelnie z negatywnie zaopiniowanym kierunkiem lekarskim nie zrekrutują nowych studentów medycyny. Ministerstwo Zdrowia nie planuje bowiem przyznania im miejsc w roku akademickim 2024-2025. To uczelnie, których studenci na zajęcia w prosektorium muszą pokonywać blisko 300 kilometrów. Nie mają one odpowiedniej kadry. Zmiany mają być jednak głębsze - do poprawy są przede wszystkim standardy kształcenia lekarzy.
Katarzyna Nocuń
28.05.2024
Zawody medyczne
Zwycięzcami VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym zostali Przemysław Kolanek (Uniwersytet Warszawski), Damian Błaszka (Uniwersytet Jagielloński), oraz Tomasz Garstka (Uniwersytet Jagielloński). Konkurs odbył się 24 bm. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.05.2024
Prawnicy
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące tegorocznej edycji programu "Doktorat wdrożeniowy 2024". Wydarzenie odbędzie się 5 czerwca w godzinach 12.00-13.30 na platformie Webex. Zgłoszenia można przesyłać do końca maja.
Monika Sewastianowicz
24.05.2024
Zarządzanie oświatą
Resort nauki przygotował zmiany w rozporządzeniu dotyczącym elementów koniecznych na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych - ma to umożliwić większą kontrolę nad jakością studiów. Ale ma to się odbyć z korzyścią również dla samych absolwentów, resort zakłada, że zmiany umożliwią legitymowanie się świadectwem wskazującym istotne dla pracodawcy informacje dotyczące odbytego kształcenia.
Monika Sewastianowicz
23.05.2024

NSA: Sporne stypendium doktoranckie nie dyskryminuje

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Nie ma dyskryminacji studentów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020. Ich stypendia są wyliczane na dotychczasowych zasadach. Przepisy determinują minimalną wysokość stypendium doktoranckiego, nie limitując jego górnego pułapu. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby pewne kategorie uczelni, które powołuje skarżący w treści skargi kasacyjnej, ustalały stypendia na poziomie zrównanym – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.05.2024
Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Władze UJ zawiesiły wszelkie rozmowy z studentami prowadzącymi strajk okupacyjny w nieczynnym akademiku uczelni do czasu opuszczenia przez nich obiektu. Argumentują, że okupowanie budynku jest nielegalne i niebezpieczne dla osób tam przebywających i stanowi "bezprawny atak na mienie UJ". W piątek wieczorem grupa studentów rozpoczęła strajk okupacyjny należącego do Uniwersytetu Jagiellońskiego nieczynnego Domu Studenckiego "Kamionka".
Monika Sewastianowicz
20.05.2024
Recenzent jest podmiotem fachowym; powinien dochować należytej staranności przy sporządzaniu recenzji. Może jednak niewłaściwie ocenić dorobek, mylić fakty i nie ma obecnie możliwości wzruszenia recenzji, w której jej autor twierdzi, że czarne jest białe - wskazuje prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Komisji Narodowej w Krakowie.
Grzegorz Krawiec
18.05.2024
Szkolnictwo wyższe
Recenzentom prac naukowych należy się szczególna ochrona przed roszczeniami o naruszenie dóbr osobistych i zarzutami zniesławienia. Brak takich unormowań zachęca do nieuzasadnionych pozwów – uważają zwolennicy takiej zmiany. Konsekwencją byłby jednak zupełny brak ochrony autora pracy lub wniosku habilitacyjnego, który w postępowaniu i tak jest na słabszej pozycji.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
17.05.2024
Szkolnictwo wyższe
W piątek, 17 maja, odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Proces cywilny? Proces karny? A może jednolity proces sądowy?” organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW. Uczestnicy dyskutować będą m.in. o potencjale prawa procesowego, ale też o możliwości wprowadzenie zeznań świadka na piśmie w sprawach karnych oraz roli nowych technologii w usprawnieniu postępowania sądowego.
Patrycja Rojek-Socha
16.05.2024
Prawo karne Prawo cywilne
W połowie roku do konsultacji trafi projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym - jak zapowiada minister nauki Dariusz Wieczorek, nie należy spodziewać się rewolucji. Jako główne cele reformy wskazuje ułatwienia w konsolidacji uczelni, które mają być receptą na spadającą liczbę studentów. Zmienić się też mają przepisy dotyczące prowadzenia studiów podyplomowych.
Monika Sewastianowicz
15.05.2024
Do okresu zatrudnienia – poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych – wliczane będą okresy wykonywania pracy i prowadzenia działalności, jeśli stanowiły tytuł do ubezpieczeń społecznych. W szczególności chodzi o okresy wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym – indywidualnej działalności gospodarczej.
Grażyna J. Leśniak
14.05.2024
Prawo cywilne Prawo pracy
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu po raz kolejny odnotował awans w Center for World University Rankings (CWUR). To jeden z kluczowych zagranicznych rankingów uczelni. W rankingu sklasyfikowano 41 polskich szkół wyższych i instytutów badawczych, a wrocławski Uniwersytet Medyczny znalazł się w tym zestawieniu na ósmej pozycji, awansując o dwie.
Monika Sewastianowicz
13.05.2024
Do końca lipca potrwa nabór do programu Promocja języka polskiego. O udział w nim mogą ubiegać się polskie uczelnie i instytucje naukowe, podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim. Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są projekty w międzynarodowym partnerstwie. Na realizację działań w tegorocznej edycji programu NAWA przeznaczy 2,3 mln złotych.
Monika Sewastianowicz
13.05.2024
Algorytmy i sztuczna inteligencja są wykorzystywane coraz chętniej i śmielej w medycynie, co nie pozostaje bez wpływu na rzeczywistość prawną i wymaga reakcji ze strony ustawodawców, praktyków prawa i przedstawicieli nauk prawniczych - przekonują organizatorzy Konferencji Naukowej "Prawo a algorytmy postępowania i sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia", która odbędzie się w piątek na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Katarzyna Nocuń
09.05.2024
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Młodzi ludzie, szukając pracy, nie kierują się wyłącznie stabilnością zatrudnienia i wynagrodzenia. Praca powinna być dla nich również pasją. Aż 66 proc. przedstawicieli pokolenia Z deklaruje, że ich aspiracje zawodowe są związane z osobistymi pasjami i hobby - wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. To nie oznacza jednak, że na rynek pracy wkraczają z dużym entuzjazmem. Raczej z obawami. Zaledwie 35 proc. respondentów w wieku 18-24 lat czuje się odpowiednio przygotowanych do wejścia na rynek pracy.
Grażyna J. Leśniak
09.05.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Obecny rektor uczelni, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, napisał w oświadczeniu, że zorganizowanie wyborów stanowiłoby naruszenie prawa. Głosowanie na rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego było zaplanowane na poniedziałek. Na temat wyborów wypowie się Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
kn/pap
06.05.2024
Zawody medyczne
Rzecznik praw obywatelskich organizuje bezpłatne praktyki dla studentów prawa III-V roku. Praktyki odbędą się w biurze RPO w Warszawie oraz w biurach pełnomocników terenowych RPO w Gdańsku i Wrocławiu. Wakacyjne praktyki to doskonała okazja dla studentów interesujących się prawami człowieka na zdobycie doświadczenia w pracy na rzecz ich ochrony.
Monika Sewastianowicz
06.05.2024
Minister nauki Dariusz Wieczorek zadeklarował, że jest zwolennikiem powrotu demokracji na uczelnie i że w tej sprawie resort planuje konsultacje ze środowiskiem akademickim. Powiedział też, że rada uczelni nie powinna mieć wpływu na wybór rektora i nie powinna opiniować kandydatów na to stanowisko.
Agnieszka Matłacz
30.04.2024
Szkolnictwo wyższe
W zeszłym roku zdający egzamin adwokacki zmagali się nie tylko ze stresem, ale i nieścisłościami w kazusach. W tym roku, choć egzamin - zwłaszcza z prawa karnego - nie był łatwy, to podobnych problemów raczej nie nastręczał. Przyszłym radcom najwięcej problemów sprawiło prawo gospodarce. Wróciła też dyskusja o tym, które zadania były łatwiejsze, a wraz z nią pomysł, by je ujednolicić dla obu samorządów prawniczych.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
29.04.2024
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Studenci i uczniowie, którzy dostają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, mogą dodatkowo pracować, ale muszą pamiętać o limitach. Od 1 marca mogą zarobić więcej, gdyż zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które obowiązują do końca maja - informuje ZUS. I przypomina, że zarobki do kwoty 5278,30 zł brutto miesięcznie, czyli do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wpływają na zmniejszenie renty rodzinnej.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2024
Szkoła i uczeń Ubezpieczenia społeczne
W środę na egzaminach zawodowych kandydaci rozwiążą egzamin z prawa cywilnego. Członkowie komisji egzaminacyjnych z optymizmem patrzą na szanse zdających, choć wskazują, że potrzebna im będzie duża odporność na stres. Do egzaminów nie trzeba podchodzić z pustymi rękami - można przynieść komentarze i zbiory orzecznictwa. Nie można natomiast korzystać z wzorów i notatek - ściąganie może przekreślić nie tylko egzamin, ale i całą przyszłą karierę.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
24.04.2024
Prawnicy Strefa aplikanta
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) prowadzi nabór ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na lata 2021-2027 w ramach dziedzin: szkolnictwo wyższe oraz dostępność. Centrum zaprasza wszystkie osoby posiadające kwalifikacje oraz chcące brać udział przy wyborze przyszłościowych projektów uczelni i szkół wyższych. Nabór potrwa do 31 maja 2024 r.
Monika Sewastianowicz
22.04.2024
Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Piotr Jakubiec został pierwszym laureatem Nagrody im. prof. Andrzeja Wąska. Została ona wręczona w ramach III edycji LubLaw Day - inicjatywy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Sędzia jest wieloletnim wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prowadzi warsztaty z prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa medycznego.
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2024
Wymiar sprawiedliwości
W latach 2017–2021 udział artykułów zgłaszanych przez uczelnie publiczne wynosił około 86 proc. Instytuty Polskiej Akademii Nauk (PAN) zgłaszały średnio 8 proc. artykułów, natomiast uczelnie niepubliczne średnio 3 proc. Pozostałe typy instytucji naukowych: uczelnie kościelne oraz instytuty badawcze zgłaszały od 1 do 2 proc. artykułów - wynika z raportu Ośrodka Przetwarzania Informacji.
Monika Sewastianowicz
18.04.2024
Zarządzanie oświatą
Ministerstwo nauki przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów. Stawki nie były aktualizowane od lat i część z nich była już niższa od płacy minimalnej. Rozporządzenie ma obowiązywać z datą wsteczną - od 1 stycznia 2024 roku.
Monika Sewastianowicz
18.04.2024
Szkolnictwo wyższe
W wykazie prac legislacyjnych znalazła się uchwała, której celem jest uchylenie z dniem 1 lipca 2024 r. uchwały nr 209 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”. Ma to związek ze zmianą źródeł finansowania inwestycji realizowanych przez UW.
Monika Sewastianowicz
16.04.2024
Zarządzanie oświatą
Już w przyszłym tygodniu kandydaci na radców prawnych i adwokatów zmierzą się z zadaniami egzaminacyjnymi. Jak co roku będzie to czterodniowy maraton, podczas którego zdający będą rozwiązywać pięć kazusów. Członkowie komisji uspokajają, że zadania będą dostosowane do czasu, jaki zdający będą mieli na ich rozwiązanie. Ale widzą też wady obecnej formuły egzaminacyjnej i nie wykluczają, że w kolejnych latach ulegnie ona zmianie.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
15.04.2024
Prawnicy Strefa aplikanta
Prawo.pl