Brak tłumaczy z ukraińskiego wydłuża procedury na uczelniach

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Nawet jeżeli doktorant lub student uciekający z Ukrainy uratował swoją pracę i inne dokumenty, może mieć problem z szybkim ich przetłumaczeniem. Dodatkowo bywa to drogą usługą, o czym przekonali się przyszli medycy chcący podjąć studia na polskich uczelniach. Duże kolejki do tłumaczy powodują też opóźnienia przy innych procedurach - w tym tych dotyczących zabezpieczenia interesów dziecka.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
28.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego mogło dochodzić do molestowania studentek i doktorantek. Rada Wydziału upoważniła dziekana do powołania komisji mającej dokładnie przeanalizować wszystkie okoliczności sprawy. Władze uczelni zawiadomiły też o podejrzeniach prokuraturę.
Monika Sewastianowicz
24.03.2022
Narodowe Centrum Nauki zawiesza możliwość współpracy instytucjonalnej z jednostkami z Rosji w realizowanych projektach. Takiej współpracy nie można zgłaszać też, starając się o grant. NCN jest agencją wykonawczą powołaną w 2010 r. do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych.
Monika Sewastianowicz
24.03.2022
Szkolnictwo wyższe
„25 lat Konstytucji RP: w trosce o demokratyczne państwo prawa i jego miejsce w Europie” - to temat konferencji organizowanej 2 kwietnia br. przez Krajową Radę Radców Prawnych we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyskusja dotyczyć ma miejsca konstytucji w architekturze prawnej państwa oraz propozycji na reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Krzysztof Sobczak
24.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Rząd wycofał się na razie z dodatkowej ścieżki uznawania kwalifikacji ukraińskich psychologów. Natomiast w przypadku prawników radzi skorzystanie z obowiązujących przepisów - w tym wpisu na listę prawników zagranicznych. Problemem są jednak dokumenty, które muszą przedstawić zainteresowani.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
24.03.2022
Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Ukraina
Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym – to główne pytanie, na które odpowiedzi będą szukać uczestnicy konferencji. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej. Udział jest nieodpłatny, a dla wszystkich uczestników zostały przewidziane certyfikaty uczestnictwa biernego. Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia.
Krzysztof Koślicki
23.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Resort nauki przygotował rekomendacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczące działań na rzecz obywateli Ukrainy i Polski w związku z wojną w Ukrainie. Mają ułatwić kontynuowanie studiów oraz pracy naukowej w polskich uczelniach i ośrodkach naukowych, a także podjęcie pracy zgodnie z posiadanymi tytułami naukowymi i kwalifikacjami.
Monika Sewastianowicz
22.03.2022
Szkolnictwo wyższe Ukraina
Polacy, którzy studiowali medycynę w Ukrainie, informują o kosztach, które będą musieli ponieść, w związku wyrównywaniem różnic programowych. Specustawa nie rozwiązała tego problemu - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. Jak pisze do ministra edukacji i nauki, opłaty w niektórych przypadkach mogą wynieść nawet 10 tys. euro.
Monika Sewastianowicz
22.03.2022
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne Ukraina
Na pewno zdobyte przez studentów kompetencje w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych okażą się przydatne, bo przecież praca firm czy kancelarii też zmieniła się przez ostatnie lata – w większej mierze otwarto się na nowe technologie i pracę zdalną - mówi prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Monika Sewastianowicz
19.03.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Polscy studenci kontynuują naukę w Polsce na tych samych zasadach jak w Ukrainie – uczelnie otrzymają refundację - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Minister zdrowia Adam Niedzielski przypomniał w czwartek na Twitterze, że ustawa o pomocy obywatelom ukraińskim umożliwia kontynuowanie nauki studentom m.in. kierunków medycznych w Polsce.
Monika Sewastianowicz
17.03.2022
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne Ukraina
Coraz więcej osób przybywających z ograniętej wojną Ukrainy chce podjąć studia na polskich uczelniach. Uniwersytety pracują nad stworzeniem ogólnopolskiego systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy, który umożliwi sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji na polskich uczelniach.
Monika Sewastianowicz
16.03.2022
Szkolnictwo wyższe Ukraina
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego apeluje o pomoc dla wszystkich studentów i pracowników naukowych, którzy uciekają z Ukrainy. Obecnie ustawa obejmuje taką pomocą tylko studentów, którzy mają ukraińskie i polskie paszporty. - Wyłączenie tej grupy stanowi przejaw dyskryminacji społecznej - uważa rada.
Monika Sewastianowicz
15.03.2022
Szkolnictwo wyższe
Z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika zamknięty katalog przypadków, które mogą wiązać się z wydaniem przez organy uczelni decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów. O ile w niektórych sytuacjach decyzja wydawana jest obowiązkowo, o tyle w innych przypadkach zależy od uznania organu.
Aleksandra Partyk
15.03.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Nabór do programu "Solidarni z Ukrainą" dla uczelni i instytutów naukowych, które są gotowe przyjąć uchodźców, rozpocznie się 15 marca – poinformowała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Zamierza ona wesprzeć około 1320 stypendystów. Poza zwolnieniem z opłat za kształcenie uczestnikom programu wypłacane będzie także stypendium.
Monika Sewastianowicz
11.03.2022
Ukraina

Matura 2023 - CKE udostępnia arkusze pokazowe

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Matury w 2023 i 2024 dla szkół ponadpodstawowych zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła pokazowe arkusze stworzone na podstawie tych wymagań.
Monika Sewastianowicz
08.03.2022
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W 2020 roku kobiety stanowiły zaledwie 14 proc. pracowników w branży IT. Nie jest to zaskakujące, ponieważ jedynie 15 proc. studentów kierunków informatycznych to kobiety. Tymczasem już teraz brakuje nam 250-300 tys. specjalistów. Cieszą aktywne działania podejmowane przez wiele firm mające na celu zwiększanie szans i udziału kobiet w branży IT – podkreśla Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2022
Rynek Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Wśród uchodźców z Ukrainy są także nauczyciele akademiccy z wydziałów prawa. Ponieważ im szczególnie trudno będzie zdobyć odpowiednią do kwalifikacji pracę, były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i Anna Frankowska, emerytowana partnerka w kancelarii Weil Gotshal & Manges apelują o stworzenie funduszu na stypendia pozwalające im na przetrwanie tego trudnego czasu i zdobycie nowych umiejętności.
Krzysztof Sobczak
08.03.2022
Prawo karne Szkolnictwo wyższe
Rada dyrektorów Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, która najpierw odmówiła wykluczenia z udziału w tym prestiżowym konkursie zespołów reprezentujących Rosję i rosyjskie szkoły prawa, zmieniła jednak zdanie. Jak poinformowała w środę, Vis Moot Social Bubble zaplanowany w Rosji został odwołany, zrezygnowano też ze sponsoringu Rosyjskiego Centrum Arbitrażowego, a RAC został usunięty z listy sponsorów Moot.
Krzysztof Sobczak
03.03.2022
Prawnicy Dla studenta
Po ukraińskiej stronie granicy studenci tam się uczący - którzy nie są obywatelami ani Ukrainy, ani Polski - mają nie być odprawiani i nieustannie odsyłani na koniec kolejki. W efekcie od dłuższego czasu czekają oni dniem i nocą na dworze. Funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej mają zaś wobec takich osób stosować wydłużone procedury wjazdowe - wynika z informacji napływających do RPO.
Monika Sewastianowicz
02.03.2022
Ukraina
Rada dyrektorów Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot odmówiła wykluczenia z udziału w tym prestiżowym międzynarodowym konkursie zespołów reprezentujących Rosję i rosyjskie szkoły prawa. Decyzja ta wywołała protesty zarówno na Ukrainie jak w innych krajach, z których studenci uczestniczą w tej rywalizacji.
Krzysztof Sobczak
01.03.2022
Prawnicy Dla studenta Ukraina
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy. Jest w niej deklaracja, że osoby te mogą kontynuować naukę w Polsce, przedstawione zostały też najważniejsze kwestie związane z kontynuowaniem studiów oraz kariery naukowej w Polsce. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Szkolnictwo wyższe Ukraina
Stanowczo potępiamy ten niewyobrażalny akt przemocy wobec wolnego i suwerennego państwa - oświadczył Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. I zdecydował o wstrzymaniu współpracy z rosyjskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi. - Badania naukowe i kształcenie kolejnych pokoleń winny służyć przede wszystkim dobru ludzkości, a nie wspieraniu działań wymierzonych przeciwko innym narodom - stwierdził Senat.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Szkolnictwo wyższe Ukraina
Studenci studiów lekarskich kształcący się w Ukrainie mogą kontynuować naukę w Polsce – poinformowało w poniedziałek na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie resort zapowiedział, że zostaje uruchomiona infolinia informująca o możliwości kontynowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce. Podano też listę uczelni, na których jest to możliwe.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne Ukraina
Niezaliczenie semestru wiąże się z możliwością wydania decyzji o skreśleniu z listy studentów. Wybór rozstrzygnięcia nie może być arbitralny, tylko powinien wynikać z kompleksowego rozważenia wszystkich okoliczności faktycznych. Dlatego też jednozdaniowe uzasadnienie decyzji to za mało, a obszerna odpowiedź na skargę tego nie zmienia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
Dorian Lesner
28.02.2022
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Polskie uczelnie potępiają agresję Rosji na Ukrainie i oferują swoim studentom pomoc – psychologiczną oraz zwolnienie z opłat. Część uczelni przygotowała miejsca w akademikach dla uchodźców z Ukrainy. Pomoc oferuje m.in. Uniwersytet w Białymstoku, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz krakowskie uczelnie.
Monika Sewastianowicz
25.02.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Uczelnie zawodowe otrzymają wsparcie w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Budżet „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości” to 15 mln zł. Wysokość środków finansowych dla danej uczelni nie może przekroczyć 1 mln zł.
Monika Sewastianowicz
23.02.2022
Szkolnictwo wyższe
Resort nauki przygotował rozporządzenie, które pozwoli na zmianę nazw uczelni na akademie nauk stosowanych. Dotyczy to pięciu uczelni zawodowych. Taką możliwość dodał znowelizowany niedawno przepis ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce - określił on wymagania, które muszą spełnić akademie.
Monika Sewastianowicz
21.02.2022
Szkolnictwo wyższe
Uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie zostali zwolnieni z kwarantanny wjazdowej, nawet jak nie okażą paszportu covidowego. Zwolnienie nie objęło natomiast studentów studiów wyższych kształcących się m.in. na Ukrainie, którzy wracają ze studiów - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.
Monika Sewastianowicz
21.02.2022
Szkolnictwo wyższe Koronawirus szczepienia
Posłowie opozycji zasypali MEiN interpelacjami ws. waloryzacji stypendiów doktoranckich, chodzi o uwzględnienie rosnącej inflacji i automatyczny mechanizm corocznej podwyżki tej kwoty. Inne propozycje to likwidacja ograniczenia wiekowego dotyczącego korzystania z ulg na przejazdy. Obecnie stypendium doktoranckie uzależnione jest od wynagrodzenia profesora.
Monika Sewastianowicz
21.02.2022
Szkolnictwo wyższe

Pracujący uczniowie i studenci wypadają z ubezpieczenia zdrowotnego

Szkoła i uczeń Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Jeden dzień pracy na podstawie umowy o pracę wystarczy, aby uczeń lub student stracił prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Nikt nie informuje rodziców o konieczności ponownego zarejestrowania dziecka jako członka rodziny - przeżywają szok, gdy podczas wizyty u lekarza dziecko w systemie eWUŚ ma status "czerwony", bez prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ. Zdaniem prawników, system ubezpieczeń ludzi młodych jest zbyt skomplikowany i rodzi problemy.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2022
Szkoła i uczeń Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski