Ustawa powołująca Uniwersytet Kaliski została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowa uczelnia, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, powstanie na bazie Akademii Kaliskiej, wcześniej była to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
Monika Sewastianowicz Agnieszka Matłacz
13.05.2023
Szkolnictwo wyższe

Prezes PAN: Reforma nie ograniczy autonomii instytutów

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Będziemy chcieli - pod rządami nowej ustawy - sprawić, że audyt naukowy, merytoryczny, będzie obowiązkowy. W ten sposób dojdzie do splecenia dwóch filarów - naukowego i korporacyjnego - które do tej pory nie miały funkcjonalnego związku – mówi serwisowi Prawo.pl o pracach nad projektem nowej ustawy prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk.
Monika Sewastianowicz
13.05.2023
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie chce zmiany nazwy uczelni na Uniwersytet Krakowski im. Komisji Edukacji Narodowej. Sprzeciwia się temu jest rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel. W oficjalnym oświadczeniu stwierdził, że nazwa ta nasuwa skojarzenia z Uniwersytetem Jagiellońskim i jest próbą zawłaszczenia jego tradycji.
Agnieszka Matłacz
12.05.2023
Szkolnictwo wyższe
Co do zasady, stypendia za wyniki w nauce są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W dalszej konsekwencji oznacza to, że bez względu na wysokość uzyskanego stypendium rodzicom studenta przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej. Odliczenia dokonuje się w rocznym PIT.
Krzysztof Kaźmierski
11.05.2023
PIT Szkolnictwo wyższe
Kancelaria prawna Wardyński i Wspólnicy ogłasza "Dzień otwarty" dla studentów i absolwentów prawa, który odbędzie się 31 maja 2023 r. Kancelaria podkreśla, że to wyjątkowa okazja, by poznać z bliska praktykę wiodącej kancelarii prawnej w Polsce i dowiedzieć się, jak wygląda praca prawnika.
Monika Sewastianowicz
11.05.2023
Przyszli adwokaci na tegorocznym egzaminie zmagali się nie tylko ze stresem, ale i nieścisłościami w kazusach. W przypadku prawa karnego kompleksowa wiedza mogła ich pogrążyć - bo według członków komisji wskazywała rozwiązanie inne, niż to wynikające z wykładni autorów zadania. Wątpliwości powstały też w przypadku kazusów z prawa gospodarczego i cywilnego.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
11.05.2023
Prawnicy Strefa aplikanta
We wtorek, 9 maja, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się ogólnopolski etap Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym. To coroczna inicjatywa odbywająca się pod patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych skierowana na rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu postępowania cywilnego, poszerzanie ich wiedzy, rozwijanie naukowych pasji i zainteresowań.
Monika Sewastianowicz
10.05.2023
Prawo cywilne Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Jeżeli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju doszło do nadużyć, każda osoba, która sprzeniewierzyła środki, powinna być ukarana - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Jeżeli OLAF zidentyfikuje możliwości nadużyć, będziemy wdzięczni za raport - dodał. OLAF rozpoczął kontrolę wewnątrz instytucji w związku z konkursem „Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe”.
Monika Sewastianowicz
09.05.2023
Prawo gospodarcze Szkolnictwo wyższe

KE postawi na podniesienie kwalifikacji pracowników

Prawo gospodarcze Prawo unijne Niepełnosprawność
Komisja Europejska ogłosiła rok 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności. Ma to na celu podniesienie i zmianę kwalifikacji pracowników w UE. Inicjatywa ta ma również na celu zmierzenie się z kluczowym wyzwaniem, jakim jest niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, z którym borykają się pracodawcy z całej Unii.
Monika Sewastianowicz
09.05.2023
Prawo gospodarcze Prawo unijne Niepełnosprawność
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza na Summer Camp UOKiK ’23 - podkreśla, że to idealna okazja, by poznać kulisy pracy w urzędzie. To 5 dni bezpłatnych warsztatów z prawa konkurencji dla studentów 4. i 5. roku prawa, ekonomii i kierunków pokrewnych. Termin naboru wydłużono do 16 czerwca 2023 r.
Monika Sewastianowicz
08.05.2023
Zarządzanie oświatą
Jeden z doktorantów obcokrajowców otrzymał odmowną odpowiedź w sprawie przedłużenia pobytu w Polsce ze względu na zbyt niskie dochody ze stypendium doktoranckiego - według urzędu niepozwalające na utrzymanie i ew. powrót do kraju pochodzenia, stąd pytanie o podwyższenie stypendium doktoranckiego. MEiN wyjaśnia, że wzrosło w tym roku i nie ma na razie planów kolejnych podwyżek.
Monika Sewastianowicz
05.05.2023
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Sąd Najwyższy stwierdził, że nie można wyłączyć ponoszenia przez uczelnię odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ewentualnych zaniedbań w realizowaniu kompetencji tego organu. System prawa przewiduje możliwość współodpowiedzialności wielu podmiotów za jedną szkodę, zarówno samorządu studenckiego, jak i rektora uczelni. Obowiązek dbania o to bezpieczeństwo należy do rektora - podkreślił SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.05.2023
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Ruszają egzaminy maturalne - w tym roku w nowej formule

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W tym roku absolwenci szkół średnich będą zdawać egzamin maturalny w nowej formule - sesja pisemna rozpoczyna się 4 maja, tradycyjnie od egzaminu z języka polskiego. Maturzyści będą musieli rozwiązać więcej zadań otwartych, obowiązkowo przystąpią też do jednego egzaminu z przedmiotu rozszerzonego.
Monika Sewastianowicz
04.05.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Aplikant notarialny otrzymał negatywną ocenę na egzaminie przeprowadzonym w 2020 roku. Jeden z kazusów opierał się na niejednolitej wykładni. Doszło do sytuacji, gdy z jednej strony praca egzaminacyjna winna być oceniana poprzez pryzmat zgodności z przepisami prawa, a z drugiej - w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, koniecznym staje się, aby zdający reprezentował pogląd danego składu oceniającego pracę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.05.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wkrótce rusza nabór wniosków w ramach nowej odsłony programu „Doktorat wdrożeniowy”. Inicjatywa umożliwia jednoczesne prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników w konkretnym podmiocie gospodarczym. Wnioski w nowej edycji będą przyjmowane do 5 czerwca.
Monika Sewastianowicz
28.04.2023
Szkolnictwo wyższe
Na Akademii Ekonomiczno - Humanistycznej w Warszawie powstał pierwszy Instytut Prawa Ochrony Danych Osobowych (IPODO). Został utworzony we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, a jego głównym celem ma być zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat zagadnień związanych z ochroną danych.
Inga Stawicka
27.04.2023
Szkolnictwo wyższe RODO
Cztery dni wytężonej pracy pod presją czasu nad kazusami naszpikowanymi prawnymi zagwozdkami - we wtorek, 25 kwietnia, kandydaci na adwokatów i radców prawnych rozpoczęli swój maraton egzaminacyjny. Kluczem do sukcesu - jak mówią Prawo.pl przedstawiciele komisji - może być skupienie, pełna koncentracja, uważne czytanie i stosowanie się do poleceń.
Patrycja Rojek-Socha
25.04.2023
Prawnicy Dla studenta
Przyszli radcy prawni i adwokaci odliczają godziny do swoich egzaminów zawodowych. Choć "ściąganie" może kusić, warto pamiętać, że korzystanie z niedozwolonych materiałów lub pomocy grozi wyproszeniem z sali i oceną niedostateczną. Ale nie tylko – choć do egzaminu można przystąpić ponownie, takie zachowanie i „wpis w papierach” stawia pod znakiem zapytania nieskazitelność charakteru i rękojmię należytego wykonywania zawodu zaufania publicznego.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
24.04.2023
Prawnicy Strefa aplikanta
Każdorazowe wskazywanie użycia generatora treści, ponieważ powstałe w ten sposób dzieło nie jest autorstwa osoby, która skorzystała z tego narzędzia - to jedna z propozycji rekomendacji – skierowanych głównie do środowiska akademickiego – przedstawionych podczas czwartkowej konferencji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pt. „#AIChallenger. Biznes, nauka i społeczeństwo w świecie sztucznej inteligencji”.
Monika Sewastianowicz
20.04.2023
Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
Bardzo nam zależy na tym, żebyśmy - to jest podkreślane w projekcie - stanowili samorząd naukowy. To znaczy taki, gdzie nasze decyzje dotyczące kierunków badań, sposobu ich realizacji, będą decyzjami, w których nie będą ingerować politycy. Autonomię rozumiemy głównie w ten sposób - mówi prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Marek Konarzewski.
Krzysztof Sobczak
18.04.2023
Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy prawie 10 mln zł na wsparcie studenckich kół naukowych w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Dofinansowanie otrzymają 174 innowacyjne projekty. Celem programu jest wsparcie studentów w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości działalności kół naukowych, a także usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych do sfery gospodarczej.
Krzysztof Sobczak
17.04.2023
Szkolnictwo wyższe
W poniedziałek, 17 kwietnia, rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w 2023 roku. Potrwa do 21 lipca. Do powiatowych komisji lekarskich będzie musiało stawić się 230 tys. osób, nie tylko dziewiętnastolatków. Uchylnie się od stawiennictwa na komisji może zakończyć się grzywną i doprowadzeniem przez policję.
Robert Horbaczewski
17.04.2023
Samorząd terytorialny Wojsko

MEiN analizuje dwa projekty ustaw o Polskiej Akademii Nauk

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Edukacji i Nauki analizuje dwa projekty ustaw reformujących Polską Akademię Nauk. W ostatnim czasie prace nad reformą w PAN nabrały tempa, zwłaszcza od momentu, gdy prof. Marek Konarzewski objął stanowisko prezesa tej instytucji. Resort zajmie stanowisko w sprawie tego projektu po analizie. Drugi projekt przygotowało samo ministerstwo.
Monika Sewastianowicz
17.04.2023
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
W gminnym regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych nie można uzależniać ich przyznania od zgody ucznia na publikację jego wizerunku w lokalnej prasie i social mediach, a także od dobrego zachowania i posiadania e-maila. A takie zapisy często pojawiają się w regulaminach. Nie można żądać danych, które nie są konieczne do rozpatrzenia wniosku.
Michał Kosiarski
15.04.2023
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
Akademia Piotrkowska w województwie łódzkim ma zostać utworzona na bazie struktur filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która działała w Piotrkowie Trybunalskim od 1981 r. - początkowo jako filia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.
Monika Sewastianowicz Agnieszka Matłacz
14.04.2023
Zarządzanie oświatą
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ma zmienić nazwę na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. W istocie jest to przekształcenie bez przekazania mienia, praw i obowiązków czy zmiany statusu pracowników, studentów organów dotychczasowej uczelni nowej uczelni – wskazują legislatorzy. Szkoła ta od lat korzysta z Funduszu Wymiaru Sprawiedliwości, który przeznaczony jest na badania naukowe.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.04.2023
Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Sejm odrzucił wotum nieufności wobec ministra Czarnka

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Sejm w nocy z czwartku na piątek odrzucił wniosek posłów opozycji - Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej i Polski 2050, o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Pozostaje on szefem MEiN. Odrzucony wniosek był drugim wnioskiem o odwołanie Czarnka z funkcji szefa MEiN. Poprzedni wniosek, odrzucony w lipcu 2021 r.
Monika Sewastianowicz
14.04.2023
Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Dofinansowanie z programu mogą otrzymać m.in. uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, PAU, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i inne jednostki działające na rzecz upowszechniania nauki. Nabór rozpoczął się 11 kwietnia i potrwa do 12 maja.
Monika Sewastianowicz
11.04.2023
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego podpisał umowę z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska dotyczącą Programu Certyfikacji LEX. Tym samym dołączył do grona uczelni, które w ramach programu studiów zapewniają studentom nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale również umiejętności praktyczne, a co za tym idzie wzmacnia pozycję młodych prawników na rynku pracy.
Prawo.pl
07.04.2023
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał na czteroletnią kadencję 34 członków Komisji Ewaluacji Nauki. Uroczystego wręczenia nominacji dokonał wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we wtorek na Twitterze.
Monika Sewastianowicz
05.04.2023
Szkolnictwo wyższe
Prawo.pl