Celem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym jest popularyzacja nauki i dydaktyki postępowania cywilnego oraz rozwijanie zainteresowań studentek i studentów prawa w tej dziedzinie.

Znani członkowie jury

Zmagania 31 studentek i studentów wyłonionych w eliminacjach przeprowadzonych w 16 polskich ośrodkach akademickich oceniało jury konkursowe, któremu przewodniczył prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk, kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UAM w Poznaniu i sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej. Członkami jury byli prof. UG dr hab. Anna Machnikowska (Uniwersytet Gdański), prof. UMK dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Sławomir Cieślak (Uniwersytet Łódzki), prof. UW dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski), prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki) oraz dr Krzysztof Drozdowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Dwa etapy konkursu

Pierwszy etap konkursu obejmował test wielokrotnego wyboru, złożony z 40 pytań. Test pozwolił wyłonić 7 osób, które przeszły do drugiego etapu konkursu. W drugim etapie studenci zmierzyli się z trudnym i kompleksowym kazusem, którego kanwą było dochodzenie roszczeń wynikających z naruszenia dóbr osobistych publikacją prasową. Odpowiedzi były udzielane ustnie, przed pełnym składem konkursowego jury, a każda odpowiedź podlegała indywidualnej ocenie komisji. 

Po naradzie jury wyłoniło trzech laureatów – zwycięzcą konkursu i laureatem I miejsca został Przemysław Kolanek (Uniwersytet Warszawski), laureatem II miejsca  – Damian Błaszka (Uniwersytet Jagielloński), a laureatem III miejsca  – Tomasz Garstka (Uniwersytet Jagielloński). Gratulując zwycięzcom, przewodniczący jury prof. Paweł Grzegorczyk podkreślił dużą liczbę uczelni wyższych biorących udział w konkursie, bardzo wysoki poziom konkursu i znakomitą, wszechstronną wiedzę, jaką musieli wykazać się laureaci.

Partnerami tegorocznej edycji konkursu były m.in. poznańskie organy samorządów prawniczych - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu i Izba Komornicza w Poznaniu.

Konkurs odbywa się corocznie pod stałym patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.