Podczas spotkania omówione zostaną zasady programu "Doktorat wdrożeniowy 2024" oraz szczegóły dotyczące przygotowania i wysłania wniosku. Będzie to także okazja do zadawania pytań. Po spotkaniu odpowiedzi na pytania zostaną opracowane w formie FAQ, które zostaną rozesłane do uczestników oraz umieszczone na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestnicy otrzymają również dostęp do prezentacji multimedialnej, która będzie prezentowana podczas spotkania.

 

Rusza nabór wniosków do programu „Doktorat wdrożeniowy”

 

Warunki udziału

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: konkurs.doktoraty@mnisw.gov.pl do końca maja. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz reprezentowaną instytucję (jeśli dotyczy). Na dzień przed spotkaniem, czyli 4 czerwca, na adres mailowy podany w zgłoszeniu zostanie wysłany link z zaproszeniem. Jeżeli do godziny 15.00 tego dnia nie otrzymają Państwo informacji zwrotnej, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym wyżej. Po kliknięciu w link należy zainstalować dodatek Webex do przeglądarki.