Z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika zamknięty katalog przypadków, które mogą wiązać się z wydaniem przez organy uczelni decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów. O ile w niektórych sytuacjach decyzja wydawana jest obowiązkowo, o tyle w innych przypadkach zależy od uznania organu.
Aleksandra Partyk
15.03.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Nabór do programu "Solidarni z Ukrainą" dla uczelni i instytutów naukowych, które są gotowe przyjąć uchodźców, rozpocznie się 15 marca – poinformowała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Zamierza ona wesprzeć około 1320 stypendystów. Poza zwolnieniem z opłat za kształcenie uczestnikom programu wypłacane będzie także stypendium.
Monika Sewastianowicz
11.03.2022
Ukraina

Matura 2023 - CKE udostępnia arkusze pokazowe

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Matury w 2023 i 2024 dla szkół ponadpodstawowych zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła pokazowe arkusze stworzone na podstawie tych wymagań.
Monika Sewastianowicz
08.03.2022
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W 2020 roku kobiety stanowiły zaledwie 14 proc. pracowników w branży IT. Nie jest to zaskakujące, ponieważ jedynie 15 proc. studentów kierunków informatycznych to kobiety. Tymczasem już teraz brakuje nam 250-300 tys. specjalistów. Cieszą aktywne działania podejmowane przez wiele firm mające na celu zwiększanie szans i udziału kobiet w branży IT – podkreśla Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2022
Rynek Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Wśród uchodźców z Ukrainy są także nauczyciele akademiccy z wydziałów prawa. Ponieważ im szczególnie trudno będzie zdobyć odpowiednią do kwalifikacji pracę, były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i Anna Frankowska, emerytowana partnerka w kancelarii Weil Gotshal & Manges apelują o stworzenie funduszu na stypendia pozwalające im na przetrwanie tego trudnego czasu i zdobycie nowych umiejętności.
Krzysztof Sobczak
08.03.2022
Prawo karne Szkolnictwo wyższe
Rada dyrektorów Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, która najpierw odmówiła wykluczenia z udziału w tym prestiżowym konkursie zespołów reprezentujących Rosję i rosyjskie szkoły prawa, zmieniła jednak zdanie. Jak poinformowała w środę, Vis Moot Social Bubble zaplanowany w Rosji został odwołany, zrezygnowano też ze sponsoringu Rosyjskiego Centrum Arbitrażowego, a RAC został usunięty z listy sponsorów Moot.
Krzysztof Sobczak
03.03.2022
Prawnicy Dla studenta
Po ukraińskiej stronie granicy studenci tam się uczący - którzy nie są obywatelami ani Ukrainy, ani Polski - mają nie być odprawiani i nieustannie odsyłani na koniec kolejki. W efekcie od dłuższego czasu czekają oni dniem i nocą na dworze. Funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej mają zaś wobec takich osób stosować wydłużone procedury wjazdowe - wynika z informacji napływających do RPO.
Monika Sewastianowicz
02.03.2022
Ukraina
Rada dyrektorów Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot odmówiła wykluczenia z udziału w tym prestiżowym międzynarodowym konkursie zespołów reprezentujących Rosję i rosyjskie szkoły prawa. Decyzja ta wywołała protesty zarówno na Ukrainie jak w innych krajach, z których studenci uczestniczą w tej rywalizacji.
Krzysztof Sobczak
01.03.2022
Prawnicy Dla studenta Ukraina
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy. Jest w niej deklaracja, że osoby te mogą kontynuować naukę w Polsce, przedstawione zostały też najważniejsze kwestie związane z kontynuowaniem studiów oraz kariery naukowej w Polsce. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Szkolnictwo wyższe Ukraina
Stanowczo potępiamy ten niewyobrażalny akt przemocy wobec wolnego i suwerennego państwa - oświadczył Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. I zdecydował o wstrzymaniu współpracy z rosyjskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi. - Badania naukowe i kształcenie kolejnych pokoleń winny służyć przede wszystkim dobru ludzkości, a nie wspieraniu działań wymierzonych przeciwko innym narodom - stwierdził Senat.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Szkolnictwo wyższe Ukraina
Studenci studiów lekarskich kształcący się w Ukrainie mogą kontynuować naukę w Polsce – poinformowało w poniedziałek na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie resort zapowiedział, że zostaje uruchomiona infolinia informująca o możliwości kontynowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce. Podano też listę uczelni, na których jest to możliwe.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne Ukraina
Niezaliczenie semestru wiąże się z możliwością wydania decyzji o skreśleniu z listy studentów. Wybór rozstrzygnięcia nie może być arbitralny, tylko powinien wynikać z kompleksowego rozważenia wszystkich okoliczności faktycznych. Dlatego też jednozdaniowe uzasadnienie decyzji to za mało, a obszerna odpowiedź na skargę tego nie zmienia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
Dorian Lesner
28.02.2022
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Polskie uczelnie potępiają agresję Rosji na Ukrainie i oferują swoim studentom pomoc – psychologiczną oraz zwolnienie z opłat. Część uczelni przygotowała miejsca w akademikach dla uchodźców z Ukrainy. Pomoc oferuje m.in. Uniwersytet w Białymstoku, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz krakowskie uczelnie.
Monika Sewastianowicz
25.02.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Uczelnie zawodowe otrzymają wsparcie w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Budżet „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości” to 15 mln zł. Wysokość środków finansowych dla danej uczelni nie może przekroczyć 1 mln zł.
Monika Sewastianowicz
23.02.2022
Szkolnictwo wyższe
Resort nauki przygotował rozporządzenie, które pozwoli na zmianę nazw uczelni na akademie nauk stosowanych. Dotyczy to pięciu uczelni zawodowych. Taką możliwość dodał znowelizowany niedawno przepis ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce - określił on wymagania, które muszą spełnić akademie.
Monika Sewastianowicz
21.02.2022
Szkolnictwo wyższe
Uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie zostali zwolnieni z kwarantanny wjazdowej, nawet jak nie okażą paszportu covidowego. Zwolnienie nie objęło natomiast studentów studiów wyższych kształcących się m.in. na Ukrainie, którzy wracają ze studiów - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.
Monika Sewastianowicz
21.02.2022
Szkolnictwo wyższe Koronawirus szczepienia
Posłowie opozycji zasypali MEiN interpelacjami ws. waloryzacji stypendiów doktoranckich, chodzi o uwzględnienie rosnącej inflacji i automatyczny mechanizm corocznej podwyżki tej kwoty. Inne propozycje to likwidacja ograniczenia wiekowego dotyczącego korzystania z ulg na przejazdy. Obecnie stypendium doktoranckie uzależnione jest od wynagrodzenia profesora.
Monika Sewastianowicz
21.02.2022
Szkolnictwo wyższe

WSA: Sąd nie zbada odmowy przeprowadzenia egzaminu komisyjnego

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Studentka medycyny miała kilka podejść do zaliczenia z anatomii. Po porażce na egzaminie komisyjnym, zwróciła się o jego powtórzenie. Dziekan i rektor odmówili, ponieważ uznali, że naruszyłoby to zasady, które obowiązują na uczelni. Studentka nie dała za wygraną i wniosła skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził jednak, że sprawa ta nie podlega jego kontroli.
Dorian Lesner
21.02.2022
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Pracujący uczniowie i studenci wypadają z ubezpieczenia zdrowotnego

Szkoła i uczeń Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Jeden dzień pracy na podstawie umowy o pracę wystarczy, aby uczeń lub student stracił prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Nikt nie informuje rodziców o konieczności ponownego zarejestrowania dziecka jako członka rodziny - przeżywają szok, gdy podczas wizyty u lekarza dziecko w systemie eWUŚ ma status "czerwony", bez prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ. Zdaniem prawników, system ubezpieczeń ludzi młodych jest zbyt skomplikowany i rodzi problemy.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2022
Szkoła i uczeń Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Konieczność tworzenia osobnych grup zajęciowych dla studentów dziennych i zaocznych  prowadzi do sytuacji, gdy studentom stacjonarnym i niestacjonarnym proponowane są różniące się od siebie oferty edukacyjne. Ogranicza to możliwość wyboru przedmiotów przez studentów - uważają studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Ich postulat popiera RPO.
Monika Sewastianowicz
18.02.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Aplikanci radcowscy w marcu mogą przystąpić do egzaminów próbnych - odbędą się online. Termin zgłoszenia upływa 24 lutego, samorząd radcowski chce, by aplikanci spróbowali swoich sił przed egzaminami zawodowymi. Do udziału w egzaminie uprawnieni są aplikanci, którzy ukończyli aplikację w grudniu 2021 roku.
Monika Sewastianowicz
18.02.2022
Prawnicy Strefa aplikanta
Senat poparł w środę z poprawkami nowelizację ustawy, zgodnie z którą szpitale sieciowe będą mogły przyjąć za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu dane sprawozdawcze za 2019 r. Nowela wydłuża też okres składania wniosków o kredyt na studia medyczne. Nowelizacja trafi teraz ponownie do Sejmu.
Jolanta Ojczyk
16.02.2022
Finansowanie zdrowia
Rzecznik praw obywatelskich poprosił ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o wyjaśnienia w sprawie danych o zaszczepionych studentach i pracownikach uczelni. MEiN przedstawiło raport na ten temat - rzecznik pyta jednak o sposób działania i legitymacji prawnej do pozyskiwania danych dotyczących zaszczepienia studentów i doktorantów.
Monika Sewastianowicz
15.02.2022
Ustawa 2.0 wprowadziła nowe zasady przyznawania stypendiów doktoranckich. Co do zasady każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej. Minimalna kwota powiązana jest z określaną w rozporządzeniu wysokością wynagrodzenia profesora. Oscyluje w okolicach 3 tys. zł.
Monika Sewastianowicz
15.02.2022
Kształcenie prawników nie musi opierać się wyłącznie na klasycznych ćwiczeniach i wykładach, tym bardziej że przewagę na rynku pracy daje doświadczenie. Ciekawą propozycją dla najlepszych studentów jest tutoring - w przypadku prawników pozwala on poznać zawody prawnicze od kuchni, a osobom, które chcą pozostać na uczelni, pomaga w ukierunkowaniu zainteresowań naukowych.
Aleksandra Partyk Monika Sewastianowicz
15.02.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Najwięcej grantów w latach 2011-2021 otrzymali naukowcy pracujący w największych ośrodkach, którzy składają najwięcej wniosków - stwierdza w opublikowanym w poniedziałek raporcie Narodowe Centrum Nauki. To nawiązanie do zapowiedzi zmian w tej instytucji, której MEiN zarzuca nieprawidłowości i brak transparentności przy rozdziale funduszy.
Monika Sewastianowicz
14.02.2022
Szkolnictwo wyższe
Według niektórych badań to studenci doświadczają więcej kryzysów psychicznych niż uczniowie podstawówek czy liceów – przekazuje w komunikacie rzecznik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dotykają ich takie problemy, jak lęki społeczne, depresja czy zaburzenia osobowości.
Monika Sewastianowicz
08.02.2022
Pandemia zmniejszyła liczbę studentów i doktorantów, biorących udział w programie Erasmus+. Od 2019 r. liczba uczestników spadła 2,5-krotnie. W ocenie dr. Pawła Poszytka z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) wymiana akademicka i tak została w mniejszy sposób dotknięta przez pandemię, niż branża produkcyjna.
Monika Sewastianowicz PAP
08.02.2022
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz ogłosił we wtorek, że od 1 marca 2022 r. nie będzie obowiązkowych szczepień dla nauczycieli i służb mundurowych. Nie wykluczył jednak, że zostaną wprowadzone w przyszłości - w zeszłym tygodniu o tym, że nie ma rozmów na temat obowiązku szczepień nauczycieli, mówił minister Przemysław Czarnek.
Monika Sewastianowicz
08.02.2022
Kadry w oświacie Koronawirus szczepienia
Przyszłość zawodów prawniczych to już raczej nie papierowy kodeks i zestaw łacińskich paremii w głowie. Według ekspertów, przyszłych prawników w za małym stopniu uczy się korzystania z nowych technologii – i to nawet tak podstawowych jak obsługa systemów informacji prawnej. Potrzebę taką widzą zarówno uczelnie, jak i samorządy prawnicze, choć niejednakowo zamierzają do tego dążyć.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
08.02.2022
Prawnicy Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski