Uczelnie dalej będą pracować zdalnie za wyjątkiem zajęć, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Resort nauki poinformował także, że zajęcia nie podlegają ograniczeniom określającym dopuszczalną liczbę uczestników.
Monika Sewastianowicz
23.12.2020
Szkolnictwo wyższe
Studentka, przewodnicząca samorządu, miała zostać zwolniona z uczelni za apel do jej władz o zajęcie stanowiska wobec protestów społecznych po zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego przez Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o wydarzenia na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
21.12.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Resort nauki udostępnił wersję demonstracyjną aplikacji SEDN – narzędzia do obsługi procesu ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów. Aplikacja SEDN jest częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.
Monika Sewastianowicz
21.12.2020
Szkolnictwo wyższe

Ustawa podpisana - wymóg obywatelstwa także dla studentów KSSiP

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Dostosowuje ona przepisy tej ustawy w sprawie aplikantów sędziowskich do wymogu posiadania przez sędziów wyłącznie polskiego, zapisanego w ustawie Prawo o sądach powszechnych.
Krzysztof Sobczak
18.12.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Opłata roczna za aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną wyniesie 2021 roku - 5 850 zł, wynika z rozporządzeń ministra sprawiedliwości. Będzie stała. Do tej pory powiązana była z wysokością płacy minimalnej - w przypadku adwokatów i radców współczynnik wynosił 2,25, w przypadku notariuszy 2,15.
Patrycja Rojek-Socha Grażyna J. Leśniak Monika Sewastianowicz
18.12.2020
Prawnicy Strefa aplikanta
Aplikanci adwokaccy i radcowscy nie mają możliwości odwołania się od decyzji dotyczących urlopu dziekańskiego na analogicznych zasadach jak studenci. Choć przedstawiciele samorządów zawodowych zapewniają, że urlopy udzielane są prawie wszystkim chętnym, część ekspertów uważa, że przepisy w tym zakresie powinny ulec zmianie.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
18.12.2020
Prawnicy Strefa aplikanta

Ponad 26 mld euro na program Erasmus+

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Komisja Europejska przyjęła porozumienie w sprawie budżetu na lata 2021-2027. Ustalenia dotyczą między innymi programu Erasmus+ - na ten cel przeznaczone zostanie ponad 26 mld euro. Z kolei na nową perspektywę programu Europejski Korpus Solidarności Komisja Europejska przeznaczyła ponad 1 mld euro.
Monika Sewastianowicz
16.12.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Planujemy przygotowanie wykładów i spotkań online dla stypendystów na temat m.in. rozwoju kariery naukowej w Polsce, zasad i procedur legalizacji pobytu, ale też radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych – poinformowała dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dr Grażyna Żebrowska.
Monika Sewastianowicz
14.12.2020
Szkolnictwo wyższe
Wśród kandydatów, podobnie jak w poprzednich latach, największą popularnością cieszyła się informatyka. Na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 przyjęto 428 609 osób. Ponad 314 tysięcy chętnych rozpoczęło naukę na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Monika Sewastianowicz
11.12.2020
Prokuratura w Katowicach ponownie umorzyła postępowanie w sprawie domniemanego pomówienia dr hab. Ewy Budzyńskiej - wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego. Do sądu trafiło zażalenie na to postanowienie - rozpatrzy je katowicki sąd już 11 stycznia 2021 r.
Monika Sewastianowicz
11.12.2020
Szkolnictwo wyższe

NSA: Studia stacjonarne albo zasiłek dla bezrobotnych

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Skoro młody człowiek pobierał zasiłek w trakcie odbywania studiów stacjonarnych, czyli w okresie, gdy nie spełniał przesłanek do posiadania statusu bezrobotnego, to świadczenie to zostało pobrane nienależnie i podlega zwrotowi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i dodał, że student świadomie wprowadził w błąd urząd pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.12.2020
Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Sejm przyjął w czwartek dwie poprawki do zmiany ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Nowelizacja dostosowująca zapisy w sprawie aplikantów sędziowskich do wymogu posiadania przez sędziów wyłącznie polskiego obywatelstwa trafi teraz do prezydenta.
Monika Sewastianowicz
10.12.2020
Strefa aplikanta
Resort nauki finalizuje prace nad tzw. pakietem wolnościowym, czyli rozwiązaniami, które mają chronić osoby, które - według ministra nauki - są sekowane za wyrażanie swojego światopoglądu i przekonań religijnych. Jeśli do tego dojdzie, będą one mogły składać odwołania do ministerialnej komisji.
Monika Sewastianowicz
09.12.2020
Zmiana instytucjonalnych ram uprawiania nauki prawa, która premiowałaby pełnowartościowe prawoznawstwo, ujmujące prawo w całym jego społecznym uwikłaniu, leży w interesie całego społeczeństwa - uważa dr Wojciech Zomerski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Według eksperta stanowiłoby to rzeczywistą alternatywę dla niskiej jakości „prawo-znachorstwa".
Wojciech Zomerski
09.12.2020
Resort nauki zaktualizował wytyczne w sprawie działalności uczelni w roku akademickim 2020/2021. Podkreślił, że z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego studentów, doktorantów i pracowników zasadna jest kontynuacja zajęć w trybie zdalnym we wszystkich tych przypadkach, gdy nie wymagają one fizycznej obecności w obiektach uczelni.
Monika Sewastianowicz
07.12.2020
Koronawirus wiele zmienia na rynku prawniczym. Dużo kancelarii adwokackich poniosło straty, co odbija się i na aplikantach, którym coraz trudniej się utrzymać. Tymczasem na własną działalność gospodarczą, czy pracę nawet tymczasową w innym zawodzie muszą dostać zgodę dziekana. Część prawników uważa, że czas rozważyć zmiany, inni że zgoda nadal powinna być wymagana.
Patrycja Rojek-Socha
04.12.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Strefa aplikanta
Rzecznik praw obywatelskich skierował do resortu nauki pismo w sprawie zaangażowania uczelni w trwające protesty społeczne, pytając o wypowiedzi ministra dotyczące wyciągania konsekwencji wobec szkół wyższych. Minister odpowiada, że nie zamierzał ingerować w sprawy zastrzeżone dla uczelni.
Monika Sewastianowicz
03.12.2020
Politechnika Warszawska zażądała od policji wyjaśnień w sprawie wkroczenia na teren uczelni bez zgody jej rektora. W stanowisku podkreślono, że do tak drastycznego naruszenia autonomii uczelni nie doszło od dekad. Policja może interweniować na terenie należącym do szkoły wyższej wyłącznie w ściśle określonych przypadkach.
Monika Sewastianowicz
02.12.2020
Minister nauki Przemysław Czarnek zapowiada zmiany na uczelniach - "pakiet wolnościowy" ma być gotowy w grudniu. Jak tłumaczy minister, chodzi o lepszą ochronę naukowców o poglądach konserwatywnych i chrześcijańskich, bo zdaniem ministra nauki, obecnie uczelnie zdominowane są przez osoby o poglądach lewicowo-liberalnych.
Monika Sewastianowicz
30.11.2020
Niepoczytalny student medycyny trwale oszpecił i wywołał wstrząs u swoich ofiar. Sąd karny umorzył postępowanie, zaś sąd cywilny przyznał pokrzywdzonym zadośćuczynienie za starty moralne. Sąd Najwyższy obniżył zasądzoną kwotę o połowę, z powodu zasady współżycia społecznego: gdyż stan majątkowy pozwanego nie był większy niż powodów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.11.2020
Prawo cywilne
Specyfiką nauk prawnych jest to, że jest tu sporo glos, komentarzy i innych form działalności naukowej. Obecne rozporządzenie ewaluacyjne jest krzywdzące dla poszczególnych nauk - ocenia dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w polemicznym komentarzu do wywiadu z prof. Emanuelem Kulczyckim.
Grzegorz Krawiec
26.11.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Jeszcze w 2020 roku przeznaczamy na podwyżki dla nauczycieli akademickich 200 mln zł, w roku 2021 r. będzie to 800 mln zł - zapowiedział minister nauki i edukacji. Trzyletni proces podwyższania wynagrodzeń nauczycieli akademickich zapowiedział w zeszłym roku poprzedni minister Jarosław Gowin.
Monika Sewastianowicz
25.11.2020
Szkolnictwo wyższe
Prezentowanie przez studentkę Uniwersytetu Śląskiego swoich poglądów przy użyciu grafiki nie zakłócało zajęć. Przerwa w wykładzie spowodowana była jedynie dyskomfortem, jaki odczuwała prowadząca w konfrontacji z zamanifestowanymi przez studentkę poglądami - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.
Monika Sewastianowicz
24.11.2020
Środowisko prawnicze albo nie przygotowało się, albo nie chce zauważyć przemian technologicznych odnośnie publikacji naukowych. Od lat polityka naukowa bardzo mocno idzie w stronę otwartości: otwartych artykułów naukowych, cytowań, abstraktów - mówi prof. Emanuel Kulczycki. I dodaje, że otwartą sprawą jest, na ile są to publikacje naukowe, a na ile analizy warsztatowe.
Beata Igielska
24.11.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Legitymacje studenckie i doktoranckie zachowują ważność - nie trzeba ich przedłużać. Rozporządzenie uzależniło tę kwestię od zdalnej pracy uczelni, po wakacjach znów weszły one w ten tryb, więc termin ważności legitymacji nie upłynie 29 listopada 2020.
Monika Sewastianowicz
23.11.2020
Nauczyciel myślący krytycznie będzie dobrym przewodnikiem dla swoich uczniów. Druga kwestia, to zmiana systemowa - oddanie większej odpowiedzialności dobrze przygotowanym nauczycielom za proces edukacji, a nie tworzenie wygórowanych formalnych wymagań - mówi Tomasz Garstka, współautor nagrodzonej w konkursie „Książka dla Trenera 2019” publikacji "Psychopedagogiczne mity 2".
Monika Sewastianowicz
21.11.2020
Dla studenta Zarządzanie oświatą
Doszło do naruszenia ochrony danych osobowych w portalu Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego - poinformował dziekan wydziału prof. Paweł Strzelecki. Do pliku zawierającego dane konkretnych studentów, absolwentów, pracowników i współpracowników UW mogły mieć dostęp osoby nieuprawnione.
Monika Sewastianowicz
20.11.2020
Z niepokojem obserwujemy przekazywane przez media wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące rzekomego nierównego traktowania przez władze uczelni członków wspólnoty akademickiej ze względu na prezentowany przez nich światopogląd - podkreśla Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Monika Sewastianowicz
20.11.2020
Szkolnictwo wyższe
Wnioskodawca żądał przedstawienia mu informacji publicznej odnoszącej się do kosztów wyjazdów zagranicznych kilku pracowników uczelni. Organ bezzasadnie uznał, że tego rodzaju dane miały charakter przetworzony. Takie dane to informacje proste. Gospodarowanie środkami publicznymi powinno zaś być jawne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Aleksandra Partyk
20.11.2020
Szkolnictwo wyższe
Nie ma jednej, określonej ścieżki kariery po ukończeniu studiów prawniczych - można skończyć aplikację albo spróbować swoich sił w pracy naukowej, można też rozpocząć karierę w administracji publicznej. Wszystko zależy od predyspozycji i planu na siebie.
Monika Sewastianowicz
18.11.2020
Prawnicy