Dr Anna Wilińska-Zelek zwyciężyła w konkursie Adwokatka Roku 2022. Specjalizuje się w prawie mediów, własności intelektualnej, nowych technologiach i przepisach dotyczących nieuczciwej konkurencji. Aktywnie angażuje się też w działalność społeczną. Od 2018 r. wspiera Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian” i z sukcesem podejmowała działania przeciwko nowelizacjom ustaw ograniczających prawa reprodukcyjne kobiet.
Patrycja Rojek-Socha
08.03.2023
Prawnicy
Kobiety nieznacznie przeważają nad mężczyznami, jeżeli chodzi o liczbę osób z tytułem magistra. Na kolejnych poziomach awansu ta relacja zmienia się diametralnie – pań profesor jest tylko niespełna 30 proc. Choć w naukach społecznych i humanistycznych jest lepiej niż w technicznych, na istnienie wielu barier wskazują prawniczki - te pracujące na uczelniach i te, które wykonują któryś z zawodów prawniczych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
08.03.2023
Prawnicy Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy zaprasza studentów wydziałów prawa do udziału w cyklu webinariów szkoleniowych poświęconych relacjom między prawem a sztuczną inteligencją. Spotkania będą odbywać się w środy co dwa tygodnie o godz. 17:00. Zgłaszać się można online - pierwsze spotkanie odbędzie się 15 marca.
Monika Sewastianowicz
07.03.2023
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Ponad 90 mln zł, 44 beneficjentów i 8 konkursów – to najważniejsze liczby opisujące realizację Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w 2022 r. Wśród instytucji, które otrzymały największą pulę środków, znalazły się: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Monika Sewastianowicz
07.03.2023
Szkolnictwo wyższe

Zdrożeje egzamin na doradcę podatkowego

Prawnicy Rachunkowość Doradca podatkowy Dla studenta
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie, które określa nową wysokość opłaty za egzamin na doradcę podatkowego. Resort finansów podkreśla, że wzrost opłaty jest mniejszy niż wzrost minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Mimo to, przyszły doradca podatkowy będzie musiał zapłacić za egzamin dwukrotnie więcej niż do tej pory.
Krzysztof Koślicki Agnieszka Matłacz
07.03.2023
Prawnicy Rachunkowość Doradca podatkowy Dla studenta
Z podręcznika do HiT dla młodzieży zniknęły po ostatniej nowelizacji informacje o prawie wyborczym. Co więcej - mężowie zaufania mają rejestrować nie tylko czynności komisji, ale cały przebieg wyborów. Tyle, że ustawa nie określa, kto może przetwarzać te dane i w jaki sposób. A to jest zagrożenie dla prywatności wyborców. Zakończyła się właśnie dwudniowa konferencja „Wybory, prawo wyborcze. Standardy, gwarancje, praktyka”, organizowana przez wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.03.2023
Szkolnictwo wyższe
Po zakończeniu programu edukacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości rozstrzygnięto, kto przygotował najlepszy scenariusz rozprawy sądowej. Komisja złożona m. in. z prawników wyłoniła dwóch zwycięzców i nagrodziła wyróżnieniami trzy inne. W projekcie mającym na celu propagowanie wiedzy prawniczej wzięło udział łącznie ok. 1,5 tys. uczniów ze szkół ponadpodstawowych.
Inga Stawicka
03.03.2023
Resort edukacji i nauki zakończył prace nad rozporządzeniem określającym stawki egzaminatorów i nauczycieli akademickich sprawdzających arkusze maturalne. W związku ze zmianą formuły egzaminu i zwiększeniem liczby zadań otwartych zdecydowano o podniesieniu stawek za arkusz. MEiN chwali się też, że stawki wzrosną za sprawą podwyższenia wynagrodzeń o 7,8 proc.
Monika Sewastianowicz
03.03.2023
Kadry w oświacie

Poznaliśmy finalistów V edycji konkursu Tax Everest

Doradca podatkowy Finanse Szkolnictwo wyższe
W przyszły piątek, 10 marca, poznamy laureatów tegorocznej edycji Akademickich Mistrzostw Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego. Konkurs organizuje MDDP i Ośrodek Studiów Fiskalnych w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Krzysztof Koślicki
03.03.2023
Doradca podatkowy Finanse Szkolnictwo wyższe
Nie będziemy stali na stanowisku, że trzeba zakazać wykorzystywania AI, bo byłoby to kontrproduktywne. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdy ktoś na co dzień wykorzystuje takie narzędzie, a potem przychodzi do instytucji, która z założenia ma go rozwijać, a ta zakazuje mu korzystania z takich technologii. Podkopywałoby to zaufanie do tej instytucji - mówi prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.
Monika Sewastianowicz
03.03.2023
Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
Mówiąc o zamiarze skierowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości powództwa cywilnego związanego z krytyczną opinią prawną projektu ustawy autorstwa naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziennikarz powiedział o zamiarze posadzenia ich na ławie oskarżonych. Sąd Najwyższy nakazał opublikowanie sprostowania, bo ława oskarżonych dotyczy postępowania karnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.03.2023
Prawo cywilne Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Uczniowie i studenci będą korzystać ze sztucznej inteligencji, to nieuniknione. Niektórzy wykorzystają ją do przyspieszenia procesu pisania prac, czy artykułów, inni ChatGPT potraktują jak darmowego ghostwritera. Uczelnie już powinny zastanowić się nad tym, jak podchodzić będą tego rodzaju tekstów. Konieczna jest też dyskusja nad zmianą samego systemu, ale to wyzwanie globalne.
Monika Sewastianowicz
02.03.2023
Szkolnictwo wyższe
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie przewlekłości w sprawach nadawania stopni i tytułów naukowych. Wskazuje, że brakuje skutecznych środków mogących przeciwdziałać takiej przewlekłości. MEiN odpowiada, że zamierza takie wprowadzić - odpowiednie dane trafią do systemu POL-on.
Monika Sewastianowicz
28.02.2023
Szkolnictwo wyższe
W bieżącym roku akademickim na krajowych uczelniach kształci się około 85 tys. obcokrajowców. Liczba ta systematycznie rośnie. Od lat najliczniejszą grupą studentów zagranicznych w Polsce są Ukraińcy. Trwająca wojna spowodowała, że część studentów z tego kraju uczy się na polskich uczelniach, ale w indywidualnym trybie w formie zdalnej.
Agnieszka Matłacz
28.02.2023
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Dyrektywa nie zabrania państwom członkowskim upoważniania instytucji innych, niż uniwersytety do prowadzenia kształcenia medycznego na poziomie podstawowym, o ile ich działalność prowadzona jest pod nadzorem uniwersytetu oraz spełnione są istotne wymagania dotyczące treści studiów - tak Komisja Europejska odpowiedziała na pismo Naczelnej Rady Lekarskiej.
Katarzyna Nocuń
24.02.2023
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Polska zajmuje piąte miejsce w UE pod względem liczby badaczy, zatrudniając 124 600 osób. Co więcej, według danych pochodzących z systemu POL-on w ramach polskiego systemu nauki funkcjonuje łącznie 608 instytucji naukowych - wynika z raportu Ośrodka Przetwarzania Informacji „Nauka w Polsce 2022”.
Monika Sewastianowicz
22.02.2023
Szkolnictwo wyższe
Nie ma możliwości rozwoju naukowego, nie ma możliwości rozwijania nauki na każdej jej płaszczyźnie bez wolności - to najważniejsze sformułowanie tzw. Deklaracji Toruńskiej, przyjętej we wtorek jako centralne wydarzenie trzeciego dnia obrad Światowego Kongresu Kopernikańskiego.
Krzysztof Sobczak
21.02.2023
Wykształcenie prawnika jest tańsze niż inżyniera, ale także niż wykształcenie specjalisty od nauk o rodzinie albo od stosunków międzynarodowych - wynika z projektu resortu nauki. Polemizuje z tym Komitet Nauk Prawnych PAN, który podkreśla, że współczesne studia prawnicze wymagają inwestowania w komputery i systemy informacji prawnej, co jest niemałym kosztem dla uczelni.
Monika Sewastianowicz
21.02.2023
Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
W niedzielę rozpoczął się Światowy Kongres Kopernikański, organizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Podczas inauguracji wyłoniono sekretarza generalnego Akademii Kopernikańskiej.
Monika Sewastianowicz
19.02.2023
Zarządzanie oświatą
Zdarza się czasem, iż piszemy monografię w języku polskim, wydajemy z numerem ISBN itd., a następnie ją tłumaczymy na język obcy i ponownie wydajemy w tym samym wydawnictwie (z innym numerem ISBN). A zatem mamy jednego autora i tę samą pracę w dwóch różnych językach. Czy praktyka taka jest dopuszczalna? Owszem, ale należy przy tym uczynić pewne bardzo istotne zastrzeżenia.
Grzegorz Krawiec
17.02.2023
Szkolnictwo wyższe
Resort edukacji przygotował projekt nowego rozporządzenia o kosztochłonności niektórych kierunków - uwzględni poszerzony katalog dyscyplin naukowych. Ale nie tylko - zasadniczo zmienia się skala określająca koszt kształcenia na poszczególnych kierunkach. MEiN wyszło z założenia, że ta dotychczasowa jest krzywdząca dla kierunków humanistycznych.
Monika Sewastianowicz
16.02.2023
Szkolnictwo wyższe
Powołania na ćwiczenia wojskowe w 2023 r. będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne, czyli miały już wcześniejsze przeszkolenie wojskowe i złożyły przysięgę wojskową – informuje MON. Powołania mogą się też spodziewać osoby bez przeszkolenia wojskowego, ale z kwalifikacjami potrzebnymi wojsku np. lekarze, tłumacze, informatycy, elektrotechnicy i kierowcy.
Robert Horbaczewski
16.02.2023
Szkoła i uczeń Wojsko
Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może cofnąć złożony wniosek, wskazując na potrzebę umorzenia postępowania habilitacyjnego. Właściwa rada uczelni może jednak wniosku tego nie uwzględnić i procedować dalej, aż do podjęcia stosownej uchwały - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
15.02.2023
Szkolnictwo wyższe
Zwolnienie studentów z opłat semestralnych za kształcenie, w trybie i na warunkach określonych w akcie wewnętrznym uczelni, nie rodzi obowiązku przygotowywania informacji o wysokości przychodów PIT-11. Niedawno opublikowana interpretacja podatkowa potwierdza, że zwolnienie z opłat nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu.
Malwina Pasternak-Janik
14.02.2023
PIT Szkolnictwo wyższe
Będzie więcej pieniędzy w programie Erasmus + 2021-2027 - zapowiedział dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Dodał, że zmieniają się potrzeby związane np. ze studiami za granicą w ramach tego programu, konieczne więc jest bardziej elastyczne podejście do tego tematu.
Monika Sewastianowicz
14.02.2023
Dla studenta

Nowy dyrektor pokieruje Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Doktor Jacek Orzeł został powołany na pełniącego obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Funkcję tę dr Orzeł sprawuje od 9 lutego br. Jacek Orzeł jest menedżerem, ekonomistą oraz informatykiem ze specjalizacją w tematyce zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie.
Monika Sewastianowicz
13.02.2023
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Publikacja naukowa w czasopiśmie o międzynarodowym zasięgu w trzy dni robocze, wliczając w to czas dla recenzentów? Jasne, za jedyne 1500 dolarów – z gwarancją, że recenzje będą pozytywne, choć na ich rzetelność należy przymknąć oko. Coraz częściej widać działania "drapieżnych" wydawców, działających na bakier z prawem. Bywa, że kopiują czasopismo, podszywając się pod jego renomę.
Monika Sewastianowicz
13.02.2023
Szkolnictwo wyższe
Nowy model kształcenia doktoranckiego sprzyja tworzeniu rozpraw doktorskich, które przekraczają granice nie tylko dyscyplin naukowych, lecz także dziedzin nauki - wskazuje samorząd doktorantów w petycji skierowanej do Sejmu. Chce zmian w przepisach, które umożliwią tworzenie prac obejmujących dyscypliny w ramach kilku dziedzin nauki.
Monika Sewastianowicz
11.02.2023
Szkolnictwo wyższe
Zgodnie z obecnymi przepisami studenckie praktyki mogą być odpłatne i muszą trwać - w przypadku jednolitych studiów magisterskich - minimum 6 miesięcy. Wynagrodzenie za praktykowanie nie jest jednak obowiązkowe, dlatego część kancelarii oferuje praktyki darmowe. Samo środowisko jest w tym zakresie podzielone - część prawników uważa, że to rodzaj szkolenia więc nie powinno się płacić, inni że za każdą pracę należy się godna płaca.
Patrycja Rojek-Socha
09.02.2023
Prawnicy Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Przepisów wymagających pilnej poprawy przybywa coraz szybciej

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Prawo unijne
Rozwody, mediacje, kontakty z dzieckiem, opodatkowanie darowizn, wgląd na konta i blokowanie rachunków bankowych przez skarbówkę, składka zdrowotna przedsiębiorców, prawo holdingowe, budowy domów do 70 mkw., data ważności recept – to tylko niektóre kwestie wymagające pilnej poprawy. Takich wadliwych przepisów jest mnóstwo. Wskazujemy je w raporcie „Poprawmy prawo”.
Krzysztof Koślicki
09.02.2023
Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Prawo unijne