Świeżo upieczony absolwent studiów licencjackich może natomiast korzystać ze zniżek. Osoby kończące studia często zastanawiają sie, kiedy tracą status studenta, a co za tym idzie - tracą prawo do korzystania z ulg na przejazdy i wejścia do niektórych instytucji. 

Status studenta do momentu obrony pracy

O dokładne wyjaśnienie tej kwestii poprosiliśmy resort nauki. Jak wyjaśnia, według obowiązujących przepisów prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów

Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii - data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja - data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki. Tylko do tego momentu można zachować legitymację studencką.

Licencjat wyjątkiem od reguły

Nieco inne zasady obowiązują w przypadku obrony pracy licencjackiej. Jako że osoby, które skończyły studia pierwszego stopnia, zamierzają je zwykle kontynuować, nie tracą uprawnień na czas wakacji.

Jak podkreśla resort nauki, absolwent studiów licencjackich zachowuje status studenta do 31 października roku, w którym te studia ukończył. A zatem zachowa legitymację i nie będzie miał problemów z prawem do ulgowych przejazdów.