Koronawirus w akademikach w Krakowie i Białymstoku

Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
W akademikach krakowskich uczelni odnotowano pierwsze zachorowania na COVID-19. Osoby zakażone zostały objęte kwarantanną i trafiły do izolatoriów. Sytuacja - jak zapewniają rzecznicy uczelni - jest opanowana, a władze pozostają w stałym kontakcie z sanepidem. Podobna sytuacja ma też miejsce w Białymstoku.
Monika Sewastianowicz
07.10.2020
Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Nauka i edukacja pod kontrolą jednego ministra - konieczne sprawne zarządzanie

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Zarówno nauka, jak i oświata, przechodzą etap ogromnych reform, które muszą być kontynuowane przez nowego ministra. Tym razem jednego dla obu tych działów. Pomijając to, że na czele resortu stanie osoba znana z dość kontrowersyjnych poglądów, powstają obawy o to, czy superministerstwo poradzi sobie z zapanowaniem nad tak szeroką materią.
Monika Sewastianowicz
07.10.2020
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Wprowadzone przez Węgry warunki działania zagranicznych instytucji edukacji wyższej na węgierskim terytorium są niezgodne z prawem Unii Europejskiej - tak Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w sprawie ograniczenia przez Węgry funkcjonowania uniwersytetu George'a Sorosa.
Monika Sewastianowicz
06.10.2020
Student dopuścił się plagiatu, ale decyzja o wydaleniu go ze studiów została nienależycie uzasadniona przez komisję dyscyplinarną uczelni. Zarówno pod względem faktycznym jak i prawnym – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Zwrócił też uwagę na inne uchybienia komisji, m.in. na zły skład.
Robert Horbaczewski
06.10.2020
Zaktualizowano rozporządzenie ws. organizacji studiów, dodając zapis dotyczący możliwości prowadzenia większej liczby zajęć na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązuje od 1 października 2020 r.
Monika Sewastianowicz
05.10.2020
Kolegium Rektorskie KUL chce, by rzecznik dyscyplinarny zbadał, czy wypowiedzi ks. dr. hab. Alfreda Wierzbickiego uchybiają godności zawodu nauczyciela akademickiego. Chodzi najprawdopodobniej o poręczenie złożone za aktywistkę LGBT aresztowaną za bójkę z kierowcą ciężarówki propagującej homofobiczne wypowiedzi.
Monika Sewastianowicz
02.10.2020
Rozpoczął się rok akademicki - większość uczelni wybrała hybrydowy tryb pracy. Wykłady prowadzone będą zdalnie, a zajęcia laboratoryjne i część ćwiczeń odbywać się będą stacjonarnie. Reżimowi sanitarnemu poddane będą także akademiki, które ograniczą liczbę studentów i możliwość przyjmowania przez nich gości.
Monika Sewastianowicz
01.10.2020
Szkolnictwo wyższe
Chciałbym, żeby to wszystko co zostało zawarte w wielkiej reformie - Konstytucji dla Nauki - Ustawie 2,0 było nie tylko kontynuowane, ale rozwijane; jest dużo rzeczy do podjęcia, do zrobienia - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, który w związku z rekonstrukcją rządu zakończy swoją misję.
Monika Sewastianowicz
01.10.2020
Badacze mogą się przyczynić do "podnoszenia poziomu debaty, dając przykład merytorycznej i konstruktywnej rozmowy między reprezentantami różnych opinii" - podkreślał Andrzej Duda w przesłaniu do studentów. Rok akademicki rozpoczyna się w okolicznościach wyjątkowych ze względu na pandemię i rocznice historyczne, np. stulecie wojny z bolszewikami.
Monika Sewastianowicz
01.10.2020
Szkolnictwo wyższe

Zdalne studia prawnicze trudniejsze dla studenta i dla wykładowcy

Strefa aplikanta Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
W nowym roku akademickim większość uczelni zdecydowała się na mieszany system kształcenia. Wykłady na ogół prowadzone będą zdalnie, a ćwiczenia w trybie stacjonarnym. W podobnym trybie odbywać się będą zajęcia na aplikacjach prawniczych. I jest debata o plusach i minusach takiej sytuacji, a także o efektach takiego kształcenia.
Monika Sewastianowicz
01.10.2020
Strefa aplikanta Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
Nie przewiduje się przedłużenia ograniczenia funkcjonowania uczelni poprzez wydawanie kolejnego rozporządzenia - informuje resort nauki. Oznacza to, że legitymacje studenckie zachowają ważność przez 60 dni po wygaśnięciu dotychczasowych przepisów - stracą ważność 29 listopada.
Monika Sewastianowicz
30.09.2020
Dla studenta

WSA: Uczelnia kupiła nieruchomość, ale nie zapłaci podatku

Podatki i opłaty lokalne Szkolnictwo wyższe
Uczelnia nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia nieruchomości. Na gruncie tym ma powstać obiekt służący celom dydaktycznym, naukowym i artystycznym. WSA w Łodzi podkreślił, że wolą ustawodawcy było objęcie wyłączeniem z PCC wszelkich spraw z zakresu szkolnictwa i nauki, a nie jedynie tych, które ujęte są w aktach regulujących tę materię.
Dorian Lesner
30.09.2020
Podatki i opłaty lokalne Szkolnictwo wyższe
Pozytywny wynik egzaminu wstępnego na aplikacje: radcowską, komorniczą i adwokacką uzyskała około połowa zdających. To podobne wyniki jak w zeszłym roku. Lepszy wynik osiągnęli kandydaci na aplikantów komorniczych - wskazują dane z większości komisji.
Monika Sewastianowicz
29.09.2020
Prawnicy Strefa aplikanta
Resort nauki zachęca do finansowania studiów z preferencyjnych kredytów studenckich. O pożyczkę mogą się ubiegać studenci do ukończenia 30 roku życia oraz doktoranci do ukończenia 35 roku życia. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych. Istotne jest, by dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 3 tys. zł.
Monika Sewastianowicz
29.09.2020
Ochrona danych osobowych podczas zdalnego nauczania - to temat zaplanowanego na środę szkolenia online skierowane do inspektorów ochrony danych z sektora oświaty. Odbędzie się też debata "E-szkoła na 5! Dobre praktyki zdalnej edukacji", w której udział wezmą przedstawiciele UODO, a także specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych.
Krzysztof Sobczak
28.09.2020
Szkoła i uczeń RODO
Do pracy naukowej w polskich uczelniach i instytutach wróci z zagranicy powróci 13 wyróżniających się naukowców, m.in. z uniwersytetów w Oxfordzie czy Princeton - poinformowała w poniedziałek Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), która właśnie rozstrzygnęła trzecią edycję programu Polskie Powroty.
Krzysztof Sobczak
28.09.2020
Szkolnictwo wyższe
W sobotę 26 września 2020 r. na terenie całego kraju po raz piętnasty zostały przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną. Natomiast po raz trzynasty odbył się państwowy egzamin wstępny na aplikację komorniczą.
Krzysztof Sobczak
26.09.2020
Prawnicy Strefa aplikanta Dla studenta
Czesne dla studentów studiów niestacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nawet jeśli opłacone w ratach, będzie mogło być takiej samej kwocie, gdyby student dokonał wpłaty jednorazowej - to efekt rozmów przedstawicieli samorządu studentów WPiA z władzami wydziału. Dzięki temu studenci zapłacą kilkaset złotych mniej.
Krzysztof Sobczak
25.09.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Do 30 października można składać prace magisterskie w konkursie poświęconym ochronie konkurencji i konsumentów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone; pula nagród wynosi 20 tys. zł - poinformował w czwartek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Krzysztof Sobczak
25.09.2020
Rynek i konsument Szkolnictwo wyższe

Coraz więcej hakerskich ataków na szkoły i uczelnie

Prawo karne Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
W polskich szkołach i uczelniach wykrywanych jest 950 ataków hakerskich tygodniowo - wynika z raportu firmy Check Point. Aż 72 proc. z tych ataków dotyczy poczty elektronicznej. Zdaniem jego autorów, atakom sprzyja przejście na edukację zdalną i powrót do szkół.
Beata Igielska
24.09.2020
Prawo karne Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
21 i 22 października odbędzie się XXI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa - „Podatki jutra”. Tegoroczna edycja będzie w formie online. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Główne tematy to: wpływ kryzysów gospodarczych na system podatkowy, podatki po kryzysie i futurologia podatkowa, czyli podatki przyszłości.
Krzysztof Koślicki
24.09.2020
Ordynacja Dla studenta
Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych wraz z Komitetem Redakcyjnym kwartalnika "Polski Proces Cywilny" ogłosiło VII Konkurs o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego. Termin zgłaszania prac upływa 30 listopada 2020 r.
Krzysztof Sobczak
24.09.2020
Szkolnictwo wyższe
Większość uczelni nie planuje obniżenia opłat za studia niestacjonarne, choć wiele zajęć w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 prowadzonych będzie w trybie zdalnym. Studenci zapowiadają pozwy, a szkoły wyższe zapewniają, że wprowadziły konkretne wymogi i standardy dotyczących takiej formy studiów.
Krzysztof Sobczak
24.09.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Szef MEN: Studenci mogą odbywać praktyki w szkołach

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Nie ma zakazu odbywania przez studentów praktyk w szkołach - stwierdził minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Zapowiedział, że zwróci się do dyrektorów, by umożliwili odbywanie praktyk. Zastrzegł jednak, że praktykant będzie musiał zachować takie same rygory sanitarne jak każdy pracownik szkoły.
Krzysztof Sobczak
23.09.2020
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Zamierzamy wprowadzić zerową stawkę podatku PIT dla osób do 26. roku życia na stażach i praktykach - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, powinno to wzmocnić chęć pracy młodych ludzi w administracji. Zapowiedział też zmianę kryteriów rekrutacji do pracy, by w ocenie uwzględniać również hobby i zainteresowania.
Krzysztof Sobczak
22.09.2020
PIT Dla studenta
Polska Komisja Akredytacyjna będzie dokonywać kontroli jakości prowadzonego kształcenia na uczelniach - zapowiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. Ale dodał, że sygnały dotyczące jakości kształcenia mogą być też kierowane do MNiSW, które będzie podejmowało działania w trybie nadzoru nad uczelniami.
Krzysztof Sobczak
22.09.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Wsparcie studenckich kół naukowych działających w prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do gospodarki - to cel uruchomionego właśnie programu. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.
Krzysztof Sobczak
21.09.2020
Szkolnictwo wyższe
Do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego mają zastosowanie 50-proc. koszty uzyskania przychodów, oprócz urlopu dla poratowania zdrowia. Honorarium twórców musi być natomiast wyodrębnione od innych składników wynagrodzenia – stwierdził MF w interpretacji ogólnej. Eksperci podkreślają wagę wyjaśnień zwłaszcza dla twórców, informatyków, nauczycieli akademickich.
Wiesława Moczydłowska
21.09.2020
PIT Szkolnictwo wyższe
W ramach dobrosąsiedzkiego gestu otwieramy nasze uczelnie dla białoruskich studentów i naukowców - zapowiedział w piątek szef resortu nauki Wojciech Murdzek. I dodał, że w tym celu Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) poszerza trzy istniejące programy wymiany akademickiej.
Krzysztof Sobczak
18.09.2020
Szkolnictwo wyższe
Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” jest jednym z najważniejszych aspektów wdrażanej od dwóch lat reformy szkolnictwa wyższego i nauki - stwierdził minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. A rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak dziękował Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za tę inicjatywę, która "znacząco wspiera rozwój uniwersytetów badawczych".
Krzysztof Sobczak
16.09.2020
Szkolnictwo wyższe