Wnioski o dopuszczenie do sprawdzianu złożyło 91 aplikantów aplikacji komorniczej.  Egzamin składał się z czterech części. Pierwsza i druga obejmowała rozwiązanie zadań, dotyczących czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników, trzecia część - rozwiązanie zadania, polegającego na przygotowaniu projektu czynności, o których mowa w art. 767 par. 5 k.p.c., a ostatnia - czwarta - rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

W trakcie egzaminów zdający mogli korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Warszawie ogłosi wyniki egzaminu komorniczego 10 maja br., a Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Katowicach – 11 maja br.