Wrocławska uczelnia ogólnie zajmuje 893 pozycję spośród blisko 21 tys. uwzględnionych w zestawieniu jednostek, co plasuje ją w grupie 4,3 proc. najlepszych uczelni świata. - To ogromny sukces, zwłaszcza w przypadku uczelni sprofilowanej. Mamy ograniczoną liczbę kierunków kształcenia i dyscyplin naukowych w porównaniu z potężnymi uniwersytetami czy politechnikami. Tak wysokie miejsce Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu to potwierdzenie jakości – powiedział cytowany w komunikacie prof. Piotr Ponikowski, rektor uniwersytetu. - To zwiększa naszą widoczność w świecie, uwiarygadnia w relacjach w zagranicznymi partnerami. Nie mam wątpliwości, że projekt medycznej uczelni badawczej, nad którym pracujemy, podporządkowane mu zmiany w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i wkraczająca w naszą codzienność kliniczną sztuczna inteligencja, która daje nam zupełnie nową perspektywę, jeszcze ten rozwój przyspieszą – dodał prof. Ponikowski. Metodologia rankingu Center for World University Rankings (CWUR) opiera się na ocenie jakości kształcenia, zatrudnienia absolwentów, jakości kadry naukowej oraz wyników badawczych uniwersytetów na całym świecie, bez polegania na ankietach i danych dostarczanych przez uczelnie.

 

CWUR wykorzystuje obiektywne wskaźniki do oceny uczelni, podzielone na cztery obszary:

  1. Edukacja: oparta na sukcesie akademickim absolwentów uniwersytetu, mierzona względem wielkości uniwersytetu (25 proc.);
  2. Zatrudnienie: oparte na zawodowym sukcesie absolwentów uniwersytetu, mierzonym względem wielkości uniwersytetu (25 proc.);
  3. Kadra naukowa: mierzona liczbą członków kadry naukowej, którzy otrzymali najwyższe akademickie wyróżnienia (10 proc.); 4. Liczba publikacji naukowych (10 proc.); 
  4. Liczba publikacji naukowych pojawiających się w najważniejszych i najbardziej wpływowych czasopismach (10 proc.); 7. Liczba wysoko cytowanych publikacji (10 proc.). (ms/PAP).