Trwa nabór wniosków do programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, skierowanego jest m.in. do uczelni, instytutów naukowych i badawczych. Ma służyć popularyzacji nauki lub promocji sportu akademickiego oraz wspierania utrzymania zasobów bibliotecznych.
Monika Sewastianowicz
01.04.2021
Szkolnictwo wyższe
Publiczne uczelnie zawodowe dostaną 10 mln zł wsparcia. Pieniądze są przeznaczone na poprawę jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Dofinansowanie ma być częścią projektu "Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości".
Monika Sewastianowicz
01.04.2021
Koronawirus a prawo
Nauczyciel akademicki ma prawo do wyrażania swoich przekonań światopoglądowych, filozoficznych i religijnych w życiu publicznym - napisał we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, nawiązując do kary nałożonej na Uniwersytet Śląski na prof. Ewą Budzyńską. Minister podziękował też sygnatariuszom listu otwartego w obronie ukaranej.
Krzysztof Sobczak
30.03.2021
Szkolnictwo wyższe
Zniżki w autobusie, kinie czy wybranych sklepach są adresowane do tych studentów, którzy okażą ważną legitymację studencką. Ten dokument nie musi być każdorazowo oddany w dniu obrony bronionej pracy. W niektórych przypadkach uprawniony może z niej korzystać dłużej.
Aleksandra Partyk
30.03.2021
Dla studenta
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozstrzygnął konkurs na najlepszą pracę magisterską. W dziedzinie ochrony konkurencji zwyciężyła Anna Czuchryta, która napisała pracę „Standard dowodowy w prawie konkurencji Unii Europejskiej”. Autorzy prac otrzymają nagrody pieniężne - pula to 25 tys. zł.
Monika Sewastianowicz
30.03.2021
Pracownik naukowy ma prawo do wyrażania swoich poglądów, również na tematy niezwiązane z jego specjalizacją. Musi się jednak pamiętać gdzie pracuje i liczyć się z tym, że tytuł naukowy nie sprawia, że staje się autorytetem we wszystkich dziedzinach. Istotne znaczenie ma też forma wypowiedzi.
Monika Sewastianowicz
30.03.2021
Szkolnictwo wyższe
Trwają prace koncepcyjne nad nowym programem naukowym skierowanym do studentów - ma zastąpić "Diamentowy Grant". Jak informuje wiceminister nauki, na razie trudno określić, jakie będą ostateczne wytyczne dotyczące tego programu. Planowany termin ogłoszenia naboru – jesień 2021 r.
Monika Sewastianowicz
29.03.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Stypendium socjalne, zapomoga, stypendium rektora to tylko niektóre ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która podjęła studia. Z przepisów wynika to, w jakich przypadkach student może uzyskać określone wsparcie oraz to, na jaki okres świadczenia te są przyznawane.
Aleksandra Partyk
29.03.2021
Skład orzekający Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozstrzygnął sprawę dr hab. Ewy Budzyńskiej. Chodziło o skargi studentów, którzy zarzucali wykładowczyni m.in. wypowiedzi homofobiczne i wyrażające dyskryminację wyznaniową.
Monika Sewastianowicz
26.03.2021
Szkolnictwo wyższe
Od wtorku 23 marca br. obowiązują szczególne rozwiązania związane z kształceniem na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego w roku akademickim 2020/2021. Zawarte one zostały w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.
Krzysztof Sobczak
24.03.2021
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Edukacja, nauka, szkolnictwo wyższe to są obszary, w których naprawdę będziemy mieli wiele nowości - zapowiedział Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Nie wiadomo jeszcze, na czym mają polegać zmiany w tych obszarach, minister Czarnek zapowiada, że będą to " dobre nowości, z których będziemy się cieszyć".
Monika Sewastianowicz
24.03.2021
Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Sprawiedliwości określiło stałą opłatę za egzamin wstępny na aplikacje prawnicze - w tym roku wyniesie ona 1125 zł. Opublikowano już rozporządzenia w tej sprawie. To kolejny raz, gdy kwotę za egzamin wstępny oderwano od wysokości płacy minimalnej.
Monika Sewastianowicz
24.03.2021
Szkolnictwo wyższe

Od 1 kwietnia ruszy Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Prawnicy Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Powstanie z przekształcenia wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, która działa od 2018 r. Zadaniem przekształconej uczelni będzie - podobnie jak obecnie - szkolenie przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości, Od 1 października 2021 rusza na niej nowy kierunek - prawo.
Monika Sewastianowicz
24.03.2021
Prawnicy Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Testy predyspozycji pomogą uczniom ocenić umiejętności - analityczne i takie, które są związane z praktycznym doświadczeniem. To dobry krok dla każdego, kto ma problem z wyborem kierunku studiów i określeniem ścieżki kariery. Ponad połowa uczniów, wybierając studia, kieruje się zainteresowaniami.
Monika Sewastianowicz
22.03.2021
Dla studenta
Przywrócenie starej listy czasopism nie pomoże. Uważam, że to droga donikąd. Trzeba zrobić abolicję ewaluacyjną. Ta ewaluacja powinna mieć charakter testowy - proponujemy, żeby wszystkie ośrodki akademickie miały B+ - uważa Aleksander Temkin z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej.
Monika Sewastianowicz
22.03.2021
Szkolnictwo wyższe
Z zewnątrz mamy obiektywne normy, algorytmy, tabele w excelu, a wszystko może sprowadzać się do tego, że jednej osobie postawimy normę, którą łatwo spełni, a innej taką nie do zrealizowania - mówi o ewaluacji działalności naukowej prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego. I dodaje, że te niejasne kryteria decydują o być albo nie być uczelni czy wydziałów.
Monika Sewastianowicz
19.03.2021
Szkolnictwo wyższe
Zrobiliśmy pierwszy ruch, ale to nie jest ostatni ruch dotyczący czasopism i ich punktacji - stwierdził w czwartek w Senacie szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I zapowiedział dalsze zmiany na tej liście. Jego zdaniem, ruch ten wywołał zupełnie niezrozumiałe emocje. - Nikomu punktów nie zabraliśmy, dołożyliśmy punkty tysiącu czasopism - powiedział.
Krzysztof Sobczak
18.03.2021
Szkolnictwo wyższe
Anna Łabuzińska, Adam Rzepa i Anna Wojtuń zwyciężyli w III edycji konkursu TAX EVEREST, czyli akademickich mistrzostwach Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego. Jego organizatorami są MDDP, Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedra Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Krzysztof Sobczak
18.03.2021
Prawnicy CIT VAT Szkolnictwo wyższe
Przyznanie szkole pielęgniarskiej prawa do nadawania tytułu zawodowego nakazuje honorowanie wydanych przez tę szkołę dyplomów, aż do czasu ich uchylenia we właściwym postępowaniu. Dlatego niezasadna okazała się skarga kasacyjna samorządu pielęgniarskiego, który uznał, że zagraniczna pielęgniarka nie może rozpocząć studiów podyplomowych w Polsce.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika zamknięty katalog przypadków, które mogą wiązać się z wydaniem przez organy uczelni decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów. O ile w niektórych sytuacjach decyzja wydawana jest obowiązkowo, o tyle w innych przypadkach zależy od uznania organu.
Aleksandra Partyk
15.03.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Glosa artykułowi nierówna - komisja rozstrzygnie, czy słusznie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Glosy, komentarze i systemy prawa powinny być traktowane tak samo, jak artykuły naukowe i monografie - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu skierowanym do resortu nauki. Ten sprawy nie rozstrzyga, ale nie mówi nie, tylko prosi o opinię Komisję Ewaluacji Nauki. Tymczasem przewodniczący tej komisji ma wątpliwości do naukowości glos i komentarzy.
Monika Sewastianowicz
11.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Systematycznie rośnie liczba cudzoziemców, którzy decydują się na studia w Polsce. Wciąż jednak wskaźnik umiędzynarodowienia uczelni jest jednym z najniższych w krajach OECD. Polska jest pod tym względem na podobnym poziomie co Hiszpania i Grecja. W roku 2018 średnia wartość wskaźnika umiędzynarodowienia uczelni państw OECD wyniosła 9,2%. W Polsce było to 3,6 proc.
Agnieszka Matłacz
09.03.2021
Szkolnictwo wyższe
W ocenie resortu edukacji i nauki nie jest zasadne finansowe wspieranie ze środków publicznych kształcenia trwającego dłużej niż standardowy okres studiów, niezbędny do uzyskania wykształcenia wyższego - odpowiada ministerstwo na wątpliwości związane ze świadczeniami socjalnymi dla studentów.
Monika Sewastianowicz
09.03.2021
Dla studenta
Niemal każda adwokatka, która idzie na urlop macierzyński albo na wychowawczy, po powrocie musi w zasadzie startować od zera w zawodzie, do nowa zabiegać o klientów - mówi adwokat Joanna Parafianowicz, kandydatka na funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Uważa, że potrzebne są zmiany - choć niekoniecznie otwarcie drogi do pracy na etacie.
Monika Sewastianowicz
08.03.2021
Prawnicy Prawo pracy
Czasopisma dodane do wykazu niezgodnie z rozporządzeniem- brane pod uwagę przy ocenie wpływu działalności naukowej na społeczeństwo? Takie salomonowe rozwiązanie sporu proponuje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Miałoby to pomóc w zobiektywizowaniu nie do końca precyzyjnego kryterium ewaluacji.
Monika Sewastianowicz
08.03.2021
Szkolnictwo wyższe
Student kwestionował decyzję o skreśleniu go z listy studentów. Jednak zdaniem sądu, wniesiona skarga okazała się bezzasadna, skoro organy w sposób wyczerpujący wyjaśniły podstawy swojego rozstrzygnięcia. - Skarżący nie zaliczył niektórych przedmiotów. Nie miały na to wpływu jego problemy zdrowotne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Aleksandra Partyk
06.03.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Akademickie poradnie prawne działają od lat i pomagały w setkach tysięcy spraw. Potencjał działających w nich studentów i nauczycieli akademickich dostrzega ministerstwo sprawiedliwości. Chciałoby włączyć je do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Ale krytycznie oceniają to m.in. adwokaci, podnosząc, że także wsparcie obywateli musi mieć profesjonalny charakter.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
05.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Zmiana wykazu czasopism naukowych została przeprowadzona w sposób naruszający przepisy rozporządzenia regulującego zasady jego tworzenia, i nieznajdujący niekiedy merytorycznego uzasadnienia. To nie rozwiązuje problemu z prawniczymi czasopismami - ocenia prof. Jerzy Pisuliński. Według niego takiego działania nie można tłumaczyć ratowaniem uczelni przed utratą uprawnień.
Monika Sewastianowicz
05.03.2021
Szkolnictwo wyższe
Rząd zapowiada wprowadzenie wyższego kredytu na studia medyczne z obowiązkiem jego późniejszego odpracowania w publicznej ochronie zdrowia. Nowe rozwiązanie ma zostać przyjęte w pierwszym kwartale 2021 r. Celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest ograniczenie liczby lekarzy wyjeżdżających z Polski.
Monika Sewastianowicz
03.03.2021
Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Finansów rusza z kolejną, dziewiątą, już edycją konkursu „Podatkowi liderzy”. Mogą wziąć w nim udział studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych. Na najlepszych czeka szesnaście płatnych staży w Ministerstwie Finansów.
Krzysztof Koślicki
02.03.2021
Doradca podatkowy