Przeciwko przyjęciu ustawy był Senat. Uznany został m.in. argument, że przepisy dotyczące funkcjonowania akademii miałyby nadal wynikać z ustawy o Służbie Więziennej, zamiast zapewniających jej niezależność ogólnych zasad dla wszystkich uczelni. Natomiast w toku prac legislacyjnych opozycja, która ma większość w Senacie, wskazywała, że proponowane przez rząd zmiany dotyczące Akademii Wymiaru Sprawiedliwości pozwalają ministrowi sprawiedliwości powołać rektora akademii na pięcioletnią kadencję.

Przeciwko zmianom, jako niezgodnym z ustawą o szkolnictwie wyższym, sprzeciw zgłosiła Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przepisy dotyczące powoływania władz akademii będą nadal wynikały z ustawy o Służbie Więziennej, zamiast zapewniających jej niezależność ogólnych zasad dla wszystkich uczelni - mówili podczas prac parlamentarzyści opozycji, a wiceszef MS Michał Woś przekonywał, że jest on zgodny z prawem.

Kryteria, jakie musi spełniać uczelnia, by mieć prawo określać się jako akademia, wskazano w art. 16 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Nazwa jest zastrzeżona dla uczelni zawodowej, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. funkcjonuje co najmniej 10 lat;
  2. liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego ponad 50% studentów kształci się na studiach stacjonarnych;
  3. co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy;
  4. prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej pięciu kierunkach studiów;
  5. prowadzi kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy, lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera;
  6. żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia.


Czytaj: Od 1 kwietnia ruszy Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości>>

Przy okazji zmiany w służbie więziennej

Uchwalone jednocześnie zmiany w ustawie o służbie więziennej mają uprościć kwalifikację kandydatów do tej służby oraz usprawnić procesu gospodarowania zasobem kwater tymczasowych dla jej funkcjonariuszy.

Zmiany dotyczą również orzecznictwa lekarskiego dla kandydatów do służby - do rekrutacji mają być włączone jednostki medycyny pracy służby więziennej. Rząd uzasadniał, że ma usprawnić nabór i zachęcić kandydatów do wstąpienia do SW oraz odciążyć wydające obecnie takie orzeczenia podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Rejonowe Komisje Lekarskie.

Zając Bartosz: Współczesne problemy więziennictwa z perspektywy funkcjonariuszy Służby Więziennej >>

Nowe zapisy mają też umożliwić funkcjonariuszom oraz pracownikom służby więziennej uzyskanie potrzebnej pomocy psychologicznej w przypadku, gdy uczestniczyli oni w zdarzeniu mogącym stanowić źródło silnego stresu w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Zmienione w piątek przepisy mają też usprawnić zasady gospodarowania kwaterami tymczasowymi dla uprawnionych do ich otrzymania funkcjonariuszy służby więziennej.