- Zmiana wynika z konieczności dostosowania nazwy uczelni do rozszerzonego zakresu jej działalności, uwzględniającego oprócz kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, również prowadzenie kształcenia przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości oraz innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego - wyjaśnia resort nauki. Nastąpiła na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z 10 marca 2021 r.

Po wrzutkach na listę czasopism ewaluacja uczelni może rozstrzygnąć się w sądzie>>

 

Prawo od 1 października

Zmiany resort sprawiedliwości planował już w zeszłym roku - zapowiedział zmiany w strukturze i prace nad rozwojem modelu kształcenia. Teraz ministerstwo zajmie pracami związanymi z dostosowaniem wewnętrznych aktów prawnych uczelni w zakresie jej nazwy, m.in. zmianą statutu i regulaminu studiów". Od 1 października 2021 szkoła rozpocznie kształcenie prawników. Rejestracja kandydatów rozpocznie się już 6 kwietnia - informacja o przyjęciu na studia pojawi się natomiast 2 sierpnia 2021.

 


 

Szkoła rozpoczęła też już nabór nowych kadr - niedawno rozstrzygnęła konkurs na stanowisko profesora uczelni w Centrum Badań Polityki Europejskiej. Na stanowisko profesora uczelni rekomenduje zatrudnienie dr hab. Jarosława Szymanka.