Minister edukacji i nauki nadał statut Akademii Zamojskiej w Zamościu. - Po 237 latach odnawiamy Akademię Zamojską - powiedział Przemysław Czarnek podczas wtorkowej uroczystości w Warszawie. Akademia Zamojska została utworzona w oparciu o istniejącą dotychczas Uczelnię Państwową im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Rozpoczęła działalność 1 września tego roku.
Krzysztof Sobczak
15.09.2021
Szkolnictwo wyższe
Niektóre uczelnie uzależniają od zaszczepienia się na koronawriusa możliwości nauki lub zakwaterowania w akademikach. Ponieważ może to ograniczać konstytucyjnie chronione prawa - do nauki i do ochrony prywatności - RPO pytał ministra nauki o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, aby zapewnić uczelniom podstawy prawne dla działań prewencyjnych w czasie pandemii. Minister nie widzi jednak potrzeby.
Krzysztof Sobczak
14.09.2021
Szkolnictwo wyższe Koronawirus szczepienia
Władze samorządu radców prawnych chcą zmienić kształcenie aplikantów. Szykują program pilotażowych warszatów specjalizacyjnych - m.in. z nowych technologii i rozwiązania promujące patronów, którzy zatrudniają aplikantów i stale z nimi współpracują. Główne zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku, ale już gotowy jest np. cykl szkoleń dla wykładowców
Patrycja Rojek-Socha
14.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Nie jest zadaniem systemu wsparcia studentów w uzyskaniu wykształcenia wyższego motywowanie do podejmowania kolejnych kierunków studiów i nagradzanie uzyskiwania wyróżniających się wyników w nauce - odpowiada resort nauki na pytanie o to, czemu stypendia za dobre wyniki w nauce nie są przyznawane studentom, którzy kontynuują naukę na drugim kierunku studiów.
Monika Sewastianowicz
09.09.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Maksymalna wysokość dofinansowania na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu wynosi do 120 tys. zł. Chodzi o wsparcie finansowe m.in. "na działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, co pozwoli na zachowanie światowych standardów i obecność w międzynarodowym obiegu naukowym".
Monika Sewastianowicz
07.09.2021
Szkolnictwo wyższe
Sąd administracyjny nie może sformułować pod adresem ministra obowiązku rozpatrzenia wniosku o wpisanie do wykazu wydawnictwa naukowego, ponieważ naruszyłby konstytucyjną zasadę państwa prawa i zasadę praworządności - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że wpis do wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe nie jest decyzją administracyjną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.09.2021
Szkolnictwo wyższe
Studenci prawa, ucząc się do egzaminów, korzystają z różnych narzędzi - cenią sobie i e-booki, i drukowane podręczniki. Problem zdaje się jednak tkwić nie w tym, z czego się uczą, a jak się uczą - zakuwanie setek stron na pamięć to niekoniecznie dobra droga do zostania cenionym prawnikiem.
Beata Igielska
06.09.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Pełnomocnik ministra zadba o transformację cyfrową szkół i uczelni

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Głównym zadaniem pełnomocnika będzie koordynacja cyfryzacji systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, a także rozwoju edukacji opartej na innowacjach i nowych technologiach. Powołanie na to stanowisko Justyny Orłowskiej będzie uzupełniać jej misję jako pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech.
Monika Sewastianowicz
03.09.2021
Nowe technologie Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
MEiN przygotowało nowelę rozporządzenia określającego zakres danych gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on - jego konsultacje potrwają do 14 września. Znajdą się tam informacje dotyczące kosztów opublikowania artykułów naukowych w czasopismach naukowych i kosztów wydania monografii naukowych.
Monika Sewastianowicz
01.09.2021
Szkolnictwo wyższe
Resort nauki wydał rozporządzenie uchylające przepisy o zdalnej pracy uczelni medycznych. To kolejny tego typu akt prawny - uchylono już przepisy dotyczące pozostałych szkół wyższych. Władze zapewniają, że w razie wyższej liczby zachorowań uczelnie będą mogły wrócić do pracy zdalnej.
Monika Sewastianowicz
30.08.2021
Koronawirus a prawo
Na Uniwersytecie SWPS ruszają studia podyplomowe „Legaltech i innowacje w branży prawniczej”. Mają być odpowiedzią na potrzeby prawników kancelaryjnych, prawników przedsiębiorstw, innowatorów w branży prawniczej, a także wszystkich pasjonatów Legaltech w Polsce.
Monika Sewastianowicz
30.08.2021
Dla studenta
Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą uczelni zawodowych. Przepisy zmienionej ustawy zakładają m.in. umożliwienie szkole wyższej – mającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki – używania w swojej nazwie określenia "akademia nauk stosowanych".
Monika Sewastianowicz
26.08.2021
Szkolnictwo wyższe
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapowiada odwołanie od kary za wyciek danych osobowych. Rzecznik uczelni podkreśla, że wdrożono już niezbędne zabezpieczenia i zmiany, które nie pozwalają na kopiowanie danych i dostęp spoza terenu uczelni. To pokłosie wycieku, do którego doszło w 2019 r.
Monika Sewastianowicz
25.08.2021
RODO
Ponad 600 młodych osób polskiego pochodzenia z całego świata otrzyma stypendia w ramach programu dla Polonii im. Generała Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia. NAWA oferuje stypendia w Programie dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa już od czterech lat. Dotychczas przyznała blisko 2000 stypendiów.
Monika Sewastianowicz
25.08.2021
Polskie uczelnie są dla polskich studentów, to oczywiste. Tak jak polska nauka jest dla Polski, bo jest finansowana przez Polaków - mówił minister Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Polskiego Radia. Chodziło o doniesienia prasowe o dużej liczbie zagranicznych studentów, którzy dostali się na poznański uniwersytet. Mimo to resort deklaruje kontynuację programów skierowanych do zagranicznych studentów.
Monika Sewastianowicz
24.08.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Uczelnie i firmy pomału wracają do stacjonarnej pracy, co oznacza sezon na poszukiwania mieszkań do wynajęcia. Choć właściciele mają prawo zadbać o to, by ich lokum znalazło się w dobrych rękach, to klauzule mocno wkraczające w prywatność najemcy będą nieważne. Coraz częściej zdarza się wpisywanie do umów m.in. zakazu przyjmowania gości czy nakazu utrzymania porządku.
Monika Sewastianowicz
21.08.2021
Dla studenta
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował 20 sierpnia list do rektorów. Poinformował w nim o uchyleniu rozporządzenia czasowo ograniczającego działalność uczelni. Wskazał jednocześnie, że w nowym roku akademickim MEiN przewiduje co do zasady powrót do kształcenia w trybie stacjonarnym. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą uwzględniały dynamikę zachorowań na COVID-19
Monika Sewastianowicz
20.08.2021
Szkolnictwo wyższe

Zmarł prof. Michał Pietrzak

Prawnicy Szkolnictwo wyższe
W wieku 92 lat zmarł 18 sierpnia br. prof. Michał Pietrzak, absolwent i wieloletni wykładawca Wydziału Prawa i Administracji Iniwersytetu Warszawskiego, wybitny specjalista z zakresu prawa wyznaniowego. Autor wielu publikacji na ten temat i współtwórca obowiązującego obecnie ustawodawstwa dotyczącego stosunku państwa do związków reliligijnych.
Krzysztof Sobczak
19.08.2021
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Nie pozwolę, żeby tego typu osoby nosiły miano akademików, nosiły miano nauczycieli akademickich - zapowiadał minister edukacji i nauki. Chodzi o naukowca, który na Twitterze nazwał posła Kukiza "gnojem" i "gnidą". Teraz chce od rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, by wyciągnęła wobec niego konsekwencje.
Monika Sewastianowicz
19.08.2021
Szkolnictwo wyższe
Trzeba zrobić wszystko, żeby w polskich szkołach nie zabrakło bardzo dobrze przygotowanych do zawodu nauczycieli. Można zadać sobie pytanie jaki wpływ proponowane zmiany mogą mieć na przygotowanie kolejnych pokoleń nauczycieli? Na ile kompetencje absolwenta uczelni akademickich i akademii praktycznych będą porównywalne? - zastanawia się prof. Barbara Marcinkowska.
Beata Igielska
19.08.2021
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Minister edukacji i nauki chce, by docelowo w nowym roku uczelnie wróciły do normalnej, stacjonarnej pracy. W niedzielę straciło moc rozporządzenie, które zawieszało stacjonarne zajęcia na uczelniach. Nie oznacza to jednak wyrzucenia do kosza wszystkich wypracowanych podczas pandemii rozwiązań, które - jak mówią pracownicy uczelni - w niektórych przypadkach dobrze się sprawdziły.
Monika Sewastianowicz
17.08.2021
Szkolnictwo wyższe
Prezydent podpisał ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej na bazie istniejącej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica. Ustawę przygotowała grupa posłów PiS i Kukiz'15. Zgodnie z ustawą mienie uczelni stanie się mieniem akademii. Z ustawy wynika, że pierwszego rektora powoła minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.
Monika Sewastianowicz
16.08.2021
Szkolnictwo wyższe
Nie przewiduje się przedłużenia ograniczenia funkcjonowania uczelni poprzez wydawanie kolejnego rozporządzenia - informuje resort nauki. Oznacza to, że legitymacje studenckie zachowają ważność przez 60 dni po wygaśnięciu dotychczasowych przepisów. Będą ważne do 14 października.
Monika Sewastianowicz
16.08.2021
Dla studenta
Środki na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne przyznało Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu MINIATURA 5. Jak poinformowało NCN, będzie to w sumie 58 działań naukowych. Z piątej edycji konkursu MINIATURA można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 złotych.
Monika Sewastianowicz
16.08.2021
Zarządzanie oświatą
Wśród tysiąca najlepszych uczelni na świecie znalazło się 10 polskich - najwyżej w rankingu są Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, które znalazły się w piątej setce. W tym roku na podium nic się nie zmieniło. Najlepszą uczelnią świata tradycyjnie już został ogłoszony amerykański Harvard. Drugie miejsce zajął Stanford, a trzecie brytyjski University of Cambridge.
Monika Sewastianowicz
16.08.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Już od 15 sierpnia nie będzie obowiązywać rozporządzenie ministra edukacji i nauki, które zakłada m.in. zdalne zajęcia na uczelniach od 27 lutego do 30 września 2021 r. Uczelnie mogły też prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
Monika Sewastianowicz
13.08.2021

RPO: Nie można ograniczać praw niezaszczepionych studentów

Dla studenta Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Uczelnie nie mogą różnicować sytuacji studentów zaszczepionych i niezaszczepionych, nie ma ku temu podstaw prawnych - uważa rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek, który skierował w tej sprawie pismo do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Apeluje jednak o stworzenie wspólnych zasad. Zwrócił się też do MEiN o podjęcie działań legislacyjnych.
Monika Sewastianowicz
13.08.2021
Dla studenta Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyzna stypendia i granty młodym naukowcom i studentom z Białorusi. Polskie instytucje zintensyfikowały pomoc dla białoruskich studentów i naukowców po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich w tym kraju, kiedy wzmogły się represje władz państwowych wobec osób kwestionujących ich legalność.
Monika Sewastianowicz
13.08.2021
Szkolnictwo wyższe
Brakuje systemowych rozwiązań zapobiegających mobbingowi i molestowaniu na uczelniach wyższych oraz skutecznych mechanizmów reakcji na takie zjawiska - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I pyta ministrów: kultury, obrony i zdrowia, co zrobili lub planują zrobić w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
11.08.2021
Szkolnictwo wyższe

Wiceminister nauki poda się do dymisji

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Wiceminister nauki Wojciech Murdzek, członek partii Porozumienie Jarosława Gowina, poda się do dymisji. Ma to związek z odwołaniem Jarosława Gowina z funkcji w rządzie. Do dymisji podali się także wiceministrowie pracy, rozwoju i technologii Iwona Michałek oraz Andrzej Gut-Mostowy.
Monika Sewastianowicz
11.08.2021
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski