Zmiana ma związek z powołaniem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 
Rozporządzenie przewiduje nowe zasady uwierzytelniania dokumentów.

 

Uwierzytelnienia dokumentów wydawanych przez uczelnię przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje się przez umieszczenie na dokumencie:

  • klauzuli uwierzytelniającej zawierającej stwierdzenie autentyczności podpisu i funkcji osoby podpisującej dokument lub tożsamości pieczęci urzędowej jednostki organizacyjnej, którą jest opatrzony ten dokument;

  • pieczęci Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Znika przepis, według którego do uwierzytelnienia przedstawia się oryginały lub duplikaty dokumentów - konieczność usunięcia tej regulacji wynika z dodania do ustawowego katalogu dokumentów uwierzytelnianych suplementów do dyplomów, odpisów dyplomów ukończenia studiów, w tym odpisów dyplomów i odpisów suplementów wydanych w języku obcym.

 

Dodatkowe zajęcia dla zdających egzaminy zawodowe>>