Jak podaje MEiN, system może być wykorzystywany przy takich procesach jak: ewaluacja, naliczanie subwencji czy wszelkiego rodzaju procesy wyborcze w środowisku naukowym. Za pośrednictwem systemu naukowcy będą również otrzymywać powiadomienia o nowych konkursach i możliwościach zdobycia środków finansowych na badania. Naukowiec będzie mógł wykorzystać swój profil przy wnioskowaniu o rządowe granty i nie będzie musiał za każdym razem na nowo sprawozdawać swoich osiągnięć na potrzeby aplikacji.

 

Konieczna jest transparentna i obiektywna ocena czasopism naukowych>>

 

W bazie wszyscy polscy naukowcy

Jak wyjaśnia MEiN, Ludzie Nauki to pierwszy ogólnokrajowy system typu CRIS (Current Research Information System). Ułatwi instytucjom i uczelniom zarządzanie dorobkiem naukowym. Profil zostanie założony każdemu polskiemu naukowcowi (tj. każdej osobie zatrudnionej w polskiej uczelni lub innej instytucji, posiadającej przynajmniej jedno zarejestrowane osiągnięcie w systemie POL-on).  Do portalu można zalogować się poprzez Moduł Centralnego Logowania. Dodatkowo będzie można logować się również tak jak do innych systemów i e-usług państwowych na Gov.pl, czyli: profilem zaufanym, e-dowodem, bankowością elektroniczną czy aplikacją mObywatel. Portal w pełnej wersji ma powstać do końca 2024 r., natomiast już na przełomie 2023 i 2024  zostaną udostępnione profile naukowców z podstawowym zakresem danych.

 

System pomoże w popularyzacji nauki

O systemie rozmawiano podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP, jego działanie omówił Łukasz Wawer. Zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej w MEiN. - W ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mamy zapis zobowiązujący ministra do upowszechniania i popularyzacji informacji o polskich naukowcach i o ich osiągnięciach. Będziemy teraz w jednym miejscu zbierać dotychczas rozproszone informacje na temat naukowca, jego kariery zawodowej, naukowej, jego osiągnięć i tak dalej, nie tylko z naszych baz POL-on czy PBN, ale również z Urzędu Patentowego. Rozmawialiśmy już z Biblioteką Narodową wstępnie, żeby pozyskać te informacje - wskazywał. - Wierzymy, że powstanie taki profil, zawierający całkowicie urzędowe, potwierdzone informacje o naukowcu. Naukowiec oczywiście będzie mógł ten profil wykorzystywać przy wnioskowaniu różnego typu grantów, nie będzie musiał po raz setny uzupełniać informacji na temat swoich osiągnięć, po prostu kliknie 'Pobierz dane' i aplikuje. Ułatwienia będą też dotyczyć procesu awansu naukowego i każdego innego procesu, z którym naukowiec się obecnie boryka - podkreślał

 

Wskazywał, że system ma również wspierać procesy ewaluacyjne, na przykład w doborze recenzentów do oceny publikacji naukowych. Dzięki centralizacji i uporządkowaniu danych, będzie można łatwiej dobierać odpowiednich ekspertów do recenzji prac.   - Wierzymy, że tutaj ta transparentność zostałaby w sposób znaczący zwiększona, w pracach różnych dyplomowych i oczywiście wniosków o finansowanie - mówił prelegent.  Wskazywał, że system "Ludzie Nauki" będzie  zintegrowany z innymi systemami i bazami danych, co ma umożliwić lepszą koordynację i wykorzystanie danych w różnych aspektach działalności naukowej.