Studia w uczelniach publicznych rozpoczęło prawie 298 tys. osób (297 525), z tego ponad 72 tys. zostało przyjętych na studia drugiego stopnia (72 160). W trybie stacjonarnym będzie studiowało prawie 240 tys. osób (239 779), w tym ponad 52 tys. (52 521) na studiach drugiego stopnia. Do uczelni niepublicznych przyjęto ponad 144 tys. kandydatów (144 298), z tego ponad 32 tys. (32 711) na studia drugiego stopnia. Ponad 48 tys. z nich będzie studiowało w trybie stacjonarnym, w tym blisko 6,7 tys. na studiach drugiego stopnia.  

 

Rekrutacja na studia rok akademicki 2023/2024>>

 

Najpopularniejsze dyscypliny

Najpopularniejsze dyscypliny, według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, to:

 • nauki o zarządzaniu i jakości (72 519),
 • informatyka techniczna i telekomunikacja (67 268),
 • ekonomia i finanse (55 664),
 • językoznawstwo (49 619),
 • psychologia (43 677).

Czytaj też w LEX: Sobura Joanna, Social media marketing jutra – oczekiwania pokolenia Z wobec aktywności marek w mediach społecznościowych >

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków (studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie) znalazły się:

 • informatyka (43 607),
 • psychologia (42 267),
 • zarządzanie (33 739),
 • kierunek lekarski (32 264),
 • prawo (23 657),
 • ekonomia (18 026),
 • finanse i rachunkowość (13 251),
 • fizjoterapia (13 240),
 • filologia angielska (13 086),
 • pielęgniarstwo (12 302).

Czytaj w LEX: Kosior Wojciech, Odpowiedzialność karna za pisanie prac dyplomowych na zlecenie i za posługiwanie się nimi >

 


Najpopularniejsze kierunki studiów – liczba kandydatów na jedno miejsce 

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami w roku akademickim 2023/2024 były:

 • informatyka społeczna (30,4),
 • koreanistyka (30,1),
 • zielone technologie (28,4),
 • orientalistyka-koreanistyka (19,9),
 • informatyka i systemy inteligentne (18).

Dużą popularnością cieszyły się także: komunikacja wizerunkowa, medyczna biotechnologia molekularna, filologia koreańska, filologia orientalna – japonistyka oraz reżyseria. W pierwszej dziesiątce nie znajdziemy już jednak sztucznej inteligencji/Artificial Intelligence czy mechaniki i projektowania maszyn. Do czołówki najchętniej wybieranych kierunków trafiła za to medyczna biotechnologia molekularna.

Czytaj też w LEX: Czerniak-Swędzioł Justyna, Kumor-Jezierska Ewelina, Kariery akademickie kobiet, czyli o współczesnych wyzwaniach w szkolnictwie wyższym >

 

Najwięcej chętnych na politechnikę

W roku akademickim 2023/2024 najchętniej wybieraną uczelnią publiczną przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie (w przeliczeniu na jedno miejsce) była Politechnika Gdańska. Na jedno miejsce w tej uczelni aplikowało prawie 8 kandydatów (7,9). Na podium znalazły się także: Politechnika Poznańska (7,1) oraz Politechnika Warszawska (7). Ponad 6 kandydatów ubiegało się o jedno miejsce w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie (6,5) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (5,4).

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, najwięcej zgłoszeń odnotowały:

 • spośród uniwersytetów – Uniwersytet Warszawski (50 198),
 • spośród politechnik – Politechnika Warszawska (38 091),
 • spośród akademii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (30 415),
 • spośród publicznych uczelni zawodowych – Akademia Tarnowska (1 864). 

Czytaj też w LEX: Litwiński Paweł, Widła Bohdan, Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wypowiedzi literackiej, artystycznej lub akademickiej > 

Najpopularniejsze uczelnie niepubliczne

Wśród uczelni niepublicznych oferujących studia stacjonarne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wybieraną szkołą wyższą była Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (9 219). Na kolejnych miejscach znalazły się: Uniwersytet SWPS (5 907), Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (4 279), Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (3 729).

Z kolei kandydaci na studia niestacjonarne najchętniej wybierali: Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską (14 146), Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie (7 811), Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (7 011), Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (4 877), Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (4 542), Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (4 027) oraz Uniwersytet SWPS (4 014)

Czytaj w LEX: Ziółkowska Agnieszka, Zaskarżalność rozstrzygnięć rektora o zawieszeniu studenta w prawach >