Z danych ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) zaprojektowanego i wykonanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB), wynika, że dyplom jest ceniony na rynku pracy. Absolwenci, którzy uzyskali dyplom, częściej mają doświadczenie pracy, charakteryzuje ich w perspektywie czasu niższe ryzyko bezrobocia, a ich zarobki są porównywalne lub wyższe od osób, które porzuciły studia. Chociaż w pierwszych dwóch latach po uzyskaniu dyplomu absolwenci studiów I stopnia mają wyższe ryzyko bezrobocia, to już w trzy lub więcej lat, Względny Wskaźnik Bezrobocia (WWB) spada w ich przypadku znacznie poniżej wartości otrzymanej dla osób, które porzuciły studia.

 

Czytaj: Najlepsze perspektywy pracy po informatyce>>

 

Absolwent prawa - zarabia nieźle, pracy szuka 3-4 miesiące

Z danych w systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (informacje dotyczą osób, które uzyskały dyplom w 2021 roku) wynika, że absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim szuka pracy etatowej średnio przez 3,57 miesiąca (to dłużej niż inny absolwent kierunków w dziedzinie nauk ekonomiczno-społecznych, średnia wynosi 2,63 miesiąca), tyle samo na znalezienie pracy potrzebował absolwent prawa po Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim potrzebował 3,86 miesiąca na znalezienie pracy - tyle samo, co absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Czytaj w LEX: Kuczkowski Przemysław, Stypendium sportowe dla zawodników ustanowione i finansowane przez gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych – zagadnienia wybrane > 

Mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie wynosi w każdym przypadku mniej niż średnia krajowa, natomiast na ogół więcej niż mediana zarobków (3639,54 zł) absolwenta innych kierunków w dziedzinie nauk ekonomiczno-społecznych.

 

Zarobki absolwentów studiów stacjonarnych, którzy otrzymali dyplom w 2021 r.:

 • Prawo UW - 4945,17 zł,
 • Prawo UJ - 3662,26 zł,
 • Prawo UMCS - 3225 zł,
 • Prawo UG - 3422,51 ,
 • Prawo UAM - 3069,17 zł.

Czytaj w LEX: Markiewicz Ryszard, ChatGPT i prawo autorskie Unii Europejskiej >

 

Najpopularniejsza informatyka i medycyna

Dwie najlepsze (według rankingu perspektyw) uczelnie zakończyły już etap rejestracji elektronicznej. W tym roku prawo stacjonarne na UW chce studiować 1918 kandydatów. Na studia niestacjonarne zgłosiło się natomiast 768. W obu trybach przewidziano po 500 miejsc. Bardzo podobnie wygląda to na UJ, choć tam na studia stacjonarne przyjętych zostanie 350 osób, co sprawia - że przy 1871 zgłoszeniach - na jedno miejsce przypada 5,3 kandydatów.

Czytaj w LEX: Główczewska Aleksandra, Forma przyznawania stypendium dla studentów szkół wyższych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Przegląd wybranych aktów prawa miejscowego i orzecznictwa sądów administracyjnych >

 


Do potwierdzenia chęci udziału w rekrutacji na studia jednolite magisterskie, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia konieczne jest wniesienie tzw. opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna na każdy kierunek studiów wynosi 85 zł. Uczelnie nie podały jeszcze całościowych danych o najpopularniejszych kierunkach - podobnie jak w zeszłym roku będzie to najpewniej informatyka i medycyna. Dużą popularnością cieszy się psychologia, a największe obłożenie (liczba kandydatów na jedno miejsce) odnotowują niektóre filologie - japonistyka, koreanistyka. Wynika to jednak z małej liczby przewidzianych miejsc.

Czytaj w LEX: Ziółkowska Agnieszka, Zaskarżalność rozstrzygnięć rektora o zawieszeniu studenta w prawach >

W zeszłym roku najpopularniejszym kierunkiem wśród kandydatów na studia była informatyka (40642 zgłoszenia). Na kolejnych pozycjach pod kątem popularności uplasowały się:

 • Psychologia (40642),
 • Zarządzanie (36532),
 • Prawo (22066),
 • Kierunek lekarski (21017),
 • Ekonomia (18166).

Czytaj w LEX: Kania-Chramęga Agnieszka, Legislacyjna (nie)doskonałość regulacji dotyczących kar dyscyplinarnych wymierzanych studentom >

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszą się studia medyczne – limit miejsc ogłaszany jest co roku przez ministra zdrowia. W roku akademickim 2023/2024 na kierunkach lekarskich projektowany limit miejsc ogółem wynosi 9 725 miejsc, w tym:

 •     na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim – 6 167 miejsc,
 •     na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 1 729 miejsc,
 •     na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 1 829 miejsc.