Jak poinformował resort nauki, w III edycji programu zgłoszono 308 wniosków. Do finansowania zakwalifikowano 174 projekty o łącznej wartości blisko 10 mln zł (9 762 184,99 zł). 

Autorami projektów są studenci z 61 uczelni. Na liście nagrodzonych dominują zespoły z: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach (10 projektów), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (9 projektów) oraz Politechniki Wrocławskiej, Politechnik Poznańskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im.  Stanisława Staszica w Krakowie (8 projektów).

Sprawdź w LEX: Kto jest administratorem danych osobowych członków przystępujących do Studenckiego Koła Naukowego działającego przy uczelni wyższej? >>

Maksymalną kwotę wsparcia, tj. 70 tys. zł otrzymali twórcy aż 34 innowacyjnych projektów. Wśród nagrodzonych przedsięwzięć są m.in.: 

  • Energooszczędny układ napędowy do motocykla (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie),
  • Profil ekspresji miRNA jako czynnik prognostyczny rozwoju depresji wywołanej przewlekłym stresem oraz ocena efektu wyciszenia miRNA na potencjał terapeutyczny litu (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
  • Ocena wpływu wybranych leków hipotensyjnych na odporność przeciwbakteryjną mediowaną przez makrofagi (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
  • Motocykl elektryczny MC-02E – jednoślad wprowadzający innowacyjne rozwiązania w zakresie elektromobilności (Politechnika Śląska),
  • Innowacyjny zintegrowany napęd do analogu łazika marsjańskiego (Politechnika Białostocka),
  • Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu druku 3D do adaptacji konstrukcji typu jurta mongolska do polskich warunków klimatycznych w obszarze aspektów technicznych i funkcjonalnych (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
  • Projekt nowoczesnego systemu pakunkowo-transportowego dedykowanego do lądowego transportu międzynarodowego (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie),
  • Szlak serotoninowy jako podłoże powikłań neuropsychiatrycznych obturacyjnego bezdechu sennego (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

 

Czytaj też: Jak się uczyć, żeby zdać? - metody i techniki uczenia się >>

Wsparcie dla innowacyjnych studentów

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został ustanowiony we wrześniu 2020 r. Jego celem jest wsparcie studentów w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości działalności kół naukowych, a także usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych do sfery gospodarczej. W ramach przedsięwzięcia możliwy jest także zakup certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Czytaj: Nabór do programu wspierającego studenckie koła naukowe>>

W poprzednich dwóch edycjach wsparcie otrzymały 234 projekty, w tym: 

  • w 2021 r. dofinansowanie otrzymało 128 projektów na łączną kwotę prawie 6,6 mln zł; laureaci zostali wyłonieni spośród 244 wnioskodawców,
  • w 2022 r. dofinansowanie otrzymało 106 projektów na łączną kwotę ponad 5,7 mln zł; laureaci zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców.

Więcej informacji>>