Na mocy podpisanej umowy studenci WPiA UG, którzy zaliczą przedmiot „Informatyka prawnicza” prowadzony przez Katedrę Informatyki Prawniczej, będą mogli przystępować do egzaminu na „Certyfikat LEX” bez konieczności zaliczania specjalnego kursu przygotowawczego. Znajomość profesjonalnych narzędzi prawniczych takich jak LEX może znacznie usprawnić pracę i naukę. Korzystanie z systemu minimalizuje ryzyko popełnienia błędu podczas codziennej pracy z przepisami i dokumentami prawniczymi.

 

Umiejętności potwierdzone certyfikatem LEX są cenione w kancelariach, urzędach i biznesie. Certyfikat zapewnia przewagę rynkową, zwiększa szansę na atrakcyjną pracę już podczas studiów i ma wpływ na późniejszy rozwój kariery zawodowej. Program LEX Certyfikacja powstał przy wsparciu 20 wiodących kancelarii prawniczych w Polsce, a szkolenia prowadzi zespół wykwalifikowanych trenerów. Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy przystępują do egzaminu, a w momencie otrzymania pozytywnej oceny, uzyskują poświadczenie swojej wiedzy Certyfikatem LEX.

Czytaj w LEX: Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wypowiedzi literackiej, artystycznej lub akademickiej >