Grozi nam zapaść pokoleniowa we wszystkich obszarach – lekarskim, pielęgniarskimi, techników medycznych. To, że z roku na rok uniwersytety i inne uczelnie przyjmują coraz więcej studentów nie rozwiąże tego problemu - uważa prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, placówki nominowanej w konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia.
Katarzyna Nowosielska
11.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapłaci 50 tys. zł kary za naruszenie ochrony danych osobowych. Chodzi o wyciek danych kandydatów na studia w SGGW, do którego doszło w zeszłym roku. Jednemu z pracowników ukradziono prywatny laptop, na którym znajdowały się te informacje.
Monika Sewastianowicz
10.09.2020
Uczelnie muszą mieć autonomię, bo to rektorzy biorą odpowiedzialność za ludzkie życie. W czasie pandemii uczelnie przeszły ze sfery realnej w sferę wirtualną w sposób bardzo dynamiczny - podsumowała w środę wiceminister nauki Anna Budzanowska na posiedzeniu senackiej komisji ds. nauki.
Monika Sewastianowicz
09.09.2020
Rusza program Granty Interwencyjne NAWA. Wnioski mogą składać polskie jednostki nauki i szkolnictwa wyższego. Grant będzie wynosił do pół miliona złotych na jeden projekt naukowy, trwający od 3 do 12 miesięcy. Granty będą przyznawane w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 r.
Monika Sewastianowicz
09.09.2020
Władze szkół wyższych powinny tak dobierać metody pracy, by jednocześnie zachować jakość nauczania, jak i zadbać o bezpieczeństwo wszystkich - stwierdził szef resortu nauki Wojciech Murdzek. I zachęcał do powrotu do tradycyjnej pracy na uczelni w nowym roku akademickim.
Monika Sewastianowicz
08.09.2020
Ustawa 2.0 jest niejasna w kwestii wymogów dotyczących nadania stopnia doktora habilitowanego. Obowiązujące obecnie przepisy pozostawiają liczne wątpliwości interpretacyjne - zwracają uwagę posłowie. Wątpliwości zgłaszają też recenzenci i przedstawiciele różnych dziedzin nauki w publikowanych komentarzach.
Monika Sewastianowicz
08.09.2020
Szkolnictwo wyższe
Semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się zdalnie - poinformowała w poniedziałek uczelnia. Natomiast decyzję o wprowadzeniu systemu mieszanego w piątek zakomunikowały władze Uniwersytetu Wrocławskiego, a wcześniej podobne zarządzenia ogłosiły m.in. uniwersytety Śląski, Zielongbórski i Warmińsko-Mazurski.
Krzysztof Sobczak
08.09.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

We wtorek poprawkowe matury

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Dziś od godziny 14.00 przeprowadzone zostaną w całym kraju poprawkowe egzaminy maturalne. Będą to tylko egzaminy pisemne, a zamiar ich zdawania zgłosiło 57,3 tys. abiturientów. Maturzyści będą je pisać w miejscach wskazanych przez ich macierzyste okręgowe komisje egzaminacyjne.
Krzysztof Sobczak
08.09.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Dotyczy to uczącej się młodzieży, która ukończyła 16 lat. Na złożenie zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, natomiast studenci - do 30 października.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2020
Domowe finanse Szkoła i uczeń Emerytury i renty Dla studenta
W roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna powinna być realizowana z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Ministerstwo nauki podkreśla, że władze szkół wyższych podejmują ostateczne decyzje, ale resort przygotował rekomendacje dla uczelni.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.09.2020
Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Tytuł profesora może być przyznany naukowcowi, który ma nie tylko własny dorobek, ale także brał udział w wychowaniu kolejnego pokolenia badaczy, a komisja nadająca tytuł powinna brać pod uwagę stan faktyczny obowiązujący w momencie rozstrzygania sprawy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Monika Sewastianowicz
02.09.2020
Szkolnictwo wyższe
Uniwersytet Warszawski przyjął Plan Równości Płci (Gender Equality Plan). Dokument powstał w wyniku analiz potrzeb społeczności uniwersyteckiej, konsultacji eksperckich i dobrych praktyk stosowanych w instytucjach zagranicznych. To pierwszy GEP na polskiej uczelni.
Monika Sewastianowicz
01.09.2020
Szkolnictwo wyższe
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich ma nowego przewodniczącego. Został nim Prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Kadencja nowo wybranych władz rozpocznie się 1 września 2020 r., potrwa do 2024 r. Posiedzenie odbyło się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Monika Sewastianowicz
28.08.2020
Szkolnictwo wyższe
Początek tej kadencji to kilka istotnych wyzwań: dostosowanie rytmu nowego roku akademickiego do funkcjonowania w ciągle obecnych warunkach zagrożenia epidemicznego - mówi profesor Elżbieta Żądzińska, nowo wybrana rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Zapowiada też, że będzie dalej pracować nad strategią uczelni tak, by wkrótce zdobyła ona miano uczelni badawczej.
Monika Sewastianowicz
28.08.2020
Szkolnictwo wyższe
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozstrzygnęła nabór do programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza. Program jest realizowany w ramach polskiej pomocy rozwojowej, skierowany jest do cudzoziemców z krajów rozwijających się. Obecnie dofinansowanie dostało 136 osób.
Monika Sewastianowicz
25.08.2020
Szkolnictwo wyższe

Rygory sanitarne mogą ograniczyć dostęp do akademików

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Koronawirus a prawo
Wytyczne GIS dla domów studenckich wydane wiosną są stosunkowo elastyczne - jedynie sugerują zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych - teraz uczelnie czekają na wytyczne na nowy rok akademicki. Miejsc na pewno będzie mniej, ale problem może nie wystąpić w ostrej formie, jeśli dominować będą zdalne zajęcia. Sprawą otwartą są jeszcze ceny miejsc w akademikach.
Monika Sewastianowicz
25.08.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta Koronawirus a prawo
W związku z brexitem od roku akademickiego 2021/2022 wzrosną opłaty za studia w Wielkiej Brytanii dla obywateli krajów Unii Europejskiej. Dotychczas czesne za rok studiów wynosiło na większości kierunków 9250 funtów i - w przypadku studentów z UE - można było je w pełni pokryć z pożyczki studenckiej.
Monika Sewastianowicz
21.08.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Od roku akademickiego 2019/20 szkoły doktorskie zastąpiły dotychczas istniejące studia doktoranckie. Teraz można sprawdzić, które uczelnie mają taką szkołę i w jakich dyscyplinach ona kształci. Narzędzie uruchomiono na stronie RAD-on, systemu tworzonego we współpracy z resortem nauki.
Monika Sewastianowicz
21.08.2020
Resort nauki i szkolnictwa wyższego przygotował projekt rozporządzenia dotyczącego zakresu danych wprowadzanych do systemu POL-on. Rozporządzenie uaktualni katalog składanych sprawozdań i raportów z wykorzystania środków finansowych. Projekt przekazano do konsultacji społecznych.
Monika Sewastianowicz
17.08.2020

Darmowe testy dla studentów kierunków medycznych

Dla studenta Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dla studentów. Fundusz zobowiązał swoje wojewódzkie oddziały do udostępnienia szczegółowych informacji dotyczących wykonywania testów podmiotom leczniczym, w tym uczelniom medycznym.
Katarzyna Redmerska
17.08.2020
Dla studenta Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Uniwersytet Warszawski wrócił do czwartej setki, a Uniwersytet Jagielloński - w ubiegłym roku lepszy niż UW - spadł do piątej setki - wynika z opublikowanej w połowie sierpnia Listy Szanghajskiej (ARWU). Lista publikowana jest od 2003 r., przygotowuje go Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju.
Monika Sewastianowicz
17.08.2020
Szkolnictwo wyższe
Coraz więcej uczelni informuje swoich studentów o zasadach prowadzenia zajęć w nowym roku akademickim. Większość przygotowuje się do nauki w formule hybrydowej, ale ze szczegółowymi zasadami wstrzymują się do ogłoszenia przez resort nauki wytycznych dotyczących organizacji zajęć na uczelniach w związku z epidemią COVID-19. Ministerstwo zapowiedziało ich wydanie w drugiej połowie sierpnia.
Krzysztof Sobczak
16.08.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Egzamin adwokacki zdało niespełna 85 proc. kandydatów na adwokatów, a egzamin radcowski - niemal 80 proc. kandydatów. Ministerstwo Sprawiedliwości podało wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się w dniach 23–26 czerwca 2020 r. U adwokatów najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa karnego, a u radców z prawa gospodarczego
Krzysztof Sobczak
15.08.2020
Prawnicy
Resort sprawiedliwości zmieni zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na aplikacje - uznał, że należy obniżyć wynagrodzenia osób w nich zasiadających. MS uważa, że wynagrodzenie przewodniczącego i jego zastępcy powinno zostać dostosowane do okresu pełnionej funkcji, co stanowi również wykonanie wytycznych określonych w rozporządzeniu.
Monika Sewastianowicz
13.08.2020
Prawnicy Strefa aplikanta

WSA: Policjant na chorobowym mógł obronić pracę magisterską

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Policjant przebywający na zwolnieniu lekarskim podszedł do obrony pracy magisterskiej. Przełożeni uznali, że wykorzystał zwolnienie lekarskie niezgodnie z przeznaczeniem i pozbawili go świadczenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że decyzja zapadła zbyt pochopnie. Tym bardziej, że lekarz prowadzący nie widział przeciwwskazań.
Robert Horbaczewski
12.08.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka kształcenie się w szkołach wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego. Program skierowany jest do Polonii na całym świecie.
Monika Sewastianowicz
11.08.2020
Kadry w oświacie
Aktualnie nie są planowane modyfikacje obowiązującego systemu, które wprowadzałyby nowe świadczenia. Obecnie przyznawane stypendia i zapomogi, opisane wyżej, zapewniają osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej uzyskanie wsparcia w okresie studiów - tłumaczy resort nauki i szkolnictwa wyższego.
Monika Sewastianowicz
11.08.2020
Dla studenta

Maturę zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Maturę zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, a 17,2 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki we wrześniu. To gorzej niż w zeszłym roku, kiedy pozytywny wynik uzyskało 80 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
Monika Sewastianowicz
11.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Na studiach pedagogicznych nauczyciele uczą się wykorzystywania technologii w codziennej pracy i zdobywają kompetencje związane z prowadzeniem zdalnego nauczania. Uczelnie są zobowiązane do bieżącego korygowania programów zgodnie z wymaganiami współczesnej szkoły, a także podstawą programową - wskazuje Anna Budzanowska, wiceminister nauki.
Monika Sewastianowicz
11.08.2020
Kadry w oświacie
Wytyczne dotyczące organizacji zajęć na uczelniach w związku z epidemią COVID-19 pojawią się w drugiej połowie sierpnia. Rzeczniczka ministerstwa zaznaczyła jednak, że uczelnie są autonomiczne i nie powinny czekać na ostatnią chwilę z przygotowaniami do zajęć.
Monika Sewastianowicz
07.08.2020