Wnioski o dofinansowanie w konkursie NCBR mogą składać uczelnie oraz jednostki naukowe prowadzące szkoły doktorskie, z wyjątkiem uczelni, które realizowały już projekty „Uczelnia dostępna” w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz tych, które realizowały projekty wyłącznie na ścieżce MINI. Dla szkół wyższych, które są bardziej zaawansowane w dostępności, NCBR planuje odrębny konkurs (jeszcze w bieżącym roku).

 

WSA: Przedszkole traci dyrektora, gdy łączy się z inną placówką>>


Dwie ścieżki: START albo ROZWÓJ

Projekty zgłaszane w konkursie „Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego” będzie można realizować w ramach ścieżki START lub ROZWÓJ. Ścieżka „Start ku dostępności” (START) jest przeznaczona dla uczelni, które rozpoczynają drogę z dostępnością studiów dla wszystkich studentów lub podjęły już pierwsze działania w tym zakresie. Realizacja projektu daje możliwość rozwoju w zakresie dostosowania infrastruktury oraz odpowiedniej organizacji uczelni dla potrzeb wszystkich studentów.

 

Ścieżka „Rozwój w dostępności” (ROZWÓJ) jest przeznaczona dla uczelni, które podjęły już działania w obszarze dostępności uczelni dla wszystkich i z powodzeniem będą mogły podejmować dalsze działania w ramach rozwijania niniejszego projektu. W wyniku realizacji projektu uczelnie mają możliwość rozwinięcia stabilnej i sprawnej struktury wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Budżet konkursu

Budżet konkursu „Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego” wynosi 200 mln zł, a NCBR na realizację projektu przewiduje dofinansowanie wynoszące nawet 97 proc. jego wartości. Po stronie wnioskodawców wymagany jest niewielki wkład własny. Wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi maksymalnie 2 mln zł w przypadku ścieżki START oraz 6 mln zł w przypadku ścieżki ROZWÓJ. Projekty będą realizowane przez uczelnie samodzielnie lub w partnerstwie, a dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego można przeznaczyć m.in. na:

  •     usprawnienie struktury organizacyjnej,
  •     zniesienie barier architektonicznych,
  •     poprawę dostępności technologii informacyjnej,
  •     tworzenie potrzebnych procedur i zapewnienie niezbędnych technologii wspierających.

Głównym celem konkursu jest kompleksowe zaplanowanie dostępności uczelni i podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, tak aby z wdrożonych udogodnień architektonicznych i organizacyjnych można było korzystać zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu projektu.