Jak podkreślił szef resortu nauki, działania te stały się podstawą do odwołania Antoniego Rytla z funkcji dyrektora GovTech. Obowiązki dyrektora przejmie prof. Damian Gąsiorek z Politechniki Śląskiej. Jednocześnie – w związku z przekroczeniem uprawnień przez dyrektora Antoniego Rytla – minister Dariusz Wieczorek zapowiedział skierowanie sprawy do prokuratury: – Będziemy kierowali do organów ścigania wnioski w związku z przekroczeniem uprawnień przez poprzedniego dyrektora, który mimo mojego wyraźnego polecenia dokonywał czynności formalno-prawnych. Prokuratura będzie to badać.

 

Administracja dostaje narzędzia do transformacji cyfrowej>>

 

Resort likwiduje GovTech

– Nie rozumiemy celu powstania GovTech, ale wiemy, że planowano zatrudnić 150 osób. Takie instytucje wydają się służyć jedynie wyciąganiu publicznych pieniędzy i wkładaniu ich do prywatnych kieszeni – podsumował szef MNiSW. Wiceminister Maria Mrówczyńska odniosła się do projektu „Mobilne Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez Centrum GovTech. Inicjatywa miała mieć charakter szkoleniowy, a jej celem było przybliżanie nauczycielom możliwości wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Do przedsięwzięcia zastrzeżenia zgłosiła Najwyższa Izba Kontroli, która wskazała, że realizacja inicjatywy miała charakter marketingowy i promocyjny, a nie szkoleniowy.

 

Podsekretarz Stanu w MNiSW nawiązała również do projektu edukacja.gov.pl realizowanego przez Centrum GovTech. Jak zaznaczyła, jego idea od początku budziła zastrzeżenia i wątpliwości. Oceną merytoryczną serwisu zajmie się teraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. – Obecnie portal jest poddawany przeglądowi przez naszą jednostkę, która przeprowadzi audyt, po którym podejmiemy decyzję o ewentualnym włączeniu go do polityki naukowej i cyfrowej.

Dyrekcja centrum ma za zadanie opracować program, który pozwoli na efektywne wykorzystanie tego, co już wcześniej zostało zakupione, na promocję polskiej nauki oraz wspieranie współpracy między uczelniami, przedsiębiorstwami a szkołami – podsumowała wiceminister Maria Mrówczyńska, nakreślając zadania, które będzie realizowała nowa dyrekcja GovTech.
Przyczyny likwidacji centrum GovTech. 28 grudnia 2023 r. Minister Nauki opublikował obwieszczenie o zamiarze i przyczynach likwidacji państwowej instytucji kultury – Centrum GovTech. Jednym z powodów likwidacji były wysokie koszty funkcjonowania niewspółmierne do zamierzonych do efektów. W dokumencie wskazano ponadto, że działania statutowe GovTech mogą być realizowane przez istniejące już instytucje.