Zachodniopomorskie uczelnie dostały od ministerstwa nauki 4 miliony zł. Przekazane środki zostaną przeznaczone na projekty obejmujące m.in. rozbudowę infrastruktury teletechnicznej, rozbudowę miejskiej akademickiej sieci komputerowej, budowę platformy badawczej czy stworzenie specjalistycznego laboratorium.
Monika Sewastianowicz
30.06.2021

Więcej miejsc na studiach medycznych

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego limitu przyjęć na studia lekarskie i lekarsko-dentystyczne. Na kierunkach lekarskich projektowany limit miejsc ogółem wynosi 9 029 miejsc, a na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit wynosi 1342 miejsc. Na tych dwóch kierunkach będzie w sumie więcej o 654 miejsc.
Monika Sewastianowicz
28.06.2021
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Stypendiami ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania - laureaci konkursu będą otrzymywali po 5390 złotych miesięcznie, przez okres do 3 lat. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczy w tym czasie blisko 42 mln złotych.
Monika Sewastianowicz
24.06.2021
Szkolnictwo wyższe
Wspólnotę akademicką, podobnie jak całe społeczeństwo, tworzą ludzie różniący się pod względem wieku, narodowości, płci, orientacji seksualnej, światopoglądu, czy wyznawanej religii. Każda z tych osób zasługuje jednakowy szacunek, poszanowanie swojej godności i odmienności - oceniło prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Monika Sewastianowicz
23.06.2021
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zajął pierwsze miejsce w XXII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Na drugiej pozycji uplasował się Uniwersytet Warszawski, a na trzecim Politechnika Warszawska. O wynikach z rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy zdecydowała kapituła kierowana przez prof. Michała Kleibera.
Monika Sewastianowicz
22.06.2021
Szkolnictwo wyższe
Analiza przedłożonego projektu ustawy skłania jednak ku myśli, że przewidziane w niej regulacje nie będą prowadzić do założonego celu - tak wicepremier Jarosław Gowin, b. minister nauki ocenia projektowany przez MEiN pakiet wolności akademickiej. Uważa, że proponowana ustawa może prowadzić do bezkarnego upowszechniania się postaw skrajnych i antynaukowych.
Monika Sewastianowicz
21.06.2021
Szkolnictwo wyższe
Uniwersytet Jagielloński zapytał w ankiecie o płeć studentów, dając im do wyboru inne opcje niż - mężczyzna, kobieta. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak we wpisie na Twitterze stwierdziła, że uczelnia zamienia się przez to w agencję towarzyską. W sprawę zaangażował się też Ministerstwo Edukacji i Nauki, które jednak oburzone jest samą ankietą i żąda wyjaśnień od UJ.
Monika Sewastianowicz
18.06.2021
Szkolnictwo wyższe
Nie ma autonomii szkół, jest autonomia szkół wyższych, a i tak jest fetyszyzowana - mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, komentując zapowiadane zmiany dotyczące uprawnień kuratorów. Według tego projektu, za niewykonanie zaleceń dyrektor będzie mógł zostać odwołany lub zawieszony - to ostatnie bez konieczności wytaczania postępowania dyscyplinarnego.
Monika Sewastianowicz
16.06.2021
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Przez pandemię i obostrzenia doktoranci nie mieli możliwości prowadzenia debat, konsultacji czy wyjazdów naukowych krajowych i zagranicznych - zwracają uwagę posłowie w interpelacji. Pytają resort o wydłużenie czasu na ukończenie doktoratu. Ministerstwo Edukacji i Nauki na razie tego nie planuje, ale też nie wyklucza takiej decyzji.
Monika Sewastianowicz
14.06.2021
Szkolnictwo wyższe
Ankiety studentów stanowią jeden z elementów poprzedzających ocenę pracownika akademickiego. Zawierają wyłącznie opinie studentów i jako takie nie stanowią informacji publicznej. Ta dotyczyć może bowiem wyłącznie faktów, a nie własnych poglądów studentów wyrażonych w takiej formie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Marek Sondej
14.06.2021
Szkolnictwo wyższe

Znamy zwycięzców konkursu Tax and You 2021

Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe
W środę wieczorem zakończyła się 13. edycja konkursu Tax and You dla studentów prawa, finansów, rachunkowości, ekonomii lub kierunków pokrewnych. Finaliści musieli m.in. poradzić sobie w panelu dyskusyjnym. Laureatem pierwszego miejsca został Maksymilian Kaszubowski, student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Krzysztof Koślicki
09.06.2021
Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe
Jeżeli student z Białorusi przekracza granicę, jest zwolniony z kwarantanny. Chyba że uzyska obywatelstwo polskie - wtedy kwarantannę odbyć musi - uznała Straż Graniczna. Wyjaśniła, że w przypadku podwójnego obywatelstwa liczy się obywatelstwo Polskie. Rzecznik praw obywatelskich prosi o dalsze wyjaśnienia w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
09.06.2021
Dla studenta Koronawirus a prawo

Czasopisma w wykazie, ale nie we właściwych dyscyplinach

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Posłowie apelują do resortu nauki o skorygowanie listy czasopism - chodzi o przypisanie 30 periodyków do dyscypliny: nauki o polityce i administracji. Ma to znaczenie dla wyników ewaluacji wydających je instytucji naukowych. Tymczasem problem nie dotyczy jedynie tej dyscypliny – czasem trudno wyjaśnić, co kierowało twórcami wykazu.
Monika Sewastianowicz
09.06.2021
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe

Powstanie szkoła dla kadr resortu finansów

CIT PIT VAT Szkolnictwo wyższe
Powstanie uczelnia dla kadr resortu finansów. List intencyjny podpisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz minister finansów Tadeusz Kościński. W wydarzeniu udział wzięła zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa. Pierwsi studenci będą mogli rozpocząć naukę w roku akademickim 2022/2023.
Monika Sewastianowicz
08.06.2021
CIT PIT VAT Szkolnictwo wyższe
Ponad połowa ankietowanych studentów chce pojawiać się w biurze 3-4 dni w tygodniu. Z kolei niespełna jedna czwarta respondentów wskazała, że woli pracować z domu przez więcej niż tydzień w miesiącu, a 14 proc. wybrałoby tylko wizyty w biurze - wynika z raportu „First steps into the labour market” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.
Monika Sewastianowicz
08.06.2021
Prawo pracy Dla studenta
Wiele polskich uczelni stworzyło preferencyjne programy wsparcia dla represjonowanych białoruskich studentów, a uczelnie medyczne zaoferowały jedynie kilka miejsc, co może być niewystarczające wobec studentów, którzy w swej ojczyźnie zostali relegowani lub byli represjonowani w inny sposób - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
05.06.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Tegoroczna rekrutacja na uczelnie raczej nie będzie się różnić od poprzednich. Liczyć się będą wyniki matur, proces przebiegnie elektronicznie. Pojawi się kilka ciekawych kierunków, jak język ukraiński w biznesie i turystyce czy chemia jądrowa i radiofarmaceutyki. Alma Mater korzystają do celów promocyjnych z mediów społecznościowych.
Beata Igielska
05.06.2021
Dla studenta

Uczelnia raczej nie wygra procesu o skutki złej prasy

Prawo cywilne Rynek i konsument Szkolnictwo wyższe
Jednym z kryteriów, jakim kierują się kandydaci na studia przy wyborze uczelni jest jej renoma. Trudno jednak byłoby wykazać w sądzie, że artykuły prasowe przyczyniły się do zmniejszenia liczby kandydatów. W dodatku działania dziennikarzy musiałyby być bezprawne. Taki scenariusz brany jest pod uwagę z publikacjami o wydarzeniach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Monika Sewastianowicz
02.06.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Szkolnictwo wyższe
Ruszyła rekrutacja na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - w tym roku można zgłaszać się na 270 kierunków studiów. Tego samego dnia rozpoczęły się też szczepienia studentów i doktorantów tej uczelni – do 10 czerwca zarezerwowano dla nich prawie 5 tys. dawek.
Monika Sewastianowicz
01.06.2021
Dla studenta
Nowe zasady finansowania uczelni, wprowadzone 1 stycznia 2019 roku, zapewniły im warunki do prawidłowej realizacji zadań - wynika z raportu Najwyższa Izba Kontroli. Jednak projekt polityki naukowej państwa nie został przygotowany przez rząd na czas, a przyznawanie środków subwencją sprawiło, że minister nie ma pełnej kontroli nad przeznaczeniem przez uczelnie tych środków.
Agnieszka Matłacz
01.06.2021
Szkolnictwo wyższe
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zawarła porozumienie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym. Działania mają wspierać umiędzynarodowienie oraz wzmacniać promocję nauki, innowacji oraz polskich jednostek systemu nauki i szkolnictwa wyższego.
Monika Sewastianowicz
31.05.2021
Szkolnictwo wyższe
Nauczyciele, jako osoby w większości zaszczepione przeciw COVID-19, mogą sami zaświadczyć uczniom, jaki ma to wpływ na ich życie, poczucie bezpieczeństwa – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zachęcał, by pedagodzy mówili uczniom, w jaki sposób przebiegało szczepienie oraz jakie niesie ze sobą korzyści.
Monika Sewastianowicz
31.05.2021
Koronawirus a prawo
Rozwiązania proponowane przez resort edukacji i nauki w tzw. pakiecie wolnościowym dla uczelni, są nie tylko zbędne dla wolności twórczości artystycznej i badań naukowych, ale wręcz szkodliwe dla pełnej realizacji tych wolności i godzące w autonomię uczelni wyższych - uważa rzecznik praw obywatelskich.
Monika Sewastianowicz
31.05.2021
Szkolnictwo wyższe

Uczelnia Ordo Iuris postawi na wolność debaty akademickiej

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Collegium Intermarium, uczelnia utworzona przez środowisko związane ze stowarzyszeniem Ordo Iuris, będzie stawiała na wolność debaty akademickiej - zapowiedział Przemysław Czarnek podczas zorganizowanej w piątek uroczystości inaugurującej działalność tej placówki. - Ideologiom postmodernizmu i neomarksizmu musimy stawić czoła poprzez uprawianie wolnej debaty uniwersyteckiej
Krzysztof Sobczak
28.05.2021
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że zakończone zostały prace nad poszerzeniem kanonu lektur szkolnych, uzupełniających. Jak mówił, są tam znakomite pozycje polskiej literatury, opracowania Instytutu Pamięci Narodowej, ale w kanonie znajdą się też teksty Jana Pawła II.
Krzysztof Sobczak
28.05.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Skarżący nie otrzymał stypendium rektora. Jednak wniesiona przez niego skarga okazała się bezzasadna. Z wyliczenia wynikało, że tylko dwóch studentów z najlepszymi wynikami mogło uzyskać takie wsparcie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Sąd zwrócił uwagę, że takie zasady wynikały z obowiązującego na uczelni regulaminu.
Aleksandra Partyk
28.05.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Minister zapowiada od jesieni stacjonarne studia

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Koronawirus a prawo
Studenci wrócą do nauki stacjonarnej na uczelniach od 1 października, jeśli warunki pandemiczne nie zmienią się na gorsze – zapowiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zachęcał też do przeprowadzana sesji egzaminacyjnych w trybie stacjonarnym tam, gdzie jest to możliwe.
Krzysztof Sobczak
27.05.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta Koronawirus a prawo
System kładący nacisk na jak najwyżej punktowane czasopisma i jednocześnie uzależniający od uzyskanej kategorii wszystkie uprawnienia dla wydziału to zachęta do tego, żebyśmy się wzajemnie powyrzynali - mówi prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego. Podkreśla, że warto przemyśleć zmiany w punktacji czasopism i postawić na ich umiędzynarodowienie.
Monika Sewastianowicz
27.05.2021
Szkolnictwo wyższe
Rośnie liczba zakażeń COVID-19 - zwłaszcza w województwach: podlaskim i lubelskim. Rząd nie podjął na razie decyzji o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń, a obecne obowiązują do końca października. Póki co władze zapowiedziały lepsze egzekwowanie przepisów - należy pamiętać, że od końca zeszłego roku mają ku temu podstawę prawną.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
26.05.2021
Prawo karne Koronawirus a prawo
Obecna lista czasopism naukowych jest bezprawna. Zachodzi konieczność stworzenia nowej listy w oparciu o decyzje eksperckie, a nie zarządzenia ministra - to główne przesłanie konferencji "Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej". Pewne nadzieje budzi zapowiedź przygotowywania nowego rozporządzenia, które ma uwzględnić te wymogi i zapewni jawność procedury.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.05.2021
Prawnicy Szkolnictwo wyższe Dla studenta
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski