Cofnięcie wykazu do stanu zgodnego z prawem to jedyna szansa, by zapobiec fali odwołań od decyzji ewaluacyjnych, która spowoduje potworny chaos - mówi prof. Grzegorz Wierczyński. Proponuje też szersze wykorzystywanie Google Scholar do określania punktacji czasopism prawniczych. Ten temat poruszy podczas poniedziałkowej konferencji "Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej".
Monika Sewastianowicz
24.05.2021
Szkolnictwo wyższe
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz kolejny dofinansuje projekty likwidujące bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym oraz podnoszące poziom kompetencji dydaktycznych kadr uczelni, tym razem w zakresie projektowania uniwersalnego. Budżet obu naborów to łącznie 80 mln zł dzięki środkom z Funduszy Europejskich.
Monika Sewastianowicz
21.05.2021
Szkolnictwo wyższe
„Polski Ład” mógł odegrać dobrą rolę dla nauki, jednak taki nie jest. W jakimś stopniu odniósł się do nauk ścisłych i przyrodniczych, ale z drugiej strony w ogóle nie docenił roli nauk społecznych i humanistycznych - uważa dr hab. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Podkreśla, że w Polskim Ładzie nauce poświęcono raczej niewiele miejsca.
Grzegorz Krawiec
19.05.2021
Polski Ład
Rusza nabór kandydatów do nagrody „Nicolaus Copernicus”, która przyznawana jest przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej w dowolnej dziedzinie nauki, w tym w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.
Monika Sewastianowicz
18.05.2021
Szkolnictwo wyższe
Od 18 maja kandydaci na adwokatów i radców prawnych rozpoczynają egzaminy zawodowe. Na "pierwszy ogień" idzie prawo karne, potem cywilne, rodzinne i gospodarcze, a na końcu administracyjne i etyka. Wszystko w reżimie sanitarnym. Tymczasem samorządy szykują zmiany, które w następnych latach mają jeszcze lepiej wspierać aplikantów w przygotowywaniu się do egzaminów.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
18.05.2021
Prawnicy
Rektor uchylił decyzję prodziekana ds. studenckich. Zdaniem rektora decyzja o skreśleniu studenta z listy studentów była dotknięta mankamentami. Student wniósł sprzeciw na decyzję rektora. Wskazał, że nie wie, czy zaskarżona decyzja jest dla niego korzystna. WSA w Warszawie uznał wniesiony sprzeciw za bezpodstawny. Wydane orzeczenie komentuje prof. Grzegorz Krawiec.
Aleksandra Partyk
18.05.2021
Szkolnictwo wyższe
Samo sporządzenie przez aplikanta na egzaminie zawodowym poprawnej apelacji pod wzglądem formalnym nie jest wystarczające do pozytywnego zaliczenia i sprawdzenia wiedzy na egzaminie radcowskim - stwierdziła komisja, a NSA poparł tę opinię. Sąd potwierdził, że zdająca wykonała zadanie, w sposób, który nie uwzględniał interesu osoby, którą reprezentowała.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.05.2021
Prawnicy Dla studenta
Mimo że resort nauki pod falą krytyki podkreślał, że nie ma planów powołania Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej, to ta instytucja jednak powstanie. Zapowiedziano ją w ramach zaprezentowanego w sobotę Polskiego ładu. Inne elementy tego programu to tańsze kredyty studenckie i inwestycje w rozwój technologii.
Monika Sewastianowicz
15.05.2021
Szkolnictwo wyższe Polski Ład
Już wkrótce uczelnie zawodowe nie będą musiały zawierać porozumień z uczelniami akademickimi, by prowadzić studia nauczycielskie. W ten sposób minister puszcza oko do słabych uczelni zawodowych, które posiadają najsłabszą kategorię C albo nie posiadają kategorii naukowej - uważa Roman Leppert, profesor z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Beata Igielska
14.05.2021
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

WSA: W ankietach oceniających wykładowców są tylko odczucia, a nie informacja

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Rektor wyższej uczelni publicznej słusznie nie udostępnił ankiet z ocenami okresowymi wykładowców wypełnianych przez studentów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Uznał, że ankiety są dokumentem wewnętrznym, zawierają jedynie opinie i odczucia studentów i jako takie nie stanowią informacji publicznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.05.2021
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaangażują się we wspieranie projekty badawcze z udziałem naukowców z Białorusi. Ma temu służyć nowy konkurs „Solidarni z naukowcami”. Na sfinansowanie projektów w konkursie NCBR przeznaczyło 6,25 mln zł.
Monika Sewastianowicz
12.05.2021
Szkolnictwo wyższe
W środę zaczynają się prawnicze egzaminy zawodowe. W dniach 12-14 maja odbędzie się egzamin komorniczy, a w dniach 18-21 maja - egzaminy adwokacki i radcowski. Egzaminy zostaną przeprowadzone w szczególnym reżimie sanitarnym, określonym przez wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Krzysztof Sobczak
12.05.2021
Prawnicy Strefa aplikanta
Projekt zmian ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywany "pakietem wolnościowym" jest propozycją wartą rozważenia, choć nie mam pewności, czy proponowane przez rząd rozwiązania pozwolą skutecznie chronić pluralizm światopoglądowy na uczelniach - uważa prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
Stec Piotr
10.05.2021
Szkolnictwo wyższe
Do końca tego roku akademickiego Uniwersytet Zielonogórski zmieni struktury administracyjne i dziekanaty zastąpią Biura Obsługi Studenta. Celem, zgodnie z deklaracją władz uczelni jest ujednolicenie sposobu obsługi studentów. Jedno biuro ma obsługiwać około 3 tys. studentów z położonych po sąsiedzku wydziałów.
Krzysztof Sobczak
08.05.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Nauczyciel akademicki nie będzie mógł być ukarany za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych - zakłada to projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który został właśnie skierowany do opiniowania. Resort uzasadnia to koniecznością przeciwdziałania "naruszeniom wolności wyrażania poglądów, występującymi na uczelniach".
Patrycja Rojek-Socha
07.05.2021

Na UW powstaje punkt szczepień dla studentów i pracowników

Szkolnictwo wyższe Koronawirus szczepienia
Uniwersytet Warszawski przystępuje do organizacji punktu szczepień w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Na szczepienie mogą zapisywać się pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, nauczyciele akademiccy, doktoranci oraz studenci. Odbędą się w Bibliotece Uniwersyteckiej na przełomie maja i czerwca.
Monika Sewastianowicz
06.05.2021
Szkolnictwo wyższe Koronawirus szczepienia
Resort nauki zapowiada zmiany w ustawie o Polskiej Akademii Nauk. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński podkreśla, że powinny się one toczyć się transparentnie i z włączeniem jak najszerszej grupy ekspertów. Przyznał przy tym, że reforma jest potrzebna środowisku naukowemu.
Monika Sewastianowicz
06.05.2021
Szkolnictwo wyższe

Stypendia z KPO mają zatrzymać lekarzy w kraju, ale metody niepewne

Szkolnictwo wyższe Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Jednym z celów Krajowego Planu Odbudowy ma być powstrzymanie exodusu medyków za granicę. Zakłada on m.in., że więcej osób będzie mogło zaocznie studiować medycynę dzięki specjalnym stypendiom, finansowanym z pieniędzy UE. Zdaniem ekspertów pomysł rządu może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego, a wielu absolwentów i tak nie zostanie w kraju,
Beata Lisowska
06.05.2021
Szkolnictwo wyższe Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Resort nauki zapowiada reformę Polskiej Akademii Nauk. - Myślę, że w perspektywie kilkunastu tygodni będziemy mieli gotowe wstępne przepisy projektu zmian w Polskiej Akademii Nauk – poinformował we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wcześniej wiele emocji w środowisku naukowym wzbudziły założenia do ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim.
Monika Sewastianowicz
04.05.2021
Szkolnictwo wyższe
Na polskich uczelniach studiuje obecnie 82,5 tysiąca obcokrajowców i jest to o 4 tysiące więcej niż w poprzednim roku akademickim. Jednak aż jedna trzecia z nich nie pojawiła się nigdy na uczelni i nie wiadomo, czy będą kontynuować naukę, gdy uczelnie przywrócą stacjonarną działalność. Najwięcej jest w Polsce studentów z Ukrainy.
Krzysztof Sobczak
02.05.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Jest już projekt rozporządzenia wydłużającego okres udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki - potrwa to do 30 czerwca 2024 r. Wynika to ze zmian w przepisach unijnych. Projekt przekazano do konsultacji.
Monika Sewastianowicz
30.04.2021
Szkolnictwo wyższe
Do 30 czerwca można składać wnioski w programie STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 2 mln zł. W ramach trwającego naboru rozdysponowane zostanie 20 mln zł. Celem programu jest także przyciąganie do polskich instytucji zagranicznych doktorantów.
Monika Sewastianowicz
27.04.2021
Z szacunków Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że do egzaminu adwokackiego może w tym roku podejść ponad 2 tysiące osób, a do radcowskiego blisko 3 tysiące. To oczywiście dane wstępne, bo aplikanci mają czas na decyzję do 27 kwietnia. Resort zapewnia jednak, że przygotowania idą pełną parą, a priorytetem jest bezpieczeństwo zdających.
Patrycja Rojek-Socha
26.04.2021
Strefa aplikanta Koronawirus a prawo
Przyjęcie ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim nieodpo­wiedzialnie zaburzyłoby polski system nauki i szkolnictwa wyższego, gdyż oczekiwane korzyści mają charakter całkowicie hipotetyczny - pisze Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceminister nauki prof. Włodzimierz Bernacki tłumaczy, że takiego projektu nie ma.
Monika Sewastianowicz
25.04.2021
Szkolnictwo wyższe
W programie Erasmus+ na lata 2021-2027 wprowadzono możliwość ubiegania się o środki finansowe przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ich wykluczenie z Erasmus+ było postrzegane jako naruszenie zasady równego dostępu do dużego i prestiżowego programu, a tym samym do środków unijnych.
Monika Sewastianowicz
25.04.2021
Szkolnictwo wyższe
Udział kobiet zatrudnionych na wszystkich uczelniach publicznych w roku akademickim 2019/2020 wyniósł 46 proc. Biorąc jednak pod uwagę tylko uczelnie techniczne, wskaźnik ten spada do 32 proc. Kobietom jest trudniej również osiągnąć tytuł profesora - wynika z raportu „Kobiety na politechnikach 2021”.
Monika Sewastianowicz
22.04.2021
Szkolnictwo wyższe
W związku epidemią większość uczelni w Polsce działa w sposób zdalny od marca 2020 r. Z zapowiedzi rządu wynika, że do końca wakacji każdy chętny zostanie zaszczepiony. Wydaje się więc, że nowy rok akademicki może rozpocząć się już stacjonarnie, ale ministerstwo edukacji i nauki jest ostrożne w deklaracjach. - Mamy przygotowanych kilka scenariuszy - mówi rzecznik resortu edukacji i nauki Anna Ostrowska.
Agnieszka Matłacz
21.04.2021
Dla studenta
Uczelnia nie może uniemożliwiać udziału w konkursie na stanowisko profesora uczelni osobom posiadającym stopień naukowy doktora - wynika ze stanowiska resortu nauki. Uczelnie jednak często decydują się na inne rozwiązanie, po prostu nie ogłaszają otwartych konkursów i awansują swoich pracowników. I resort przyznaje, że to zgodne z prawem.
Monika Sewastianowicz
21.04.2021
Szkolnictwo wyższe

Pandemia aplikantów nie rozpieszcza, a wkrótce egzaminy

Wymiar sprawiedliwości Strefa aplikanta Koronawirus a prawo
Koronawirus od początku utrudnia życie aplikantom adwokackim i radcowskim, a chodzi nie tylko o sam przebieg aplikacji ale i egzaminy zawodowe. Już w ubiegłym roku odbyły się one pod specjalnymi obostrzeniami, nie inaczej będzie w tym roku. Problemem jest też sposób prowadzenia zajęć online, a także nabywanie wiedzy praktycznej, bo w sądach nadal obowiązują ograniczenia.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
21.04.2021
Wymiar sprawiedliwości Strefa aplikanta Koronawirus a prawo
Pandemia nie stwarza dla uczelni większych problemów w rekrutacji, bo w czasie selekcji kandydatów bierze się pod uwagę najczęściej wyniki matur. W tym roku, podobnie jak poprzednio, rekrutacja na studia odbywać będzie się w większości zdalnie. Do października zdalnie pracują też uczelnie.
Monika Sewastianowicz
19.04.2021
Szkolnictwo wyższe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski