Do 30 czerwca można składać wnioski w programie STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 2 mln zł. W ramach trwającego naboru rozdysponowane zostanie 20 mln zł. Celem programu jest także przyciąganie do polskich instytucji zagranicznych doktorantów.
Monika Sewastianowicz
27.04.2021
Z szacunków Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że do egzaminu adwokackiego może w tym roku podejść ponad 2 tysiące osób, a do radcowskiego blisko 3 tysiące. To oczywiście dane wstępne, bo aplikanci mają czas na decyzję do 27 kwietnia. Resort zapewnia jednak, że przygotowania idą pełną parą, a priorytetem jest bezpieczeństwo zdających.
Patrycja Rojek-Socha
26.04.2021
Strefa aplikanta Koronawirus a prawo
Przyjęcie ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim nieodpo­wiedzialnie zaburzyłoby polski system nauki i szkolnictwa wyższego, gdyż oczekiwane korzyści mają charakter całkowicie hipotetyczny - pisze Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceminister nauki prof. Włodzimierz Bernacki tłumaczy, że takiego projektu nie ma.
Monika Sewastianowicz
25.04.2021
Szkolnictwo wyższe
W programie Erasmus+ na lata 2021-2027 wprowadzono możliwość ubiegania się o środki finansowe przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ich wykluczenie z Erasmus+ było postrzegane jako naruszenie zasady równego dostępu do dużego i prestiżowego programu, a tym samym do środków unijnych.
Monika Sewastianowicz
25.04.2021
Szkolnictwo wyższe
Udział kobiet zatrudnionych na wszystkich uczelniach publicznych w roku akademickim 2019/2020 wyniósł 46 proc. Biorąc jednak pod uwagę tylko uczelnie techniczne, wskaźnik ten spada do 32 proc. Kobietom jest trudniej również osiągnąć tytuł profesora - wynika z raportu „Kobiety na politechnikach 2021”.
Monika Sewastianowicz
22.04.2021
Szkolnictwo wyższe
W związku epidemią większość uczelni w Polsce działa w sposób zdalny od marca 2020 r. Z zapowiedzi rządu wynika, że do końca wakacji każdy chętny zostanie zaszczepiony. Wydaje się więc, że nowy rok akademicki może rozpocząć się już stacjonarnie, ale ministerstwo edukacji i nauki jest ostrożne w deklaracjach. - Mamy przygotowanych kilka scenariuszy - mówi rzecznik resortu edukacji i nauki Anna Ostrowska.
Agnieszka Matłacz
21.04.2021
Dla studenta
Uczelnia nie może uniemożliwiać udziału w konkursie na stanowisko profesora uczelni osobom posiadającym stopień naukowy doktora - wynika ze stanowiska resortu nauki. Uczelnie jednak często decydują się na inne rozwiązanie, po prostu nie ogłaszają otwartych konkursów i awansują swoich pracowników. I resort przyznaje, że to zgodne z prawem.
Monika Sewastianowicz
21.04.2021
Szkolnictwo wyższe

Pandemia aplikantów nie rozpieszcza, a wkrótce egzaminy

Wymiar sprawiedliwości Strefa aplikanta Koronawirus a prawo
Koronawirus od początku utrudnia życie aplikantom adwokackim i radcowskim, a chodzi nie tylko o sam przebieg aplikacji ale i egzaminy zawodowe. Już w ubiegłym roku odbyły się one pod specjalnymi obostrzeniami, nie inaczej będzie w tym roku. Problemem jest też sposób prowadzenia zajęć online, a także nabywanie wiedzy praktycznej, bo w sądach nadal obowiązują ograniczenia.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
21.04.2021
Wymiar sprawiedliwości Strefa aplikanta Koronawirus a prawo
Pandemia nie stwarza dla uczelni większych problemów w rekrutacji, bo w czasie selekcji kandydatów bierze się pod uwagę najczęściej wyniki matur. W tym roku, podobnie jak poprzednio, rekrutacja na studia odbywać będzie się w większości zdalnie. Do października zdalnie pracują też uczelnie.
Monika Sewastianowicz
19.04.2021
Szkolnictwo wyższe
Rząd wyłączył z zakazu organizowania imprez, zgromadzeń i spotkań egzaminy adwokackie, radcowskie, komornicze oraz egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Odbywać się będą mogły też konkursy na asystentów prokuratorów. Egzaminy mają ruszyć w maju.
Patrycja Rojek-Socha
16.04.2021
Prawnicy Strefa aplikanta
O kwotach dofinansowania poinformował minister nauki w czasie inauguracji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Powiedział, że Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program Erasmus Plus na lata 2021-2027.
Monika Sewastianowicz
15.04.2021
Szkolnictwo wyższe
Nie ma żadnego projektu i nie ma żadnej koncepcji dotyczącej likwidacji Polskiej Akademii Nauk - powiedział wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski w czasie dyskusji w Sejmie. Podkreślił, że projekt o powołaniu Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej to jeszcze materiał roboczy.
Monika Sewastianowicz
15.04.2021
Szkolnictwo wyższe
Marszobieg w mundurze, w tym w butach wojskowych i z 5 kilogramowym oporządzeniem, na dystansie 10 km, przy bezwietrznej pogodzie i temperaturze powyżej 27 ºC - tak wyglądało śródsemestralne zaliczenie w Wojskowej Akademii Technicznej. Efektem jest śmierć jednego z podchorążych, za którą - w ocenie prokuratury - odpowiadają nieumyślnie wykładowcy.
Patrycja Rojek-Socha
15.04.2021
Prawo karne Szkolnictwo wyższe
Po kilku tygodniach wrzawy wokół "wrzutek" do listy czasopism naukowych wiceminister edukacji i nauki przyznał, że doszło do tego "poza trybem". I próbował przekonywać, że zabranie tylko 10 proc. zawartości bankowego sejfu to nie kradzież. A w tym przypadku przecież większość zmian nastąpiła zgodnie z prawem.
Krzysztof Sobczak
15.04.2021
Szkolnictwo wyższe
Prezydium Towarzystwa Naukowego Warszawskiego uznało projekt dotyczący tworzenia Akademii Kopernikańskiej za „wyjątkowo szkodliwy i wręcz ośmieszający powagę państwa polskiego”. Z tą opinią, która nakazuje przypomnieć sobie zakończenie starego dowcipu: „i śmiesznie, i strasznie”, trudno się nie zgodzić - uważa prof. Hubert Izdebski.
Hubert Izdebski
14.04.2021
Szkolnictwo wyższe
Międzynarodowa Akademia Kopernikańska nie zastąpi Polskiej Akademii Nauk. Spekulacje na ten temat nazwał absurdalnymi. PAN jest instytucją, która jest bardzo potrzebna Polsce i służy Polsce - stwierdził we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Nie wykluczył jednak reformy PAN.
Monika Sewastianowicz
13.04.2021
Szkolnictwo wyższe
W dniach 16-17 kwietnia 2021 roku odbędzie się 14. już edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego pt. „Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym?". Spotkanie w tym roku odbędzie się online. Wezmą w nim udział zarówno najwybitniejsi przedstawiciele nauki i praktyki prawa podatkowego, jak i liczni studenci i doktoranci z całej Polski.
Krzysztof Koślicki
12.04.2021
Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe

Uczelnie mają być przyjazne dla autystycznych studentów

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Opieka zdrowotna
Nawet co dziesiąta osoba z Zespołem Aspergera przejawia specjalne zdolności i może być wybitnym absolwentem i naukowcem - zauważa resort funduszy i polityki regionalnej. I dodaje, że często jednak na jej drodze stają trudności w odnalezieniu się w nowym środowisku. Dlatego 40 uczelni w całej Polsce wdroży program indywidualnego wsparcia dla studentów z ASD
Krzysztof Sobczak
09.04.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta Opieka zdrowotna
Jest kilka koncepcji reformy Polskiej Akademii Nauk, zgłoszonych również przez samych członków PAN, i na pewno taka końcowa reforma musi zostać wypracowana, po to by wzmocnić PAN – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I dodał, że prace nad reformą PAN „ruszają w resorcie na dobre”. - Jestem przekonany, że w tym roku taka koncepcja zostanie wypracowana
Krzysztof Sobczak
09.04.2021
Szkolnictwo wyższe
Oferta edukacyjna dolnośląskich publicznych uczelni zawodowych nie uwzględnia wszystkich istotnych wymogów współczesnego rynku pracy. Uczelnie kształcą więc, ale nie w tych kierunkach, których potrzebują lokalni pracodawcy. Nie monitorują też odpowiednio losów swoich absolwentów. To najważniejsze ustalenia kontroli przeprowadzonej przez NIK na czterech dolnośląskich publicznych uczelniach zawodowych.
Agnieszka Matłacz
08.04.2021
Szkolnictwo wyższe
Do formularza spisu powszechnego trzeba wpisać numery PESEL współlokatorów. Czasem to obcy sobie ludzie i nie chcą dzielić się danymi. Według rzecznika praw obywatelskich nikt nie powinien ich do tego zmuszać - niezależnie od łączących ich relacji lub ich braku.
Monika Sewastianowicz
07.04.2021
Dla studenta RODO
Resort nauki planuje utworzenie Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej. Zajmie się m.in. wspieraniem badań naukowych oraz prowadzeniem programów stypendialnych. Nowa instytucja według projektu ustawy ma zacząć funkcjonować już w przyszłym roku. Jej elementem ma być też elitarna uczelnia prowadząca kształcenie w kilku ośrodkach akademickich.
Monika Sewastianowicz
07.04.2021
Zapewniamy, że aktualnie obowiązujące zasady ewaluacji jakości działalności naukowej nie będą skutkować masową utratą uprawnień przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki - wyjaśnia resort. Podkreśla, że zmiany w wykazie czasopism nie mają wpływu na wyniki oceny w pozostałych kryteriach ewaluacji: efekty finansowe i wpływ społeczno-gospodarczy prowadzonej działalności naukowej.
Monika Sewastianowicz
02.04.2021
Szkolnictwo wyższe
Sporządzając wykaz punktowanych czasopism naukowych, organ nie jest ograniczony wyłącznie do projektu przedstawionego przez Komisję Ewaluacji Nauki – gdyby tak było, sporządzanie wykazu byłoby kompetencją komisji, a nie ministra - twierdzi w odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.
Monika Sewastianowicz
02.04.2021
Szkolnictwo wyższe
Trwa nabór wniosków do programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, skierowanego jest m.in. do uczelni, instytutów naukowych i badawczych. Ma służyć popularyzacji nauki lub promocji sportu akademickiego oraz wspierania utrzymania zasobów bibliotecznych.
Monika Sewastianowicz
01.04.2021
Szkolnictwo wyższe
Publiczne uczelnie zawodowe dostaną 10 mln zł wsparcia. Pieniądze są przeznaczone na poprawę jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Dofinansowanie ma być częścią projektu "Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości".
Monika Sewastianowicz
01.04.2021
Koronawirus a prawo
Nauczyciel akademicki ma prawo do wyrażania swoich przekonań światopoglądowych, filozoficznych i religijnych w życiu publicznym - napisał we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, nawiązując do kary nałożonej na Uniwersytet Śląski na prof. Ewą Budzyńską. Minister podziękował też sygnatariuszom listu otwartego w obronie ukaranej.
Krzysztof Sobczak
30.03.2021
Szkolnictwo wyższe
Zniżki w autobusie, kinie czy wybranych sklepach są adresowane do tych studentów, którzy okażą ważną legitymację studencką. Ten dokument nie musi być każdorazowo oddany w dniu obrony bronionej pracy. W niektórych przypadkach uprawniony może z niej korzystać dłużej.
Aleksandra Partyk
30.03.2021
Dla studenta
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozstrzygnął konkurs na najlepszą pracę magisterską. W dziedzinie ochrony konkurencji zwyciężyła Anna Czuchryta, która napisała pracę „Standard dowodowy w prawie konkurencji Unii Europejskiej”. Autorzy prac otrzymają nagrody pieniężne - pula to 25 tys. zł.
Monika Sewastianowicz
30.03.2021
Pracownik naukowy ma prawo do wyrażania swoich poglądów, również na tematy niezwiązane z jego specjalizacją. Musi się jednak pamiętać gdzie pracuje i liczyć się z tym, że tytuł naukowy nie sprawia, że staje się autorytetem we wszystkich dziedzinach. Istotne znaczenie ma też forma wypowiedzi.
Monika Sewastianowicz
30.03.2021
Szkolnictwo wyższe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski