- To rząd i pan premier ustalają gabinet Rady Ministrów - podkreślała Rusecka. Jak przypomniała, jest to kolejny w tej kadencji wniosek o wotum nieufności wobec Czarnka.- Opozycja - tak, jak w tamtej, tak i w tej kadencji - co rusz chce odwoływać któregoś z ministrów, ale odpowiedzialność za to ponosi rząd i ugrupowanie, któremu Polacy powierzyli stery władzy - zauważyła posłanka.

Wszystkich 224 posłów PiS, którzy brali udział w głosowaniu nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, głosowało przeciw jego odwołaniu. Przeciw odwołaniu szefa MEiN głosowali też wszyscy posłowanie koła Polskie Sprawy, których jest troje.
Za odwołaniem szefa MEiN byli wszyscy głosujący posłowie KO, Lewicy, Koalicji Polskiej i Konfederacji, a także wszyscy posłowie Polski 2050, Porozumienia, koła Lewicy Demokratycznej i koła Wolnościowcy.

Zobacz nagranie szkolenia w LEX: Zmiany w egzaminie maturalnym, egzaminie ósmoklasisty oraz przeprowadzaniu postępowania rekrutacyjnego >

Wniosek opozycji

Posłowie opozycji - KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 - złożyli wniosek o wyrażenie przez Sejm wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki na początku lutego. Wniosek jest pokłosiem publikacji tvn24.pl, opisującej, że pieniądze z konkursu MEiN trafiały do organizacji zbliżonych do PiS. Jak wskazał portal, wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib, jednocześnie wiele organizacji zajmujących się edukacją oraz placówek dydaktycznych nie otrzymało z budżetu resortu ani złotówki.

Zobacz w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Kwiecień 2023 >

Minister nieobecny, komisja w jego obronie

Wcześniej sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży negatywnie zaopiniowała w środę wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Ministra na posiedzeniu komisji reprezentował wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski, co spotkało się z protestem opozycji. Na posiedzenie komisji nie przybył minister Przemysław Czarnek. Jego obecności domagali się wielokrotnie posłowie opozycji. Po dyskusji komisja negatywnie zaopiniowała wniosek.

W debacie na forum Sejmu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica) powiedziała, że 70 proc. Polek i Polaków chce tego, by szef MEiN odszedł ze stanowiska. "I to w ich imieniu jest ten wniosek" - zaznaczyła. - Czarnek musi odejść za krzywdy wyrządzane uczniom, nauczycielom i rodzicom. I obiecuję, że odejdzie, nawet jeśli nie stanie się to dziś, to już za kilka miesięcy, po wyborach, polska edukacja odzyska wolność, oddech i otwartość. Zbudujemy szkołę godnie opłacanych nauczycieli i bezpiecznych uczniów, szkołę bez indoktrynacji, bez religii i księdza, ale z dostępnym psychologiem i stomatologiem  - zapewniła.

Zobacz nagranie szkolenia w LEX: Praca zdalna – obowiązki dyrektora szkoły >

Podczas debaty w Sejmie zwracając się do opozycji, Czarnek powiedział, że trzymała ona Polaków, także nauczycieli, na wynagrodzeniu minimalnym o 100 procent niższym, niż teraz. - My podnieśliśmy wynagrodzenie najmniej zarabiających o 75 procent w ciągu siedmiu lat. Podnieśliśmy również pensję minimalną - zauważył.

Wskazał, że wzrost subwencji oświatowej wzrósł o 60 procent w ciągu 6 lat. - Bo zadbaliśmy o najmniej zarabiających, wy nie dbaliście. To są pieniądze, które w ramach subwencji, tego wzrostu gigantycznego, poszły do budżetu samorządów. Najlepiej zarabiający nauczyciele otrzymują wynagrodzenie o 50 proc. wyższe, o 47 proc. - podkreślił Czarnek. - Rząd PiS, zgodnie ze swoją zapowiedzią, nie zostawia Polaków w biedzie, nie zostawia w biedzie nauczycieli - powiedział. - Cały ten spektakl i ten teatr, który tu państwo odegraliście, uspokoił nas bardzo, bo to tylko oznacza, że rzeczywiście to my mamy rację. Żadnych argumentów merytorycznych, same manipulacje, same fałszerstwa - stwierdził szef MEiN.

Czytaj: Czarnek: Przypadki pobić przez ataki na rodzinę>>

W czasie, gdy w Sejmie trwała debata nad wnioskiem opozycji, przed Sejmem pod hasłem "Czarnek out!" odbywała się pikieta zorganizowana przez organizacje młodzieżowe, m.in. stowarzyszenie Ostra Zieleń i organizację Europa Młodych.

Zobacz nagranie szkolenia w LEX: Planowanie arkusza organizacyjnego na rok 2023/2024 - o czym należy pamiętać? >