To reakcja na atak niektórych członków Rady Ministrów RP, w tym jej Prezesa oraz  Ministra Edukacji i Nauki, jak również części mediów na prof. Barbarę Engelking oraz całe środowisko badaczy i badaczek Zagłady. - Publiczne wypowiedzi i działania skierowane przeciwko uczonym oraz jednostkom naukowym godzą w zagwarantowaną w art. 73 Konstytucji RP wolność badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników. Są rażąco niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa. Wzywamy Władze Rzeczpospolitej Polskiej do zaprzestania formułowania gróźb represji wobec uczonych prowadzących badania naukowe oraz restrykcji finansowych wobec jednostek naukowych, które stoją na straży wolności naukowej - czytamy w Uchwale nr 27/V/2023 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj w LEX: Warunki uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne >

 Czytaj: Polska liderem badań nad płaską Ziemią? „Pakiet wolnościowy” wkrótce na uczelniach>>

 

Badania to nie antypolska reakcja

Chodzi o wywiad z prof. Engelking, w którym wyraziła ona swoje stanowisko oparte na prowadzonych badaniach naukowych co do postawy większości społeczeństwa polskiego wobec prześladowanych podczas II Wojny Światowej Żydów. W reakcji na ten wywiad - jak wskazano w Uchwale - niektórzy członkowie Rady Ministrów, w tym jej Prezes oraz Minister Edukacji i Nauki, przypuścili bezpardonowy atak na prof. Engelking oraz całe środowisko badaczy i badaczek Zagłady.

Czytaj w LEX: Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wypowiedzi literackiej, artystycznej lub akademickiej >

 

- Najwyżsi urzędnicy państwowi publicznie oskarżyli uczone i uczonych przedstawiających wyniki swoich wieloletnich badań naukowych o „kłamstwo”, „zamazywanie prawdy”, „antypolską narrację”, przedstawianie „nieuprawnionych opinii" czy formułowanie „pseudohistorycznych wypowiedzi”. Minister Edukacji i Nauki 24 kwietnia 2023 r. zapowiedział, że „będzie rewidował swoje decyzje finansowe" w stosunku do instytucji, w której zatrudniona jest prof. Engelking. W wydanym 28 kwietnia komunikacie MEIN w sprawie zwiększenia subwencji na finansowanie instytutów Polskiej Akademii Nauk na 68 takich jednostek uwzględniono 66. Wśród dwóch pominiętych znalazł się Instytut Filozofii i Socjologii, w którym zatrudniona jest prof. Engelking - wskazano.

Czytaj w LEX: Awanse naukowe młodych naukowców (perspektywy i wyzwania) >

 

Atak personalny na badaczki i badaczy Zagłady i groźby finansowych restrykcji spotkały się ze sprzeciwem środowiska naukowego. List w tej sprawie podpisało niemal tysiąc uczonych. Minister Edukacji i Nauki zapowiedział ustalenie, z jakimi uczelniami są związani sygnatariusze i sygnatariuszki, stwierdzając, że „,będzie na to reagować".

Czytaj w LEX: Szczegółowe przesłanki nadania stopnia doktora habilitowanego >

- Przytoczone wydarzenia stanowią zamach na konstytucyjnie zagwarantowaną wolność prowadzenia badań naukowych. Wspólnota akademicka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego nie może być wobec nich bierna. Niezbędne jest wyrażenie sprzeciwu oraz okazanie solidarności z prześladowanymi uczonymi - podsumowano w uchwale.

Czytaj w LEX: Standardy ochrony wolności wypowiedzi akademickiej w perspektywie porównawczej >