We wtorek przeprowadzono pierwsze czytanie tego projektu. Przewiduje on utworzenie 1 czerwca 2023 r. nowej uczelni publicznej – Akademii Piotrkowskiej z Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w Piotrkowie Trybunalskim. - Projektowana ustawa ma na celu wzmocnienie ośrodka akademickiego w Piotrkowie Trybunalskim – uzasadniał projekt poseł Antonii Macierewicz. Dodawał, że powołanie Akademii „odpowiada rzeczywistemu potencjałowi intelektualnemu i społecznemu Piotrkowa Trybunalskiego, z czego wszyscy reprezentujący to miasto, bez względu na kierunek polityczny, zdają sobie sprawę – mówił.

Sprawdź w LEX: Czy uczelnia publiczna ma obowiązek wprowadzić Regulamin prowadzenia BIP z podziałem obowiązków w zakresie wprowadzania i usuwania danych osobowych? >

 

W projekcie wskazano, że pozytywną opinię w sprawie utworzenia Akademii na bazie funkcjonującej Filii wyrażono w uchwale Rady Uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z 25 maja 2022 r. i w uchwale senatu uczelni z 26 maja 2022 r. Projektowane przepisy przewidują przejście do Akademii pracowników (którzy jako miejsce wykonywania pracy mają wskazaną Filię), studentów, uczestników kształcenia podyplomowego i w innych formach (kształcących się w Filii).
W projekcie ustawy przewidziano możliwość pokrycia z budżetu państwa wskazanej pisemnie przez rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego kwoty rekompensaty, ok. 40 mln zł w związku z przekazaniem Akademii majątku UJK. Komisja opowiedziała się przyjęciem projektu, jednocześnie wprowadzając do niego poprawki, które miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

Sprawdź w LEX: Czy do pracowniczego stażu pracy należy zaliczyć okres studiów doktoranckich? >

Filia kieleckiej uczelni funkcjonuje w Piotrkowie Trybunalskim od 1981 r. początkowo jako filia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Obecnie Filia UJK w Piotrkowie kształci studentów na 11 kierunkach m.in. administracji, zarządzaniu, logistyce, historii, filologii angielskiej i pielęgniarstwie. (ms/PAP)

Sprawdź w LEX: Czy zatrudnienie na Uczelni cudzoziemca w charakterze wykładowcy wymaga uzyskania zezwolenia na pracę? >