Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2023 r., do powiatowych komisji lekarskich w 2023 roku będą musieli stawić się:

⇒ mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

⇒ mężczyźni urodzeni w latach 1999—2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

osoby, które w latach 2021 i 2022:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Ponownie poddanie badaniom lekarskim ma pozwolić na wydanie ostatecznego orzeczenia o zaliczeniu do kategorii zdolności: „A” „D” lub „E” ze wszystkimi konsekwencjami.
  • zostały  uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

 kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety  pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy o obronie Ojczyzny. Chodzi o kierunki

  • lekarski,
  • weterynaryjny,
  • pielęgniarski,
  • psychologiczny,
  • analityki medycznej
  • ratownictwa medycznego

⇒ osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przeczytaj także:

 

 

Kwalifikacja rozpocznie się później i potrwa dłużej

Z pierwotnego projektu rozporządzenia wynikało, że kwalifikacja wojskowa potrwa 60 dni, od 3 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. W najnowszej wersji projektu z 21 stycznia, wynika, że kwalifikacja rozpocznie się 17 kwietnia, po okresie Świąt Wielkanocnych i potrwa do 21 lipca i będzie trwała 66 dni roboczych, z wyłączeniem 2 maja i 9 czerwca. Resort uzasadnia, że na zmianę i wydłużenie terminu wpływ ma i to, że w tym czasie odbywać się będą egzaminy maturalne. MON przychylił się także do wniosków kierowanych przez wojewodów. Proponowany termin kwalifikacji jest też związany z wejściem w życie aktów wykonawczych związanych m.in. z przygotowaniem i organizacją kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikację prowadzić będzie 390 powiatowych komisji lekarskich. Wezwanie dostanie 230 tys. osób. Oznacza to, że jedna komisja orzekać będzie dziennie sprawy około 30 osób.  Kwalifikacja wojskowa w tym roku ma kosztować 401 tys. zł.

Czytaj w LEX: Czy pracodawca jest obowiązany podać na prośbę WKU adres zameldowania pracownika? >

Czytaj w LEX: Ustawa o obronie ojczyzny - obowiązki i uprawnienia pracodawców >

 

Samorząd powiatowy ma uwagi do kwalifikacji wojskowej

Tymczasem samorządy powiatowe mają zastrzeżenia do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej. Akt ten określa sposób wzywania do kwalifikacji wojskowej, treść obwieszczenia o kwalifikacji wojskowej, wzory wezwań do kwalifikacji wojskowej, sposób organizacji kwalifikacji wojskowej i przebieg kwalifikacji wojskowej. Przedstawiciele powiatów sskazują m.in. na potrzebę unormowania dostępu do Systemu Informacji Medycznej (SIM) przez personel powiatowych komisji lekarskich.

- Dostęp do informacji zawartych w SIM byłby pomocny przy określaniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w przypadku braku posiadania dokumentacji medycznej – wskazuje Patrycja Grebla-Tarasek, prawnik Związku Powiatów Polskich.

Związek proponuje także zmniejszenie liczby osób wzywanych do stawiennictwa w danym dniu. Obecnie plan kwalifikacji wojskowej zakłada wezwanie do komisji nie mniej 30 osób, nie więcej niż 35 osób dziennie (w pierwszym projekcie było maksymalnie 40 osób).  ZPP proponuje, aby była  to liczba maksymalnie 30 nie mniej niż 25 osób. Uzasadnia, że konsultacje psychologiczne przedłużą proces orzekania o zdolności do służby wojskowej. Ponadto nie wiadomo, ile będzie trwało badanie psychologiczne, a przy założeniu, że będzie trwało średnio 15 minut to przy 30 osobach komisja będzie pracowała 7,5 godziny. MON wyklucza jednak uwzględnianie tej poprawki.

Czytaj w LEX: Obowiązki JST z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej >>>

Czytaj w LEX: Zadania i obowiązki JST w ramach obrony Ojczyzny >

Nierozwiązany problem stawiennictwa osób z niepełnosprawnością

Związek Powiatów Polskich zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia regulacji, na podstawie której osoby ze wskazanymi niepełnosprawnościami nie będą musiały osobiście stawać do kwalifikacji wojskowej, aby dostarczyć orzeczenie o stanie zdrowia. Chodzi o osoby, które mają kłopoty z poruszaniem się. Osobiste stawiennictwo jest dla nich i ich opiekunów dużym wyzwaniem.

Temat nie jest nowy. Na problem zwracał już uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, jest on znany także MON, który miał zmienić przepisy w tej kwestii. Więcej pisaliśmy o tym: MON zmieni przepisy w sprawie kwalifikacji wojskowej osób ze znaczną niepełnosprawnością.

Samorządowcy wskazują, że oprócz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stawiający się po raz pierwszy na komisji powinien dołączyć dokumentację medyczną, na podstawie której wydano dane orzeczenie. Sam wyciąg z treści orzeczenia, zawiera zbyt mało informacji (znajduje się tam jedynie symbol niepełnosprawności, który jest zbyt ogólny). Wskazują więc, że przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej powinien mieć wgląd do dokumentacji medycznej z nazwą jednostki chorobowej, aby mógł precyzyjnie ustalić określony stopień zdolności do służby wojskowej.