Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. do powiatowych komisji lekarskich w 2023 roku będą musieli stawić się:

⇒ mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

⇒ mężczyźni urodzeni w latach 1999—2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

osoby, które w latach 2021 i 2022:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Ponownie poddanie badaniom lekarskim ma pozwolić na wydanie ostatecznego orzeczenia o zaliczeniu do kategorii zdolności: „A” „D” lub „E” ze wszystkimi konsekwencjami.
  • zostały  uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

 kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe oraz naukę w szkołach policealnych na kierunkach:

  • lekarskim,
  • weterynaryjnym,
  • pielęgniarskim,
  • psychologicznym,
  • analityki medycznej
  • ratownictwa medycznego

⇒ osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Czytaj w LEX: Czy pracodawca jest obowiązany podać na prośbę WKU adres zameldowania pracownika? >

Czytaj w LEX: Ustawa o obronie ojczyzny - obowiązki i uprawnienia pracodawców >

Przeczytaj także: Wojsko będzie powoływać na ćwiczenia, ale można się odwołać>>

Z projektu rozporządzenia wynika, że kwalifikacja wojskowa potrwa 60 dni, od 3 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. Prowadzić ją będzie 390 powiatowych komisji lekarskich. Wezwanie dostanie 230 tys. osób. Resort uzasadnia, że na wydłużenie terminu wpływ ma i to, że w tym czasie odbywać się będą egzaminy maturalne.

Czytaj w LEX: Obowiązki JST z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej >>>

Czytaj w LEX: Zadania i obowiązki JST w ramach obrony Ojczyzny >