Robert Horbaczewski

Robert Horbaczewski

Redaktor prowadzący sekcję Samorząd i Administracja

Przez kilkanaście lat dziennikarz redakcji „Rzeczpospolitej”, gdzie publikował teksty z zakresu prawa i ekonomii.

Kontakt: robert.horbaczewski@wolterskluwer.com

Artykuły autora

Samorządy chcą definicji umowy, która ma trafić do rejestru

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych proponuje, aby do nowelizowanych przepisów dotyczących rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych wprowadzić definicję umowy podlegającej publikacji. Katalog chce zawęzić, m.in. do umów wydatków na usługi, dostawy i roboty budowlane zgodnie z definicją Prawo zamówień publicznych.

24.05.2022

Cztery gminy otrzymają dotacje na szerokopasmowy internet

Samorząd terytorialny

Od 27 maja ruszy nabór w pilotażowym programie, który wesprze gminy w budowie sieci szerokopasmowej. Samorządy mogą otrzymać do pięciu milionów złotych w ramach dofinansowania z Funduszu Szerokopasmowego. Wybiorą też przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, któremu powierzą budowę sieci szerokopasmowej na swoim terenie.

23.05.2022

Samorządy proponują 31 zmian, które mogą pomóc uchodźcom

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Ukraina

Oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i mieszkalnictwo - w tych dziedzinach, zdaniem samorządowców, potrzeba pilnej interwencji, także prawnej, aby poprawić sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce. Zespół doraźny ds. uchodźców wojennych komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnej zgłosił pakiet 31 niezbędnych zmian w prawie.

23.05.2022

Rusza rekrutacja do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Wojsko

Od 21 maja zaczyna się rekrutacja do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To nowy rodzaj służby wprowadzony ustawą o obronie Ojczyzny. Ustawa gwarantuje, że osoba odbywająca taką służbę wojskową, otrzyma wynagrodzenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego i skorzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej.

21.05.2022

Rząd chce usprawnić wydawanie decyzji środowiskowych i realizacji inwestycji

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Przyspieszenie procedur dotyczących realizacji inwestycji, w szczególności drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych zakłada nowy projekt tzw. ustawy usprawniającej. Dodatkowe uprawienia ma uzyskać także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wody Polskie. Nowelizacja ma też usunąć wiele wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiały się do tej pory.

20.05.2022
1  2  3  4  5  6  7  8  9    187
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski