Wygrać z komisją egzaminacyjną drugiego stopnia w sporze o wynik egzaminu radcowskiego czy adwokackiego jest niezmiernie trudno. Zarzuty odnoszące się do identycznych prac i różnych ocen nie odnoszą rezultatów. Podobnie jak zarzuty dotyczące braku uzasadnienia. Taką właśnie sprawę rozpatruje warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.02.2020
Prawnicy Strefa aplikanta
Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może mieć wpływ na sytuację studentów w tym kraju, choć - jak podkreślają eksperci - ci najlepsi nie będą mieli raczej większych problemów. Utrudnieniem mogą być koszty i bariery komunikacyjne, jak wizy. Nic w tej kwestii nie jest jednak na razie przesądzone.
Monika Sewastianowicz
10.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Student piątego roku Wydziału Prawa i Administracji nie dostanie stypendium za wybitne osiągnięcia od ministra nauki, gdyż referaty przez niego wygłoszone wiązały się z problematyką socjologiczna i psychologiczną, a nie prawną - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.02.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Uczelnie zawodowe, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, dostaną 15 mln zł z Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości. Co roku takie wsparcie może otrzymać 15 publicznych uczelni zawodowych, które kształcą bardzo praktycznie, zgodnie z potrzebami konkretnego regionalnego rynku pracy.
Monika Sewastianowicz
07.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Rozwiązania proponowane przez resort nauki, który chce wzmocnić ochronę wolności słowa na uczelniach, są mało precyzyjne. Nie wiadomo, jakie wolności będą chronić ani jaki charakter będą miały rekomendacje komisji, która miałaby zajmować się oceną, czy doszło do naruszenia - uważa prof. Hubert Izdebski.
Hubert Izdebski
07.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Dwaj naukowcy: dr hab. Michał Bilewicz i dr hab. Walter Żelazny od dłuższego czasu czekają na nadanie tytułów profesora przez Prezydenta RP - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. Chce, by powstały nowe, bardziej transparentne procedury nadawania tytułów.
Monika Sewastianowicz
06.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w sprawie przyznania tytułu profesora Grzegorzowi Górskiemu, specjaliście z dziedziny historii ustroju. Powodem było naruszenie procedury, która wymaga przedstawienia 10 kandydatów na recenzentów, a powstało tylko osiem recenzji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.02.2020
Szkolnictwo wyższe
Resort nauki chce lepiej chronić wolność słowa na uczelniach. Zadba o to specjalna komisja, ale w ocenie ekspertów rozwiązanie to jest raczej problematyczne. Po pierwsze istniejące gwarancje w tym zakresie są wystarczające, po drugie tak znowelizowane przepisy mogą być wykorzystywane przez wyznawców dość skrajnych poglądów - np. osób kwestionujących kulistość ziemi.
Monika Sewastianowicz
05.02.2020
Szkolnictwo wyższe

Uniwersytet Wrocławski wygrywa w TSUE

Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Uniwersytet Wrocławski wygrał apelację przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Spór dotyczył tego, czy wykładowca uczelni może ją reprezentować przed sądem UE. W ogłoszonym we wtorek wyroku wielka izba TSUE zwróciła sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Monika Sewastianowicz
04.02.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Osoba, która w trakcie trwania drugiej kadencji zrezygnowała z pełnienia funkcji rektora uczelni publicznej nie może ubiegać się o pełnienie tej funkcji w wyborach na kolejną kadencję – wyjaśnia ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego odpowiadając na interpretację poselską.
Robert Horbaczewski
03.02.2020
Szkolnictwo wyższe

MSZ zaprasza na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Prawnicy Strefa aplikanta Dla studenta
Dwa razy do roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjmuje na aplikację dyplomatyczno-konsularną osoby zainteresowane karierą w dyplomacji. Kandydaci muszą spełniać wymogi niezbędne do podjęcia przyszłych zadań w obszarze służby zagranicznej. Dokumenty można składać do 13 marca, a rozpoczęcie aplikacji nastąpi 9 września bieżącego roku.
Krzysztof Sobczak
31.01.2020
Prawnicy Strefa aplikanta Dla studenta
Rektorzy będą mieli obowiązek zapewnienia ochrony wolności w swoich uczelniach, a na poziomie centralnym utworzona zostanie komisja do spraw wolności w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Czterech z dziewięciu z jej członków wybierze minister. To niektóre z założeń projektu zmian w ustawie o nauce i szkolnictwie wyższym.
Krzysztof Sobczak
30.01.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
W programie Erasmus+ i wcześniejszych programach tego typu przez ostatnie 30 lat uczestniczyło ponda 10 mln osób - poinformowała Komisja Europejska w opublikowanym we wtorek sprawozdaniu. I przypomniała, że budżet aktualnego programu Erasmus+ na lata 2014–2020 wynosi 14,7 mld euro.
Krzysztof Sobczak
28.01.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

MEN wskazuje najbardziej pożądane na rynku zawody

Szkoła i uczeń Małe i średnie firmy Zarządzanie oświatą
Automatyk, kierowca mechanik, mechatronik, murarz-tynkarz, technik budowy dróg, technik programista, technik spawalnictwa - to niektóre z zawodów, dla których jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Zawiera je podpisana przez ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego Prognoza zapotrzebowania na pracowników
Krzysztof Sobczak
28.01.2020
Szkoła i uczeń Małe i średnie firmy Zarządzanie oświatą
Chcę zachęcić rektorów Uniwersytetu Opolskiego i opolskiej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej do konsolidacji lub federalizacji uczelni - powiedziała wiceminister nauki Anna Budzanowska. Jednocześnie zastrzegła, że ministerstwo nie zamierza narzucać swojej woli, ale przedstawić argumenty i wysłuchać opinii środowiska.
Krzysztof Sobczak
27.01.2020
Szkolnictwo wyższe
W tym roku akademickim w kraju kształci się około 85 tys. obcokrajowców i jest to to o ponad 5,5 tys. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej studiuje w Polsce Ukraińców, ale są też liczne grupy Hindusów, Hiszpanów, Turków, Czechów, Niemców, Norwegów, Chińczyków. Takie dane przedstawiono w poniedziałek na konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2020"
Krzysztof Sobczak
27.01.2020
Szkolnictwo wyższe
Resort nauki ureguluje kwestię przekształcania instytutów badawczych w instytuty naukowe PAN. Dotyczyć to będzie również jednostek w Sieci Łukasiewicz. Nowela dookreśli procedurę oraz ujednolici kryteria przekształcania instytutów.
Monika Sewastianowicz
24.01.2020
Szkolnictwo wyższe
Minister nauki zapowiedział nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która wzmocni ochronę wolności słowa na uczelniach. Taki projekt przygotował już instytut Ordo Iuris. Organizacja chce m.in., by uczelnie zadbały o wychowanie studentów w poszanowaniu aksjologii ustroju państwa.
Monika Sewastianowicz
24.01.2020
Szkolnictwo wyższe
W 2019 nie rozdysponowano kwoty 5 247,9 tys.zł, co stanowi niemal 10 proc. kwoty przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia i do szkół doktorskich. Według resortu nauki potrzebny jest lepszy system wyliczania dotacji.
Monika Sewastianowicz
22.01.2020
Szkolnictwo wyższe
Pomysł tworzenia nowych zespołów, które miałyby czuwać nad wolnością słowa na uczelniach, wydaje się wątpliwy - uważa profesor Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jego zdaniem istnieje obawa, że mogłyby one stać się kagańcem na tę właśnie wolność.
Grzegorz Krawiec
21.01.2020
Szkolnictwo wyższe
Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w ramach postępowania dyscyplinarnego prof. Ewy Budzyńskiej. Wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego wywołała kontrowersje swoją wypowiedzią na temat tradycyjnej rodziny. W związku z reakcją części studentów wobec jej wypowiedzi na wykładach, rzecznik dyscyplinarny uczelni wszczął postępowanie.
Monika Sewastianowicz
20.01.2020
Szkolnictwo wyższe
Na początku tygodnia przedstawię projekt ustawy chroniącej wolność słowa i badań na polskich uczelniach. Nie pozwolimy środowiskom skrajnie zideologizowanym na cenzurę - napisał w sobotę na Twitterze wicepremier Gowin. To reakcja na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i żądanie kary nagany dla prof. Ewy Budzyńskiej z Uniwersytetu Śląskiego.
Agnieszka Matłacz
18.01.2020
Szkolnictwo wyższe
Wyższa Szkoła Bankowa pomoże maturzystom powtórzyć wiadomości z języka polskiego. W dniach 18 stycznia i 1 lutego blogerka Iza Kasperek poprowadzi bezpłatne kursy dla uczniów ostatnich klas liceum. Uzupełnianie wiedzy w trakcie pozaszkolnych warsztatów daje znacznie lepsze efekty podczas egzaminu.
Monika Sewastianowicz
17.01.2020
Zarządzanie oświatą
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży pozytywnie zaopiniowała budżet na naukę. W ustawie budżetowej na ten cel przeznaczono blisko 30,3 mld zł. Udział nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę wyniesie 1,28 proc. prognozowanej wielkości PKB.
Monika Sewastianowicz
16.01.2020
Szkolnictwo wyższe
Fundusze przeznaczane na badania, rozwój i innowacje są systematycznie zwiększane. W 2018 r. nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do 2017 roku o 24,6 proc. - tłumaczy resort nauki w odpowiedzi na interpelację poselską.
Monika Sewastianowicz
16.01.2020
Szkolnictwo wyższe
Najnowsze interpretacje skarbówki potwierdzają, że autorskie, 50-proc. koszty uzyskania przychodów, mogą być stosowane do całego wynagrodzenia nauczycieli akademickich. Zdaniem fiskusa, całość obowiązków wykonywanych przez wykładowców stanowi działalność twórczą. Nauczyciele nie muszą też dokumentować stworzenia dzieła. Zdaniem ekspertów, to ważne, ale kontrowersyjne stanowisko.
Krzysztof Koślicki
16.01.2020
PIT Szkolnictwo wyższe

Sędzia Łazarska: Prawnicy jutra nie tylko od paragrafów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Dla studenta
Wybrano niedawno po raz kolejny najlepszych prawników młodego pokolenia zwycięzców konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019”. Przy okazji tego rodzaju uroczystości warto zastanowić się jaki powinien być prawnik jutra, prawnik sięgający swoimi ambicjami i zdolnościami gwiazd - pisze sędzia dr Aneta Łazarska.
Aneta Łazarska
15.01.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Dla studenta
Resort nauki i szkolnictwa wyższego w grudniu opublikował nowy wykaz czasopism naukowych. Lista periodyków, w których można opublikować punktowany artykuł jest dużo szersza niż na początku. To dobra wiadomość również dla osób, które artykuły zamieściły w 2019 roku.
Monika Sewastianowicz
14.01.2020
Szkolnictwo wyższe
Roczny program tutoringowy dla młodego prawnika, autorski komentarz do kodeksu postępowania cywilnego z dedykacją - to tylko niektóre z propozycji prawników, które można wylicytować na Allegro z okazji niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Monika Sewastianowicz
10.01.2020
Rusza konkurs na dofinansowanie innowacyjnych projektów badawczych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy na ten cel 1,2 mld zł. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Monika Sewastianowicz
08.01.2020
Szkolnictwo wyższe