Nauka to poszukiwanie i odkrywanie prawdy - to jest w niej najbardziej fascynujące - mówił minister Przemysław Czarnek z okazji Dnia Nauki Polskiej. Zapowiedział też reformę Narodowego Programu Humanistyki. Trwają też obchody na uczelniach - Uniwersytet Wrocławski wręczy najwyższą nagrodę nagrodę finansową dla naukowca, ruszają nowe projekty.
Monika Sewastianowicz
19.02.2021
Szkolnictwo wyższe
Do akcji szczepień zgłosiło się już 500 tys. nauczycieli i nauczycieli akademickich - poinformowała wiceminister edukacji Marzena Machałek. Wiceminister przypomniała, że czwartek to ostatni dzień rejestracji nauczycieli do szczepień w drugiej turze. Nauczyciele akademiccy chęć zaszczepienia mogą zgłaszać na swoich uczelniach.
Monika Sewastianowicz
18.02.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Dopisując bez konsultacji z Komisją Ewaluacji Nauki nowe pozycje do listy czasopism punktowanych, lub podnosząc niektórym punktację, minister złamał prawo. Te decyzje będą zapewne kiedyś anulowane, a już teraz mogą trafić do prokuratury - mówi dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG, przewodniczący Zespołu do spraw Punktacji Czasopism Naukowych Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Krzysztof Sobczak
18.02.2021
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Realizacja strategicznych programów badań naukowych w latach 2011-2020 przyczyniła się do rozwoju kadr naukowych, lecz nie wpłynęła istotnie na realizację celów polityki naukowej państwa - stwierdza Najwyższa Izba Kontroli. I dodaje, że Naukowe Centrum Badań i Rozwoju naruszało własne procedury, a niekiedy też prawo, a minister nauki nie w pełni korzystał z przysługującego mu prawa nadzoru i ewaluacji.
Krzysztof Sobczak
17.02.2021
Szkolnictwo wyższe
Nie braliśmy udziału w sporządzaniu tej listy - poinformowała Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodniczący Polskiej Akademii Nauk i Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Wszystkie te instytucje stwierdzają, że zmiany powinny być prowadzone na podstawie merytorycznych i transparentnych kryteriów.
Monika Sewastianowicz
16.02.2021
Szkolnictwo wyższe
Władczy akt ministra nie może być działaniem arbitralnym, sprzecznym z prawem. Czasopisma naukowe zostały dodane do wykazu, albo ich wartość punktowa została podniesiona, w sposób nietransparentny, wbrew zasadom ustalania punktacji wynikającym z powołanego rozporządzenia, celem dowartościowania wybranych środowisk - podkreśla Komitet Nauk Prawnych PAN.
Monika Sewastianowicz
15.02.2021
Student chciał odbyć szkolenie obejmujące część teoretyczną i praktyczną. Z uwagi na niezaliczenie pierwszej z nich nie został dopuszczony do odbycia drugiej. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie nie może być uznane za równoważne ze skreśleniem studenta z listy studentów. Nie każda decyzja może być zaskarżona, skoro uczelnie mają autonomię - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
15.02.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Resort nauki zmienia punktację prawniczych czasopism – niektóre z nich mocno zyskują. Większość dlatego, że trafiła do międzynarodowych baz lub była częściej cytowana. Ale w kilku przypadkach trudno wyjaśnić, co zdecydowało o znacznym skoku punktacji. W środowisku naukowym mówi się o osobistych powiązaniach decydentów z konkretnymi periodykami, a do dymisji podała się wiceminister odpowiedzialna za te sprawy.
Monika Sewastianowicz
12.02.2021
Szkolnictwo wyższe
Resort edukacji i nauki wyjaśnia zawiłości dotyczące liczby punktów, które musi osiągnąć student dwustopniowych studiów - wiele zależy od uczelni, nie ma jednak wymogu, by suma punktów wynosiła tyle, co na studiach jednolitych. Każdy z limitów dotyczy konkretnego rodzaju studiów.
Monika Sewastianowicz
11.02.2021
Szkolnictwo wyższe
Studenci-cudzoziemcy, w tym np. studenci z Ukrainy pobierający naukę w Polsce, po przekroczeniu granicy nie są zobowiązani do kwarantanny. Tymczasem studenci będący Polakami kształcącymi się na uczelniach zagranicznych, w tym ukraińskich, którzy wracają do kraju – na stałe bądź w celu odbycia staży czy dokonania nostryfikacji dyplomu - muszą poddać się kwarantannie.
Monika Sewastianowicz
08.02.2021
Rektorzy uczelni zadecydują, kiedy i jakie zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym, a jakie w dalszym ciągu w formie zdalnej - zapowiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że wszystko zależy od sytuacji pandemicznej w najbliższych tygodniach. Wyraził nadzieję, że letnia sesja egzaminacyjna odbędzie się w trybie stacjonarnym.
Monika Sewastianowicz
05.02.2021
Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że rozpoczyna nabór uzupełniający na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020–2023. Zgłosić się można do 19 marca 2021 r. Zgłoszenia kandydatów można przesyłać w postaci elektronicznej.
Monika Sewastianowicz
03.02.2021
Uczelnie nie są po to, żeby na nich kwitła wolność słowa – są po to, by na nich kwitła wolność badań naukowych i ich publikowania. Forami, dla których kluczowa jest wolność wyrażania opinii, są środki społecznego przekazu, w szczególności prasa, oraz internet - mówi prof. Hubert Izdebski, komentując projekt tzw. „pakietu wolnościowego” dotyczącego uczelni.
Monika Sewastianowicz
02.02.2021
Szkolnictwo wyższe
Aby uzyskać dofinansowanie, uczelnie musiały spełnić określone kryteria związane z jakością kształcenia i przebiegiem karier absolwentów. Do każdej z nich trafi milion złotych – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Edukacji i Nauki. Pierwszym z nich był brak negatywnych ocen jakości kształcenia, wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2015-2020.
Monika Sewastianowicz
01.02.2021
Szkolnictwo wyższe
Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP apeluje o włączenie do pierwszego etapu szczepień pracowników uczelni niebędących nauczycielami. Tłumaczy, że bez tego uczelnie nie wrócą do normalności. Chodzi przede wszystkim o pracowników wsparcia procesu kształcenia i prowadzenia badań naukowych, m.in. pracowników bibliotecznych, technicznych i administracyjnych.
Monika Sewastianowicz
01.02.2021
Niektórzy niemedyczni pracownicy UMK zostali zaszczepieni przeciw COVID-19. Resort nauki wystąpił o wyjaśniania - poprosił w nim o wyjaśnienia, jak doszło do szczepień pracowników niezwiązanych ze specjalizacjami medycznym. Żadne z działań podjętych przez UMK w Toruniu w sprawie szczepień nie naruszyło przepisów prawa – napisał rektor uczelni prof. Andrzej Sokala.
Monika Sewastianowicz
01.02.2021
Koronawirus a prawo
Przygotowywany przez ministra edukacji i nauki tzw. pakiet wolności akademickiej zawiera normy prawne o nieostrym charakterze. Niesie on w sobie pewne zagrożenia, ale raczej nie przyczyni się w znaczącym stopniu do rozkwitu pseudonauki na wyższych uczelniach - uważa dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Grzegorz Krawiec
30.01.2021
Szkolnictwo wyższe
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie jest najlepszym liceum w kraju, a Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie najlepszym technikum – wynika z ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych, który po raz 23. przygotował miesięcznik "Perspektywy".
Krzysztof Sobczak
27.01.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Doktorat z relikwii, które leczą raka? Panowanie Bolesława Chrobrego, czyli jak reptilianie zasiedli na tronie Polski? A może udowadnianie, że Ziemia jest płaska? Za sprawą szykowanej przez resort nauki noweli specyficznie rozumiana przez obecne kierownictwo resortu wolność słowa może z hukiem wkroczyć na polskie uczelnie.
Monika Sewastianowicz
27.01.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Kredyt dla studenta dostępny i korzystny

Domowe finanse Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – o tej głównej zalecie kredytu studenckiego przypomina Ministerstwo Edukacji i Nauki. I dodaje, że można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie w roku ubiegania się o kredyt nie przekroczy 3000 zł.
Krzysztof Sobczak
26.01.2021
Domowe finanse Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Aż 48,5 procent ankietowanych Polaków twierdzi, że znajomość więcej niż jednego języka obcego ma wpływ na wysokość zarobków, a mimo to aż 66,5 proc. z nas nie uczy się ich w żaden sposób – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie ESKK.
Grażyna J. Leśniak
25.01.2021
Prawo pracy
Glosy i komentarze powinny być uwzględnione w rozporządzeniu ewaluacyjnym. Obecnie nie są to publikacje punktowane, mimo że wymagają czasem dużego nakładu pracy i wybitnej znajomości danej dziedziny - uważa rzecznik praw obywatelskich. Jego zdaniem wyżej punktowane powinny być też systemy prawa.
Monika Sewastianowicz
23.01.2021
Szkolnictwo wyższe
Uczelnie niepubliczne dostaną pieniądze na sprzęt do zdalnego nauczania - resort edukacji i nauki przeznaczył na ten cel 10 mln zł. Wnioski o udzielenie wsparcia można zgłaszać do 5 lutego. Uczelnie mogą przeznaczyć przyznane środki m.in. na zakup oprogramowania, sprzętu.
Monika Sewastianowicz
21.01.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Śląski Uniwersytet Medyczny został ukarany za naruszenie ochrony danych, o którym administrator powinien powiadomić nie tylko organ nadzoru, ale i osoby, których dotyczył ten incydent. Sygnały o tym, że na Śląskim Uniwersytecie Medycznym doszło do naruszenia ochrony danych dotarły do UODO na początku czerwca 2020 roku.
Monika Sewastianowicz
19.01.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta RODO
Sytuacja, do której doprowadzano w placówce podległej WUM, jest żenująca, oburzająca większość Polaków, co przecież wynika również z sondaży, wskazywałaby na to, że pan rektor powinien podać się do dymisji. O to też również w ślad za panem ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim apeluję do pana rektora – mówił minister nauki.
Agnieszka Matłacz
18.01.2021
Szkolnictwo wyższe
Ten artykuł nie nadaje się do publikacji w naszym czasopiśmie – tak brzmi treść recenzji artykułu naukowego przesłanego do punktowanego periodyku. Dlaczego? Tego autor się nie dowie. Choć – jak podkreślają eksperci - anonimowość w procesie recenzowania jest ważna dla zachowania obiektywizmu, to treść recenzji bywa nieraz problematyczna. A redakcje czasopism za najlepszą uznają tzw. podwójną anonimowość.
Monika Sewastianowicz
18.01.2021
Szkolnictwo wyższe

Alimenty dla studenta - wyzwanie dla przyszłego prawnika

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Gdy student trudnego kierunku, jak np. prawo, nie jest w stanie pracować, musi liczyć na wsparcie rodziny. Gdy są z tym problemy, czasami konieczne jest podjęcie decyzji o wytoczeniu powództwa o alimenty. W takiej sytuacji, bądź w sporze o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego musi jednak dowodzić, że nie jest w stanie sam się utrzymać.
Aleksandra Partyk
16.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Stwarza okazję do nadużyć w postaci legitymizowania jako przedmiotu sporu naukowego poglądów pozanaukowych, nienaukowych lub antynaukowych. Przyczyni się do obniżenia jakości badań naukowych i kultury życia publicznego w Polsce - tak pisze o "pakiecie wolności akademickiej" Komitet Etyki w Nauce PAN.
Monika Sewastianowicz
14.01.2021
Szkolnictwo wyższe
Doktor nauk prawnych nie musi odbywać aplikacji i może przystąpić do egzaminu radcowskiego lub adwokackiego bez spełniania tego wymogu. Wystarczy, że przedstawi komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający zdobycie stopnia naukowego. Jednak problem w tym, że nie zawsze wiadomo, jaki to ma być dokument.
Monika Sewastianowicz
14.01.2021
Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Rektor WUM: Nie ustąpię, to zamach na autonomię uczelni

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Odmawiam spełnienia oczekiwań ministra zdrowia, który jako swój cel przyjął odsunięcie mnie ze stanowiska - oświadczył we wtorek wieczorem rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong. - Naciski Adama Niedzielskiego mające na celu ingerencję w statutowe prawa oraz działania uniwersytetu godzą w reputację uczelni i są zamachem na jej niezależność - dodał.
Krzysztof Sobczak
12.01.2021
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski